Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬ийманн€ вуг≥лл€ комбайнами
ќчисним комбайном називаЇтьс€ машина, €ка виконуЇ операц≥њ по в≥дд≥ленню вуг≥лл€ в≥д масиву, його руйнуванню ≥ навантаженню на виб≥йний конвеЇр. ƒо комбайн≥в пред'€вл€ютьс€ наступн≥ основн≥ вимоги: забезпеченн€ механ≥зованоњ в≥дб≥йки вуг≥лл€ будь-€коњ м≥цност≥ ≥ в'€зкост≥, висока продуктивн≥сть, повне навантаженн€ вуг≥лл€ на заб≥йний конвеЇр, забезпеченн€ виходу великих клас≥в вуг≥лл€, вињмка шару по вс≥й довжин≥ очисного вибою, ефективне пилоподавление при робот≥ ≥ низьк≥й питом≥й енергоЇмност≥.

 омбайни р≥зн€тьс€ за конструкц≥Їю, габаритними розм≥рами, продуктивн≥стю, розм≥щенн€м виконавчих орган≥в в≥дносно корпусу та принципом роботи

 

а б в

–ис. 8‑1 Ц –озм≥щенн€ виконавчих орган≥в комбайн≥в в≥дносно њх корпус≥в:

а Ч центральне; б Ч одноб≥чне; в Ч двоб≥чне

¬ раз≥ центрального розташуванн€ виконавчого органу (рис. 8-1, а) довжина н≥ш Ч д≥л€нок лави, €к≥ не обробл€ютьс€ комбайном, однакова на обох њњ к≥нц€х. ¬ цьому випадку необх≥дно виймати н≥ш≥ нав≥ть при винос≥ прив≥дних головок виб≥йного конвеЇра у п≥дготовч≥ виробки. ќдноб≥чне розм≥щенн€ виконавчого органу комбайна (рис. 8-1, б) дозвол€Ї зменшити (або взагал≥ л≥кв≥дувати) н≥ш≥ з одного к≥нц€ лави. ѕри двоб≥чному розташуванн≥ виконавчих орган≥в (рис. 8-1, в) зТ€вл€Їтьс€ можлив≥сть обробки лави по вс≥й довжин≥ без н≥ш.

 омбайни обладнуютьс€ шнековими, буроланцюговими, дисковими штанговими, барабанними, буровими та корончатими виконавчими органами. ¬ сучасних умовах найб≥льшого розповсюдженн€ набули барабанн≥ ≥ шнеков≥ виконавч≥ органи.

Ѕарабанн≥ виконавч≥ органи виконуютьс€ з горизонтальною ≥ вертикальною в≥ссю обертанн€. ѕри на€вност≥ двох барабан≥в виконавчий орган легко регулюЇтьс€ по потужност≥ шару ≥ дозвол€Ї зм≥нювати глибину захопленн€ шл€хом установки зн≥мних елемент≥в. Ќедол≥ками барабанних виконавчих орган≥в з горизонтальною в≥ссю Ї: неможлив≥сть самозарубуванн€ в пласт, сильне здр≥бнюванн€ вуг≥лл€, недостатн€ транспортуюча здатн≥сть, що викликаЇ необх≥дн≥сть п≥двищенн€ швидкост≥ р≥занн€, що веде до пог≥ршенн€ режиму р≥занн€, а також необх≥дн≥сть у спец≥альному навантажувальному пристроњ значноњ маси ≥ габарит≥в.

–ис. 8‑2 Ц  омбайни з барабанним виконавчим органом

Ўнековий виконавчий орган аналог≥чний барабанному з горизонтальною в≥ссю обертанн€, але в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д нього умовами навантаженн€ в≥дбитого вуг≥лл€ на заб≥йний конвеЇр. ѕот≥к в≥дбитого вуг≥лл€ направл€Їтьс€ уздовж ос≥ шнека, що зменшуЇ шл€х транспортуванн€, знижуЇ рециркул€ц≥ю ≥ здр≥бнюванн€ вуг≥лл€ в процес≥ навантаженн€ ≥ не вимагаЇ додаткових складних навантажувальних пристосувань. –обота шнекового органа не вимагаЇ великих швидкостей, що дозвол€Ї зб≥льшити перетин зр≥з≥в ≥ пол≥пшити сортн≥сть вуг≥лл€, що добуваЇтьс€. Ўнеков≥ виконавч≥ органи забезпечують можлив≥сть самозарубуванн€.

–ис. 8‑3 Ц  омбайни з≥ шнековим виконавчим органом

Ќа пологих ≥ похилих пластах комбайни працюють у комплекс≥ з виб≥йним доставочним конвеЇром, перем≥щуючись безпосередньо по його ставу або до п≥дошв≥ пласта.

