Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 7. јдм≥н≥стративний процес ≥ юстиц≥€
 

ѕон€тт€ адм≥н≥стративного процесуального права, процесу, адм≥н≥стративного

провадженн€ та управл≥нськоњ процедури. —труктура адм≥н≥стративного провадженн€ та його види. «агальна характеристика окремих вид≥в проваджень.

 

—≈ћ≤Ќј–», ѕ–ј “»„Ќ≤ «јЌя““я

(за формами навчанн€ в≥дпов≥дно до тематичних план≥в)

ћета сем≥нарських ≥ практичних зан€ть Ц поглибленн€ та закр≥пленн€ правових знань з питань законотворчост≥, законотворчого та законодавчого процесу в ”крањн≥, удосконаленн€ ум≥нь ≥ навичок:

Ј наукового анал≥зу рол≥ держави ≥ громад€нського сусп≥льства у правотворчост≥, а також нових сучасних п≥дход≥в до розвТ€занн€ актуальних проблем, що виникають в ц≥й сфер≥;

Ј оперувати основними юридичними категор≥€ми, пон€тт€ми, деф≥н≥ц≥€ми;

Ј самост≥йно вивчати зм≥ст нормативно-правових акт≥в ≥ в≥льно ор≥Їнтуватис€ у вимогах чинного законодавства;

Ј пост≥йно п≥двищувати р≥вень правосв≥домост≥ та правовоњ культури;

Ј участ≥ в дискус≥€х ≥ аргументованого в≥дстоюванн€ власноњ точки зору.

—ем≥нар 1. ¬ступ до адм≥н≥стративного права. ѕон€тт€, м≥сце ≥ роль адм≥н≥стративного права в систем≥ права.

ћета:

♦ формуванн€ у студент≥в у€вленн€ про в≥дм≥нност≥ та сп≥вв≥дношенн€ м≥ж пон€тт€ми предмет, метод, субТЇкти та обТЇкти в адм≥н≥стративному прав≥;

♦ закр≥пленн€ знань щодо правовоњ регламентац≥њ адм≥н≥стративного процесу в ”крањн≥.

 

«авданн€:

*–озгл€нути предмет та метод адм≥н≥стративного права.

*–озкрити сутн≥сть адм≥н≥стративно-правових в≥дносин.

*«Т€сувати правовий статус субТЇкт≥в адм≥н≥стративно-правових в≥дносин.

*–озкрити зм≥ст та структуру адм≥н≥стративно-правових норм.

*ƒодати характеристику джерелам адм≥н≥стративного права.

 

ѕитанн€ дл€ обговоренн€:

1.ѕон€тт€, предмет та метод адм≥н≥стративного права.

2. ѕон€тт€ ≥ зм≥ст адм≥н≥стративно-правових в≥дносин.

3. —убТЇкти адм≥н≥стративно-правових в≥дносин.

4. ѕон€тт€ ≥ структура норм адм≥н≥стративного права.

5. ƒжерела адм≥н≥стративного права.

–екомендована л≥тература

1. Ѕит€к ё. ѕ., Ѕогуцкий ¬. ¬., ѕисаренко Ќ. Ѕ., √аращук ¬. ѕ., ƒь€ченко ј. ¬. јдминистративное право ”краины: ”чеб, дл€ студ. вузов юрид. спец. / Ќациональна€ юридическа€ академи€ ”краины им. ярослава ћудрого / ё.ѕ. Ѕит€к (ред.). Ч 2.изд., перераб. и доп. Ч X.: ѕраво, 2003. Ч 576 с.

2. √р€нка √ригор≥й ¬олодимирович, ћатв≥йчук ¬алер≥й  ост€нтинович, Ќ≥к≥т≥н ёр≥й ¬≥кторович. јдм≥н≥стративне право ”крањни: ѕрактикум / Ќац≥ональна академ≥€ управл≥нн€. Ч  .: јзимут-”крањна, 2004. Ч 144с.

3.  ≥валов —. ¬., Ѕ≥ла Ћ. –. јдм≥н≥стративне право ”крањни: Ќавч.-метод, пос≥б. / ќдеська нац≥ональна юридична академ≥€. Ч 2.вид., перероб. ≥ доп.

