Лекции.Орг
 

Категории:


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

До якої категорії підприємств належать підприємства, на яких середня облікова чисельність працівників становить 50 осіб, а обсяг валового прибутку не перевищує 500 тисяч євро?Загрузка...

а) Унітарні підприємства; б) середні підприємства; в) малі підприємства; г) корпоративні підприємства.

До якої категорії підприємств належать підприємства, на яких середня облікова чисельність працівників становить більше 1000 осіб, а обсяг валового прибутку перевищує 5 мільйонів євро?

а) Унітарні підприємства; б) середні підприємства; в) великі підприємства; г) корпоративні підприємства.

Якого поняття стосується таке визначення: «Це підприємство, в уставному фонді якого іноземна інвестиція складає сто відсотків»?

а) Інвестиційне підприємство; б) унітарне підприємство; в) іноземне підприємство; г) корпоративне підприємство.

19. Коли був прийнятий Закон України «Про господарські товариства»:

а) 1990 б) 1993; в) 1991 г) 1992.

Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, яке має уставний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за обов'язками тільки майном товариства»?

а) Товариство з обмеженою відповідальністю; б) акціонерне товариство; в) повне товариство; г) командитне товариство.

Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, яке має уставний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається уставними документами, і несе відповідальність за своїми обов'язками тільки своїм майном. Учасники товариства несуть відповідальність у межах своїх внесків»?

а) Товариство з додатковою відповідальністю; б) товариство з обмеженою відповідальністю; в) повне товариство; г) командитне товариство.

Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, уставний фонд якого поділений на частки у визначених уставними документами розмірах і яке несе відповідальність за своїми обов'язками власним майном. Члени цього товариства відповідають за його обов'язками своїми вкладами в уставний фонд, а якщо цієї суми недостатньо, додатковим майном, яке належить їм, в однаковому для всіх членів кратному розмірі залежно від вкладу кожного з учасників»?

а) Товариство з додатковою відповідальністю; б) товариство з обмеженою відповідальністю; в) повне товариство; г) командитне товариство.

Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, всі учасники якого відповідно до укладеної між ними угоди займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть додаткову солідарну відповідальність за обов'язками товариства всім своїм майном»?

а) Товариство з додатковою відповідальністю; б) товариство з обмеженою відповідальністю; в) повне товариство; г) командитне товариство.

Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, в якому один або кілька його членів здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його обов'язками додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, а інші учасники беруть участь у діяльності товариства лише своїми вкладами»?

а) Товариство з додатковою відповідальністю; б) товариство з обмеженою відповідальністю; в) повне товариство; г) командитне товариство.

Який документ видається місцевими органами влади, що засвідчує право підприємця займатися підприємництвом?

а) Акт реєстрації; б) свідоцтво про реєстрацію; в) свідоцтво про порушення підприємницького провадження; г) патент.

Якого поняття стосується таке визначення: «Це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, яка здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів і отримання прибутку»?

а) Господарська діяльність; б) підприємництво; в) економічна діяльність; г) господарювання.

27. За суб’єктивним складом господарські договори поділяються на:

а) двосторонні та багатосторонні; б) формальні, реальні, консенсуальні; в) попередні, основні, генеральні, поточні; г) договори приєднання, зміст яких визначається під час їхнього укладання.

28. До загальних функцій договору належать:

а) ініціативна, програмно-координаційна; б) інформаційна, гарантійна; в) правозахисна; г) усе перераховане вище.

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 309 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. SWOT - аналіз підприємства і продукції.
 2. А)Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. б)Категорії зон радіоактивно забруднених територій унаслідок аварії на ЧАЕС. в) Режими захисту населення
 3. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин і забрудненням навколишнього середовища виникають на підприємствах: хімічної
 4. Автоматизовані інформаційні системи обліку на підприємстві.
 5. Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
 6. Алгоритм прогнозування обсягів викидів пилу в атмосферу при відкритих гірничих роботах на прикладі виймально-навантажувальних робіт
 7. Аналіз логістичних витрат підприємства
 8. Аналіз маркетингового середовища підприємства
 9. Аналіз прибутку від виробництва та реалізації продукції
 10. Аналіз фінансово – економічного стану підприємства, яке реалізує проект.
 11. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 12. Аудит валових витрат і валового доходу підприємства


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.