Лекции.Орг


Поиск:
Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень
1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, можуть бути скасовані органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування.
59)Найважливіші функції держави

Функції держави - головні напрямки і види діяльності держави, обумовлені її завданнями і цілями і такі, що характеризують її сутність.
Функції держави не можна ототожнювати з функціями її окремих органів, які є частиною апарату держави і відбиваються у компетенції, у предметі ведення, у правах і обов'язках (повноваженнях), закріплених за ними.
Наведені нижче функції держави відбивають реалізацію загальносоціальних, або «спільних справ» (а не класових), що забезпечують об'єктивне існування людей.

 

60) Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу такого змісту: "Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки". Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається за місцем роботи. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

 

61)термін розгляду документів для призначення усіх видів допомог

1. 3 месяца - при подготовке заключения о возможности государственной регистрации кредитной организации при ее создании путем учреждения;

2. 90 календарных дней - при подготовке заключения о расширении деятельности кредитной организации путем получения лицензий на осуществление банковских операций;

3. 2 месяца - при подготовке заключения о возможности государственной регистрации кредитной организации, создаваемой путем реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования;

4. 45 календарных дней - при подготовке заключения о возможности реорганизации кредитной организации в форме присоединения;

5. 45 календарных дней - при подготовке заключения о возможности изменения статуса кредитной организации;

6. 1 месяц - при принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации (представление учредительных документов в новой редакции), не связанных с заменой лицензий, а также связанных с заменой лицензий в случаях, установленных актами Банка России, за исключением пункта14;

7. 30 календарных дней - при принятии решения по вопросу предварительного согласования приобретения в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 20 процентов акций (долей) кредитной организации;

8. 1 месяц - при принятии решения по вопросу о возможности согласования кандидата на должность руководителя;

9. 1 месяц - при принятии решения о внесении сведений об открытии филиала кредитной организации в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера - в территориальном учреждении, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации, в том числе 20 календарных дней - при рассмотрении

10. документов на открытие филиала кредитной организации в территориальном учреждении по месту открытия филиала кредитной организации;

11. 30 календарных дней - при принятии решения о возможности замены лицензий на осуществление банковских операций, выданных кредитной организации, в связи с отменой в установленном порядке ограничений на осуществление операций по привлечению во вклады средств юридических лиц в иностранной валюте и размещению указанных средств от своего имени и за свой счет, а также ограничения на право установления прямых корреспондентских отношений с иностранными банками;

12. 20 календарных дней - при рассмотрении документов об изменении местонахождения (адреса) кредитной организации, связанным с изменением населенного пункта (названия населенного пункта);

13. 10 календарных дней - при рассмотрении документов о закрытии филиала кредитной организации в территориальном учреждении, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации;

14. 20 рабочих дней- при подготовке в территориальном учреждении, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации, заключения о соответствии изменений, вносимых в положение о филиале, требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, уставу кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации;

15. 1 рабочий день - при принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы банка по решению временной администрации, принятому в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.10.2008 г. № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года"

62) За корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, на підставі цього Закону несуть відповідальність такі особи, уповноважені на виконання функцій держави:

а) державні службовці;

б) Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри;

в) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад;

г) посадові особи місцевого самоврядування;

ґ) військові посадові особи Збройних Сил України та інших військових формувань (крім військовослужбовців строкової служби)";

 

64) Документи, необхідні для призначення надбавки до пенсії за особливі заслуги (за віком, по інвалідності, за вислугу років):

-копія 1,2 сторінки паспорта та прописки;

-копії документів, що підтверджують особливі заслуги;

-копії документів, що підтверджують трудовий стаж;

-копія довідки МСЕК (для пенсій по інвалідності);

-копія свідоцтва про одруження (у разі необхідності);

-копії свідоцтв про народження дітей (для багатодітних матерів);

-довідка про те, що особа народила та виховала до 6-річного віку 5,6,7… дітей (для багатодітних матерів).

65) Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-25; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 635 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент всегда отчаянный романтик! Хоть может сдать на двойку романтизм. © Эдуард А. Асадов
==> читать все изречения...

478 - | 326 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.