ћожлив≥ одноб≥чна ≥ човникова схеми роботи комбайн≥в у довгих вибо€х.

“ехнолог≥€ роб≥т з вињмки вуг≥лл€ в очисному вибоњ при челноковой схем≥ вињмки залежить в≥д розташуванн€ виконавчого органа щодо корпуса комбайна. ѕри одноб≥чному розташуванн≥ виконавчого органа останн≥й найчаст≥ше розташовують уб≥к конвеЇрного штреку. ÷е обумовлено тим, що в противному випадку необх≥дно пропускати вуг≥лл€ п≥д корпусом комбайна. Ќа тонких шарах з м≥цними вуг≥лл€ми велик≥ шматки вуг≥лл€, потрапл€ючи п≥д корпус комбайна, скидаютьс€ з конвеЇра.

¬инесенн€ виконавчого органа уб≥к вентил€ц≥йного штреку практикуЇтьс€ на шарах, небезпечних по газ≥, пилов≥ або раптовим викидам, а також при транспортуванн≥ вуг≥лл€ знизу нагору на шарах потужн≥стю понад 1,2 м.

ѕрактика показала, що н≥ лемеш≥, н≥ щити не забезпечують ц≥лком механ≥зованого навантаженн€. «сипанн€ вуг≥лл€ з конвеЇра, в≥джим вуг≥лл€, вивали шматк≥в вуг≥лл€ з покр≥вл≥ й ≥нш≥ причини не дозвол€ють ц≥лком зачистити ірунт м≥ж конвеЇром ≥ вибоЇм, ≥ в зв'€зку з цим приходитьс€ приб≥гати до зачищенн€ вручну.

”насл≥док г≥рничо-геолог≥чних, г≥рничотехн≥чних умов застосуванн€ ≥ конструктивних особливостей машин ≥ механ≥зм≥в човникова схема вињмки маЇ наступн≥ недол≥ки:

при вињмц≥ вуг≥лл€ комбайном, що рухаЇтьс€ проти вентил€ц≥йного струмен€, роб≥тники, що виконують роботи з оформленн€ вибою, пересувц≥ конвеЇра, кр≥пленню лави ≥ т. д., знаход€тьс€ в запилен≥й атмосфер≥;

на шарах з високоњ газоносн≥стю знижуЇтьс€ ефективн≥сть природноњ дегазац≥њ вуг≥льного масиву.

 р≥м того, при розробц≥ шар≥в, небезпечних ≥ угрожаемых по раптових викидах, необх≥дно, щоб люди не знаходилис€ на вих≥дному струмен≥, тому що у випадку викиду вони можуть ви€витис€ в зон≥ раптового вид≥ленн€ метану.

ƒл€ п≥двищенн€ ефективност≥ вињмки вуг≥лл€ при ≥нтенсивному в≥джим≥ вуг≥лл€, помилков≥й покр≥вл≥, р≥зк≥й зм≥н≥ кута пад≥нн€ шару на окремих д≥л€нках лави й в ≥нших неспри€тливих умовах у даний час зд≥йснюЇтьс€ перех≥д на одноб≥чну вињмку.

ƒостоњнства одноб≥чноњ схеми вињмки наступн≥: механ≥зац≥€ зачищенн€ вуг≥лл€ при зворотному ход≥ комбайна виключаЇ необх≥дн≥сть присутност≥ людини м≥ж вибоЇм ≥ конвеЇром, що знижуЇ виробничий травматизм в очисному вибоњ в≥д обваленн€ вуг≥лл€ ≥ породи ≥ зменшуЇ в 5Ч6 раз≥в трудом≥стк≥сть ручних роб≥т ≥з зачищенн€; при зворотному ход≥ комбайн своњми шнеками додатково дробить породу ≥ вуг≥лл€, зн≥маЇ вс≥ нер≥вност≥ ірунту, створюючи спри€тлив≥ умови дл€ пересувки конвеЇра до вибою ≥ зменшуючи число зупинок через авар≥њ;

” пер≥од вињмки вуг≥лл€ комбайном роб≥тники знаход€тьс€ на св≥жому струмен≥, причому вуг≥лл€ при зачищенн≥ змочуЇтьс€ вдруге, що значно знижуЇ пиловид≥ленн€; в≥дсутн≥сть роб≥тник≥в на вих≥дному струмен≥ при вињмц≥ вуг≥лл€ комбайном при розробц≥ викидонебезпечних пласт≥в; п≥двищенн€ ефективност≥ природноњ дегазац≥њ з поверхн≥ вуг≥льного масиву за час, необх≥дне дл€ перегону комбайна; скороченн€ часу на к≥нцев≥ операц≥њ.

