Лекции.Орг
 

Категории:


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...

Вкажіть правильний варіант реченняA. Кримінальне переслідування по відношенню громадянина Коваленка О. А.
припинити по причині відсутності в його діях складу злочину.

Б. Кримінальне переслідування щодо громадянина Коваленко О. А. припинити зпричини відсутності в його діях складу злочину.

B. Кримінальне переслідування щодо громадянина Коваленка О. А. припинити за
іідсутністю складу злочину.

І . Усі варіанти правильні.


28

170. Стилістичної помилки не допущено в реченні:

A. Слід відмітити, шо в статті йдеться мова про цікаві історичні події.
Б. У нього були великі перспективи на майбутнє.

B. Перша прем'єра в театрі сталася в кінці року.

Г. У січні цього року відбудуться загальні збори акціонерів.

171. Стилістичної помилки не допущено в реченні:

A. Відділи прикордонної служби об'єднують функції прикордонної застави,
відділення прикордонного контролю і прикордонної комендатури.

Б. Психологічно найскладнішою ситуацією допиту підозрюваного являється його відмова від дачі свідчень.

B. До сьогодні не підписано імплементаційні протоколи до Угоди з країнами-
членами ЄС (27 країн).

Г. Складові криміналістичної характеристики повинні виражати суть і зміст злочину, відбивати його типові властивості.

172. Вкажіть правильний варіант речення.

A. Направляю в ваш адрес заяву громадянки Стельмехович із всіма зібраними
матеріалами для вирішення питання по порушенню кримінальної справи.

Б. Направляю на вашу адресу заяву громадянки Стельмехович із всіма зібраними матеріалами для вирішення питання по порушенню кримінальної справи.

B. Направляю в ваш адрес заяву громадянки Стельмехович із всіма зібраними
матеріалами для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи.

Г. Направляю на вашу адресу заяву громадянки Стельмехович із всіма зібраними матеріалами для вирішення питання про порушення кримінальної справи.

173. Вкажіть правильний варіант речення.

A. Пойнятим було розтлумачено, що вони вправі робити заяви, зауваження
відносно дій згідно ст. 127 КПК України.

Б. Понятим було розтлумачено, що вони вправі робити заяви, зауваження щодо дій згідно зі ст. 127 КПК України.

B. Понятим було розтлумачено, що вони можуть подавати заяви, зауваження
відносно дій згідно ст. 127 КПК України.

Г. Понятим було розтлумачено, що вони можуть подавати заяви, зауваження стосовно дій відповідно до ст. 127 КПК України.

174. Вкажіть правильний варіант речення.

A. При обшуку транспортних засобів вилучено ювелірних виробів на суму 173
тис. гривень: 17 кілець обручальних, 31 цепочку, 3 пари сережок.

Б. При огляді транспортних засобів вилучено ювелірних виробів на суму 173 тис. гривень: 17 кілець обручальних, 31 цепочку, 3 пари сережок.

B. При огляді транспортних засобів вилучено ювелірних виробів на суму 173
тис. гривень: 17 обручок, 31 ланцюжок, 3 пари сережок.

Г. При обшуку транспортних засобів вилучено ювелірних виробів на суму 173 тис. гривень: 17 обручок, 31 ланцюжків, 3 пари сережок. Д. Усі варіанти правильні.


175. Зазначте рядок, у якому неправильно дібрано українські відповідники
мри перекладі:

A. Прийти к выводу - дійти висновку, прийти к согласию - дійти згоди,
продолжение следует - далі буде, разрешать проблему — розв'язувати проблему.

Б. С указаним номера - із зазначенням номера, следующий вопрос - наступне Питання, текучий счет - поточний рахунок, удостоверить подпись - засвідчити підпис.

B. Удостоверяющая подпись - посвідковий підпис, указати срок - указати термін,
умное собрание - галасливі збори, являть пример поведения - показувати приклад
поведінки.

