Лекции.Орг

Поиск:


Р тақырыптың мазмұны мен атауы

Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақэкономикалық университеті

 

Экономика және басқару»факультеті

Экономикалық теория»кафедрасы

СИЛЛАБУС

(ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ)

Лттық экономика» пәні бойынша

ЕТ 1201, GER 0109

5В050800 – «Есеп және аудит», «5В051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару»,«5В050600 - Экономика», 5В051200 - «Статистика»,5В020200- «Халықаралық қатынастар», 5В070300 – «Ақпараттық жүйелер», 5В070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық жабдықтау» мамандықтары үшін

  Оқыту нысаны
Күндізгі оқыту Кешкі оқыту Сырттай оқыту Арақашықтықта оқыту  
Барлық кредит саны
Курс 2 (3)
Семестр 2 (5)
Емтихан (семестр) 2(5)
Барлық сағаттар, Соның ішінде:
Лекциялар (сағаттар)
Практикалық (семинар) сабақтар (сағаттар)
Электрон прак сабақтар (сағаттар) - - -
СОӨЖ (сағаттар)
СӨЖ (сағаттар)

 

 

Алматы, 2012ж

 

 

Оқытушы туралы мәлімет аға оқытушы Оралтаев Т.Қ.  
Пәннің пререквизиттері Экономикалық теория
Пәннің постреквизиттері Микро – макроэкономикалық талдау
Пәннің сипаттамасы Ұлттық экономика құрылымын жан-жақты қарастырады.
Пәнді оқыту мақсаты: -Ұлттық экономиканың теориялық және әдістемелік сұрақтары бойынша кешенді ұғым беру; -Ұлттық экономиканың кез-келген саласында талдау әдістерін, олардың құралдарын қолдануға үйрету.
Пәнді оқыту міндеттері - -ұлттық экономиканың теориялық және әдістемелік негіздерін білу; - -ұлттық экономика туралы білдімді елдің экономикалық стратегиясын талдауда қолдана білу; - -ұлттық экономиканы жүйелі түрде талдауға дағдылану.
Пәннің компетенциясы «Ұлттық экономика» пәнін игеру нәтижесінде бакалаврлар келесі құзіреттерге ие болулары қажет: ҚР ұлттық экономикасы бойынша нақты және тереңдетілген білім алып, оны іс – жүзінде, тәжірибелік қызметте қолдана білу

7. Пәннің мазмұны (таңдау компаненті пәндері үшін)

I. Бөлім. Кіріспе. Ұлттық экономиканың мәні, оның модельдерінің ерекшеліктерін

Және ұлттық экономикалық жүйені қалыптастырудың негіздері.

II. Бөлім. ҚР-дағы нарықтық құрылымы: меншік қатынастары мен кәсіпкерлік

Ортаның қалыптасуы

III. Бөлім. Ұлттық экономиканың әлеуметтік-экономикалық саясаты мен

Бәсекелестіктің стратегиясы

Пән бойынша тараулардың атауы

Тараулардың атауы
Ұлттық экономика курсының пәні және ішкі құрылымы
Экономикалық құрылым және экономикалық тәртіп
Меншік және оны Қазақстанның өтпелі экономикасында қайта құру
Мемлекеттің экономикалық рөлі
Қазақстандағы фирамалар және кәсіпкерлік
Елдің экономикалық жүйесіндегі үй шаруашылықтары
Ақша-несие саясаты
Бюджет және салық саясаты
Қазақстандағы құрылымдық саясат
Инвистициялық және иновациялық саясат
Әлеуметтік саясат және оның бағыттары
Нарықтық экономикада еңбек қатынастарының қалыптасуы және тұрғындарды әлеуметтік қорғау
Қазақстанның экологиялық саясаты
ҚР-ның сыртқы экономикалық саясаты
Әлем щаруашылығындағы Қазақстанның ұлттық экономикасы және оның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету жолдары

