Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


’рущовськ≥ реформи в ”крањн≥ та њх суперечлив≥сть.
5 березн€ 1953 р. сталас€ под≥€, €ка здатна була справити неаби€кий вплив не т≥льки на внутр≥пол≥тичне житт€ в —–—–, а й на м≥жнародну ситуац≥ю загалом: помер …. —тал≥н. «давалос€, що створюютьс€ умови дл€ зм≥н на краще. ќднак почалос€, €к завжди, з боротьби за ДтронФ. √рупа парт≥йних кер≥вник≥в на чол≥ з ћ. ’рущовим усунула Ћ. Ѕер≥ю ≥ прийшла в липн≥ 1953 р. до влади. —усп≥льство, €ке перебувало в стал≥нських лабетах прот€гом майже 30 рок≥в, чекало на перем≥ни. ”крањна, де довгий час працював ћ. ’рущов, спод≥валас€ на посиленн€ своњх позиц≥й. ќсобливо ц≥ над≥њ зм≥цн≥ли п≥сл€ XX зТњзду компарт≥њ, де ћ. ’рущов частково викрив злочинну д≥€льн≥сть —тал≥на.

”же початковий пер≥од дестал≥н≥зац≥њ призв≥в до серйозних зм≥н в ”крањн≥. ’арактерними рисами цього пер≥оду стали припиненн€ кампан≥њ проти нац≥онал≥зму, певне упов≥льненн€ процесу русиф≥кац≥њ, зростаюча роль украњнського чинника в р≥зних сферах сусп≥льного житт€. —аме за помилки в проведенн≥ нац≥ональноњ пол≥тики у робот≥ з кадрами в червн≥ 1953 р. було зв≥льнено Ћ. ћельникова з посади першого секретар€ ÷   ѕ”. Ќа його м≥сце обрано украњнц€ ќ.  ириченка, п≥сл€ чого п≥шла широка хвил€ висуненн€ на кер≥вн≥ посади представник≥в м≥сцевоњ влади. “ому на 1 червн€ 1954 р. у ÷   ѕ” украњнц≥в було 72%, у ¬ерховн≥й –ад≥ ”–—– Ч 75%, а серед в≥дпов≥дальних за велик≥ п≥дприЇмства Ч 51%. ” 1958 р. украњнц≥ становили 60% член≥в  ѕ”.

“≥льки в 1953Ч1956 pp. в ”крањн≥ ≥з союзного в республ≥канське п≥дпор€дкуванн€ перейшло дек≥лька тис€ч п≥дприЇмств та орган≥зац≥й. ” цей час ≥нтенсивн≥шою стала д≥€льн≥сть ”крањни на м≥жнародн≥й арен≥. якщо 1953 р. ”–—– була членом 14 м≥жнародних орган≥зац≥й, то наприк≥нц≥ 1955 р. Ч вже 29. «начно актив≥зуютьс€ зв'€зки ”крањни ≥з закордоном. ќтже, певн≥ зрушенн€ в≥дбулис€, хоча, €к ≥ ран≥ше, украњнська дипломат≥€ йшла у фарватер≥ дипломат≥њ —–—–, а м≥жнародна д≥€льн≥сть ”–—– збер≥гала успадкован≥ в≥д попереднього пер≥оду риси обмеженост≥ та меншовартост≥.

ѕопервах у напр€мку оздоровленн€ сусп≥льства були зроблен≥ де€к≥ конкретн≥ кроки. –озпочалас€ реаб≥л≥тац≥€ безневинно засуджених стал≥нським режимом. « концентрац≥йних табор≥в зв≥льнено тис€ч≥ репресованих, у тому числ≥ з ”крањни. «д≥йснювалис€ реформи, що певною м≥рою спри€ли розвитку економ≥ки, осв≥ти, науки. Ќов≥ €вища в≥дбувалис€ у сфер≥ культури. ѕевною м≥рою розширювалис€ права нац≥ональних республ≥к. ”р€д ”–—– у 1956 р. здобув у своЇ п≥дпор€дкуванн€ понад 10 тис. промислових п≥дприЇмств. «росла вага ”крањни в загальносоюзному народногосподарському комплекс≥. ¬насл≥док реформи управл≥нн€ економ≥кою в 1957 р. питома вага промисловост≥ ”крањни зросла з 36 % у 1953р. до 76 % у 1956 р.