Г. Играет большое значение - грає велике значення, обеспечить безопасность -забезпечити безпеку, завернуть в бумагу - завернути в папір, задаватися целью -вдаватися метою.

176. Зазначте рядок, у якому неправильно дібрано українські відповідники
при перекладі:

A. Принимать участие - брати участь, назначение - призначення,
Многочисленный - численний, предприятие- підприємство.

Б. Разработать мероприятие - розробити мироприємство, в значительной степени в значній мірі, бывший директор — бувший директор, самый лучший результат -самий кращий результат.

B. Сдавать зкзамены - складати екзамени, вовлекать в работу - залучати до
роботи, указ вступил в силу,- указ набрав чинності, в дальнейшем - надалі.

Г. На протяжении недели - протягом тижня, заведующий отделом - завідувач відділу, исключение из правила - виняток із правила, по понедельникам -щопонеділка.

177. Зазначте рядок, у якому неправильно дібрано українські відповідники
При перекладі:

A. Технические средства — технічні способи, средства труда - знаряддя праці, в
полном объеме —у повному об'ємі, благодарю вас - дякую вас.

Б. Берегись поезда - стережись поїзда, благоприятные условия - сприятливі умови, в двух словах - кількома словами, в другой раз - іншим разом.

B. В значительной степени - значною мірою, в противном случае - інакше, в
состоянии опянения -у нетверезому стані.

Г. Ввести в состав — ввести до складу, ввести запрет — заборонити, ввести пошлины - запровадити мито, взыскание пени - стягнення пені.


зо

178. Зазначтерядок, у якому неправильно дібрано деякі українські
відповідники приперекладі:

A. Многочисленная толпа - численний натовп, меры предупреджения - заходи
попередження, не в свое время - невчасно, не по силам - не під силу.

Б. Наилучшим образом — щонайкраще, нанести ущерб - завдати збитків, настаивать на своем мнении - наполягати на своїй думці, немедленно известить -негайно повідомити.

B. Одержать победу — отримати перемогу, он продолжал говорить - він
продовжував говорити, отклонять предложение - відхиляти пропозицію, получить
отказ - отримати відмову.

Г. Предпринять меры - ужити заходів, предусмотреть уставом - передбачити статутом, претерпеть изменения - зазнати змін, прийти в сознание - опритомніти.

179. Зазначте рядок, у якому неправильно дібрано українські відповідники
при перекладі:

A. Другими словами — другими словами, ему не везет - йому не везе, жилой дом
- житловий будинок, железная дорога - залізниця.

Б. Заказное письмо - рекомендований лист, заключается в том - полягає в тому, що..., затягивать работу — зволікати з роботою, истец- позивач.

B. Круглосуточное наблюдение за больньїм - цілодобовий нагляд на хворим,
ликвидация несправности - усунення несправності, лицевой сет - особовий
рахунок.

Г. Лишать возможности — позбавляти можливості, международное положение -міжнародне становище, мелкие деньги — дрібні гроші, мелкая тарелка - мілка тарілка.

180. Зазначте рядок, у якому неправильно дібрано українські відповідники
при перекладі:

A. Ввести в состав - ввести до складу, вести себя уверенно - поводитися
впевнено, взыскание пени - стягнення пені, влиятельные круги - впливові кола.

Б. Возбудить уголовное дело - порушити кримінальну справу, вопрос относительно - питання щодо, восстановить в должности - поновити на посаді, востребование вклада - отримання вкладу.

B. Выразить благодарность - висловити подяку, данный договор - цей договір,
выслать книгу наложенным платежем - вислати книгу післяплатою, выступить в
качестве переводчика - виступити в якості перкладача.

Г. Выступить на зашиту Отечества - стати до оборони Батьківщини, выходить из себя — аж знетямитися, говорить по-украински - говорити українською, действовать на основании - діяти на підставі.

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 297 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.