Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈лементи та ознаки складу злочину. ќбовТ€зков≥ та факультативн≥ ознаки складу злочину
як уже зазначалось, склад злочину утворюЇ лише певна к≥льк≥сть ознак, що встановлюЇтьс€ т≥льки крим≥нальним законом.

—ам терм≥н Ђскладї передбачаЇ на€вн≥сть €коњсь Їдност≥, чогось ц≥лого, що утворюЇтьс€ з певних складових частин.

Ќаука в багатьох випадках при досл≥дженн≥ €когось складного €вища вдаЇтьс€ спочатку до його розпод≥лу на складов≥, €к≥ досл≥дити прост≥ше, а згодом, складаючи вже досл≥джен≥ складов≥ до одного ц≥лого, формуЇ у€вленн€ стосовно €вища в ц≥лому.

 рим≥нально-правова наука, досл≥джуючи ≥нститут складу злочину, вдалас€ саме до такого прийому, що дало можлив≥сть отримати позитивн≥ результати.

¬иход€чи ≥з законодавчих положень, наука крим≥нального права визначила, що склад злочину утворюють чотири елементи: об'Їкт, об'Їктивна сторона, суб'Їкт, суб'Їктивна сторона.

 ожен з елемент≥в складу злочину характеризують певн≥ ознаки. “ак, до ознак об'Їкта злочину, кр≥м сусп≥льних в≥дносин, що охорон€ютьс€ крим≥нальним законом, в≥днесено предмет злочину. ќб'Їктивну сторону характеризують: д≥€ (безд≥€льн≥сть), злочинн≥ насл≥дки, причиновий зв'€зок м≥ж д≥Їю (безд≥€льн≥стю) та насл≥дками, що настали, час, м≥сце, спос≥б, обстановка, знар€дд€ та засоби вчиненн€ злочину. —уб'Їкт злочину: осудн≥сть, в≥к, з €кого настаЇ крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть, посадове становище, в≥дношенн€ до в≥йськовоњ служби тощо. —уб'Їктивну сторону: вина, мотив, мета та емоц≥йний стан.

« цих ознак, що наповнюють правовий зм≥ст елемент≥в складу злочину, обов'€зковими, тобто необх≥дними, Ї ознаки складу злочину, що притаманн≥ вс≥м злочинам без вин€тку. ¬≥дсутн≥сть таких ознак св≥дчить про в≥дсутн≥сть певного елементу складу злочину ≥, в≥дпов≥дно, самого складу злочину. ƒо таких обов'€зкових ознак складу злочину в≥днос€тьс€: а) сусп≥льн≥ в≥дносини, що охорон€ютьс€ крим≥нальним законом; б) злочинна д≥€ (безд≥€льн≥сть); в) ознаки загального суб'Їкта (ф≥зична особа, осудн≥сть, в≥к, з €кого настаЇ крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть); г) вина (умисел або необережн≥сть).

“аким чином, в межах загального пон€тт€ складу злочину вс≥ ознаки, що характеризують елементи складу, под≥л€ютьс€ на дв≥ групи: уже розгл€нут≥ нами необх≥дн≥ (обов'€зков≥) ознаки, ≥ другу групу складають факультативн≥ (необов'€зков≥) ознаки.

‘акультативними (необов'€зковими) Ї ознаки, що притаманн≥ не ус≥м, а т≥льки окремим складам злочину. ƒо таких ознак в≥днесен≥: а) предмет злочину; б) злочинн≥ насл≥дки, причиновий зв'€зок м≥ж д≥Їю (безд≥€льн≥стю) ≥ насл≥дками, що настали, м≥сце, час, спос≥б, обстановка, знар€дд€ та засоби вчиненн€ злочину; в) ознаки спец≥ального суб'Їкта (службове становище, державно-правове становище тощо); г) мотив, мета та емоц≥йний стан.