р тақырыптың мазмұны мен атауы

Тақырыптар атауы Тақырыптар мазмұны
Ұлттық экономика курсының пәні және ішкі құрылымы Ұлттық экономика экономикалық ғылымдардың саласы және оқу пәні. Ұлттық экономикалық мәні. Ұлттық экономиканың түрлері. ҚР – дағы экономикалық дамудың ерекшеліктері. Қазақстан экономикасы және оның салалық құрылымы. Экономиканың аймақтық құрылымның рөлі. Қазақстанның ұлттық экономикалық моделінің ерекше белгілері.
Экономикалық құрылым және экономикалық тәртіп Экономикалық құрылым ұғымының сипаттамасы. Экономикалық тәртіп ұғымы. Нарықтық экономиканың институционалдық құрылымы. Қазақстанада бағыттау реттеу механизмі және мемлекеттік жоспарлау жүйесі.
Меншік және оны Қазақстанның өтпелі экономикасында қайта құру Экономикалық жүйедегі меншік қатынастарының рөлі. Нарықтық экономикадағы меншік формалары. ҚР да меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру: мақсаттары, әдістері, кезеңдері және нәтижелері.
Мемлекеттің экономикалық рөлі Нарықтың дәрменсіздігі және экономиканы мемлекет тарапынан реттеу қажеттілігі. Мемлекеттің мәні және қызметтері. Мемлекеттің үлгілері. Әлеуметтік мемлекеттің мақсаттары. Мемлекеттік реттеудің әдістері және тетіктері.
Қазақстандағы фирамалар және кәсіпкерлік Кәсіпкерліктің белгілері мен экономикалық табиғаты. Кәсіпкерліктің мақсаты. Бәсекелестікті дамытудағы мемлекеттік кәсіпкерліктің рөлі. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің қатысушылары. Кәсіпкерліктің факторлары. Кәсіпкерлік ортаны құру. Кәсіпкерлік пен меншіктің өзара ерекшеліктері. Кәсіпорын кәсіпкерліктің субъектісі.
Елдің экономикалық жүйесіндегі үй шаруашылықтары ҚР-дағы үй шаруашалықтарының сипаттамасы. Қоғамдық өндірістегі үй шаруашылықтарының орны. Қазақстанның демографиялық саясаты.
Ақша-несие саясаты Ақша-несие саясатының мәні және мақсаттары. Ақша-несие саясатының тетіктері. Ақша-несие саясатының түрлері.
Бюджет және салық саясаты Қаржылық жүйе және қаржылық қызметтер. Бюджеттік жүйе және оның құрылымы. Бюджеттен тыс қорлар. Бюджеттік қатынастар мен бюджеттік құбылыстарды жетілдіру. Салықтардың мәні, қызметі және түрлері. Салық салу механизмдері мен ұстанымдары. ҚР – дағы салық жүйесі мен оның жетілдіру жолдары.  
Қазақстандағы құрылымдық саясат Құрылымдық саясаттың мәні және мақсаттары. Құрылымдық саясаттың үлгілері және тетіктері. Өнеркәсіптік саясат. ҚР-ның аграрлық саясаты.
Инвистициялық және иновациялық саясат Инвестициялар мен олардың түрлерінің мазмұны. Қазақстан экономикасындағы инвестициялық қызметтің беталыстары. Шетел инвестицияларын ынталандыру.Инновациялар және олардың экономикадағы рөлі. ҚР – ның 2003 – 2015 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық стратегиясы.
Әлеуметтік саясат және оның бағыттары Әлеуметтік қорғаудың функциялары мен рөлі. Әлеуметтік қорғаудың бағыттары. Мемлекеттік бағдарламалардың мақсаттары.
Нарықтық экономикада еңбек қатынастарының қалыптасуы және тұрғындарды әлеуметтік қорғау Қоғамның әлеуметтік құрылымының өзгеруі. Еңбек қатынастарының сипаттамсы. Еңбек нарығының ерекшеліктері. Әлеуметтік әріптестік. Тұрғындардың пайдасы және олардың өзгеру беталыстары. ҚР – дағы тұрғындар өмірінің сапасы және деңгейі. Мемлекеттің кедейшілікпен және жұмыссыздықпен күрес саясаты.
Қазақстанның экологиялық саясаты ҚР-ның тұрақты даму жолына көшу концепсиясы. Экологиялық саясаттың мақсаттары мен тетіктері. ҚР-да экологиялық бақылаудың қалыптасуы.
ҚР-ның сыртқы экономикалық саясаты Сыртқы экономикалық саясаттың мақсаттары мен тетіктері. ҚР-ның экономикасы дамуындағы кеденді одақтың және ортақ экономиклық кеңістіктің орны. Қазақстанның әлемдік сауда ұйымына кірү мәселесі.
Әлем щаруашылығындағы Қазақстанның ұлттық экономикасы және оның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету жолдары Халық-аралық еңбек бөлінісіндегі Қазақстанның орны. ҚР-ның төлем балансы және сыртқы экономикалық қызметі. ҚР экономикасының бәсекелік қабілетін көтеру жолдары.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Наз-те формы в: ней-ая; алл-ая | Конечные результаты обучения. Дисциплина: Коммуникативные навыки – 1

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 270 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.