Лекции.Орг


Поиск:
ІІ. Практичне завдання|задавання|.

1. Обчисліть|обчисляйте,вичисліть| середню арифметичну вагу 500 колосів озимої пшениці сорту|гатунку| Безоста непрямим способом.

 

Межі|кордони| класів Частота (f) Серединне значення класу (W) Відхилення (а) Добуток відхилення на частоту (fa) Сума добутків відхилень на частоту (∑fa)
401–500          
501–600          
601–700          
701–800          
801–900          
901–1000          
1001–1100          
1101–1200          
1201–1300          
1301–1400          
1401–1500          
Сума          

2. Обчислити|обчисляйте,вичисліть| середню арифметичну довжину колоса пшениці () і числа зерен у колосі () у|в,біля| рослин ячменю:

х1 10; 13; 11; 12; 8; 9; 7; 10; 10; 9; 11; 8; 9; 1; 9; 10; 9.

х2 25; 30; 28; 30; 25; 25; 16; 28; 25; 27; 38; 16; 23; 27; 28; 26; 24.

3. Обчисліть|обчисляйте,вичисліть|: 1) значення середньої зваженої для квіток на рослинах шавлії блискучої|лискучої| (Salvia splendrns Ker-Gawl.) на трьох клумбах: = 25 шт., n1=400; = 20 шт., n2=700; = 27 шт., n3=350;

2) кількість хлорофілу в листках верби білої (Salix alba L.) у травні, червні й липні.

Місяці Середній вміст хлорофілу в листках, мг/г сухої речовини Об'єм|обсяг| вибірки
Травень 3,45  
Червень 4,80  
Липень 3,93  

4. Розрахувати середнє квадратичне відхилення для розподілу кількості бічних коренів у|в,біля| чотиримісячних рослин м'якої пшениці (Triticum aestivum L.).

Середнє значення групи Х Частоти f fX fX2
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

5. Розрахувати середнє квадратичне відхилення у|в,біля| згрупованих рослин пшениці за довжиною стебла|стеблини|.

Середнє значення групи (Х) Частоти (f) fX fX2
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

6. Обчисліть|обчисляйте,вичисліть| коефіцієнт варіації: а) кількості квіток у суцвітті люпину білого (Lupinus albus L.) і люпину жовтого (Lupinus luteus L.), якщо середнє арифметичне кількість квіток у|в,біля| першого виду|виду| дорівнює 60,2 шт., s1 = 2,62 шт., а у|в,біля| другого = 54,8 шт., s2 = 1,30 шт. Порівняти, у|в,біля| якого виду|виду| ця ознака сильніше варіюватиме.

б) коефіцієнт варіації числа листків, квіток, насіння, що утворилися на рослинах вогняно-червоної|вогняно-червоної,вогненно-червоної| квасолі (Phaseolus coccineus L.).

 

Ознака s V
Число листків.........................   2,4  
Число квіток...........................   3,2  
Число насіння.........................   3,9  

 

7. У|в,біля| 100 колосів ярової пшениці сорту|гатунку| Харківська 46 заміряні|виміряні| такі ознаки: вага зерна головного колоса, вага зерна всієї рослини, число колосків і насіння в головному колосі. За цими даними обчислені|обчисляти,вичислені| наступні|такі| показники, які наведені в таблиці. Визначте, яка ознака варіює найбільше, яка найменше?

 

Ознака s V
Вага зерна головного колоса...................... 1,7 0,52  
Вага зерна всієї рослини............................. 3,4 1,30  
Кількість колосків в головному колосі....   2,0  
Кількість насіння в головному колосі.......   8,0  

 

8. З|із| підрахованих 2000 пилкових зерен рослин айстри|айстри| 800 виявилися стерильними (негативна|заперечна| ознака), а 1200 – фертильними|. Визначити величину середнього квадратичного відхилення альтернативної ознаки за показником кількості фертильних| пилкових зерен.

9. Перевірити приналежність варіанти 93 (кількість продихів на 1 см2 листків|аркуша| липи серцелистної| (Tilia cordata L.) у даній сукупності: 66; 68; 84; 69; 80; 80; 75; 93; 71; 74; 78; 60; 69; 69; 77; 78; 74; 82; 80; 80; 81; 72; 79; 71; 67.

 <== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обчислення|підрахунок| середньої зваженої. | ІІІ. Домашнє завдання.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 352 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

600 - | 548 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.