Лекции.Орг

Поиск:
Леуметтік экономикалық статистика осы зерттеудің тарапынан негізгі бөлім ретінде халықтың статистикасы туындайды. Оны недпатайды?
Жабық аралыққа мысалда келтірілген сандар жатады ?[+]80 - 100, 100 – 120

Жалпы және топтық фактілер жиынтығын баяндайтын көрсеткіштерді статистикалық әдісте қалай атайды?[+]тұжырымдау көрсеткіш

Жалпы индекс әдісі қай жылы дүниеге келді?[+]1738 ж

дүниеге келді

Жаппай бақылауға алу кезінде[+]зерттелетін жиынтықтын барлық бөлігі тіркеуге алынады

Жаппай бақылауға алу кезінде[+]зерттелетін жиынтықтын барлық бөлігі тіркеуге алынады

Жаппай бақылауға жатпайтын статистикалық бақылау неше түрлі болады?[+]4

Жаппай бақылауға жатпайтын статистикалық бақылау неше түрлі болады?[+]4

Жиынтықтың ең көп кездесетін белгісін қалай атайды?

Жоспарлау органдарына халықтың саны, шикізат қоры, кәсіподақтың қуаты, жұмыскерлер саны және басқалар үшін қажет көрсеткіш:

И. Фишердің «тамаша» формуласын көрсетіңіз:

Іріктеудің қандай түрлері бар?[+]қайталанатын, қайталанбайтын іріктеу

Іріктеудің қандай түрлері бар?[+]қайталанатын, қайталанбайтын іріктеу

Кез келген бір кезең салмағы барлық индекске тұрақты етіп алынады. Мұндай индекстерді не деп атайды?[+]тұрақты салмақты индектер

Классификациялық топтастырудың құрылымы қандай екі түрге бөлінеді?[+]иерархиялық және фасеттік;

Классификациялық топтастырудың құрылымы қандай екі түрге бөлінеді?[+]иерархиялық және фасеттік;

Классификациялық топтастырудың құрылымы неше түрге бөлінеді?

Классификациялық топтастырудың құрылымы неше түрге бөлінеді?[+]2

Код дегеніміз[+]белгі немесе белгілердің жиынтығы

Андай индектерді статистикалық іс жүзінде жиі қолданылады

Құбылмалы белгілердің арифметикалық орташа шамадан ауытқу квадратының орташасы ... дейміз:[+]дисперсия дейді

Құбылыстардың тұрақты базадан немесе өзгермелі база өзгерісін көрсететін неше индекстер есептелінеді?[+]бірнеше индекстер

Құбылыстың белгілі бір уақыт аралығындағы дамуының қорытындысын сипаттайтын статистикалық шамалар қатарын атаймыз[+]аралық шама

Құбылыстың белгілі бір уақыт аралығындағы дамуының қорытындысын сипаттайтын статистикалық шамалар қатарын атаймыз[+]аралық шама

Мемлекеттік сапасының статистикалық бақылаудың міндеттері ?

[+]жоспарлау орындарының күнделікті басшылық жұмысына қажет статистикалық мәлімет хабарлармен қамтамасыз ету

Номенклатура дегеніміз не?[+]объектілермен олардың топтарының стандарттық реті

Номенклатура дегеніміз не?[+]объектілермен олардың топтарының стандарттық реті

Объектілердің ұқсастық белгілеріне қарай келесі элементтерге, яғни топтарларға, группаларға, класстарға, позицияларға, түрлерге бөлінуін не деп атаймыз?

Объектілердің ұқсастық белгілеріне қарай келесі элементтерге, яғни топтарларға, группаларға, класстарға, позицияларға, түрлерге бөлінуін дне деп атаймыз?[+]классификация деп атаймыз

Орташа қарқын формуласы қандай?[+] ¯ ∆T=T - 100

Орташа қарқын формуласы қандай?[+]¯∆T= ¯T - 100

Орташа сызықтық ауытқу қалай бөлінеді?[+]жай және өлшенген

Орташа шама динамика қатарыдегені міз не?[+]қоғамдық құбылыстар мен процестер белгілерінің орташа көлемінің өзгеруін сипаттайтын статистикалық сандар

Орташа шаманың белгісі қандай? [+]Х

Өнім сапасын басқарудағы әлеуметтік - экономикалық статистикалық әдісі мынадай өте маңызды құрал ретінде оқытады:[+]классификация, топтастыру және номенклатура

Өнім сапасын басқарудағы әлеуметтік - экономикалық статистикалық әдісі келесі әдістерді қолданады?[+]берілген жауаптардың барлығы жауап дұрыс

Өнім сапасын басқарудағы әлеуметтік экономикалық статистикалық әдісі нені зерттейді?[+]бұқаралық қоғамдық құбылыстардың сандық жағымен сапасын ажырамайтын бірлігін;


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 951 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.