Органи кровотворення та імунного захисту
Лекции.Орг

Поиск:


Органи кровотворення та імунного захисту

Нервова система

21. У хворого пошкоджені нейроцити власного ядра заднього рогу спинного мозку. Функція яких провідних шляхів порушена?

* А. Переднього спинномозочкового і спіноталамічного шляхів

В. Дорсального спіномозочкового шляху

С. Ретикулоспинального шляху

D. Переднього кортикоспінального шляху

E. Ретикулоспинального та переднього кортикоспінального шляхів.

22. У хворого з механічною травмою хребта виявлено порушення функції асоціативних нейронів сакрального відділу парасимпатичної нервової системи. Які структури спинного мозку пошкоджені?

A. Грудне ядро заднього рогу

B. Медіальні відділи сірої речовини

C. Передні роги сірої речовини

D. Власне ядро заднього рогу

* E. Бічні роги сірої речовини.

23. В експерименті на щурах було пошкоджено клітини латерального ядра проміжної зони сірої речовини сакрального відділу спинного мозку. Функція яких структур нервової системи буде порушена?

A. Нейроцитів переднього рогу цієї ж половини

B. Нейроцитів переднього рогу протилежної сторони

C. Гладких міоцитів внутрішніх органів

D. Симпатичних нейроцитів вегетативних гангліїв

* E. Парасимпатичних нейроцитів вегетативних гангліїв.

24. У хворого на гіпертонічну хворобу з інсультним станом (крововиливом у мозкову тканину) виявлено порушення кортико-кортикальних зв'язків в корі великих півкуль головного мозку. Які типи нервових волокон постраждали?

A. Спіно-таламічні

B. Проєкційні

C. Ретикуло-спінальні

D. Спіно-мозочкові

* E. Асоціативні.

25. При експериментальному дослідженні кори великих півкуль викликано порушення рухових функцій кори мозку. З якими клітинами пов'язані ці функції?

A. Кошиковими

B. Біполярними

* C. Пірамідними

D. Грушоподібними

E. Псевдоуніполярними.

26. У хворого в зв`язку з менінгітом (запалення мозкової оболонки) пошкоджені нейрони в молекулярному шарі кори великих півкуль головного мозку. Які з перелічених клітин зазнали ушкоджень?

A. Шипікові клітини

B. Малі пірамідні клітини

* C. Веретеноподібні, горизонтально орієнтовані клітини

D. Середні пірамідні клітини

E. Великі пірамідні клітини.

27. При експериментальному дослідженні мікроманіпулятором було пошкоджено клітини зовнішнього зернистого шару кори великих півкуль. Функція яких клітин постраждала?

A. Веретеноподібних

B. Шипікових дифузного типу

C. Великих пірамідних

D. З аксонною китичкою

* E. Малих зірчастих.

28. При обстеженні хворого з постінсультним станом (крововилив у мозкову тканину) виявлено порушення функції пірамідного шару кори великих півкуль. Які клітини зазнали пошкодження?

* A. Середні пірамідні

B. Горизонтальні

C. Зірчасті

D. Гігантські пірамідні

E. Малі зірчасті.

29. При обстеженні похилого чоловіка виявлено порушення асоціативної функції кори великих півкуль в межах агранулярної ділянки. Пошкодженням клітин якого шару кори великих півкуль можливо пояснити це явище?

А. Молекулярного

В. Зовнішнього зернистого

С. Внутрішнього зернистого

D. Гангліонарного

* Е. Пірамідного.

30. Внаслідок перенесеного інсульту (крововиливу у тканину мозку) у хворого порушена функція ділянки кори віликих півкуль агранулярного типу. Клітини яких шарів постраждали?

А. Молекулярного та поліморфного

В. Зовнішнього зернистого та пірамідного

* С. Пірамідного та гангліонарного

D. Гангліонарного та внутрішнього зернистого

Е. Гангліонарного та молекулярного.

31. В експерименті мікроманіпулятором було пошкоджено декілька модулів кори в межах однієї півкулі великого мозку. Які структури кори не зазнали пошкодження?

A. Збудливі та гальмівні нейроцити

B. Кортико-кортикальні нервові волокна

* C. Нейросекреторні нейроцити

D. Таламо-кортикальні нервові волокна

E. Клітини Беца.

32. У хворого з черепно-мозковою травмою виявлено субарахноїдальний крововилив з порушенням м'якої мозкової оболонки. Яка тканина переважно буде приймати участь у регенерації пошкодження?

* A. Пухка волокниста сполучна тканина

B. Щільна сполучна тканина

C. Сполучна тканина зі спеціальними властивостями

D. Одношаровий плоский епітелій ангіодермального типу

E. Багатошаровий плоский епітелій епендимогліального типу.

33. У хворого з черепно-мозковою травмою виявлено пошкодження твердої мозкової оболонки. Яка тканина буде приймати участь в регенерації пошкодження?

A. Пухка волокниста сполучна тканина

* B. Щільна сполучна тканина

C. Сполучна тканина зі спеціальними властивостями

D. Одношаровий плоский епітелій ангіодермального типу

E. Багатошаровий плоский епітелій епендимогліального типу.

34. При крововиливі внаслідок гіпертонічного кризу у хворого виявлено порушення цілісності гематоенцефалічного бар'єру. Які структури не зазнали пошкодження при цьому?

* A. Мікроглія

B. Пластинчасте закінчення відростків астроцитів

C. Ендотелій гемокапілярів

D. Плазмолема нейроцитів

E. Базальна мембрана гемокапілярів.

35. При експериментальному дослідженні за допомогою хімічних агентів було порушено функцію гангліонарного шару великих півкуль головного мозку. Які клітини зазнали пошкодження?

A. Малі, середні, крупні пірамідні клітини

B. Горизонтальні клітини

C. Зірчасті клітини

* D. Гігантські пірамідні клітини

E. Веретеноподібні клітини.

36. Внаслідок перенесеного інсульту (крововилив в мозок) у хворого порушена функція ділянки кори віликих півкуль агранулярного типу. Клітини яких шарів постраждали?

А. Молекулярного та поліморфного

В. Зовнішнього зернистого та пірамідного

* С. Пірамідного та гангліонарного, та поліморфного

D. Гангліонарного та внутрішнього зернистого

Е. Гангліонарного та молекулярного.

37. У хворого виникли дегенеративні зміни в клітинах 3-го та 5-го шарів кори великих півкуль, які призводять до демієлінізації та дегенерації волокон пірамідних шляхів. Функція якої тканини перш за все порушиться у цього хворого?

* А. Функція скелетної м`язової тканини

В. Функція пухкої сполучної тканини

С. Функція пластинчастої кісткової тканини

D. Функція гладкої м`язової тканини

E. Функція гіалінової хрящової тканини.

38. У хворого в результаті крововиливу в мозкову речовину блоковано функцію 3 і 5 шарів сірої речовини кори рухової зони. Які провідні шляхи припиняють при цьому функціонування?

* А. Кортикоспінальний шлях

В. Спіномозочковий шлях

С. Спіноталамічний шлях

D. Ретикулоспінальний шлях

E. Руброспінальний шлях.

39. У чоловіка 46 років внаслідок крововиливу в ліву півкулю головного мозку порушена функція 3-го, 5-го і 6-го шарів кори рухової зони. Функція яких провідних шляхів при цьому порушиться?

A. Вестибуло-спінального

В. Руброспінального

* С. Пірамідного

D. Спіноталамічних

Е. Оливоспінального.

40. У хворого внаслідок крововиливу пошкоджені гігантські пірамідні клітини Беца. У якому шарі кори великих півкуль головного мозку відбувся крововилив?

A. У зовнішньому зернистому шарі

В. У пірамідному шарі

С. У внутрішньому зернистому шарі

* D. У гангліозному шарі

Е. У шарі поліморфних клітин.

