ТЕМА 2. Побудова математичних моделей
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕМА 2. Побудова математичних моделей

ПРОГРАМА

Заліковий кредит 1 (модульний цикл І)

ТЕМА 1. Загальні питання побудови математичних моделей.

Математичні моделі як засіб пізнання. Проблемні ситуації і системний підхід при їх вирішенні. Основні принципи побудови математичної моделі. Класифікація математичних моделей і об’єктів моделювання. Загальні принципи побудови алгоритму моделі.

 

ТЕМА 2. Побудова математичних моделей.

Побудова детермінової моделі. Розробка аналітичної – інтегральної моделі для системи з зосередженими параметрами. Розробка чисельної моделі системи з зосередженими параметрами. Побудова стохастичної моделі. Розробка аналітичної моделі для систем з розподіленими параметрами. Розробка чисельної моделі системи для систем з розподіленими параметрами.

 

Заліковий кредит 2 (модульний цикл ІІ)

ТЕМА 3. Застосування комп’ютерного програмного забезпечення для вирішення інженерних задач.

Загальні відомості. Принципи роботи з пакетом прикладних програм КОМПАС-3D. Створення тривимірної моделі валу в КОМПАС-3D способом витискання та способом обертання. Застосування бібліотек КОМПАС-3D. Моделювання зубчастої передачі за допомогою бібліотеки SHAFT 3D. Генерація креслення деталі з 3D вимірної моделі. Основи роботи з SolidWorks. Експорт деталей в КОМПАС-3D та SolidWorks.

 

ТЕМА 4. Застосування комп’ютерного програмного забезпечення для вирішення технологічних задач.

Загальні відомості. Застосування програмного забезпечення NovaFlow & Solid для моделювання процесу литва. Основи моделювання литва в ESI ProCAST. Застосування програмного забезпечення DEFORM-3D для моделювання процесів кування та штампування. Застосування програмного забезпечення ESI SysWeld 2010 для моделювання процесів зварювання та термічної обробки.

 

Заліковий кредит 3 (модульний цикл ІІІ)

ТЕМА 5. Оптимізація роботи з планування термічної дільниці (термічного цеху).

Створення темплетів виробничого обладнання. Побудова сітки колон та капітальних стін. Експорт виробничого обладнання та розміщення його відповідно до ходу технологічного процесу. Створення переліку виробничого обладнання цеху.

 

 

3 СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема Загальний обсяг, годин Лекції, годин Практ. заняття, годин Лаборат. роботи, годин Самостійне опрацювання матеріалу, годин В т.ч. індивід. завдання, годин
Заліковий кредит 1 (модульний цикл І) – 1 кредит
Вступ, Тема1.“ Загальні питання побудови математичних моделей ” - -
Тема2.“ Побудова математичних моделей ” - -
Всього з модульного циклу - -
Заліковий кредит І1 (модульний циклІІ) – 1 кредит
Тема3.“ Застосування компютерного програмного забезпечення для вирішення інженерних задач ” - -
Тема4.“ Застосування компютерного програмного забезпечення для вирішення технологічних задач ” - -
Всього з модульного циклу   -
Заліковий кредит ІІ1 (модульний циклІІІ) – 0,5 кредиту
Тема5.“ Оптимізація роботи з планування термічної дільниці (термічного цеху)” - -
Всього з модульного циклу - -
Всього з навчальної дисципліни -

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Р.2т.8. Нервно-психические расстройства у детей и их профилактика | Основные требования к знаниям и умениям учащихся

Дата добавления: 2015-05-05; просмотров: 327 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.