” тих випадках, коли назван≥ ознаки вказан≥ безпосередньо у закон≥ про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть, вони стають обов'€зковими дл€ даного складу злочину ≥ п≥дл€гають встановленню та доказуванню. “ак, склад злочину, передбаченого ст. 148   , маЇ м≥сце тод≥, коли п≥дм≥на чужоњ дитини вчинювалас€ з корисливих або ≥нших особистих мотив≥в. —клад одержанн€ хабара (ст. 368   ) Ї лише за умови, що суб'Їктом такого д≥€нн€ виступаЇ службова особа.

–озпод≥л ознак на обов'€зков≥ та факультативн≥ маЇ сенс т≥льки на р≥вн≥ загального пон€тт€ про склад злочину, а дл€ конкретного складу (крад≥жки чи зівалтуванн€) ус≥ описан≥ в закон≥ ознаки Ї важливими та обов'€зковими.

ќкрем≥ елементи та ознаки складу злочину отримали своЇ законодавче визначенн€ безпосередньо у закон≥ про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть (зокрема, суб'Їкт злочину - у ст. 18   , осудн≥сть -ст. 19   ; в≥к, з €кого може наставати крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть,- ст. 23   ); а ≥нш≥, так≥, €к об'Їкт, об'Їктивна сторона, предмет, спос≥б, знар€дд€, мотив, законодавчого визначенн€ не мають ≥ визначаютьс€ крим≥нально-правовою наукою.

“еор≥Їю крим≥нального права ознаки складу злочину, за лог≥чним характером пон€ть, що використовуютьс€ дл€ опису цих ознак, под≥л€ютьс€ на позитивн≥ й негативн≥.

ѕерш≥ виражен≥ позитивними пон€тт€ми. ¬они вказують на на€вн≥сть певних €костей, властивостей злочину, що обов'€зково повинн≥ бути присутн≥ в нього (наприклад, ч. « ст. 133    передбачаЇ в≥дпов≥дальн≥сть за зараженн€ венеричною хворобою, що спричинило т€жк≥ насл≥дки).

ƒруг≥ - негативними пон€тт€ми, що вказують на в≥дсутн≥сть певних €костей або властивостей (наприклад, ч. 1 ст. 122    визначаЇ умисне середньоњ т€жкост≥ т≥лесне ушкодженн€ €к таке, що не Ї небезпечним дл€ житт€ ≥ не пот€гло за собою насл≥дк≥в, передбачених уст. 121   ).

«а специф≥кою опису в закон≥ розр≥зн€ють конкретно визначен≥ й оц≥ночн≥ ознаки складу злочину.

«м≥ст перших ч≥тко й однозначно заф≥ксовано в закон≥ (наприклад, позбавленн€ житт€ при вбивств≥). ќц≥ночн≥ ознаки отримують реальне значенн€ лише в процес≥ њх тлумаченн€ правозастосовними ≥нстанц≥€ми (наприклад, особлива жорсток≥сть, шкода здоров'ю потерп≥лого, т€жк≥ насл≥дки тощо).

«а ст≥йк≥стю застосуванн€ ознаки складу злочину ще под≥л€ютьс€ на пост≥йн≥ та перем≥нн≥.

ƒо пост≥йних ознак складу злочину належать т≥, д≥€ €ких не зм≥нюЇтьс€ прот€гом д≥њ закону (наприклад, спос≥б при крад≥жц≥ таЇмне викраденн€).

ѕерем≥нними називаютьс€ ознаки бланкетних норм, що можуть неодноразово зм≥нюватис€ прот€гом д≥њ самоњ крим≥нально-правовоњ норми (наприклад, ст. 286   , де йдетьс€ про порушенн€ правил дорожнього руху або правил експлуатац≥њ транспорту).

≈лементи та њх ознаки утворюють склад злочину лише при певн≥й њх сукупност≥. ¬≥дсутн≥сть хоча б одного з елемент≥в складу злочину чи його обов'€зковоњ ознаки виключаЇ можлив≥сть прит€гненн€ особи до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за даний злочин.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-08-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 869 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1313 - | 1330 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.