Лекции.Орг
 

Категории:


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

Місце та роль адміністративного права в системі національного права УкраїниЗагрузка...

До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

Доведіть рівність: А – Б + В = (Г : Ґ) + Д – Ж, де :

А , Б - соціальна відпустка у зв´язку з вагітністю і пологами надається у розмірі А - календарних днів до пологів і Б - календарних днів після пологів. (Кодекс законів про працю України, ст. 179).

В - кількість дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані до працівника за кожне порушення трудової дисципліни. (Кодекс законів про працю України, ст. 149).

Г, Ґ, Д, Ж - працівники, які здобувають освіту без відриву від виробництва, мають право на додаткові відпустки у зв'язку з складанням іспитів у ВУЗі – Г - календарних днів, у основній школі – Ґ - календарних днів, для підготовки та здавання іспитів у ПТУ – Д - календарних днів, для складання випускних іспитів у старшій школі – Ж - календарних днів. (Закон України „Про відпустки”, ст. 13-15).

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

Варіант №22

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2011 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:

Правові основи організації державної служби в Україні.

До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

Доведіть рівність: (А + Б + В) : Г + Ґ = Д + Ж – З – Є, де

А, Б - нічним вважається час з А години до Б години . (Кодекс законів про працю України, ст. 54).

В - трудовий договір, укладений на невизначений строк, може бути розірваним роботодавцем у випадку нез’явлення на роботу протягом більш як В місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах та непрацездатності, пов'язаної з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням. (Кодекс законів про працю України, ст. 40).

Г - працівникам протягом робочого дня надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше Г годин. (Кодекс законів про працю України, ст. 66).

Ґ, Д - розпорядження роботодавця про відшкодування працівником завданих матеріальних збитків має бути зроблено не пізніше Ґ тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше Д днів з дня повідомлення про це працівникові. (Кодекс законів про працю України, ст. 136).

Ж, З – тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років не може перевищувати Ж годин на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - З години на тиждень. (Кодекс законів про працю України, ст. 51).

Є - роботодавець має право перевести працівника строком до Є (місяців) на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха... (Кодекс законів про працю України, ст. 33).

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

Варіант №23

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2011 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 176 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.