41. У хворого після перенесеного інсульту (крововиливу у мозкову речовину) виявлено порушення корково-підкоркових зв'язків. Функція якого типу нервових волокон постраждала?

A. Спіно-таламічних

* B. Проекційних

C. Ретикуло-спінальних

D. Комісуральних

E. Асоціативних.

42. У хворого внаслідок травми пошкоджені клітини молекулярного шару кори мозочка. Які клітини зазнали ушкоджень?

A. Веретеноподібні

* B. Кошикові

C. Клітини-зерна

D. Клітини Гольджі

E. Грушоподібні.

43. Внаслідок крововиливу було пошкоджено гангліозний шар кори мозочка. Порушення функції яких клітин слід очікувати в першу чергу?

A. Веретеноподібних

B. Кошикових

* C. Грушоподібних

D. Зірчастих нейроцитів с довгими нейритами

E. Зірчастих нейроцитів с короткими нейритами.

44. Внаслідок крововиливу було пошкоджено клітини зернистого шару кори мозочка. Які клітини з перелічених не постраждали після перенесеного інсульту (крововиливу у мозкову тканину)?

A. Клітини-зерна

B. Веретеноподібні горизонтальні

* C. Грушоподібні клітини

D. Зірчасті нейроцити с довгими нейритами

E. Зірчасті нейроцити с короткими нейритами.

45. Внаслідок крововиливу було пошкоджено клітини гангліонарного шару кори мозочка. Порушення функції яких структур мозочка слід очікувати?

А. Нейроцитів молекулярного шару

B. Нейроцитів зернистого шару

C. Кошикоподібних клітин

* D. Клітин підкоркових ядер мозочка

E. Клітин-зерен.

46. В експерименті з метою вивчення міжнейронних зв'язків було пошкоджено аферентні мохоподібні волокна кори мозочка. Функція яких клітин постраждала в першу чергу?

A. Кошикових клітин молекулярного шару

B. Зірчастих клітин молекулярного шару

C. Веретеноподібних клітин зернистого шару

* D. Клітин-зерен зернистого шару

E. Грушоподібних клітин гангліонарного шару.

47. В експерименті з метою вивчення міжнейронних зв'язків було пошкоджено аферентні ліаноподібні волокна кори мозочка. Функція яких клітин постраждала в першу чергу?

A. Кошикових клітин молекулярного шару

B. Зірчастих клітин молекулярного шару

* C. Грушоподібних клітин

D. Клітин-зерен зернистого шару

E. Зірчастих клітин зернистого шару.

48. У чоловіка 30 років відбувся крововилив у гангліозний шар кори мозочка. Тіла яких клітин переважно пошкоджуються при цьому?

A. Кошикових

В. Клітин-зерен

С. Зірчастих клітин

* D. Грушоподібних клітин

Е. Клітин Гольджі.

49. При мікроскопії препарату кори мозочка виявлено тіла патологічно змінених клітин Пуркіньє. У якому шарі кори мозочка локалізовані тіла цих клітин?

A. У молекулярному шарі

В. У зернистому шарі

С. У молекулярному та зернистому шарах

* D. У гангліозному шарі

Е. У гангліозному та зернистому шарах.

50. У хворого з хронічним алкоголізмом у віці 55 років спостерігається порушення координації та рівноваги в результаті пошкодження структурних елементів мозочка. Ушкодження яких клітин мозочка можна припустити в першу чергу?

А. Кошикових клітин

В. Великих зірчастих клітин

С. Клітин Гольджі

* D. Грушоподібних клітин

E. Малих зірчастих клітин.

51. При обстеженні хворого виявлено порушення больової та температурної чутливості внаслідок пошкодження спінальних гангліїв. Визначте, де знаходяться чутливі вузли?

* A. По ходу задніх корінців спинного мозку

B. По ходу передніх корінців спинного мозку

C. По ходу черепномозкових нервів

D. В довгастому мозку

E. По ходу спинномозкових нервів.

52. В результаті травми пошкоджені нейроцити спиномозкових вузлів. Які нейроцити були ушкоджені?

А. Аполярні нейроцити

В. Уніполярні нейроцити

С. Біполярні нейроцити

* D. Псевдоуніполярні нейроцити

Е. Правильної відповіді немає.

53. З метою поліпшення стану хворого з гіпертонічним кризом було введено гангліоблокатори (ліки, що блокують функцію клітин спинномозкових вузлів). Блокада функції яких клітин відбувається при цьому?

* A. Аферентних

B. Асоціативних

C. Еферентних адренергічних

D. Нейросекреторних

E. Еферентних холінергічних.

54. При дослідженні біоптата спинномозкового вузла виявлено велике скупчення псевдоуніполярних нейроцитів. Яке місце ганглію потрапило на дослідження?

A. Центральна частина вузла

B. Частина заднього корінця між тілом вузла і заднім рогом спинного мозку

C. Проксимальна ділянка вузла

D. Дистальна ділянка вузла

* E. Периферія вузла.

55. При невритах (запалення нервів) запальний процес в першу чергу локалізується в сполучнотканинних перетинках. Де в периферійному нерві розташований епіневрій?

A. Оточує окремі нервові волокна

B. Оточує окремі пучки нервових волокон

* C. Оточує нервовий стовбур

D. Входить до складу нервових волокон

E. Входить до складу мієлінової оболонки.

56. При невритах (запалення нервів) запальний процес в першу чергу локалізується в сполучнотканинних перетинках. Де в периферійному нерві розташований периневрій?

A. Оточує окремі нервові волокна

* B. Оточує окремі пучки нервових волокон

C. Оточує нервовий стовбур

D. Входить до складу нервових волокон

E. Входить до складу мієлінової оболонки.

57. При невритах (запалення нервів) запальний процес в першу чергу локалізується в сполучнотканинних перетинках. Де в периферійному нерві розташований ендоневрій?

* A. Оточує окремі нервові волокна

B. Оточує окремі пучки нервових волокон

C. Оточує нервовий стовбур

D. Входить до складу нервових волокон

E. Входить до складу мієлінової оболонки.

58. При дослідженні біоптату кишки хворого з парезом (порушення рухливої функції) кишечника виявлено пошкодження клітин Догеля I типу в інтрамуральних гангліях. За якими морфологічними ознаками можна виявити ці клітини?

A. Мають довгі дендрити та короткі аксони

B. Аксони та дендрити середньої величини

C. Аксон та дендрит ідуть поряд, імітуючи наявність одного відростка

* D. Мають короткі дендрити та довгий аксон

Е. Дендрити формують кущоподібні розгалуження, довгі аксони.

59. При дослідженні біоптату кишки хворого з парезом (порушенням рухливої функції) кишечника виявлено пошкодження клітин Догеля II типу в інтрамуральних гангліях. За якими морфологічними ознаками можливо виявити ці клітини?

* A. Мають довгі дендрити, та короткі аксони

B. Аксони та дендрити середньої величини

C. Аксон та дендрит ідуть поряд, імітуючи наявність одного відростка

D. Мають короткі дендрити та довгий аксон

Е. Дендрити формують кущоподібні розгалуження, довгі аксони.

60. В експерименті мікроманіпулятором пошкоджено клітини Догеля I типу в інтрамуральних гангліях серця. Яка функція гангліїв буде порушена?

A. Аферентна

B. Асоціативна

* C. Еферентна

D. Нейросекреторна

E. Внутрішньогангліонарна гальмівна.

61. В експерименті мікроманіпулятором пошкоджено клітини Догеля II типу в інтрамуральних гангліях серця. Яка функція гангліїв буде порушена?

* A. Аферентна

B. Асоціативна

C. Еферентна

D. Нейросекреторна

E. Внутрішньогангліонарна гальмівна.

62. У хворого з патологією симпатичного відділу автономної нервової системи виявлено поразку гангліїв з пошкодженням дрібних нейроцитів з короткими відростками, які здатні виділяти адреналін. Яка функція гангліїв порушена?

