Варіанти виразів для завдання №1.1
Лекции.Орг

Поиск:


Варіанти виразів для завдання №1.1
Завдання №1

Розв’язання математичних задач у середовищі EXCEL

Розв’язання задач з використанням математичних функцій.

Порядок виконання:

1. Ввести шапку таблиці:

A B X Y

2. Ввести значення A, B, X у таблицю (див. Варіанти на стор.3-4).

3. Ввести формулу та скопіювати її на весь стовпчик.

4. Відформатувати значення A,B,X,Y .

5. Відформатувати таблицю, використовуючи команди: “Формат”,”Ячейки”, “Граница” .

6. Вставити рядок перед шапкою таблиці і записати у ньому своє прізвище, курс, спеціальність, групу.

7. Побудувати графік залежності Y від X.

8. Роздрукувати таблицю, формулу та графік (створити звіт у середовищі Word).

Примітка: варіант - це остання цифра номера залікової книжки (студентського квитка).

 

Розв’язання задач з використанням логічних функцій (Див. Варіанти виразів на стор. 5-7).

Порядок виконання аналогічний завданню №1.1 (Графік можна не будувати).

Робота з функціями масивів.

1. Ввести дані у таблицю та отримати :

- обернену матрицю;

- добуток двох матриць;

- транспонування матриці.

2. Роздрукувати початкові дані, результати та формули масивів (створити звіт у середовищі Word).

Примітка. Розмір масиву для отримання оберненої та транспанованої матриць повинен дорівнювати номеру варіанта+1.

Завдання №2

Частина І

Розв’язання економічних задач у середовищі EXCEL

Порядок виконання:

1. Ввести таблицю (варіанти див. на стор.8-12).

2. Ввести формули.

3. Відформатувати комірки таблиці та саму таблицю.

4. Побудувати діаграму.

5. Роздрукувати таблицю з формулами та діаграму (створити звіт у середовищі Word).

6. Створити проміжні підсумки та роздрукувати результати (створити звіт у середовищі Word).

7. Вилучити проміжні підсумки.

8. Створити зведену таблицю та роздрукувати її (створити звіт у середовищі Word).

Частина 2

Пошук інформації за допомогою фільтрів та функцій. Виконання підрахунків за допомогою функцій баз даних.

Порядок виконання (використовувати таблиці з попереднього завдання):

1. Вивести коди (назву, призвіще, тощо), якщо показник(ціна, кількість, оклад, тощо) меньше(більше) за середній (розширений фільтр та функції ВПР, БИЗВЛЕЧЬ).

2. Вивести код (назву, призвіще, тощо), у котрого показник (ціна, кількість, оклад) максимальний (мінімальний) (розширений фільтр та функції ДМИН, ДМАКС, БИЗВЛЕЧЬ).

3. Вивести показник(ціна, кількість, оклад) для конкретного кода, назви, прізвища (розширений фільтр та функції ВПР, БИЗВЛЕЧЬ).

4. Розрахувати кількість записів, суму, мінімальне, максимальне, середнє для тих записів, значення котрих задовольняють заданому критерію (функції БСЧЁТ, БДСУММ, ДМИН, ДМАКС, ДСРЗНАЧ).

5. Роздрукувати формули (створити звіт у середовищі Word).

Завдання №3

Створення функцій користувача мовою VBA.

Створити функцію користувача для розрахунку показника (використовувати таблиці з попереднього завдання ). Створити звіт у середовищі Word.

Завдання №4

Використання статистичних функцій MS Excel для розв’язування задач прогнозування.

Див. Варіанти задач на стор. 13-17 ).

Завдання №5

Фінансовий аналіз засобами табличного процесора MS EXCEL

.

1. Розрахувати величину щорічного внеску на погашення позики в сумі 100000 грн., наданого на 20 років під 15% річних.

2. Визначити, яку максимальну позику на 30 років можна взяти, якщо процентна ставка дорівнює 16 і місячні виплати повинні бути обмеженими 2000 грн.

3. Визначити амортизацію будівлі при таких показниках: початкова вартість= S; час життя = N років; ліквідна вартість = L. Значення S, N та L визначаються залежно від номера комп'ютера:

S = 10000+(1000*V);

N = 10+V;

L = V;

V - номер варіанту+1.

4. Розрахувати, яка сума буде на рахунку через V років, якщо зробити вкладення розміром V*100000 під 15% річних. При цьому треба мати на увазі, що проценти нараховуються щомісячно.

5. Визначити річну швидкість обертання суми у розмірі К грн. (відсоткову ставку), яка гарантує 3 щорічних виплат по Т грн., де

К = -(700+(100*V));

Т = 400+(100*V);

V - номер варіанту+1.

6. Визначити термін погашення позики, взятої під 6 відсотків річних у розмірі 20000 грн., якщо щомісяця виплачувати по 500 грн.

7. Оренда магазину приносить його власнику протягом перших 3-х років щорічний дохід в 125000 грн., в наступні 6 років дохід складе 550000 грн. щороку. Визначити поточну вартість сукупного доходу, якщо ставка дисконту складає 11%.

8. Через 5 років потрібна буде сума 100000 грн. на навчання. Визначити, яку суму треба покласти у банк сьогодні, якщо ставка - 10%.

Завдання №6

Розв’язання задач оптимізації засобами табличного процесора MS EXCEL

(Див. Варіанти задач на стор.18-21)

 

1. Побудувати економіко-математичну модель задачі.

2. Вирішити задачу засобами Microsoft Excel.

Примітка: варіант - це остання цифра номера залікової книжки (студентського квитка).

Варіанти виразів для завдання №1.1

Варіант 0

 

де a=4,7; b=2,76; x=1,5; 8;2,33;12;5,5.

 

 

Варіант 1

 

 

де a=12,8; b=5; x=3; 0,6;0,9;2,1;2,45.

 

Варіант 2

 

 

 

де a=8,7; x=5,4;9;6,43;7;8,5.

 

 

Варіант 3

 

де a=6,7;b=17;x=2;20;4;6;3,55.

 

Варіант 4

 

 

де a=12,7;b=3,56;x=0,2;1,8;1,3;1;1,55.

Варіант 5

 

 

де a=5,76;x=1,6;2;7;2,8;5,5.

 

Варіант 6

 

 

де a=3,85; x=3;6;5,6;7,55;8.

 

Варіант 7

 

 

 

де a=8,1;x=0,2;2;1,5;0,12;1,9.

 

Варіант 8

 

 

де a=13,15;b=5; x=20,5;24;18,55;23;19,5.

 

Варіант 9

 

де a=6,75;x=0,3;3;2,45;1,5;0,5.

 

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 231 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.