Лекции.Орг


Поиск:
До якої категорії підприємств належать підприємства, на яких середня облікова чисельність працівників становить 50 осіб, а обсяг валового прибутку не перевищує 500 тисяч євро?
а) Унітарні підприємства; б) середні підприємства; в) малі підприємства; г) корпоративні підприємства.

До якої категорії підприємств належать підприємства, на яких середня облікова чисельність працівників становить більше 1000 осіб, а обсяг валового прибутку перевищує 5 мільйонів євро?

а) Унітарні підприємства; б) середні підприємства; в) великі підприємства; г) корпоративні підприємства.

Якого поняття стосується таке визначення: «Це підприємство, в уставному фонді якого іноземна інвестиція складає сто відсотків»?

а) Інвестиційне підприємство; б) унітарне підприємство; в) іноземне підприємство; г) корпоративне підприємство.

19. Коли був прийнятий Закон України «Про господарські товариства»:

а) 1990 б) 1993; в) 1991 г) 1992.

Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, яке має уставний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за обов'язками тільки майном товариства»?

а) Товариство з обмеженою відповідальністю; б) акціонерне товариство; в) повне товариство; г) командитне товариство.

Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, яке має уставний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається уставними документами, і несе відповідальність за своїми обов'язками тільки своїм майном. Учасники товариства несуть відповідальність у межах своїх внесків»?

а) Товариство з додатковою відповідальністю; б) товариство з обмеженою відповідальністю; в) повне товариство; г) командитне товариство.

Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, уставний фонд якого поділений на частки у визначених уставними документами розмірах і яке несе відповідальність за своїми обов'язками власним майном. Члени цього товариства відповідають за його обов'язками своїми вкладами в уставний фонд, а якщо цієї суми недостатньо, додатковим майном, яке належить їм, в однаковому для всіх членів кратному розмірі залежно від вкладу кожного з учасників»?

а) Товариство з додатковою відповідальністю; б) товариство з обмеженою відповідальністю; в) повне товариство; г) командитне товариство.

Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, всі учасники якого відповідно до укладеної між ними угоди займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть додаткову солідарну відповідальність за обов'язками товариства всім своїм майном»?

а) Товариство з додатковою відповідальністю; б) товариство з обмеженою відповідальністю; в) повне товариство; г) командитне товариство.

Якого поняття стосується таке визначення: «Товариство, в якому один або кілька його членів здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його обов'язками додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, а інші учасники беруть участь у діяльності товариства лише своїми вкладами»?

а) Товариство з додатковою відповідальністю; б) товариство з обмеженою відповідальністю; в) повне товариство; г) командитне товариство.

Який документ видається місцевими органами влади, що засвідчує право підприємця займатися підприємництвом?

а) Акт реєстрації; б) свідоцтво про реєстрацію; в) свідоцтво про порушення підприємницького провадження; г) патент.

Якого поняття стосується таке визначення: «Це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, яка здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів і отримання прибутку»?

а) Господарська діяльність; б) підприємництво; в) економічна діяльність; г) господарювання.

27. За суб’єктивним складом господарські договори поділяються на:

а) двосторонні та багатосторонні; б) формальні, реальні, консенсуальні; в) попередні, основні, генеральні, поточні; г) договори приєднання, зміст яких визначається під час їхнього укладання.

28. До загальних функцій договору належать:

а) ініціативна, програмно-координаційна; б) інформаційна, гарантійна; в) правозахисна; г) усе перераховане вище.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 733 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

569 - | 531 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.