A. Аферентна

B. Асоціативна

C. Еферентна

D. Нейросекреторна

* E. Внутрішньогангліонарна гальмівна.

63. У хворої тварини з патологією автономної нервової системи виявлено недостатній синтез медіатора в прегангліонарних нервових волокнах. Який медіатор слід ввести хворому з метою замісної терапії?

* A. Ацетілхолін

B. Адреналін

C. Норадреналін

D. Гліцин

E. Гістамін.

64. Внаслідок вірусної інфекції загинули псевдоуніполярні нейрони спинномозкових вузлів. Яка ланка рефлекторної дуги при цьому буде вимикатися?

* А. Чутлива ланка рефлекторної дуги

В. Вставна ланка рефлекторної дуги

С. Рухова ланка рефлекторної дуги

D. Вставна та рухова ланки рефлекторної дуги

E. Вставна та чутлива ланки рефлекторної дуги.

65. При обстеженні хворого виявлено численні аномалії розвитку органів нервової системи. Пошкодженням яких ембріональних джерел можливо це пояснити?

A. Прехордальної пластинки

B. Вентральної мезодерми

C. Дорзальної мезодерми

* D. Нервової трубки

E. Шкірної ектодерми.

66. В експерименті з метою вивчення механізмів гістогенезу нервової системи було пошкоджено краніальну частину нервової трубки. Порушення розвитку яких структур слід очікувати?

A. Спинного мозку

B. Вільних нервових закінчень

* C. Головного мозку

D. Спинномозкових гангліїв

E. Вегетативних гангліїв.

67. В експерименті з метою вивчення диференціювання ембріональної нервової тканини було пошкоджено тулубовий відділ нервової трубки та гангліозні пластинки. Розвиток яких структур не зазнає порушень при цьому?

A. Спинного мозку

B. Спинномозкових вузлів

C. Вегетативних вузлів

* D. Волоскові клітини органу слуху та рівноваги

E. Хромафінної тканини.

68. В експерименті мікроманіпулятором було зруйновано гангліозні пластинки. Розвиток яких структур нервової системи буде порушено?

A. Сірої речовини спинного мозку

B. Білої речовини передніх канатиків спинного мозку

* C. Спинномозкових вузлів

D. Мозочку

E. Сірої речовини головного мозку.

69. У хворого з механічною травмою спинного мозку виявлено пошкодження задніх рогів сірої речовини. Який функціонально переважаючий тип нейронів постраждав?

A. Аферентні

* B. Вставні

C. Еферентні секреторні

D. Еферентні рухові

E. Нейросекреторні.

70. При обстеженні хворої на остеохондроз грудного відділу хребта виявлено пошкодження нейронів корінцевих клітин передніх рогів спинного мозку. Порушення функції яких структур слід очікувати?

* A. Скелетної мускулатури

B. Залоз

C. Міокарду

D. М'язової оболонки травної системи

E. М'язової оболонки сечовидільних шляхів.

71. При клінічному обстеженні хворого з ураженням ряду структур спинного мозку виявляються значні порушення функцій скелетних м`язів. Деструкцією яких нейроцитів можна пояснити ці порушення?

A. Нейроцитів власного ядра заднього рогу

В. Нейроцитів грудного ядра

С. Нейроцитів бокового рогу

D. Нейроцитів спинномозкового вузла

* Е. Нейроцитів власного ядра переднього рогу.

72. У хворого діагностовано пухлину сірої речовини спинного мозку з пошкодженням внутрішніх клітин. Порушення функції яких структур слід очікувати?

A. Задніх корінців спинного мозку

B. Передніх корінців спинного мозку

C. Пучків нервових волокон білої речовини спинного мозку

* D. Сірої речовини спинного мозку

E. Спинномозкових гангліїв.

73. У чоловіка 25 років внаслідок травми хребта пошкоджені задні корінці спинного мозку. Пошкодження яких нейроцитів відбувається при цьому?

A. Нейроцитів власного ядра переднього рогу

В. Нейроцитів власного ядра заднього рогу

* С. Нейроцитів спинномозкового вузла

D. Нейроцитів грудного ядра

Е. Нейроцитів бокового рогу.

74. У хворого внаслідок травми пошкоджені пучкові клітини сірої речовини спинного мозку. Порушення функції яких структур слід очікувати?

A. Задніх корінців спинного мозку

B. Передніх корінців спинного мозку

* C. Пучків нервових волокон білої речовини спинного мозку

D. Протилежної сторони сірої речовини спинного мозку

E. Спинномозкових гангліїв.

75. Внаслідок запального процесу пошкоджені нейроцити ядер проміжної зони сірої речовини спинного мозку. Функція якого типу клітин постраждала?

A. Аферентних

* B. Вставних

C. Еферентних вегетативних

D. Еферентних соматичних

E. Нейросекреторних.

76. Внаслідок механічної травми було пошкоджено нейроцити у складі ядер бокових рогів спинного мозку. Порушення функції яких структур слід очікувати?

A. Бічних канатиків білої речовини спинного мозку

B. Задніх канатиків білої речовини спинного мозку

C. Передніх канатиків білої речовини спинного мозку

D. Протилежної сторони спинного мозку

* E. Передніх корінців спинного мозку.

77. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті визначається орган, який складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина розташована в центрі і складається з пучкових, корінцевих і вставних нейронів. Назвіть орган, для якого характерні дані морфологічні ознаки.

* A. Спинний мозок

B. Довгастий мозок

C. Спиномозковий ганглій

D. Великі півкулі

E. Мозочок.

78. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті, імпрегнованого солями срібла, визначається кора мозочка, який містить грушоподібні, кошикові, зірчасті нейрони, клітини-зерна. Назвіть нейроцити, які входять до складу молекулярного шару.

A. Грушоподібні

B. Клітини-зерна, великі зірчасті

C. Зірчасті, пірамідні

D. Великі зірчасті та веретеноподібні

* E. Кошикові, дрібні та великі зірчасті.

79. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті паренхіма органу представлена нервовою тканиною, в якій визначаються псевдоуніполярні нейрони. Тіла нейронів вкриті гліальною і сполучнотканинною оболонками, розташовані групами. Назвіть орган, якому належать дані морфологічні ознаки.

* A. Спиномозковий ганглій

B. Черевне зплетіння

C. Мозочок

D. Спиний мозок

E. Епіфіз.

80. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті представлено орган нервової системи, який має сіру та білу речовину. Сіра речовина розташована по периферії. Нейрони в ній утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний і зернистий. Якому органу належать дані морфологічні ознаки?

A. Мосту

B. Спинному мозку

C. Корі великого мозку

* D. Мозочку

E. Довгастому мозку.

81. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті визначається орган центральної нервової системи, який складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина знаходиться в центрі і формує метелика. Нейроцити в сірій речовині розташовані групами, формують ядра. Вкажіть, яке ядро відноситься до центрального відділу вегетативної нервової системи.

A. Проміжне медіальне ядро

B. Власне ядро переднього рогу

C. Власне ядро заднього рогу

* D. Грудне ядро

E. Проміжне латеральне ядро.

82. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті органу нервової системи, імпрегнованому солями срібла, визначаються нейрони грушоподібної, зірчастої, веретеноподібної форми, клітини-зерна. Які з названих клітин є еферентними нейронами мозочка?

A. Пірамідні нейроцити

B. Зірчасті нейрони

C. Клітини-зерна

D. Веретеноподібні горизонтальні нейрони

* E. Грушоподібні нейрони.

83. На гістологічному препараті визначається орган, який складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина розташована на периферії та має 6 шарів: молекулярний, зовнішній зернистий, пірамідний, внутрішній зернистий, гангліонарний і шар поліморфних клітин. Визначте утворення, якому належать дані морфологічні ознаки.

