Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрактичне зан€тт€ 16

модульний контроль з розд≥лу "спец≥альна м≥кроб≥олог≥€"

ћета зан€тт€:

Ч знати морфолог≥чн≥ ≥ б≥олог≥чн≥ властивост≥ збудник≥в ≥н≠фекц≥йних хвороб;

Ч розум≥ти патогенетичн≥ законом≥рност≥ ≥нфекц≥йного процесу;

Ч знати особливост≥ вз€тт€ патолог≥чного матер≥алу дл€ до≠сл≥дженн€ та його транспортуванн€ до лаборатор≥њ;

Ч знати методи м≥кроб≥олог≥чноњ д≥агностики ≥нфекц≥йних хвороб;

Ч ум≥ти проводити вз€тт€ патолог≥чного матер≥алу дл€ до≠сл≥дженн€, оформл€ти супров≥дну документац≥ю;

Ч знати препарати дл€ специф≥чноњ проф≥лактики ≥ л≥ку≠ванн€ ≥нфекц≥йних хвороб.

–екомендац≥њ щодо проведенн€ модульного контролю

ћодульний контроль провод€ть €к сем≥нар-практикум за схемою:

1) комп'ютерне тестуванн€;

2) виконанн€ практичних навичок;

3) розв'€зуванн€ ситуац≥йних задач.

 

ќр≥Їнтовний перел≥к практичних навичок

1. ѕровести заб≥р матер≥алу дл€ досл≥дженн€ на стаф≥ло≠кок, мен≥нгококову ≥нфекц≥ю, при кишкових хворобах, коклюш≥, дифтер≥њ, √–¬≤, заповнити направленн€, п≥дго≠тувати до транспортуванн€.

2. ѕровести первинний пос≥в патолог≥чного матер≥алу у раз≥ обстеженн€ на стаф≥локок, мен≥нгококову ≥нфекц≥ю, при кишкових хворобах, коклюш≥, дифтер≥њ, створити умови дл€ культивуванн€.

3. ѕ≥дготувати хворого та по€снити йому, €ких правил сл≥д дотримуватис€ п≥д час в≥дбору мокротинн€ при п≥дозр≥ на туберкульоз.

4. ¬изначити морфолог≥чн≥ ≥ тинктор≥альн≥ властивост≥ збудника п≥д м≥кроскопом.

5. ƒати характеристику препарату (вакцини, анатоксину, сироватки, ≥муноглобул≥ну), визначити принципи та придатн≥сть його до використанн€.

«разки тест≥в ≥ ситуац≥йних задач подан≥ до кожноњ теми.

¬≤ƒѕќ¬≤ƒ≤ Ќј “≈—“» ≤ —»“”ј÷≤…Ќ≤ «јƒј„≤

 

ћодуль ≤: «агальна м≥кроб≥олог≥€

 

“ема. ќрган≥зац≥€ й обладнанн€ бактер≥олог≥чноњ лаборатор≥њ.

“ести: 1 Ч б, 2 Ч г, 3 Ч а, 4 Ч б, 5 Ч б, 6 Ч б.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. ¬икористати ≥мерс≥йний об'Їктив 90. 2. —таф≥лококи. 3. «а таких умов спори не гинуть. 4. «а темпе≠ратури 3 7Ч40 ∞—.

 

“ема. ѕрост≥ та складн≥ методи фарбуванн€ препарат≥в.

“ести: 1 Ч а, 2 Ч в, 3Ч в, 4 Ч в, 5 Ч а, 6 Ч в, 7 Ч г.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. «а √рамом. 2. —трептокок грампозитив-ний ≥ бактер≥њ грамнегативн≥. 3. «а Ѕурр≥Ч√≥псом. 4. Ќа€вн≥сть волютинових зерен. 5. №-форма, червоний через в≥дсутн≥сть пептидокгл≥кану. 6. —таф≥лококи, бактер≥њ, кислотост≥йк≥ палички. 7. —инього кольору, через в≥дсутн≥сть кл≥тинноњ ст≥нки ≥ втрату ст≥йкост≥ до кислоти.

