Лекции.Орг
 

Категории:


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...

Завдання І. Вибрати правильну відповідь. 1. Позначте гасло щодо змін у політичній сфері, яке в 1986 рЗагрузка...

1. Позначте гасло щодо змін у політичній сфері, яке в 1986 р. висунув М. Горбачов.

а) „Хліба і видовищ”

б) „Соціалізм і справедливість”

в) „Реформи і порядок”

г) „Демократизація і гласність”

 

2. Позначте назву документа, прийнятого 16 липня 1990р.

а) Закон „Про мови в УРСР”

б) Декларація про державний суверенітет України

в) Конституція на конфедераційній основі

г) Акт проголошення незалежності України

 

3. Позначте документ, що вимагав підтвердження народу шляхом референдуму.

а) Закон „Про мови в УРСР”

б) Декларація про державний суверенітет України

в) Конституція на конфедераційній основі

г) Акт проголошення незалежності України

 

4. Позначте назви течій, які існували в Народному Русі України.

а) Самостійницька і федералістська

б) Демократична і опозиційна

в) Ліберальна і консервативна

г) Поміркована і радикальна

 

5. Позначте подію, яка символізувала соборність держави 21 січня 1990 р.

а) „Живий ланцюг” б) Проголошення незалежності

в) Голодування студентів г) Страйк шахтарів

 

6. Позначте подію, яка сталася 26 квітня 1986 року

а) „Живий ланцюг” б) Чорнобильська катастрофа

в) Голодування студентів г) Проголошення незалежності

 

Завдання ІІ. Виберіть правильні варіанти відповідей

1. Позначте назви громадських організацій і товариств, які виникли в Україні

наприкінці 80-х рр.. ХХ ст.

а) Український культурологічний клуб

б) „Товариство Лева”

в) „Український клуб сприяння перебудові”

г) Історико-просвітницьке товариство „Меморіал”

д) Товариство української мови ім.. Т. Г. Шевченка

е) Екологічна організація „Зелена планета”

 

2. Позначте зміни до Конституції України, які були внесені 24.10.1990 р.

а) Скасування статті 6 про керівну роль Комуністичної партії

б) Зміни щодо зовнішньої політики

в) Закріплені основи діяльності різних політичних партій

г) Верховенство законів республіки на її території

 

3. Позначте складові елементи перебудови.

а) Прискорення б) Демократизація

в) Стримування г) Диктат і контроль

д) Гласність е) Нове політичне мислення

 

4. Позначте причини необхідності радикальних перетворень в 80-х роках ХХ ст.

а)Диктат комуністичної партії звужував простір для демократизації суспільства, блокував ініціативу громадян, ускладнював можливості політичного маневру

б) Хронічне відставання промисловості та сільського господарства

в) Дефіцит товарів народного споживання при їх низькій якості

г) Нав’язування ідеологічних стереотипів

д) Широкі можливості політичних прав і соціальних свобод

 

5. Позначте характерні риси сільського господарства в період перебудови

А) Утворення держагропрому та аграрно-промислових комплексів

б) Поява нових форм господарювання: фермерське, орендне, кооперативне

в) Торгівля землею

г) Відмова від приватизації землі

 

6. Позначте реформи політичної системи в 80-х роках ХХ ст.

а) Відновлення ролі Рад

б) Перерозподіл влади при збереженні керівної ролі КПРС

в) Диктат судової системи

г) Верховна Рада – постійнодіючий законодавчий орган

д) Альтернативні вибори

 

7. Позначте завдання, які ставив перед собою Народний Рух України 1989 р.

а) Незалежність України

б) Досягнення справжнього народовладдя

в) Збереження однопартійної системи

г) Побудова в Україні демократичного і гуманного суспільства

д) Відродження і всебічний розвиток української нації

е) Реформування союзних армій і флоту

є) Збереження спільної для всіх республік грошової одиниці.

 

Завдання ІІІ. Встановіть хронологічну або логічну послідовність чи відповідність

1. Позначте відповідність напрямкам перебудови їх характерні риси, позначивши:

Політична система - 1

Гласність -1

Самоврядування - 3

а) Проведення конституційної реформи

б) Відкритість суспільства

в) Розмежування функцій партійних та державних органів

г) Створення умов для ініціативи громадян

д) Вищий законодавчий орган – З”їзд народних депутатів

е) Створення умов для активізації представницьких органів

є) Сприяння розвитку творчої активності трудових колективів

ж) Публічність прийняття рішень партійними та державними органами

 

2. Розмістіть події у хронологічній послідовності.

а) Утворення Народного Руху

б) Початок курсу на перебудову

в) Чорнобильська катастрофа

г) Проголошення принципів гласності на ХІХ Партконференції

д) Скасування шостої статті Конституції

 

3. Позначте відповідність програми „прискорення” та її наслідків, позначивши:

Програма „прискорення” -1

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 320 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.