A. Мозочок

В. Спинний мозок

C. Довгастий мозок

* D. Кора великих півкуль

E. Спиномозковий вузол.

84. При патолого-анатомiчному дослiдженнi спинного мозку людини виявили дегенерацiю та зменшення кiлькостi клiтин в ядрах переднiх рогiв у шийному та грудному вiддiлах. Функцiя якої тканини була ушкодженою внаслідок дегенерації?

A. Епiдермiсу

B. Пластинчастої кiсткової тканини

C. Гiалiнової хрящової тканини

* D. Скелетної м'язової тканини

E. Пухкої сполучної тканини.

85. При механічній травмі пошкоджено ділянку периферичного нерва довжиною більше 10 см. У результаті порушена рухова активність верхньої кінцівки. Пацієнту запропонована трансплантація нерва. Які клітини глії приймуть участь у регенерації та забезпеченні трофіки пошкодженої ділянки?

A. Волокнисті астроцити

* B. Нейролемоцити

C. Протоплазматичні астроцити

D. Мікрогліоцити

E. Епендимоцити.

86. Один з вiддiлів центральної нервової системи має пошарове розташування нейроцитiв, серед яких є клiтини таких форм: зiрчастi, веретеноподiбнi, горизонтальнi, пiрамiднi. Якому вiддiлу нервової системи вiдповiдає така структура?

A. Мозочку

B. Довгастому мозку

C. Гіпоталамусу

* D. Корi великих пiвкуль головного мозку

E. Спинному мозку.

87. Після тривалого стресу у хворого діагностований стан виснаження симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Визначте, за допомогою яких медiаторiв здiйснюється передача збудження в закiнченнях преганглiонарних симпатичних волокон?

A. Ацетилхолiну, норадреналiну

B. Норадреналiну, адреналiну

* C. Ацетилхолiну

D. Дофамiну

E. Норадреналiну.

88. При травматичному пошкодженнi верхнiх кiнцiвок можливий розвиток дегенерацiї нервових волокон, який супроводжується поламанням осьових циліндрiв, розпадом мієлiну. За рахунок яких нервових структур вiдбувається вiдновлення мієлiну при регенерацiї?

A. Периневриту

B. Астроцитiв

* C. Нейролемоцитiв (Шваннiвських клiтин)

D. Ендоневриту

E. Мезаксону.

89. У хворої діагностовано пухлину передніх рогів сірої речовини спинного мозку, яка утворилася з (-нейронів. Порушення функції яких структур слід очікувати?

A. Волокон вегетативної нервової системи

B. Канатиків білої речовини спинного мозку

C. Передніх канатиків білої речовини спинного мозку

* D. Екстрафузальних нервових волокон скелетних м'язів

E. Інтрафузальних нервових волокон скелетних м'язів.

90. При механічній травмі спинного мозку пошкоджені нейроцити латеральних ядер проміжної зони сірої речовини тораколюмбального відділу спинного мозку. Функція яких клітин може бути пошкодженою внаслідок такої травми?

A. Нейроцитів переднього рогу протилежної сторони

B. Нейроцитів переднього рогу цієї ж половини

C. Гладких міоцитів внутрішніх органів

* D. Симпатичних нейроцитів вегетативних гангліїв

E. Парасимпатичних нейроцитів вегетативних гангліїв.

 

ОРГАНИ ЧУТТЯ

21. Голкорефлексотерапевт проводить лікування, використовуючі активні крапки вушної мушлі. Цілісність якого типу епітеліальної тканини порушується при дії голками?

A. Багатошарового незроговілого

* В. Багатошарового зроговілого

С. Перехідного

D. Одношарового багаторядного війчастого

Е. Одношарового призматичного.

22. Дитина 3 років під час гри пошкодила зовнішню поверхню барабанної перетинки. Який епітелій було при цьому пошкоджено?

A. Багатошаровий незроговілий

* В. Багатошаровий зроговілий

С. Одношаровий багаторядний перехідний

D. Одношаровий багаторядний війчастий

Е. Одношаровий призматичний.

23. У чоловіка 63 років, який отримував в минулому при лікуванні малярії великі дози хініна порушена периферійна частина слухового аналізатора. З пошкодженням яких клітин внутрішнього вуха пов`язана ця патологія?

A. Фалангових клітин

В. Клітин слухового ганглія

* С. Волоскових клітин

D. Пограничних клітин

Е. Клітин-стовпів.

24. Дитині, яка відчуває запаморочення та нудоту при їзді в автомобілі чи автобусі, поставлено діагноз - вестибулопатія (ушкодження вестибулярного апарата). Які структури вестибулярного апарату, що сприймають лінійне прискорення, зазнали ушкоджень?

* А. Макула еліптичного мішечка

В. Макула сферичнго мішечка

С. Ампулярні гребенці вертикального півковолого протоку

D. Місце сполучання мішечка з маточкою

Е. Півколові протоки.

25. Людина не переносить їзди з різкими поворотами. Діагноз - вестибулопатія (ушкодження вестибулярного апарату). Які структури вестибулярного апарату є рецепторами кутових прискорень?

А. Макула еліптичного мішечка

В. Макула сферичного мішечка

* С. Ампулярні гребінці

D. Вертикальна півколова протока

Е. Горізонтальна півколова протока.

26. У пацієнта діагностовано вестибулопатію (ушкодження вестибулярного апарату). Людина не переносить довгої їзди у транспорті. Які клітини вестибулярного апарату зазнали ушкодження?

А. Сенсорні волоскові клітини кортієвого органа

* В. Сенсорні волоскові клітини еліптичного мішечка

С. Підтримуючі клітини сферичного мішечка

D. Клітини-стовпи кортієва органа

Е. Зовнішні фалангові клітини кортієва органа.

27. Людина відчуває нудоту при різких поворотах та наклонах голови, не переносить їзди з поворотами та обертання тіла на каруселі. Які клітини у складі внутрішнього вуха збуджуються при цих рухах?

А. Клітини з війками у сферичному мішечку

* В. Клітини з війками в ампулярних кристах

С. Клітини з війками в еліптичному мішечку

D. Клітини з війками у складі кортієва органа

Е. Підтримуючі клітини кортієва органа.

28. У людини при рухах голови або при прискореному обертанні тіла виникають неприємні відчуття. При яких умовах відбувається збудження волоскових клітин крист (ампулярних гребінців)?

А. Отолітова мембрана нахиляє кіноцилію до стереоцилій

В. Отолітова мембрана відхиляє кіноцилію від стереоцилій

* С. Желатиноподібний купол відхиляється під впливом руху ендолімфи і стимулює волоскові клітини

D. Текторіальна мембрана занурює верхівки волоскових клітин

Е. Волоскові клітини крист не збуджуються.

29. Для підготовки космонавтів необхідно тренувати вестибулярний апарат, особливо рецепцію кутових прискорень. Де розташовані ці рецептори?

А. У завитковій протоці

В. У плямі еліптичного мішечка (маточки)

С. У плямі сферичного мішечка

* D. В ампулярних гребінцях

Е. У півколових протоках.

30. При вестибулопатіях людина страждає неприємними відчуттями нудоти, запаморочення. При яких умовах відбувається збудження волоскових клітин при лінійних прискореннях?

* А. Отолітова мембрана нахиляє кіноцилію до стереоцилій

В. Отолітова мембрана відхиляє кіноцилію від стереоцилій

С. Желатиноподібний купол відхиляється під впливом руху ендолімфи і стимулює волоскові клітини

D. Текторіальна мембрана занурює верхівки волоскових клітин

Е. Немає правильної відповіді.

31. Для підготовки людини до роботи в екстремальних умовах необхідно тренувати вестибулярний апарат. Де містяться рецептори гравітації та вібрації?

А. У завитці

* В. У плямі сферичного мішечка

С. В ампулах півколових проток

D. У горізонтальній півколовій протоці

Е. У вертикальній півколовій протоці.

32. При тренуванні вестибулярного апарату у спеціальних приладах під впливом прискорень, що спрямовані у різних площинах, рухається ендолімфа у півколових протоках. Які клітини збуджуються в цих умовах?