“ема. ѕоживн≥ середовища. “ехн≥ка пос≥ву на поживн≥ середовища.

“ести: 1 Ч б, 2 Ч б, 3 Ч в, 4 Ч г, 5 Ч б, 6 Ч а.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1.  ультура м≥кроорган≥зм≥в вид≥л€Ї протеол≥тичн≥ ферменти ≥ петон≥зуЇ б≥лок молока. 2.  ультура м≥кроорган≥зм≥в вид≥л€Ї сахарол≥тичн≥ ферменти, €к≥ розщепл€ють лактозу молока до кислоти ≥ газу. «а на€вност≥ кислоти б≥лок зс≥даЇтьс€, а газ виштовхуЇ пробку. 3.  ультура м≥кроорган≥зм≥в спричинюЇ альфа-гемол≥з, гемоглоб≥н перетворюЇтьс€ на метгемоглоб≥н. 4.  ультура нерухлива (росте вздовж уколу), не розщеплюЇ лактозу (кол≥р середовища не зм≥нивс€). 5. ѕаличка синьозеленого гною, але можуть пор€д з нею можуть перебувати ≥нш≥ м≥кроорган≥зми.

“ема. ƒез≥нфекц≥€. —терил≥зац≥€. “ести: 1 Ч г, 2 Ч а, 3 Ч а, 4 Ч г, 5 Ч б.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. Ќе можна стерил≥зувати таким мето≠дом р≥дини, гумов≥ рукавички, вату. 2. «будник сиб≥рки утво≠рюЇ спору, за таких умов спори не гинуть. 3. Ќе можна, збудник туберкульозу за таких умов не гине. 4. Ќе можна, кип'€т≥нн€ Ї неповною стерил≥зац≥Їю.

“ема. —еролог≥чний метод досл≥дженн€. “ести: 1 Ч в, 2 Ч а, 3 Ч 6,4 Ч в, 5 Ч г.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. а) реакц≥€ позитивна; б) реакц≥€ не≠гативна; в) реакц≥ю не враховують. 2. ќсоба хвора на черевний тиф. 3. ќсоба в даний пер≥од часу не хвор≥Ї на черевний тиф, низький титр антит≥л може св≥дчити про те, що особа перехво≠р≥ла або була щеплена. 4. 1:200.

“ема. ¬акцини. —ироватки. ћетоди алергод≥агностики. “ести: 1 Ч а, 2 Ч г, 3 Ч в, 4 Ч в, 5 Ч а.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. ¬≥дпов≥дь знайти в ≥нструкц≥њ до вакци≠ни. 2. Ќ≥. 3. Ќ≥. 4. «нищити. 5. ѕротигрипозний ≥муноглобул≥н, €кий м≥стить антит≥ла ≥ швидко формуЇ пасивний ≥мун≥тет.

 

ћодуль II: —пец≥альна м≥кроб≥олог≥€

“ема. Ћабораторна д≥агностика хвороб, викликаних патогенними коками.

“ести: 1 Ч г, 2 Ч 6,3 Ч а, 4 Ч г, 5 Ч в, 6 Ч а, 7 Ч а.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. Ќегативну Ч через 1 добу, позитивну Ч через 4 доби. 2. ¬ид≥лити культуру ≥ визначити њњ фаговар≥-ант. 3. «воложений тампон, за температури 37Ч40 ∞—. 4. ƒл€ пригн≥ченн€ сторонньоњ м≥крофлори.

“ема. Ћабораторна д≥агностика хвороб, спричинених киш≠ковими бактер≥€ми.

“ести: 1 Ч б, 2 Ч б, 3 Ч а, 4 Ч г, 5 Ч а, 6 Ч б, 7 Ч в, 8 Ч б, 9-а.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. Ѕезбарвн≥. 2. ƒостатньо. 3. Ўигели, бактер≥олог≥чним методом. 4. ѕер≥од реконвалесценц≥њ. 5. ѕе≠р≥од роспалу. 6. Ѕактер≥онос≥йство.

