Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


як д≥знатись, що громад€нин вже автоматично отримав субсид≥ю? ’то про це маЇ пов≥домити ≥ в €кий терм≥н?
√ромад€нин, €кий за€вив про своЇ право на субсид≥ю, отримаЇ пов≥домленн€ про те, призначена йому субсид≥€ на житлово-комунальн≥ послуги, чи н≥. ” раз≥ призначенн€ у пов≥домленн≥ буде зазначено, на €кий терм≥н надаЇтьс€ субсид≥€, њњ розм≥р, а також розм≥р обовТ€зковоњ плати за кожну послугу.  р≥м того, кожного м≥с€ц€ до орган≥зац≥й-надавач≥в послуг надаютьс€ списки громад€н, €ким нарахован≥ субсид≥њ, розм≥ри субсид≥й та обовТ€зковоњ плати.

 

1. „и можна отримати субсид≥ю без дов≥дки про доходи (отримую зарплату неоф≥ц≥йно)?

ѕоложенн€м про пор€док призначенн€ та наданн€ населенню субсид≥й встановлено, що дл€ призначенн€ субсид≥њ громад€нин, особа €кого посв≥дчуЇтьс€ паспортом або ≥ншим документом, подаЇ органу прац≥ та соц≥ального захисту населенн€ дов≥дки про доходи кожноњ особи, зареЇстрованоњ у житловому прим≥щенн≥, за формами, затвердженими ћ≥нпрац≥.

«азначена форма дов≥дки про доходи затверджена наказом ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥ального захисту населенн€ в≥д 27.08.04 є 192, зареЇстрованим в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ 4 листопада 2004 р. за є 1409/10008.

3. ќдин ≥з член≥в с≥мТњ, прописаний у батьк≥в, працюЇ за кордоном. «вичайно, що дов≥дку про своњ доходи в≥н надати не в змоз≥. „и Ї у такий ситуац≥њ можлив≥сть дл€ нарахуванн€ субсид≥њ?

¬≥дпов≥дно до законодавства субсид≥€ призначаЇтьс€ уповноваженому власнику (сп≥ввласнику) житла, наймачу державного та громадського житлового фонду, членов≥ житлово-буд≥вельного (житлового) кооперативу, власнику (сп≥ввласнику) житлового прим≥щенн€, на €кого в≥дкрито особовий рахунок за м≥сцем реЇстрац≥њ.

ѕоложенн€м про пор€док призначенн€ та наданн€ населенню субсид≥й встановлено, що субсид≥€ розраховуЇтьс€ виход€чи з к≥лькост≥ зареЇстрованих у житловому прим≥щенн≥ (будинку) ос≥б, €ким нараховуЇтьс€ плата за житлово- комунальн≥ послуги, та њх доход≥в.

якщо у житловому прим≥щенн≥ зареЇстрован≥ особи, €к≥ фактично не проживають, при призначенн≥ субсид≥њ вони не будуть врахован≥, €кщо на них за даними п≥дприЇмств-надавач≥в послуг не нараховуватиметьс€ плата за житлово- комунальн≥ послуги.

ѕитанн€ щодо нарахуванн€ плати за житлово- комунальн≥ послуги громад€ни вир≥шують з п≥дприЇмствами та орган≥зац≥€ми, €к≥ надають ц≥ послуги.

4. «а €кими умовами можна отримати субсид≥ю дл€ с≥м Тњ, в €к≥й дружина перебуваЇ у в≥дпустц≥ по догл€ду за дитиною. „и враховуЇтьс€ соц≥альна допомога у сукупний дох≥д с≥мТњ?

–озрахунок сукупного доходу дл€ призначенн€ субсид≥њ провадитьс€ в≥дпов≥дно до ћетодики обчисленн€ сукупного доходу с≥м'њ дл€ вс≥х вид≥в соц≥альноњ допомоги, затвердженоњ сп≥льним наказом ћ≥нпрац≥, ћ≥нф≥ну, ћ≥неконом≥ки, ƒержкомс≥м'€молод≥, ƒержкомстату.

¬≥дпов≥дно до зазначеноњ ћетодики до сукупного доходу с≥мей (одержувач≥в) входить допомога, у тому числ≥ допомога по догл€ду за дитиною до дос€гненн€ нею трир≥чного в≥ку.

¬раховуючи зазначене, у випадку, €кщо ж≥нка перебуваЇ у в≥дпустц≥ по догл€ду за дитиною, субсид≥€ призначаЇтьс€ на загальних п≥дставах, при цьому до сукупного доходу с≥мТњ буде враховано допомогу по догл€ду за дитиною до дос€гненн€ нею трир≥чного в≥ку.

5. якщо родина проживаЇ у будинку, в €кому оф≥ц≥йно не зареЇстрована, чи Ї можлив≥сть дл€ призначенн€ субсид≥њ?

—убсид≥€ призначаЇтьс€ уповноваженому власнику (сп≥ввласнику) житла, наймачу державного та громадського житлового фонду, членов≥ житлово-буд≥вельного (житлового) кооперативу, власнику (сп≥ввласнику) житлового прим≥щенн€, на €кого в≥дкрито особовий рахунок за м≥сцем реЇстрац≥њ.

6. як краще заповнити документи, щоб не помилитись, бо, кажуть, бланк≥в не вистачаЇ?

якщо з €кихось причин документи будуть з≥псован≥, необх≥дно звернутис€ до управл≥нь прац≥ та соц≥ального захисту населенн€ за м≥сцем реЇстрац≥њ (у с≥льськ≥й м≥сцевост≥ Ц до уповноважених с≥льських або селищних рад), де можна заповнити за€ву та декларац≥ю, а також отримати необх≥дну консультац≥ю.

