Лекции.Орг


Поиск:
Чому звільнено селян від кріпосної залежності позитивно вплинула на розвиток капіталізму в російській Україні?
1) Почався мануфактурний переворот в промисловості

2) Створені умови для формування ринку робітничої сили

3) Зберігала сільську общину, як засіб контролю за селянськими масами

4) Закрився шлях ррінковим відносинам в сільському господарстві

5) Утворення конституційної монархії

29. Назвіть головну сферу діяльності та творчості і.Франко:


1) Музика

2) Проза

3) Живопис

4) Малярство

5) Мистецтво


30. Вкажіть проти чого була спрямована критика Т.Шєвченка, І.Франка, Л.Українки та інших визначних діячів української культури.:


1) Соціальна несправедливість

2) Купецтво

3) Націоналізм

4) Міщанство

5) Расизм


31. Назвіть організацію декабристів, яка почала свою діяльність в 1816 р. в Петербурзі:


1) «Союз порятунку»

2) «Північне товариство»

3) «Південне товариство»

4) «Товариство об'єднаних слов'ян»

5) Кирило-Мефодіївське товариство


32. Визначте автора «Руської Правди» в 19 ст.:


1) М.Муравйов-Апостол

2) П.Пестель

3) В.Лукашевич

4) М.Драгоманов

5) М.Бестужев


33. Вкажіть, яка з нижче названих робіт декабристів мала найрадикальній характер:


1) «Катехізис автономіст»

2) «Руська Правда»

3) «Конституція М.Муравйова-Апостола»

4) «Маніфест комуністичної партії»

5) «Закон божий»


34. Визначте автора «Енеїди»:


1) С.Гребінка

2) Т.Квітка-Основ'яненко

3) П.Гулак-Артемовський

4) І.Котляревський


5) П.Тичина

35. Назвіть дату виходу у світ «Кобзаря» Т.Шевченко:


1) 1839 р.

2) 1840 р.

3) 1841 р.

4) 1842 р.

5) 1837 р.


36. Учасники Кирило-Мефодіївського товариства виступили за:

1) Посилення та зміцнення царської влади в Україні

2) Активнішу політику русифікації в Україні

3) Ліквідацію кріпацтва

4) Розвиток російської культури

5) Скасування Переяславського договору

37. Назвіть територію найбільшого поширення кріпацтва:


1) Лівобережжя

2) Правобережжя

3) Південь

4) Слобожанщина

5) Крим


38. Плани Наполеона щодо України:

1) Залишити Росії

2) Автономія

3) Незалежність

4) Розділити між різними державами

5) Віддати Польщі

39. Козацьке військо у 1832 -66 рр.:


1) Азовське

2) Кримське

3) Одеське

4) Чорноморське

5) Сибірське


40. Поширена у ХІХ ст. форма експлуатації:


1) академічна

2) заказна

3) урочна

4) оброкова

5) строкова


41.Найважливіша галузь української промисловосьті (Яхненко, Симиренко):


1) вугільна

2) металургійна

3) нафтова

4) цукрова

5) лісопереробна


42. Основний український продукт експорту:


1) виноград

2) овочі

3) фрукти

4) хліб

5) вовна


43. Автор «Історії Русів»:


1) Капніст

2) Котляревський

3) Полетика

4) Сковорода

5) Шевченко


44. Назва полтавської масонської ложі:


1) «Любов до вітчизни

2) «Любов до істини»

3) «Любов до правди»

4) «Любов до свободи»

5) «Любов»


45. Майбутнє України за конституцією Муравйова:


1) автономія

2) незалежність

3) Неділима Російська Імперія

4) Часткові права на державність

5) Віддати Польщі


46. Повстання Чернігівського полку відбулося:


1) 1822 – 1823

2) 1823 – 1824

3) 1824 – 1825

4) 1825 – 1826

5) 1827 – 1828


47. Хто НЕ був членом Кирило-Мефодіївського товариства:


1) Костомаров

2) Куліш

3) Срезневський

4) Шевченко

5) Гулак


48.Церква, я ка не була зрівняна у правах в Австро-Угорщині:


1) греко-католицька

2) римо-католицька

3) православна

4) протестантська

5) монофізитська


49. Львівський університет засновано:


1) 1784

2) 1790

3) 1792

4) 1809

5) 1812


50. Назва заходів Марії-Терезії та Йосифа ІІ:


1) перебудова

2) репресії

3) реформи

4) терор

5) відлига


51.«Холерні бунти» відбувалися у:


1) Буковина

2) Галичина

3) Закарпаття

4) Лемківщина

5) Надсяння


52.До «Руської Трійці» не входив:


1) Вагилевич

2) Головацький

3) Могильницький

4) Шашкевич

5) Франко


53. Місто, де розпочалося українське відродження:


1) Львів

2) Перемишль

3) Станіслав

4) Тернопіль

5) Рівне


54.Альманах 1837 р.:


1) «Русалка Бузька»

2) «Русалка Дніпрова»

3) «РусалкаДністрова»

4) «Русалка Дунайська»

5) «Русалка Донецька»


55. Перша українська газета Львова:


1) «Зоря Галицька»

2) «Істина Галицька»

3) «ПравдаГалицька»

4) «СвободаГалицька»

5) «Галицька»


56. Головна Руська Рада заснована у... 1848 р:


1) лютий

2) березень

3) квітень

4) травень

5) січень


57. Наслідок революції 1848:


1) зменшення панщини

2) зменшення податків

3) наділення землею

4) скасування кріпацтва

5) жодного


58. Антиурядове повстання листопада 1848 відбувалося у м.:


1) Львів

2) Тернопіль

3) Ужгород

4) Чернівці

5) Станіслав


59. Автор «Історії Малоросії» 1842-43 рр.:


1) Гоголь

2) Костомаров

3) Максимович

4) Маркевич

5) Франко


60. Київський університет було відкрито у:


1) 1805

2) 1817

3) 1820

4) 1834

5) 1850


 

Тема 5. Українська національно-демократична революція (1917 – 1920)

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 291 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Самообман может довести до саморазрушения. © Неизвестно
==> читать все изречения...

862 - | 713 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.