А. Підтримуючі клітини плями мішечків

В. Підтримуючі клітини завитки

* С. Сенсорні волоскові клітини ампулярних гребенців

D. Внутрішні сенсорні клітини завитки

Е. Зовнішні сенсорні клітини завитки.

33. Відомо, що світло викликає виникнення рецепторного потенціалу на фотосенсорних нейронах. Яким клітинам фотосенсорні нейрони безпосередньо передають нервовий імпульс?

A. Амакриновим нейронам

B. Гангліонарним нейронам

C. Радіальним гліоцитам

* D. Біполярним нейронам

E. Горизонтальним нейронам.

34. Відомо, що світло викликає виникнення рецепторного потенціалу на фотосенсорних клітинах. У якому шарі сітківки ока фотосенсорні клітини формують синапси з біполярними нейронами?

А. У зовнішньому зернистому

* В. У зовнішньому сітчастому

С. У внутрішньому зернистому

D. У внутрішньому сітчастому

Е. У волокнистому.

35. Відомо, що сітківка ока складається з ланцюга трьох нейронів, по яких передається нервовий імпульс до центральної частини аналізатора. У якому шарі сітківки аксони біполярних нейронів формують синапси з дендритами гангліонарних нейронів?

А. У зовнішньому зернистому

В. У зовнішньому сітчастому

С. У внутрішньому зернистому

* D. У внутрішньому сітчастому

Е. У волокнистому.

36. Відомо, що квант світла роз'єднує молекулу родопсина на білок опсин і ретіналь, що призводить до виникнення потенціалу на мембрані клітини. У яких структурах сітківки ока виникає цей процес?

* А. На мембранах зовнішніх сегментів паличкових клітин

В. На мембранах внутрішніх сегментів паличкових клітин

С. На мембранах напівдисків колбочок

D. На мембрані внутрішнього сегменту колбочок

Е. На мембрані амакринових клітин.

37. Відомо, що навіть квант світла викликає виникнення рецепторного потенціалу у фотосенсорних нейронах ока. Які клітини сітківки захищають їх від надмірного подразнення?

А. Амакринові нейрони

В. Горізонтальні нейрони

С. Радіальні гліоцити

* D. Пігментні епітеліоцити

Е. Біполярні нейрони.

38. Після спостереження за сонячним затемненням без сонцезахисних окулярів дівчинка 10 років втратила можливість бачити. Які клітини беруть участь в процесі оновлення фотосенсорних нейронів?

* А. Пігментні

В. Паличкові

С. Амакринові

D. Біполярні

Е. Гангліонарні.

39. У жінки виникло інфекційне запалення рогівки ока з порушенням її переднього епітелію. Який вид епітелію зазнав ушкодження?

А. Одношаровий плоский

В. Одношаровий кубічний

* С. Багатошаровий плоский незроговілий

D. Багатошаровий плоский зроговілий

Е. Багатошаровий війчастий.

40. У пацієнта внаслідок травми ока виникла необхідність трансплантації рогівки. Які особливості трофіки рогівки дозволяють успішно приживатись трансплантату?

* А. Відсутність кровоносних судин

В. Щільний контакт з епітелієм коньюктиви

С. Наявність тонких сполучнотканних пластинок

D. Наявність десцеметової оболонки

Е, Наявність боуменової оболонки.

41. У людини 45 років діагностована дальнозоркість (не може чітко бачити зблизька). Порушення властивостей якої з наведених структур відіграє провідну роль у формуванні цієї патології?

А. Скловидного тіла

В. Рогівки

С. Сітківки

* D. Циліарного м'яза

Е. М'яза-звужувача зіниці.

42. У чоловіка, що переніс гострий енцефаліт (запальний процес у тканині мозку) діагностована атрофія зорового нерва. Яка частина зорового аналізатора при цьому постраждала?

А. Періферійна

* В. Проміжна

С. Центральна

D. Періферійна і проміжна

Е. Періферійна і центральна.

43. Відомо, що скловидне тіло прозоре (показник його заломлення 1,33). Які білки, що входять до складу скловидного тіла, зумовлюють це явище?

А. Кристалін

В. Колаген

С. Еластин

* D. Вітреїн

Е. Конектин.

44. Людина внаслідок хронічного рініту (запалення слизової оболонки носа) втратила можливість відрізняти запахи. Функція яких клітин носової порожнини при цьому порушена?

* А. Рецепторних клітин нюхової ділянки

В. Келихоподібних клітин слизової оболонки

С. Базальних клітин нюхової ділянки

D. Підтримуючих клітин нюхової ділянки

Е. Війчастих клітин слизової оболонки.

45. Відомо, що в сітківці крім тринейронного ланцюжка клітин, що передають нервовий імпульс, існують тормозні нейрони, при збудженні яких збільшується контрастність зображення. Які клітини з перелічених нижче належать до тормозних нейронів?

А. Палички

В. Колбочки

С. Біполярні

* D. Горизонтальні

Е. Гангліонарні.

46. Відомо, що в сітківці крім тринейронного ланцюжка клітин, що передають нервовий імпульс, існують тормозні нейрони, при збудженні яких збільшується контрастність зображення. Які клітини з перелічених нижче належать до тормозних нейронів?

А. Палички

В. Колбочки

С. Біполярні

* D. Амакринові

Е. Гангліонарні.

47. На сітківці латерально від жовтої плями розташоване місце, яке має назву - сліпа пліма. Якими структурами вона утворена?

А. Фотосенсорними клітинами

В. Горизонтальними клітинами

* С. Аксонами гангліозних клітин

D. Гліальними клітинами

Е. Амакриновими клітинами.

48. При обстеженні очного дна виявлено порушення сітківки в області, де всі шари сітківки, окрім зовнішнього, розсунені і полегшують хід світловим променям. Яка область зазнала пошкодження?

А. Сітчастий шар

В. Гангліонарний шар

С. Шар нервових волокон

* D. Жовта пляма

Е. Сліпа пляма.

49. Під впливом невідомого фактора були ушкоджені тормозні нейрони сітківки, що забезпечують контрастність зображення. Які з перелічених клітин зазнали ушкодження?

А. Палички

В. Колбочки

С. Біполярні

D. Гангліонарні

* Е. Амакринові.

50. У дитини діагностовано вроджену аномалію судинної оболонки ока. Кровопостачання якої структури ока страждає у першу чергу?

*А. Сітківки

В. Кришталика

С. Рогівки

D. Кон`юнктиви

Е. Склери.

51. У пацієнта 70 років встановлено діагноз - катаракта (змутнення кришталика). Яка функціональна система ока при цьому зазнає ушкодження?

А. Акомодаційна

* В. Діоптрична

С. Допоміжна

D. Фотосенсорна

Е. Сльозний апарат.

52. Після перенесеної інфекційної хвороби була порушена скорочувальна активність м'язів, що звужують та розширюють зіницю ока (паралітичний стан). Яка функціональна система ока постраждала?

* А.Акомодаційна

В. Діоптрична

С. Допоміжна

D. Фотосенсорна

Е. Сльозний апарат.

53. У чоловіка діагностовано дальтонізм (не сприймає кольори). Яких білків, що забезпечують сприйняття кольорів, недостатньо у складі мембран фотосенсорних клітин?

А. Родопсину

* В. Йодопсину

С. Вітреїну

D. Кристаліну

Е. Кератогіаліну.

54. У пацієнта похилого віку виявлено змутнення кришталика (катаракта). Оновлення кришталика відбувається дуже повільно, тому що з віком регенераційні процеси гальмуються. Які структури кришталика, що є його ростковою зоною, не забезпечують достатньо швидкості регенерації?

А. Ядро кришталика

В. Кришталикові волокна

* С. Екваторіальні епітеліоцити кришталика

D. Циліарний поясок

Е. Капсула кришталика.

