Лекции.Орг


Поиск:
Ратушняк І.О
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Український державний морський технічний університет

імені адмірала Макарова

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ В ЕНЕРГЕЦІ”

Призначено для студентів заочної форми навчання

Розробник к.т.н., доцент

Ратушняк І.О.

Миколаїв 2005


 

Цей курс продовжує і доповнює курс загальних проблем маркетингу. Тому на деяких питаннях, докладно розглянутих, ми не будемо зупинятися, а спробуємо проаналізувати характерні риси промислового спеціалізованого маркетингу; освітити деякі недостатньо вивчені аспекти, такі, як поводження покупця або способи подачі комерційної інформації у суднобудуванні.

Спробуємо показати, що промисловий спеціалізований маркетинг так само необхідний, як і маркетинг товарів широкого вжитку, з чим не всі ще згодні. Дослідження показують, що 401 керівник дрібних і середніх підприємств лише інтуїтивно відчував, що буде мати гарний збут на ринку; 54 % керівників заявили, що вони всюдисущі і всемогутні на своїх підприємствах, але при цьому 57 % не могли пояснити, до чого зводиться комерційна діяльність їхньої фірми, 22 % говорили про те, що в них немає ні комерційної політики, ні яких-небудь чітко обкреслених цілей; 65 % не складали ніякого плану маркетингу.

Має вплив і недовіра та неприйняття, породжені асоціативним зв'язком маркетингу з товарами широкого вжитку, постійне рекламування яких уже всім порядком набридло. У промисловому середовищі ще зберігається менталітет, властивий економіці виробництва, де переслідувалися в першу чергу технічні, потім фінансові цілі, комерційні ж задачі зводилися до збуту продукції і особливої уваги не приділялося вивченню попиту і конкуренції.

Час змінився, і оскільки від конкуренції приблизно рівних по якості товарів нікуди не піти, приходиться вивчати запити потенційних споживачів, їх побажання, процес покупки, ставити перед собою задачі, передбачати і планувати свою діяльність, виготовляти устаткування, яке потребує ринок. Довершено перехід від економіки виробництва до ринкового, де пропозиція перевищує попит, і тільки повне вивчення ринку та способів проникнення на ринок допоможе визначити основні напрямки діяльності підприємства і вижити на ньому. Маркетинг дозволяє усвідомити необхідність цього вивчення і потім застосовувати як методи аналізу, так і їх результати, що вже використовується в промисловому і професійному середовищі, особливо великими фірмами.

Мета вивчення дисципліни "Основи маркетингу в судновій енергетиці " є розуміння проблем маркетингу на ринках товарів промислового призначення, формування у студентів систематизованого уявлення про існуючі концепції промислового маркетингу, закономірностей формування і розвитку сучасних ринків енергетичного обладнання, а також забезпечення аналітичної, збутової та розподільчої функцій підприємств суднобудівної галузі, про цінову і маркетингову політику комунікацій на промислових ринках.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Армстронг Гарі, Котлер Філіп. Маркетинг. Загальний курс. – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001.

2. Промисловий маркетинг: Навчальний посібник / під ред. О.О.Шубіна. – К.: НМЦВО МОіН України, Студцентр, 2002.

3. Соловьев Б.А. Управление маркетингом: Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 13. – М.: "ИНФРА-М", 1999.

4. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учебное пособие.- 3-е изд. – М.: Издательский Дом "Дашков и К°", 2001.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 489 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент может не знать в двух случаях: не знал, или забыл. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1723 - | 1319 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.