–ис. 8‑4 Ц “ехнолог≥чна схема вињмки вуг≥лл€ вузькозахватним комбайном:

1 ≥ 2 Ч нижн€ ≥ верхн€ н≥ш≥; 3 -~ комбайн; 4 Ч навантажувальний лем≥ш; 5 Ч конвеЇр; 6 ц 7 Ч верхн≥ ≥ нижн€ приводн≥ гол≥вки

Ќедол≥ки одноб≥чноњ схеми вињмки в пор≥вн€нн≥ з челноковой: зб≥льшенн€ часу роботи комбайна по вињмц≥ смуги вуг≥лл€; зб≥льшенн€ (удв≥ч≥) шл€хи пересуванн€ по лав≥ машин≥ста комбайна ≥ його пом≥чника.

ќдноб≥чна схема вињмки забезпечуЇ п≥двищенн€ ефективност≥ навантаженн€ вуг≥лл€ в лавах, що працюють по повстанню, але не ефективна в лавах, що в≥дпрацьовуютьс€ по пад≥нню на шарах з кутом пад≥нн€ б≥льш 6∞.

ѕри челноковой схем≥ роботи комбайна з лемешами ≥ пересувц≥ його в заздалег≥дь п≥дготовлену н≥шу машин≥ст ≥ його пом≥чник починають цикл ≥з прийманн€ зм≥ни й огл€ду комбайна, демонтажу лемеша ≥ пересувки комбайна до вибою разом з гол≥вкою конвеЇра. ѕ≥сл€ пересувки конвеЇра комбайн перем≥щаЇтьс€ по лав≥ на 3Ч4 м без лемеша. ѕри цьому навантаженн€ вуг≥лл€ виробл€Їтьс€ вручну пом≥чником машин≥ста й ≥нших роб≥тник≥в. ¬они ж монтують лем≥ш. Ќа ц≥ операц≥њ затрачаЇтьс€ 20Ч30 хв.

ѕ≥д час вињмки вуг≥лл€ комбайном керують машин≥ст ≥ один або два його пом≥чники. „астина вуг≥льного др≥б'€зку, що залишаЇтьс€ п≥сл€ проходу комбайна, вантажитьс€ на конвеЇр вручну. ѕ≥сл€ зн€тт€ одн≥Їњ смуги комбайн завод€ть у н≥шу у вентил€ц≥йного штреку, робл€ть т≥ ж к≥нцев≥ операц≥њ ≥ пот≥м зн≥мають наступну смугу вуг≥лл€.

ѕри одноб≥чн≥й схем≥ роботи комбайна виконавчий орган при спуску залишаЇтьс€ в привиб≥йному простор≥, робл€чи навантаженн€ вуг≥лл€, що залишилос€ на ірунт≥ п≥сл€ проходу комбайна або обрушивс€ з вибою. ¬ерхн€ки секц≥й механ≥зованоњ кр≥пленн€ при так≥й схем≥ роботи пересуваютьс€ сл≥дом за комбайном п≥д час його робочого ходу, а пересувка конвеЇра зд≥йснюЇтьс€ або одночасно з карбом комбайна в нижн≥й частин≥ лави, або в≥дразу ж п≥сл€ проходу його при зворотному ход≥.

–ис. 8‑5 Ц ќдноб≥чна схема вийманн€ вуг≥лл€ комбайном: а Ч робочий х≥д; б Ч зворотн≥й х≥д

¬ийманн€ вуг≥лл€ комбайнами на крутих пластах маЇ де€к≥ особливост≥.  омбайн 1 (рис. 8-6) п≥дв≥шуЇтьс€ у лав≥ на двох канатах 2, один з €ких Ч запоб≥жний.  анати через блоки 3 йдуть до леб≥дки 4, €ку встановлено на вентил€ц≥йному штреку. ƒл€ притисненн€ комбайна до вибою лав≥ надаЇтьс€ нахил 5Е10∞ на масив в≥дносно л≥н≥њ пад≥нн€. ћашин≥ст комбайна супроводжуЇ його по лав≥. ¬ийманн€ вуг≥лл€ проводитьс€ п≥д час руху комбайна знизу вгору.

–ис. 8‑6 Ц “ехнолог≥чна схема вињмки вуг≥лл€ комбайном на крутому пласт≥:

1 - комбайн; 2 - канат: 3 - блок; 4 - леб≥дка; 5 - пульт керуванн€; 6 - шахтофон; 7 - стойки ќ ”ћ

¬ очисних вибо€х крутих пласт≥в, обладнаних комбайнами, механ≥зоване вийманн€ виконуЇтьс€ у середньому на 70 % довжини лави в њњ верхн≥й частин≥. ” нижн≥й частин≥ лави вуг≥лл€ виймаЇтьс€ в≥дб≥йними молотками з метою попереднього обладнанн€ Ђмагазинногої уступу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1267 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1376 - | 1301 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.