“ема. Ћабораторна д≥агностика хвороб, спричинених збуд≠никами особливо небезпечних ≥нфекц≥й.

“ести: 1 Ч а, 2 Ч г, 3 Ч в, 4 Ч б, 5 Ч б, 6 Ч а, 7 Ч г.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. «будник сиб≥рки, вид≥лити чисту куль≠туру ≥ визначити б≥олог≥чн≥ властивост≥. 2. ¬≥бр≥они, вид≥лити чисту культуру ≥ визначити антигенну структуру. 3. ≈ритро≠м≥цин, доксицикл≥н, ципрофлоксацин та ≥н. 4. Ќ≥, повторити реакц≥ю з метою ви€вленн€ наростанн€ титру антит≥л. 5. ¬ну-тр≥шньошк≥рно бруцел≥н, за розм≥ром д≥аметру ≥нф≥льтрату.

“ема. Ћабораторна д≥агностика ≥≥ов≥тр€но-краплииних ≥н≠фекц≥й.

“ести: 1 Ч в, 2 Ч а, 3 Ч а, 4 Ч б, 5 Ч в, 6 Ч в.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. “ак. 2. —лабкою ≥мунною в≥дпов≥ддю. 3. «а на€вност≥ в≥ражу туберкул≥новоњ проби ревакцинац≥ю не провод€ть; дитину сл≥д обстежити ≥ншими методами. 4. Ќе можна, п≥д час пастеризац≥њ збудник туберкульозу не гине.

 

“ема. Ћабораторна д≥агностика хвороб, спричинених обл≥-гатними анаеробами.

“ести: 1 Ч в, 2 Ч а, 3 Ч а, 4 Ч а, 5 Ч б, 6 Ч г, 7 Ч б, 8 Ч в, 9 Ч 6.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. —п≥рохети ≥ фузобактер≥њ. 2. ¬ кров≥ хворого неботул≥н≥чний екзотоксин. 3.  алендар проф≥лактич≠них щеплень, ј ƒѕ, јƒѕ, правцевий анатоксин. 4. —еротера≠п≥ю ≥ антиб≥отикотерап≥ю. 5. ƒостатньо.

 

“ема. Ћабораторна д≥агностика хвороб, спричинених пато≠генними сп≥рохетами.

“ести: 1 Ч г, 2 Ч б, 3 Ч а, 4 Ч а, 5 Ч б, 6 Ч б, 7 Ч б.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. Ќа€вност≥ перехресно реагуючих ан≠тиген≥в у бл≥доњ трепонеми ≥ л≥п≥д≥в серц€ великоњ рогатоњ худо≠би. 2. –еакц≥€ негативна. 3. Ћептосп≥роз. 4. “ак. 5. ƒосл≥дити сироватку хворого у PIT, –≤‘, реакц≥њ ≤‘ј.

“ема. Ћабораторна д≥агностика хвороб, спричинених ри≠кетс≥€ми, хлам≥д≥€ми та м≥коплазмами. “ести: 1 Ч б, 2 Ч а, 3 Ч а, 4 Ч а, 5 Ч в.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. ≈ндем≥чний висипний тиф, використа≠ти серолог≥чний метод досл≥дженн€. 2. ” 8 раз, так.

 

“ема. Ћабораторна д≥агностика в≥русних ≥нфекц≥й.

“ести: 1 Ч б, 2 Ч б, 3 Ч в, 4 Ч г, 5 Ч а, 6 Ч б, 7 Ч в, 8 Ч г.

—итуац≥йн≥ задач≥: 1. ѕровести реакц≥ю нейтрал≥зац≥њ спе≠циф≥чною сироваткою. 2. Ќ≥, треба провести другий етап до≠сл≥дженн€. 3. —купченн€ дефектних в≥рус≥в, ви€вл€ють п≥д час св≥тловоњ м≥кроскоп≥њ, враховують п≥д час д≥агностики.<== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
ѕрактичне зан€тт€ 14 | –асчетные формулы
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 498 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2131 - | 1942 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.