а)об'ємноцентрованакубічна
Лекции.Орг

Поиск:


а)об'ємноцентрованакубічна
 

На рисунку зображено фрагмент діаграми стану алюміній - легуючий елемент з нанесеними діапазонами концентрацій, згідно діаграми діапазон концентрацій А відповідає класу алюмінієвих а) деформівних

На рисунку зображено фрагмент діаграми стану алюміній - легуючий елемент з нанесеними діапазонами концентрацій, згідно діаграми діапазон концентрацій В відповідає класу алюмінієвих сплавів б) ливарних

На рисунку зображено фрагмент діаграми стану алюміній легуючий елемент з нанесеними діапазонами концсігтрацій, згідно діаграми діапазон концентрацій І відповідає класу алюмінієвих сплавів в) що не зміцнюються старінням

На рисунку зображено фрагмент діаграми стану алюміній - легуючий елемент з нанесеними діапазонами концентрацій, згідно діаграми діапазон концентрацій II відповідає класу алюмінієвих сплавів г) що зміцнюються старінням

На рисунку крива 1 відповідає а) гартуванню в одному охолоджуючому середовищі

На рисунку крива 2 відповідає б) гартуванню у двох охолоджуючих середовищах

На рисунку крива 3 відповідає б) ступінчастому гартуванню

На рисунку крива 4 відповідає в) ізотермічному гартуванню

Найвищими ливарними властивостями веред алюмінієвих сплавів володіють сплави системи а)АІ-SІ

Низькотемпературною поліморфною модифікацією заліза при атмосферному тиску є а) а-Fе

О

Об'ємний дефект кристалічної гратки характеризується: в) спів розмірними розмірами у трьох вимірах.

Основна характеристика іонного зв'язку: б) перенесення валентних електронів з одного атому на інший та електростатична взаємодія між ними

Основна характеристика ковалентного зв'язку:г) наявність колективізованих електронів.

Основними компонентами антифрикційного сплаву бабіту Б83 є г)Sn Sb Cu.

П

Пара Френкеля - це: в) вакансія і міжвузельниіі атом.

Перетворення перліту в аустеніт у сталях відбувається б) вище Al

Перліт у залізовуглецевих сплавах - це д) евтектоїд

Перліт у залізовуглецевих сплавах - це б) структурна складова

Перліт у залізовуглецевих сплавах існує при а) температурах нижче 727

Перліт у залізовуглецевих сплавах це а) евтектоїдної реакції

Перліт у залізовуглецевих сплавах це а) механічна суміш фериту і цементиту

Перші цифри марки легованої сталі згідно госту показують в) вміст вуглецю в

Сотих долях проценту

Питома маса алюмінію становить б) 2,7 г/смЗ

Питома маса міді становить в) 8,9 г/смЗ

Питома маса титану становить а) 4,5 г/смЗ

Під анізотропією розуміють: а) неоднаковість властивостей матеріалу

У різних напрямках.

Під дифузійною повзучістю розуміють: а) деформацію твердої о тіла за рахунок спрямованого переміщення атомів

Під ізотропією розуміють: б) тотожність властивостей у різних напрямках.

Під поняттям мікроструктури розуміють : а) зернову структуру матеріалу.

Під самодифузією розуміють: а) рух атомів у однокомпонентній системі.

Після відпалу у рівноважному стані сталь Р18 за структурою належить до

Г) перлітного класу

Після гартування виробів із сталі 110ГІЗЛ отриманих литвом з темп 1050-1100 у воду її структура складається із д) аустеніту

Після термообробки сталі 12Х18Н9Т,яка полягає у гартуванні у воді з темп 1050-1100: її структура складається із

Після термообробки сталі ШX15, що полягає у неповному гартуванні в маслі при темп 830 і наступному відпусканні при 50-180 протягом І -2 гол її твердість складає близько д)62 НRС

Пластинчаста форма графіту характерна для б) сірого чавуну

Пластівчаста форма графіту характерна для в) ковкого чавуну

Повний відпал доевтектоїдної сталі проводять при температурі а) вище АЗ

Повний відпал заевтектоїдноїсталі проводять при температурі в) нижче А1Поліморфне перепоренім α-Fе-γ-Fе супроводжується б) поглинанням тепла

Поліморфне перетворення γ -Fе- α -Fe супроводжується а) виділенням тепла

Поліморфне перетворення γ -Fe- δ -Fе супроводжується б) поглинанням тепла

Поліморфне перетворення δ -Fе-γ-Fе супроводжується а) виділенням тепла

Поліморфне перетворення супроводжується а) зміною кристалічної гратки

Поліморфне перетворення супроводжується: а) зміною структури

Кристалічної гратки

Поняття мікроструктури стосується: б) будови монокристалу

При атмосферному тиску кількість поліморфних модифікацій заліза становить в) 4

При збільшенні ступеня деформації в діапазоні від 0 до 60 сталі 110Г1ЗЛ її твердість

