Заняття № 2. Механічне обладнання їдалень військових частин.
Лекции.Орг

Поиск:


Заняття № 2. Механічне обладнання їдалень військових частин.
ПЛАН

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

 

ТЕМА 4. Будова і обладнання їдалень військових частин.

Заняття № 2. Механічне обладнання їдалень військових частин.

Вид заняття: групове заняття

Метод проведення заняття: усне викладання

Навчальний взвод: 1401, 2101, 2201

Час: 2 години.

Місце проведення: навчальний клас за розкладом

Навчально-виховна мета: 1. Вивчити зі студентами призначення, технічні характеристики, комплектність змінними механізмами, загальну будову механічного обладнання. 2. Прищеплювати студентам правила експлуатації і техніки безпеки при роботі механічного обладнання. 3. Виховувати у студентів почуття гордості та за високе звання офіцера продовольчої служби ЗС України, уміння умілого та чіткого керівництва службою, у тому числі організацією робіт їдальні.

Інформаційне забезпечення: 1. Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час. Наказ МО України від 09.12.2002 р. № 402. 2. Норми забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та миючими засобами Збройних Сил України на мирний час Наказ МО України, 2000 р. № 320. 3. Керівництво щодо утримання військових їдалень, Київ, 2000 рік. 4. Руководство по организации питания личного состава Армии и Флота, 1978. 5. Руководство по эксплуатации оборудования столовых воинских частей. – М. Воениздат 1980 р. 6. Руководство по приготовлению пищи в воинских частях и учреждениях Армии и Флота. - М: Воениздат 1980 р. 7. Войсковое питание. Підручник – М. Воениздат, 1977 р.

Матеріальне забезпечення:

1.Ноутбук

2. Мультимедійний проектор.

Хід заняття:

№ з/р Навчальні питання та їх короткий зміст Час (хв.) Методичні вказівки
І. 1.   2.   3.   4. Вступна частина Прийом доповіді від чергового взводу про готовність особового складу до проведення заняття. Перевірка наявності особового складу, зовнішнього вигляду, готовності до заняття, заповнення журналу. Встановлення зв’язку заняття з навчальним матеріалом, що вивчався раніше Оголошення теми заняття, навчально-виховної мети заняття, навчальних питань і час на їх викладання. Роздача бланків звітних документів. Приймаю доповідь ЧВ, вітаюсь з особовим складом, перевіряю готовності до заняття. Заповнюю журнал. Оголошую тему, навчально-виховну мету, навчальні питання, інформаційні джерела. Задаю контрольні питання, при необхідності уточнюю відповіді. Роблю висновок про засвоєння матеріалу.
ІІ.   1.   2.   Основна частина: Призначення, технічні характеристики, комплектність змінними механізмами, загальна будова механічного обладнання. Роз’яснення студентам призначення, технічні характеристики, комплектність змінними механізмами, загальна будова механічного обладнання. До обладнання їдалень частин військових частин відносяться: технологічне обладнання: механічне обладнання та теплове обладнання,холодильне обладнання, крім того в їдальнях використовуються: ваговимірювальні та немеханічне обладнання. Забезпечення їдалень обладнанням здійснюється на підставі норм забезпечення, які затверджені наказом МО України 2000 р. № 320 «Про затвердження норм забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та миючими засобами Збройних Сил України на мирний час». На даному занятті розглянемо призначення, технічні характеристики, комплектність змінними механізмами, загальну будову механічного обладнання. Підведення підсумків вивчення першого питання. Правила експлуатації і техніки безпеки механічного обладнання. Роз’яснення студентам правил експлуатації і техніки безпеки механічного обладнання. Перед початком роботи на приводі перевіряється правильність обертання приводного валу і рівень мастила в редукторі, який повинен бути в межах отвору оглядової пробки. Підведення підсумків вивчення другого питання.     Висвітлюю слайди. Роз’ясняю студентам призначення, технічні характеристики, комплектність змінними механізмами, загальна будова механічного обладнання. Доповідь супроводжую показом слайдів. Слухачі конспектують основні положення навчального матеріалу. Роз’яснення супроводжую показом слайдів. Слухачі конспектують основні положення навчального матеріалу Розповідаю студентам правила експлуатації і техніки безпеки механічного обладнання. Доповідь супроводжую показом слайдів. Слухачі конспектують основні положення навчального матеріалу
ІІІ. Заключна частина. Оцінюю теоретичні знання студентів, оголошую оцінки. Нагадується тема заняття, досягнення мети заняття, результат отриманий в ході заняття. Підводяться підсумки, оголошуються оцінки, задається завдання на самостійну роботу. Оголошується тема наступного заняття. Нагадати тему заняття та її актуальність Оголошую оцінки, відмічаю кращих та недоліки, ставлю завдання на їх усунення. Відповідаю на запитання. Даю завдання на самостійну роботу.

Завдання на самостійну роботу:

1. Законспектувати з Руководства по эксплуатации оборудования столовых воинских частей. – М. Воениздат 1980 р. правила експлуатації і техніки безпеки механічного обладнання.

2. Вивчити з Руководства по эксплуатации оборудования столовых воинских частей. – М. Воениздат 1980 р. правила експлуатації і техніки безпеки механічного обладнання.

 

Старший викладач кафедри військової підготовки О.І.Господинчик

 

«___» __________ 201__ р.

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 315 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.