Лекции.Орг


Поиск:
Тема 4. Майнові права та обов’язки подружжя

Теоретичні питання:

1. Поняття правового режиму майна

3.Спільна сумісна власність подружжя. Майнові відносини у фактичному шлюбі:

1) загальні засади правового режиму спільності нажитого в шлюбі майна;

2) склад майна подружжя;

3) момент виникнення права власності на спільне майно. Особливості щодо заробітної плати, стипендії, пенсії;

4) підстави і порядок перетворення спільної сумісної власності в особисту власність подружжя.

4. Особиста власність подружжя. Порівняти зміст понять “речі для професійних занять подружжя” і “речі індивідуального користування” і їх правовий режим. Випадки перетворення особистої власності на майно у спільну сумісну власність подружжя.

5. Шлюбний договір та інші майнові договори між подружжям:

1) поняття, форма і умови укладення шлюбного договору;

2) недоліки законодавчої регламентації;

3) підстави і порядок визнання шлюбного контракту недійсним;

4) інші майнові договори між подружжям.

6. Укладення подружжям договорів щодо спільного майна з іншими особами

1) рівність прав подружжя по володінню, користуванню і розпорядженню спільним майном;

2) визнання такого договору недійсним.

7. Поділ майна подружжя. Особливості поділу об’єктів нерухомості.

8. Види боргів подружжя і порядок їх погашення.

 

Література:

Основна:

1. Конституція України 1996 р. (зі змінами і доповненнями).

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. з наступними змінами і доповненнями.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. з наступними змінами і доповненнями.

4. Постанови Пленуму Верховного суду у цивільних справах: збірник постанов, 2011р.

5. Гопанчук В. С. Сімейне право України. – К., 2010.

6. Науково – практичний коментар до Сімейного кодексу України/ за ред. Ромовської З. В. – К., 2009.

 

Додаткова:

1. Цивільне та сімейне право: підручник/ за ред. Харитонова Є. О. – К., 2009.

2. Сімейне право України\ за ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової. – К., 2008.

3. Ромовська З. В. Українське сімейне право. – К., 2009.

4. Сімейне право України/ за ред. Дякович М. М. – К., 2011.

5. Дзера О. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України// Юридична Україна. – 2003. - № 1

6. Жилінкова І.В. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України// Вісник Академії правових наук України. - № 30

7. Жилінкова І.В. Розвиток інституту шлюбного договору// Вісник Академії правових наук України. - № 28

 

Методично – пізнавальне завдання:

Підготуйте письмово на вибір шлюбний договір:

2.1. до укладення шлюбу;

2.2. після укладення шлюбу.

 

Практичне завдання:

1. Вирішити письмово ситуаційні задачі:

1. Надія видала своєму чоловікові розписку про те, що під час складання заповіту вона вчинить пряму вказівку про усунення від спадщини її сина Леоніда.

Після смерті Надії з’ясувалося, що у заповіті її син вказаний спадкоємцем - за заповітом йому належить все цінне майно. Чоловік померлої звернувся до суду з позовом про визнання заповіту недійсним. Він посилався при цьому на письмове зобов’язання його дружини. Вирішіть спір.

 

2. Юрій двічі отримував велике спадок, який регулярно пропивав, ображав дружину, часто із застосуванням фізичного насильства і погрози вбивством.

При розірванні шлюбу в суді дружина зажадала визначити частки подружжя у спільній власності з урахуванням вартості перерахованого майна.

Як повинен поступити суд?

 

3. Іванов протягом 4 років не проживав з дружиною і місце знаходження його не було відомим. Які права має дружина щодо майна, набутого за час шлюбу?

 

4. Подружжя К. вирішили поділити майно і припинити шлюб. При розподілі майна виник спір щодо столового сервізу. Чоловік настоював на розподілі останнього. Дружина заперечувала і пропонувала виплати колишньому подружжю грошову компенсацію.

Вирішіть спір.

 

5. При укладенні шлюбного контракту однією з умов подружжя зазначило, що майно, набуте за час шлюбу належить на праві власності кожному з подружжя у таких розмірах: чоловіку – ¼, дружині – ¾.

Проаналізуйте ситуацію. Чи допускається такий поділ чинним законодавством?

 

6. Іван уклав з банком «Ореон» кредитний договір для поїздки сім'ї на відпочинок. Згодом Івана звільнили з роботи, особистого майна в нього не було.

Чи мають право звертати стягнення на майно дружини? Обґрунтуйте.

 

7. Внаслідок порушення чоловіком правил дорожнього руху було повністю знищено автомобіль, який належав подружжю на праві спільної сумісної власності.

Чи буде враховуватись ця обставина при поділі майна у разі розлучення?

 

8. Чоловік купив дружині коштовності за гроші, які йому подарували на день народження колеги по роботі.

Який правовий режим таких речей? Обгрунтуйте.

 

9. Валерій продав автомобіль Захару. Дружина Валерія подала позовну заяву в суд про визнання договору недійсним, оскільки її згоди на продаж автомобіля, який належить подружжю на праві спільної сумісної власності, не було.

Вирішіть спір.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які є види спільної власності подружжя?

2. У якому порядку відбувається зміна спільної сумісної власності на особисту приватну?

3. Речі для професійних занять належать до…

4. Які умови включаються в шлюбний договір?

5. Як здійснюються права спільної сумісної власності подружжя?

6. Як здійснюється поділ майна подружжя?

7. Види шлюбного договору.

8. Який правовий режим майна у конкубінаті?

9. Особистою приватною власністю кожного з подружжя є…

10. Як здійснюється поділ майна у випадку спору?

 

 

Викладач Здирок М. А.<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Посередники депозитарно-клірингової системи | Субъекты римского частного права.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 558 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

806 - | 639 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.014 с.