¬с≥ питанн€ можна зТ€сувати по телефону Дгар€чоњ л≥н≥њФ, €к≥ в≥дкрит≥ у кожному м≥ст≥ (район≥).

7. яку ≥нформац≥ю необх≥дно вказувати в декларац≥њ про майновий стан дл€ оформленн€ житловоњ субсид≥њ?

¬ декларац≥њ необх≥дно вказати:

- в≥домост≥ про власника житла (ѕ.≤.Ѕ., м≥сце реЇстрац≥њ, контактний телефон);

- в≥домост≥ про ос≥б, зареЇстрованих у житловому прим≥щенн≥, та член≥в њх с≥мей, що проживають окремо (дружина, чолов≥к, неповнол≥тн≥ д≥ти) (ѕ.≤.Ѕ., ступ≥нь родинного звТ€зку, дата народженн€, ≥дентиф≥кац≥йний номер);

- вс≥ види доход≥в ос≥б, зареЇстрованих у житловому прим≥щенн≥ за пер≥од, необх≥дний дл€ розрахунку субсид≥њ;

- в≥домост≥ про ≥нш≥ житлов≥ прим≥щенн€, що перебувають у власност≥ або волод≥нн≥ зареЇстрованих у житловому прим≥щенн≥ ос≥б та член≥в њх с≥мей, що проживають окремо (дружини, чолов≥ка, неповнол≥тн≥х д≥тей) Ц у раз≥ на€вност≥;

- к≥льк≥сть транспортних засоб≥в, €к≥ зареЇстрован≥ в установленому пор€дку та перебувають у власност≥ або волод≥нн≥ зареЇстрованих у житловому прим≥щенн≥ ос≥б та член≥в њх с≥мей, що проживають окремо (дружини, чолов≥ка, неповнол≥тн≥х д≥тей), кр≥м автомоб≥л≥в, отриманих через органи прац≥ та соц≥ального захисту населенн€ Ц у раз≥ на€вност≥;

- в≥домост≥ про земельн≥ д≥л€нки, що перебувають у власност≥ або волод≥нн≥ (користуванн≥) зареЇстрованих у житловому прим≥щенн≥ ос≥б Ц у раз≥ на€вност≥;

- в≥домост≥ про витрати на придбанн€ товар≥в довгострокового вжитку, майна, оплату послуг, €к≥ зд≥йснен≥ прот€гом 12 м≥с€ц≥в перед зверненн€м за субсид≥€ми, - у раз≥ зд≥йсненн€.

71) —клад  ћ”

ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни;ѕерший в≥це-прем'Їр-м≥н≥стр ”крањни; три в≥це-прем'Їр-м≥н≥стри ”крањни; ћ≥н≥стр аграрноњ пол≥тики ”крањни; ћ≥н≥стр буд≥вництва, арх≥тектури та житлово-комунального господарства ”крањни; ћ≥н≥стр внутр≥шн≥х справ ”крањни; ћ≥н≥стр вуг≥льноњ промисловост≥ ”крањни; ћ≥н≥стр економ≥ки ”крањни; ћ≥н≥стр закордонних справ ”крањни; ћ≥н≥стр культури ≥ туризму ”крањни; ћ≥н≥стр оборони ”крањни; ћ≥н≥стр осв≥ти ≥ науки ”крањни; ћ≥н≥стр охорони здоров'€ ”крањни;
ћ≥н≥стр охорони навколишнього природного середовища ”крањни; ћ≥н≥стр палива та енергетики ”крањни ћ≥н≥стр прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни; ћ≥н≥стр промисловоњ пол≥тики ”крањни; ћ≥н≥стр транспорту та зв'€зку ”крањни; ћ≥н≥стр ”крањни з питань надзвичайних ситуац≥й та у справах
захисту населенн€ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи; ћ≥н≥стр ”крањни у справах с≥м'њ, молод≥ та спорту; ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни; ћ≥н≥стр юстиц≥њ ”крањни;

 

72) ƒержавний службовець Ч це особа, €ка виконуЇ в пор€дку, установленому законом, обовТ€зки державноњ служби в≥дпов≥дно до державноњ посади за грошову винагороду.

ѕрац€ державних службовц≥в Ч специф≥чна сфера трудовоњ д≥€льност≥, по своњй сут≥ управл≥нська, спр€мована на вир≥шенн€ тих завдань, €к≥ поставлен≥ перед конкретним органом державного управл≥нн€ ≥ документально закр≥плен≥ законодавчим або ≥ншим нормативним правовим актом.

¬ажливою особлив≥стю управл≥нськоњ прац≥ державних службовц≥в Ї багатоаспектн≥сть, комплексн≥сть п≥дходу й узгоджен≥сть р≥шень з окремих питань. ƒержавн≥ службовц≥ приймають р≥шенн€ щодо проблем пол≥тичного, орган≥зац≥йного, управл≥нського, економ≥чного, техн≥чного, соц≥ально-психолог≥чного ≥ правового характеру.

«ароб≥тна плата державних службовц≥в складаЇтьс€ ≥з:

  • посадових оклад≥в;
  • доплат за класний ранг;
  • надбавок за особлив≥ умови державноњ служби;
  • надбавок за вислугу рок≥в;
  • прем≥й за результати роботи державного службовц€.
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-25; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1111 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

1953 - | 1682 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.