55. При ушкодженні рогівки ока власна речовина втрачає прозорість (виникає більмо). Яка тканина, що складає власну речовину рогівки, змінює свої властивості?

А. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

В. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій

С. Дворядний епітелій

D. Одношаровий плоский епітелій

* Е. Сполучна тканина.

56. Відомо, що сітківка ока складається із ланцюга трьох нейронів, по яким передається нервовий імпульс. Аксони яких саме нейронів утворюють зоровий нерв?

А. Фотосенсорних

В, Біполярних

С. Амакринових

D. Горизонтальних

* Е. Гангліонарних.

57. У зв'язку з порушенням розвитку органа зору у дитини спостерігається криптофтальм (зменшена очна щілина). Який функціональний апарат ока постраждав?

А. Діоптричний

В. Акомодаційний

С. Фотосенсорний

* D. Допоміжний

Е. Правильної відповіді немає.

58. При диспансерному огляді у дитини 7 років виявлено відхилення форми кришталика від норми, пов'язане з аномалією розвитку ока. Який функціональний апарат ока постраждав?

* А. Діоптричний

В. Акомодаційний

С. Фотосенсорний

D. Допоміжний

Е. Правильної відповіді немає.

59. Під час медичного обстеження на здатність до керування машиною у чоловіка було виявлено кольорову сліпоту (дальтонізм). Генетично обумовленою відсутністю яких клітин сітківки можна пояснити це явище?

A. Паличкових

* В. Колбочкових

С. Біполярних

D. Пігментного епітелію

Е. Амакринових.

60. В результаті дії лазерного випромінювання було пошкоджено зоровий нерв. Яка частина зорового аналізатора при цьому постраждала?

A. Периферична

В. Центральна

* С. Проміжна

D. Кіркова

Е. Правильної відповіді немає.

61. Хлопчику 14 років зроблена успішна пересадка рогівки ока, замість пошкодженої. Завдяки чому рогівку трансплантують і реакція відторгнення не розвивається?

* A. Завдяки відсутності в рогівці судин

В. Завдяки захисним властивостям сльозної рідини

С. Завдяки хорошій трофиці рогівки

D. Завдяки хорошій інервації рогівки

Е. Завдяки зовнішньому розташуванню рогівки.

62. При огляді у офтальмолога у пацієнта діагностовано запалення склери (склерит). Яка функція ока при цьому порушується?

* A. Захисна та опорна

В. Рецепторна

С. Трофічна

D. Акомодаційна

Е. Діоптрична.

63. Пацієнт не бачить в сутінках (куряча сліпота). Хвороба пов`язана з недостатнім надходженням в організм вітаміну А. Для якого процесу, який відбувається в сітківці, необходний вітамін А?

A. Поновленню дисків колбочкових клітин

В. Передачі нервових імпульсів біполярними клітинами сітківки

* С. Поновленню дисків паличкових клітин

D. Передачі нервових імпульсів гангліозними клітинами

Е. Збудження амакринових клітин.

64. У юнака 18 років під час спортивних змагань було пошкоджено зовнішній епітелій рогівки. Який епітелій рогівки при цьому пошкоджено?

A. Одношаровий низький призматичний

В. Одношаровий багаторядний війчастий

* С. Багатошаровий незроговілий

D. Багатошаровий зроговілий

Е. Одношаровий плоский.

65. Відомо, що смакові рецептори потребують постійної заміни епітеліальних клітин смакової бруньки. Що є джерелом їхньої регенерації?

А. Підтримуючі клітини смакових бруньок

* В. Базальні клітини смакових бруньок

С. Базальні клітини епітелію листоподібних сосочків

D. Базальні клітини епітелію жолобуватих сосочків

Е. Базальні клітини епітелію грибоподібних сосочків.

66. Внаслідок роботи без респіратора у робітника лакофарбного цеху були ушкоджені нейросенсорні клітини органа нюху. Через деякий час здатність сприймати запахи відновилася. Які клітини носової порожнини взяли участь у регенерації нейросенсорних клітин?

А. Підтримуючі клітини нюхової ділянки

* В. Базальні клітини нюхової ділянки

С. Війчасті епітеліоцити слизової оболонки

D. Келихоподібні епітеліоцити слизової оболонки

Е. Правильної відповіді немає.

67. Внаслідок опіку язика людина на деякий час втратила здатність сприймати солодке. Визначте локалізацію смакових бруньок, що зазнали ушкодження.

А. Нижня поверхня язика

В. Задні відділи спинки язика

* С. Передні відділи спинки язика

D. М'яке піднебіння

Е. Язичок.

68. Внаслідок побутового хімічного отруєння людина на деякий час втратила можливість сприймати гірке. Смакові бруньки якої частини язика постраждали?

А. Нижня поверхня язика

* В. Задні відділи спинки язика

С. Передні відділи спинки язика

D. М'яке піднебіння

Е. Язичок.

69. За походженням та будовою орган нюху належить до первинночутливих. До якого виду нейронів (за кількістю відростків) відносяться його нейросекреторні клітини?

А. Уніполярних

В. Псевдоуніполярних

* С. Біполярних

D. Мультиполярних

Е. Аполярних.

70. Внаслідок контакту із шкідливими речовинами людина втратила здатність сприймати запахи. Які структури носової порожнини при цьому постраждали?

А. Війки стовпчастих клітин слизової оболонки

В. Апекси келихоподібних клітин слизової оболонки

С. Пігмент підтримуючих клітин нюхової ділянки

* D. Булави нюхових клітин

Е. Аксони нюхових клітин.

71. Відомо, що орган слуху належить до сенсоепітеліального типу аналізаторів. З якого ембріонального джерела утворюються його сенсорні клітини?

* A. Плакод

B. Сомітів

C. Нервової трубки

D. Гангліозної пластинки

E. Мезенхіми.

72. У новонародженого діагностовано порушення розвитку кортієва органа. За рахунок пошкодження якого ембріонального джерела виникло дане порушення?

* A. Ектодерми

В. Вісцеральної мезодерми

С. Парієтальної мезодерми

D. Мезенхіми

Е. Склеротома.

73. У дитини виявлена аномалія розвитку кришталика (задній лентіконус). Який ембріональний зачаток при розвитку органа зору постраждав?

А. Мезенхіма очного келиха

* В. Шкірна ектодерма

С. Внутрішня стінка очного келиха

D. Зовнішня стінка очного келиха

Е. Крайові ділянки очного келиха.

74. У зв'язку з вродженою аномалією у дитини порушений фоторецепторний апарат ока. Яке джерело розвитку зазнало ушкоджень на етапах ембріогенезу?

А. Плакоди

В. Соміти

* С. Нервова трубка

D. Мезенхіма очного келиха

Е. Шкірна ектодерма.

75. При диспансерному огляді у дитини виявлено вроджену аномалію розвитку скловидного тіла. Яке джерело розвитку зазнало ушкодження на етапах ембріогенезу?

А. Шкірна ектодерма

* В. Мезенхіма очного келиха

С. Зовнішня стінка очного келиха

D. Внутрішня стінка очного келиха

Е. Крайові ділянки очного келиха.

76. При диспансерному огляді у дівчинки виявлена макулопатія (вроджене порушення фотосенсорних клітин у центральній ямці жовтої плями). Яке джерело розвитку було ушкоджено на етапах ембріогенезу?

* А. Внутрішня стінка очного келиха

В. Зовнішня стінка очного келиха

С. Шкірна ектодерма

D. Мезенхіма

Е. Крайові ділянки очного келиха.

77. В експериментальному дослідженні розвитку органу зору мікроманіпулятором було пошкоджено ектодерму, яка розтошована навпроти отвору очного келиха. Розвиток якої структури очного яблука буде порушено?

A. Райдужної оболонки

В. Сітківки

С. Склери

* D. Кришталика

Е. Судинної оболонки.

