Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Дії і постанови органів дізнання можуть бути оскаржені прокуроруЗагрузка...

 

кількість органів досудового слідства, що діють в Україні кількість форм досудового розслідування 4

максимальний строк, протягом якого до судді може бути застосоване дисциплінарне стягнення з дня вчинення проступку (у місяцях) 12

строк стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, що є умовою одержання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю (у місяцях) 12

 

У якій відповіді наведений правильний складовий елемент даного положення із Закону

України "Про адвокатуру"? "Адвокатура в Україні є ( ), покликаним згідно з Конституцією

України сприяти захисту прав, свобод та представляти інтереси громадян України, іноземних

громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу"?

-спеціальним державним органом;

-демократичним професійним об'єднанням;

-добровільним професійним утворенням;

-професійним державним формуванням;

-добровільним професійним громадським об'єднанням.

 

Вкажіть термін, на який в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури - (*3*) р.

Вкажіть максимальний строк, на який може бути зупинено дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (*1*) р.

 

У якій відповіді правильно вказана кількість членів атестаційної палати адвокатури?

-12 членів;

-13 членів;

-10 членів;

-11 членів;

-9 членів.

 

У якій відповіді правильно вказана кількість членів дисциплінарної палати адвокатури?

-10 членів;

-9 членів;

-1 3 членів;

-11 членів;

-12 членів.

 

Вкажіть строк, не раніше якого особа, яка не склала кваліфікаційні іспити для одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, має право складати їх повторно- (*1*) р.

 

 

У якій відповіді правильно вказано, ким затверджується Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури?

-Міністерством юстиції України;

-Кабінетом Міністрів України;

-Спілкою адвокатів України;

-Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури;

Президентом України.

У якій відповіді правильно вказано, при якому органі утворюється Вища кваліфікаційна

 

комісія адвокатури?

-при Кабінеті Міністрів України;

-при Президентові України;

-при Верховному Суді України;

-при Міністерстві юстиції України;

-при Спілці адвокатів України.

 

У якій відповіді правильно вказано, ким затверджується Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури?

-Міністерством юстиції України;

-Кабінетом Міністрів України;

-Спілкою адвокатів України;

-Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури;

Президентом України.

 

У яких відповідях правильно названі дисциплінарні стягнення, які можуть бути застосовані

до адвоката?

-догана;

-звільнення;

-анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

-зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;

-попередження;

-пониження у класному чині.

-пониження у званні.

 

У яких відповідях правильно названі принципи діяльності адвокатури?

-конфіденційність;

-позапартійності;

-верховенство закону;

-самоврядування;

-оплатності;

-незалежність;

-гласності.

 

У яких відповідях неправильно названі засади, на яких діють адвокатські об'єднання?

-самодостатності;

-гласності;

-загальності;

-єдиноначальності;

-колегіальності;

-самоврядування;

-добровільності.

 

У яких відповідях неправильно названі види адвокатської діяльності?

-вчинення виконавчих написів;

-складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них

; -посвідчення копій документів у справах, які вони ведуть;

-здійснення представництва в державних органах;

-виконання своїх обов'язків у процесі дізнання та досудового слідства;

Дата добавления: 2016-03-25; просмотров: 186 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Акти міністерства та інших органів державної влади України
 2. Б) Система органів влади і управління за Конституцією Індії
 3. Біохімія органів ротової порожнини
 4. Вибори до кантональних парламентів та органів місцевого самоврядування
 5. Вибори до органів студентського самоврядування
 6. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 7. Визначення доз радіації, які можуть отримати люди
 8. Визначення кількості людей, що можуть розміститися у сховищі
 9. Випробування, які можуть бути проведені для виявлення і діагностики несправностей
 10. Господарські об'єкти, при аваріях або руйнуванні яких можуть бути масові ураження людей тварин і рослин СДОР, називаються хімічно-небезпечними
 11. Демократія– це форма політичного режиму та суспільного ладу, які побудовані на визнанні народу джерелом влади і передбачають виборний принцип формування органів політичної влади


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.