Лекции.Орг

Поиск:
Варіант 13
1. Наведіть ключові зміни у політичній та культурній складових макросередовища.

2. Проаналізуйте основні інструменти комплексу просування товарів. Які фактори слід враховувати під час розробки всього комплексу маркетингових комунікацій?

3. Які чотири послідовно реалізованих етапи включає стратегія маркетингу?

4. Назвіть відсутню фазу дослідження ринку: постановка задачі; збір наявної інформації; аналіз отриманих результатів; анкетування; застосування отриманих даних.

5. Назвіть етапи життєвого циклу продукту.

6. Які три основних моменти включає підготовка продавців?

7. Наведіть приклади стандартизації або адаптації товарів у залежності від символічних характеристик.

8. Які фази проходить процес міжнародного планування?

9. Наведіть основні види ризиків у міжнародному бізнесі?

Варіант 14

1. Яким чином підприємства реагують на зміни маркетингового середовища?

2. Проаналізуйте основні рішення, які повинен приймати маркетолог під час розробки рекламної компанії.

3. Які особливості промислових ринків?

4. На якій стадії процесу покупки в промисловому середовищі відбувається повернення у випадку незадоволення потреби?

5. До якої групи інформаційних засобів відноситься поштова реклама?

6. Як називається система збуту, при якій підприємство з приватним капіталом керується так, немов воно є елементом великої організації з відомим у країні товарним знаком, вивіскою, устаткуванням, продукцією і послугами? Поясніть особливості функціонування.

7. Чим відрізняється франко уздовж борта судна (fгее а1оng sіdе shір) від франко-причалу зі сплаченим митом (Ех qиау dиtу раіd)?

8. На яких рівнях здійснюється міжнародне планування на підприємстві?

9. Приведіть основні фактори політичних ризиків.

Варіант 15

1. Поясніть термін – маркетингова інформаційна система та її основні складові.

2. Наведіть механізм використання підприємствами зв’язків з громадськістю.

3. До якого типу продуктів промислового призначення відносяться:

а) цукровий буряк, б) листове залізо, в) тканини, д) клапани, е) насоси.

4. Для аналізу стану співвідношення "продукт — ринок" можуть бути використані різні методики. Які?

5. Запропонуєте типологію міжнародних досліджень.

6. Які Ви знаєте варіанти спільних підприємств? Поясните відмінності.

7. Що відноситься до засобів прямого контакту?

8. У чому полягає специфіка і труднощі досліджень при виході на закордонний ринок?

9. Приведіть основні характеристики традиційної і змішаної економік.


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 468 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.