78. В експериментальному дослідженні розвитку органу зору мікроманіпулятором було ушкоджено зовнішню стінку очного келиха. Розвиток якої структури очного яблука буде порушено?

A. Рогівки

* В. Пігментного шару сітківки

С. Склери

D. Кришталика

Е. Судинної оболонки.

79. В експериментальному дослідженні розвитку органу зору мікроманіпулятором було пошкоджено крайові ділянки очного келиха. Розвиток яких структур очного яблука буде порушено?

A. Рогівки

В. Сітківки

* С. М`язів райдужної оболонки

D. Судинної оболонки

Е. Пігментного епітелію сітківки.

80. В експериментальному дослідженні розвитку органу зору мікроманіпулятором було ушкоджено внутрішню стінку очного келиха. Розвиток якої структури очного яблука буде порушено?

A. Рогівки

* В. Сітківки

С. Склери

D. Пігментного епітелію сітківки

Е. Кришталика.

81. Відомо, що орган нюху відноситься до нейросенсорних аналізаторів. Яке джерело розвитку органа нюху?

* А. Нервова пластинка

В. Плакоди

С. Шкірна ектодерма

D. Мезенхіма

Е. Мезодерма.

82. Відомо, що при гнійному отиті (запалення середнього вуха) проколюють барабанну перетинку. За рахунок яких клітин відбувається регенерація власної пластинки барабанної перетинки?

* A. Фібробластів власної пластинки

B. Базальних клітин епідерміса

C. Остистих клітин епідерміса

D. Одношарового епітелію слизової оболонки

E. Базальної мембрани.

83. При огляді у отоларинголога у зовнішньому слуховому проході пацієнта виявлена "пробка" з сірки. Які залози виробляють сірку?

A. Потові мерокринові

B. Потові апокринові

C. Сальні

D. Бартолінові

* E. Церумінозні.

84. У людини похилого віку знизився рівень слуху. Клінічне обстеження показало, що патологічних змін зазнали волоскові слухові клітини. Визначте локалізацію цих клітин.

A. Еліптичний мішечок

B. Сферичний мішечок

C. Півколові протоки

* D. Завиткова протока

E. Ампулярні гребінці.

85. Відомо, що аналізатор слуху належить до сенсоепітеліального типу аналізаторів. Визначте локалізацію перикаріонів чутливих нейронів, на які передається трансформоване подразнення від сенсоепітеліальних волоскових клітин кортієвого органу.

А. Ganglion spinale

* В. Ganglion spirale

С. Ganglion oticum

D. Ganglion pterygopalatinum

Е. Ganglion intramurale.

86. Пацiєнт при зверненнi до лiкаря скаржиться на втрату можливостi розрiзняти предмети у сутiнках, хоча вдень вiн бачить нормально. Причиною цього є:

A. Дефiцит Г-6-ФДГ

B. Гiповiтамiноз РР

C. Гiпервiтамiноз А

* D. Гiповiтамiноз А

E. Гiпервiтамiноз D.

87. При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.

* A. Паличкові нейросенсорні клітини

B. Горизонтальні нейроцити

C. Біполярні нейрони

D. Колбочкові нейросенсорні клітини

E. Гангліонарні нервові клітини.

88. На гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, яка складається з ланцюга трьох нейронів. Тіла цих нейронів формують зовнішній, внутрішній ядерний і гангліонарний шар. Яке утворення ока має дану морфологічну будову?

* A. Сітчаста оболонка

B. Склера

C. Судинна оболонка

D. Райдужина

E. Війчасте тіло.

89. У пацієнта при обстеженні виявлено порушення сприйняття зеленого кольору. Відсутність яких клітин сітчастої оболонки зумовлює дане порушення зору?

A. Епітеліальних пігментних

B. Біполярних нейронів

C. Паличкових нейросенсорних

D. Гангліонарних нейронів

* E. Колбочкових нейросенсорних.

90. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті визначається рецепторна зона сенсоепітеліального органу чуттів. Клітини даної зони лежать на базальній мембрані і містять такі види: зовнішні та внутрішні сенсорні, зовнішні та внутрішні фалангові, стовбурові, зовнішні межові та зовнішні підтримуючі. Вкажіть, якому органу чуттів належить дана рецепторна зона.

* A. Органу слуху

B. Органу нюху

C. Органу смаку

D. Органу зору

E. Органу рівноваги.

91. З віком у старих людей відмічається змутнення кришталика (катаракта). При цьому він стає непрозорим, що призводить до часткової чи повної сліпоти. Оптичні властивості та хімізм якого білка в цитоплазмі кришталикових волокон порушуються?

A. Йодопсину

* B. Кристалину

C. Динеїну

D. Родопсину

E. Вітреїну.

92. На огляді офтальмолога у хворого було виявлено вроджену часткову сліпоту - відсутність сприйняття червоного кольору. Який її найбільш вірогідний механізм?

* A. Відсутність у колбочках зорового пігменту, який реагує на червоний колір

B. Пошкодження колінчатих тіл проміжного мозку

C. Перевага у центрі сітківки паличок над колбочками

D. Низька проникливість кришталика ока

E. Відсутність паличок.

93. У новонародженого виявили дефекти будови внутрiшньої оболонки очного яблука. Руйнування розвитку якої ембрiональної закладки найбiльш вiрогiдне?

A. Очної стеблинки

B. Склеротому

C. Шкірної ектодерми

* D. Очного келиха

E. Мезодерми.

94. Рогiвка ока є продовженням склери. Її товщина становить 0,8 - 0,9 мм. Завдяки особливiй будовi та хiмiчноиу складу вона є прозорою. Яка хiмiчна речовина забезпечує прозорiсть рогiвки?

A. Секрет слiзної залози

B. Дерматансульфат

C. Колагеновi волокна

D. Хондроітинсульфат

* E. Кератансульфат.

95. Жiнка 32 рокiв скаржиться на порушення сутiнкового зору (курячу слiпоту). Функцiї якої структури ока порушенi?

A. Рогiвки

B. Склери

* C. Сiткiвки

D. Кришталика

E. Райдужини.

96. У хворого, що приймав великi дози стрептомiцину, настала втрата слуху. Функцiя яких клiтин внутрiшнього вуха була ушкоджена в цьому випадку?

A. Клiтин-стовпiв

B. Сполучнотканинних

* C. Волоскових

D. Клітин Клаудеса

E. Клiтин Дейтерса.

97. Хворому 35 рокiв виконана трансплантацiя рогiвки. Визначте, якi особливостi будови рогiвки дозволяють сподiватися на приживлення її, а не вiдторгнення.

A. Наявнiсть багатошарового переднього епiтелiю

* B. Вiдсутнiсть кровоносних i типових лiмфатичних судин

C. Підвищена iнервацiя

D. Наявнiсть сполучної тканини

E. Наявнiсть одношарового плоского епiтелiю.

98. У хворого знижений слух. При оглядi виявлено сiрчанi пробки. В якiй частинi органа слуху відбулися відповідні змiни?

A. У слуховiй трубi

B. У барабаннiй перетинцi

C. У внутрiшньому вусi

* D. У зовнiшньому вусi

E. У середньому вусi.

99. У тварини в експериментi реєстрували активнiсть нейронiв спірального вузла. Це дозволило виявити:

A. Аферентну iмпульсацiю вiд напiвкружних каналiв

B. Еферентну iмпульсацiю вiд клiтин кортiєвого органу

C. Еферентну імпульсацiю вiд напiвкружних каналiв

D. Аферентну iмпульсацiю вiд utriculus

* E. Аферентну iмпульсацiю вiд клiтин кортiєвого органу.

100. Рефракцiйна здатнiсть ока при акомодацiї змiнюється переважно за рахунок змiн заломлюючої сили:

A. Скловидного тiла

* B. Кришталика

C. Рогiвки

D. Вологи передньої камери ока

E. Немає привильної відповіді.

101. Визначте, у якій з наведених структур внутрішнього вуха можна мікроскопічно виявити скупчення перикаріонів чутливих нейронів слухового аналізатора (спіральний ганглій).