19 лютого 1954 р. ѕрезид≥€ ¬ерховноњ –ади —–—– за згодою з ѕрезид≥€ми ¬ерховних –ад –ос≥њ та ”крањни прийн€ла р≥шенн€ про переданн€  риму з≥ складу ––‘—– до складу ”–—–. ѕ≥сл€ 1954 р. на територ≥њ  риму було збудовано нов≥ промислов≥ п≥дприЇмства, прокладено велику к≥льк≥сть комун≥кац≥й, повн≥стю забезпечено п≥востр≥в водою, газом, електроенерг≥Їю. —аме п≥сл€ цього  рим став головною всесоюзною здравницею. ¬насл≥док цього населенн€  риму швидко зростало, особливо рос≥йськомовна частина.

’рущовська Дв≥длигаФ спри€ла нац≥онально-духовному пробудженню ≥ культурному розвитку ”крањни. ÷е про€вилось насамперед у виступах окремих представник≥в ≥нтел≥генц≥њ з критикою нац≥ональноњ пол≥тики —тал≥на, на захист украњнськоњ мови, проти русиф≥кац≥њ та ≥деолог≥чного контролю ћоскви. –озширилас€ сфера вживанн€ украњнськоњ мови, зб≥льшилос€ виданн€ украњнських книжок. –озпочалось виданн€ фундаментальних наукових праць, що п≥дн≥мало престиж украњнськоњ науки ≥ культури: Д”крањнська –ад€нська ≈нциклопед≥€Ф, Д≤стор≥€ украњнськоњ л≥тературиФ, багатотомний словник украњнськоњ мови. ƒещо було зроблено дл€ публ≥кац≥њ ран≥ше закритих арх≥вних документ≥в, що дало поштовх до в≥дтворенн€ правдивоњ ≥стор≥њ украњнського народу. Ѕуло започатковано п≥дготовку багатотомноњ ≥стор≥њ ”крањни, Д≤стор≥њ м≥ст ≥ с≥л ”крањнськоњ –—–Ф. « 1957 р. почав видаватис€ Д”крањнський ≥сторичний журналФ.

’рущов зд≥йснив р€д заход≥в в напр€мку децентрал≥зац≥њ ≥ розширенн€ прав союзних республ≥к, в т.ч. й ”крањни:

- украњнц≥ част≥ше висувалис€ на кер≥вн≥ посади в республ≥ц≥. ¬ 1953 р. першим секретарем ÷   ѕ” було призначено украњнц€ ќ. ириченка;

- розширились функц≥њ ≥ п≥двищилась в≥дпов≥дальн≥сть  ѕ”;

- актив≥зувалась д≥€льн≥сть ”крањни на м≥жнародн≥й арен≥;

- внасл≥док реформи управл≥нн€ економ≥кою в 1957 р.. п≥д контроль ”крањни перейшло 97 % завод≥в республ≥ки проти 34 % в 1953 р..

јле вс≥ ц≥ заходи в≥дбувалис€ п≥д суворим контролем центру, до €кого згодом повернулис€ його командн≥ функц≥њ.

ќтже, реформи в пол≥тичн≥й сфер≥ були половинчастими ≥ непосл≥довними. ¬они не торкались основ тотал≥тарного режиму, залишалас€ монопол≥€  ѕ–— у вс≥х сферах сусп≥льного житт€. ѕовноњ демократизац≥њ сусп≥льства не в≥дбулос€.

„ас перебуванн€ при влад≥ ’рущова став найб≥льш динам≥чним пер≥одом у розвитку промисловост≥ ”крањни. “емпи њњ росту були в 1,5 раза вищ≥ за в≥дпов≥дн≥ показники пер≥оду 1965 Ц 1985 р.

” 50 Ц 60-х роках ”крањна була одним ≥з основних виробник≥в с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ в —–—–.

ќсвоЇнн€ ц≥лини Ц насл≥док: утрата украњнським селом 90 тис. спец≥ал≥ст≥в; м≥грац≥€ молод≥ ≥ ц≥линн≥ р-н.; б≥льш≥сть новоњ с≥льгосптехн≥ки, що виробл€ли в ”крањн≥, в≥дправл€ли в  азахстан, —иб≥р, на ѕн.  авказ;

Ђ укурудз€на компан≥€ї -- насл≥док: 1958 Ц 1963рр. Ц пос≥вн≥ площ≥ кукурудзи зросли б≥льш н≥ж у 2 рази, а валовий зб≥р зерна зб≥льшивс€ з 52 млн. 302 тис. до 68 млн. 155 тис. ц; 1958 -1963 рр. Ц знизилась урожайн≥сть кукурудзи з 25,2 ц/га до 5 ц/га.

ЂЌаздогнати й перегнати —Ўј у виробництв≥ мТ€са, молока й масла на душу населенн€ї Ц насл≥док: провал ус≥х план≥в Ђназдогнати й перегнатиї; 1963 р. Ц виникненн€ продовольчоњ проблеми в ”–—–.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 711 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

769 - | 680 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.