Ч ќ.: ёридична л≥тература, 2009. Ч 312с.

4.  олпаков ¬алер≥й  ост€нтинович,  узьменко ќксана ¬олодимир≥вна. јдм≥н≥стративне право ”крањни: ѕ≥дручник. Ч  .: ёр≥нком ≤нтер, 2003.

Ч 544 с.

5.ѕравознавство: навч. пос≥бн./[¬.ѕ.ћарущак, —.ќ. озул≥на,  .≤.–овинська, ™.ќ.Ћьвова та ≥н.]; за заг. ред. ¬.ѕ.ћарущака. Ц ќдеса: ќ–≤ƒ” Ќјƒ”, 2010 Ц —.93-97

 

—ем≥нар 2. ѕравове положенн€ орган≥в виконавчоњ влади.

ћета:

закр≥пленн€ пон€ть щодо сп≥вв≥дношенн€ державного управл≥нн€ та виконавчоњ влади;

♦ опануванн€ визначенн€ системи орган≥в виконавчоњ влади в ”крањн≥.

«авданн€:

* довести пон€тт€ та ознаки органу виконавчоњ влади.

* зТ€сувати сп≥вв≥дношенн€ пон€ть державого управл≥нн€ та виконавчоњ влади.

* класиф≥кувати органи виконавчоњ влади.

* јнал≥зувати систему орган≥в виконавчоњ влади.

* ƒодати характеристику адм≥н≥стративно-правовому статусу орган≥в виконавчоњ влади.

ѕитанн€ дл€ обговоренн€:

1. ѕон€тт€ та ознаки органу виконавчоњ влади.

2. ƒержавне управл≥нн€ та виконавча влада: сп≥вв≥дношенн€ пон€ть.

3.  ласиф≥кац≥€ орган≥в вико≠навчоњ влади.

4. —истема орган≥в виконавчоњ влади в ”крањн≥.

5. јдм≥н≥стративно-правовий статус окремих орган≥в виконавчоњ влади.

–екомендован≥ джерела:

1.  онституц≥€ ”крањни: ѕрийн€та на V сес≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни 28 червн€ 1996 р. // [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

2. ѕро внесенн€ зм≥н до  онституц≥њ ”крањни щодо проведенн€ чергових вибор≥в народних депутат≥в ”крањни, ѕрезидента ”крањни, депутат≥в ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих рад та с≥льських, селищних, м≥ських гол≥в: «акон ”крањни в≥д 1 лютого 2011 р. є 2952-VI [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

3. ѕро державну службу: «акон ”крањни в≥д 16.12.93 р. [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

4. ѕро  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни: «акон ”крањни в≥д 7 жовтн€ 2010 р. [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

5. ѕро м≥сцеве самовр€дуванн€ в ”крањн≥: «акон ”крањни в≥д 25.05.97 р. [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

6. ѕро м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ: «акон ”крањни в≥д 9.04.99 р. [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

7. ѕро службу в органах м≥сцевого самовр€дуванн€: «акон ”крањни в≥д 7.06.2001 р. [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

8. ѕро центральн≥ органи виконавчоњ влади: «акон ”крањни в≥д 17.03.2011 р.. [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

9. Ѕит€к ё. ѕ., Ѕогуцкий ¬. ¬., ѕисаренко Ќ. Ѕ., √аращук ¬. ѕ., ƒь€ченко ј. ¬. јдминистративное право ”краины: ”чеб, дл€ студ. вузов юрид. спец. / Ќациональна€ юридическа€ академи€ ”краины им. ярослава ћудрого / ё.ѕ. Ѕит€к (ред.). Ч 2.изд., перераб. и доп. Ч X.: ѕраво, 2009.

10. ѕравознавство: навч. пос≥бн./[¬.ѕ.ћарущак, —.ќ. озул≥на,  .≤.–овинська, ™.ќ.Ћьвова та ≥н.]; за заг. ред. ¬.ѕ.ћарущака. Ц ќдеса: ќ–≤ƒ” Ќјƒ”, 2010 Ц —.95-97

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 348 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2089 - | 1830 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.