А. Лімб

В. Судинна смужка

С. Спіральна зв'язка

D. Спіральна борозна

* Е. Спіральна пластинка.

102. При обстеженні у отоларинголога виявлено, що пацієнт не сприймає звуки з високою частотою. Визначте місце, в якому волоскові слухові клітини втратили здатність відповідати на подразнення.

A. На верхівці завитка

* B. У нижніх відділах завиткової протоки

C. На ампулярних гребінцях

D. У середніх відділах завиткової протоки

E. На макулі сферичного мішечка.

103. При обстеженні у отоларинголога виявлено, що пацієнт не сприймає звуки з низькою частотою. Визначте місце, в якому волоскові слухові клітини втратили здатність відповідати на подразнення.

* A. На верхівці завитка

B. Переважно у нижніх відділах завиткової протоки

C. На ампулярних гребінцях

D. У середніх відділах завиткової протоки

E. На макулі сферичного мішечка.

 

Серцево-судинна система

21. В експерименті внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнували солями серебра. При цьому були виявлені клітини з нерівними звивистими межами. Назвіть ці клітини.

* А. Ендотеліоцити

B. Перицити

C. Адвентиційні клітини

D. Фібробласти

E. Гладкі міоцити.

22. На препараті добре видно густу сітку капілярів, розташованих між двома артеріолами. В якому органі можна виявити цю сітку?

* А. У нирці

B. У печінці

C. У гіпофізі

D. У селезінці

E. У сітківці.

23. У хворого на алергію розвилося ускладнення, пов'язане з ізольованим пошкодженням внутрішньої оболонки гемокапілярів (капіляротоксикоз). Які з перелічених структур судинної стінки не зазнають ушкодження при капіляротоксикозі?

* А. Еластична мембрана, гладкі міоцити, субендотеліальний шар

В. Гладкі міоцити, субендотеліальний шар, базальна мембрана

С. Субендотеліальний шар, базальна мембрана, ендотелій

D. Гладкі міоцити, базальна мембрана, ендотелій

E. Еластична мембрана, базальна мембрана, ендотелій.

24. У пацієнта з гіпертонічною хворобою при обстеженні виявлено ушкодження артеріол внаслідок порушення взаїмовідносин між клітинами судинної стінки. Чи можливий безпосередній контакт ендотеліоцитів з міоцитами в артеріолі в нормальних умовах?

А. Ні, в артеріолах такого не буває

В. Так, але дуже рідко

С. Так, але функціональне значення цього явища не з'ясовано

* D. Так, це необхідно для передачі інформації міоцитам

E. Так, це необхідно для трофіки середньої оболонки артеріоли.

25. У хворого на цукровий діабет виявлено пошкодження середньої оболонки артеріол. Які з компонентів судинної стінки зазнають ушкодження найбільшою мірою?

* А. Міоцити

В. Зовнішня еластична мембрана

С. Внутрішня еластична мембрана

D. Спеціальні клітини сполучної тканини

E. Шар адвентиційних клітин.

26. У хворого на цукровий діабет виявлено пошкодження середньої оболонки прекапілярів. Які з компонентів судинної стінки зазнають ушкодження найбільшою мірою?

* А. Окремі міоцити

В. Пласт міоцитів

С. Внутрішня еластична мембрана

D. Зовнішня еластична мембрана

E. Шар адвентиційних клітин.

27. На препараті представлені кровоносні судини, навколо яких у прилеглій сполучній тканині велике накопичення клітин крові, які мігрірували з них. Яку назву мають ці судини?

* А. Капіляри

B. Артеріоли

C. М`язові венули

D. Посткапілярні венули

E. Збиральні венули.

28. При деяких серцево-судинних захворюваннях спостерігається пошкодження середньої оболонки гемокапілярів. Які з компонентів судинної стінки при цьому зазнають ушкодження найбільшою мірою?

А. Зовнішня еластична мембрана

В. Пласт гладких міоцитів

С. Окремі міоцити

* D. Спеціальні клітини сполучної тканини

E. Адвентиційні клітини.

29. У хворих на гіпертонічну хворобу досить часто спостерігається ушкодження артеріол. Які функції, що характерні для артеріол, постраждають внаслідок цього у першу чергу?

* А. Регулювання притоку крові до тканин і клітинних комплексів

В. Обмін речовин між кров'ю та тканинами

С. Депонування крові

D. Дренажна функція

Е. Утворення тканинної рідини.

30. У хворих на цукровий діабет дуже часто спостерігається пошкодження прекапілярів. Які функції, що характерні для прекапілярних артеріол, постраждають внаслідок цього у першу чергу?

*А. Регулювання притоку крові до органів і тканин

В. Обмін речовин між кров'ю та тканинами

С. Депонування крові

D. Дренажна функція

Е. Утворення тканинної рідини.

31. У хворих на гіпертонічну хворобу досить часто спостерігається ушкодження капілярів соматичного та вісцерального типів. Які функції, що характерні для означених капілярів, постраждають внаслідок цього у першу чергу?

А. Регулювання притоку крові до органів і тканин

* В. Обмін речовин між кров'ю та тканинами

С. Депонування крові

D. Дренажна функція

E. Утворення лімфи.

32. У хворих на гіпертонічну хворобу досить часто спостерігається ушкодження венул. Які функції, що характерні для венул, постраждають внаслідок цього у першу чергу?

А. Регулювання притоку крові до органів і тканин, обмін речовин між кров'ю та тканинами

* В. Депонування крові, дренажна функція

С. Регулювання притоку крові до органів і тканин, депонування крові

D. Дренажна функція, утворення лімфи

E. Обмін речовин між кров'ю та тканинами, утворення лімфи.

33. В експериментальному дослідженні судин гемомікроциркуляторного русла серця виявлено підвищення кількості активно функціонуючих капілярів в умовах підвищеного фізичного навантаження. За рахунок чого збільшилась чисельність функціонуючих капілярів?

A. За рахунок новоутворення гемокапілярів

B. За рахунок резервних гемокапілярів (10 % від загальної кількості гемокапілярів)

* C. За рахунок резервних гемокапілярів (50 % від загальної кількості гемокапілярів)

D. За рахунок резервних гемокапілярів (90 % від загальної кількості гемокапілярів)

E. Це неможливо.

34. При дослідженні сердцево-судинної системи у спортсмена після виснажливих тренувань виявлено активізацію артеріоло-венулярних анастомозів з підвищенням функції півшунтів. Якими структурно-функціональними ознаками півшунти відрізняються від інших судин анастомозів?

А. Діаметр півшунта менше діаметру шунта в 2-2,5 рази

В. У півшунтах відсутні клапани

С. Півшунти можуть розгалужуватися на гемокапіляри

* D. У півшунтах відбувається обмін речовин між кров'ю та тканинами

E. Шунти відходять від артеріол, півшунти - від прекапілярів.

35. При дослідженні реактивних властивостей судин шкіри в умовах різкого охолодження виявлено активізацію гемоциркуляції через прості шунти. Якими структурно-функціональними ознаками характеризуються ці судини?

А. Шунт, що розгалуджується

В. Шунт, що не розгалуджується

С. Шунт, по якому кров тече до прекапілярів

D. Шунт, по якому кров тече до вен

* E. Шунт, що не містить спеціальних скорочувальних структур.

36. При дослідженні реактивних властивостей судинного русла внутрішніх органів після інтенсивної фізичної нагрузки виявлено активізацію гемоциркуляції через складні шунти. Якими структурно-функціональними ознаками характеризуються ці судини?

А. Шунт, що не розгалуджується

В. Шунт, по якому кров тече до прекапілярів

С. Шунт, по якому кров тече до вен

* D. Шунт, що містить спеціальні скорочувальні структури

E. Шунт, що не містить спеціальних скорочувальних структур.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 303 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.204 с.