При зниженні температури сплаву Ш від т2 до т1 вміст вуглецю в аустеніті знижується до а) 0,8

 

При маркуванні легованих сталей згідно госту цифра після літери шо означає легуючий елемент відсутня якщо його вміст у сталі становить близько в) 0,1

При нагріванні залізовуглецевого сплаву у критичній точці АІ відбувається перетворення б) перліт-аустеніт

При охолодженні залізовуглецевого сплаву у критичній точці АІ відбувається перетворення а) аустевіт-перліт

При охолодженні зі швидкістю 1 буде отримана структура

При охолодженні зі швидкістю 2 буде отримана структура

При охолодженні зі швидкістю 3 буде отримана структура

При охолодженні зі швидкістю 4 буде отримана структура

При охолодженні зі швидкістю 5 буде отримана структура

При поліморфному перетворенні низькотемпературною модифікацією є

А) α - модифікація

При поліморфному перетворенні питомий об'єм а) змінюється стрибкоподібно

Приведена на рисунку діаграма ізотермічного розпаду аустеніту в

легованих сталях характерна для сталей а) перлітного класу

Приведена на рисунку діаграма ізотермічного розпаду аустеніту в легованих сталях характерна для сталей в) мартенситного класу

Приведена на рисунку діаграма ізотермічного розпаду аустеніту в легованих сталях характерна для сталей б) аустенітного класу

Причиною інтеркристалітної корозії сталі 12Х18Н9Т с виділення по границях зерен

С

Самодифузія - це: а) рух однакових атомів

Самодифузія в металах відбувається внаслідок: а) теплового руху атомів у

Двокомпонентній системі.

Сталь МСт.З поставляється за: б) за хімічними властивостями

Сталь 110Г13Л найбільш раціонально застосовувати в умовах роботи, шо

супроводжується б) тертям з тиском і ударами

Сталь 12Х18Н9Т класифікується за призначенням як г) нержавіюча сталь Сталь 12ХІ8Н9Т містить вуглець у кількості близько а) 0,12%

Сталь 12Х18Н9Т містить нікель у кількості близько д) 9%

Сталь 12Х18Н9Т містить хром у кількості близько в) 18%

Сталь 20ХНЗА містить вуглець в кількості а) 0,2%

Сталь 20ХНЗА містить нікель в кількості в) 3%

Сталь 20ХНЗА містить хром в кількості б) 0,3%

Сталь Вст.З поставляється за: в) за механічними властивостями та хімічним складом

Сталь марки 110Г13Л (сталь Гадфільда) класифікується за призначенням як

Д) зносостійка сталь

Сталь Р18 за призначення класифікується як в) сталь для ріжучого інструменту

СтальСт.З поставляється за: а) механічними властивостями.

Сталь Ст.З придатна для: в) зварюваний.

Сталь ХВ5 містить вуглець у кількості близько б) 1%

Сталь ШХ15 за призначенням класифікується як а) сталь для підшипників кочення

Т

Температура плавлення алюмінію становить в) 660

Температура плавлення заліза б) 1540

Температура плавлення міді становить б) 1083

Температура плавлення титану становить а) 1660

Температура поліморфного перетворення α-Fе-γ-Fе при атмосферному тиску становить: а)911.

Температура поліморфного перетворення γ-Fе - δ-Fе при атмосферному тиску становить в) 1392

Точковий дефект кристалічної ґратки характеризується: а) малими розмірами у трьох вимірах.

У

У маркуванні сталі загального призначення МСт.З літера М означає: а) спосіб виготовленії

Утворення мартенситу відбувається за рахунок а) дифузійного механізму

Ф

Фазовий склад сплаву І у діапазоні температур т1-т2 складається з

Б) ауcтеніту і фериту

 

Фазовий склад сплаву ІІ у діапазоні температур т1-т2 складається з

б) ауcтеніту і фериту

 

Ферит у залізовуглецевих сплавах це а) твердий розчин вуглецю у α залізі

Форма графітових включень у високоміцному чавуні: в) кулеподібна

Форма графітових включень у ковкому чавуні б) пластівчаста

Форма графітових включень у сірому чавуні: а) пластиичас.

Ц

цементит в залізовуглецевих сплавах - це в) хімічна сполука

Цифра 15 в марці ШХ15 означає що вона містить 6)1,5% хрому

Цифра 18 в марці сталі РІ8 вказує на те що сталь містить г) 18% вольфраму

Цифри що йдуть після літери при маркуванні легованих сталей згідно госту показують б)вміст легуючого елемента в процентах

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 320 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.