Лекции.Орг
 

Категории:


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Принципова електрична схема керування двигуном. Тести інформаційно-репродуктивного характеруЗагрузка...

Тести інформаційно-репродуктивного характеру

Таблиця 7.6

Номер запитання, завдання Запитання, завдання Номер вірної відповіді
1. Перелічте апаратуру керування та захисту електродвигуна.  
2. Для чого призначений автоматичний вимикач?  
3. Для чого призначене теплове реле?  
4. Для чого призначений магнітний пускач?  
5. Для чого призначена кнопкова станція керування?  
6. Для чого призначене силове коло електродвигуна?  
7. Для чого призначене коло керування електродвигуна?  
8. Складіть принципову електричну схему прямого пуску електродвигуна.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 4.

Таблиця 7.6а

Номер відповіді Відповіді
1. Для подачі напруги у силове коло та захисту електродвигуна від коротких замикань та інших аварійних режимів роботи.
2. Для дистанційного керування електродвигуном.
3. Для вмикання, вимикання, реверсування, перемикання схеми з'єднання обмоток статора електродвигуна.
4. Для захисту електродвигуна від перевантаження.
5. Для підключення електродвигуна до живильної мережі.
6. Для включення апаратури керування двигуном.
7.
SB1
QF
А
В
С
N
КМ
КМ
КМ
SB2
FU
М

 

8. Автоматичний вимикач, теплове реле, магнітний пускач, кнопкова станція керування.

Тести інформаційно-репродуктивного характеру

Таблиця 7.7

Номер запитання, завдання Запитання, завдання Номер вірної відповіді
Трифазний асинхронний електродвигун типу 4А100S4У3 має наступні паспортні й каталожні дані: номінальна потужність дорівнює 3,0 кВт; номінальний к.к.д. дорівнює 82,0 %; номінальний коефіцієнт потужності дорівнює 0,83; номінальна фазна напруга дорівнює 220 В; номінальна швидкість дорівнює 1435 об/хв; кратність критичного моменту дорівнює 2,4; кратність мінімального моменту дорівнює 1,5; кратність пускового моменту дорівнює 2,0; критичне ковзання дорівнює 0,14; ковзання при мінімальному моменті дорівнює 0,82. Асинхронний електродвигун надає руху робочій машині з незалежною від швидкості механічною характеристикою. Момент зрушення (М0) складає 20 % від номінального моменту електродвигуна (Мн), номінальний момент опору робочої машини (Моп.н) дорівнює номінальному моменту електродвигуна (Мн). Номінальна швидкість робочої машини (wоп.н) дорівнює номінальної швидкості електродвигуна (wн).
1. Визначте номінальне значення сили фазного струму електродвигуна в амперах з точністю до десятих.  
2. Визначте номінальні сумарні втрати активної потужності в електродвигуні у ватах з точністю до десятих.  
3. Визначте синхронну кутову швидкість обертання електродвигуна в радіанах за секунду з точністю до одиниць.  
4. Визначте номінальну кутову швидкість обертання електродвигуна в радіанах за секунду з точністю до одиниць.  
5. Визначте критичну кутову швидкість обертання електродвигуна в радіанах за секунду з точністю до одиниць.  
6. Визначте мінімальну кутову швидкість обертання при пуску електродвигуна в радіанах за секунду з точністю до одиниць.  
7. Визначте номінальний момент електродвигуна в ньютонах, помножених на метр, з точністю до одиниць.  
8. Визначте критичний момент електродвигуна в ньютонах, помножених на метр, з точністю до одиниць.  
9. Визначте мінімальний момент при пуску електродвигуна в ньютонах, помножених на метр, з точністю до одиниць.  
10. Визначте пусковий момент електродвигуна в ньютонах, помножених на метр, з точністю до одиниць.  
11. Побудуйте механічну характеристику електродвигуна при номінальній напрузі по п'яти точках.  
12. Визначте номінальний момент електродвигуна при зниженні напруги живильної мережі на 10 % в ньютонах, помножених на метр, з точністю до одиниць.  
13. Визначте критичний момент електродвигуна при зниженні напруги живильної мережі на 10 % в ньютонах, помножених на метр, з точністю до одиниць.  
14. Визначте мінімальний момент при пуску електродвигуна при зниженні напруги живильної мережі на 10 % в ньютонах, помножених на метр, з точністю до одиниць.  
15. Визначте пусковий момент при зниженні напруги живильної мережі на 10 % в ньютонах, помножених на метр, з точністю до одиниць.  
16. Побудуйте механічні характеристики електродвигуна при номінальній та зниженій напругах.  
17. Визначте момент опору робочої машини з точністю до одиниць.  
18. Побудуйте механічні характеристики електродвигуна при номінальній та зниженій напругах і робочої машини. Покажіть робочі точки при номінальній і зниженій напругах.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = –47.

Таблиця 7.7а

Номер відповіді Відповіді
1. 39.
2. 20.
3. 6,7.
4. 658,5.
5. 24.
6. 157.
7. 30.
8. 150.
9. 32.
10. 129.
11. 20 Нм.
12. 40.
13.

w
рад/с
М
Н×м

 

14. 27.
15.

w
рад/с
М
Н×м
1’
2’
3’
4’

 

 

16. 16.
17. 48.
18.

w
рад/с
М
Н×м
1’
2’
3’
4’
Р.Т.’
Р.Т.

 

 

7.2 Однофазний електродвигун змінного струму

 

Тести інформаційно-репродуктивного характеру

Таблиця 7.8

Номер запитання, завдання Запитання, завдання Номер вірної відповіді
1. Опишіть побудову електродвигуна.  
2. Опишіть принцип дії електродвигуна.  
3. Яке призначення фазозсувного елемента?  
4. Що використовується як фазсувний елемент?  
5. Зобразіть якісно механічну характеристику електродвигуна.  
6. Опишіть схему включення в мережу електродвигуна.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = –2.

Таблиця 7.8а

Номер відповіді Відповіді
1. Робоча та пускова обмотки статора підключаються до однофазного джерела; пускова обмотка підключається через фазозсувний елемент.
2. Ротор є короткозамкненим, на статорі у пазах магнітопроводу укладена однофазна робоча обмотка, яка займає 2/3 пазів, в іншій частині статора укладена пускова обмотка, зсунена в просторі щодо робочої на кут 90°.
3. Конденсатор, резистор або індуктивна котушка.
4. Для створення в момент пуску фазового зсуву на кут 90° між струмами в обмотках статора.
5. При підключенні обмоток статора до джерела виникає еліптичне обертове магнітне поле, яке наводить в обмотці ротора е.р.с., під дією якої у ній протікають струми, виникає явище електромагнітної сили, з’являється обертаючий момент і ротор починає обертатися, а пускова обмотка відключається.
6.
1 – робота електродвигуна з пусковою обмоткою; 2 – робота електродвигуна без пускової обмотки.
w
рад/с
М
Н×м

 

 

7.3 Трифазний асинхронний електродвигун
з фазним ротором

Тести інформаційно-репродуктивного характеру

Таблиця 7.9

Номер запитання, завдання Запитання, завдання Номер вірної відповіді
1. Опишіть побудову електродвигуна.  
2. Опишіть принцип дії електродвигуна.  
3. Перелічте фізичні явища, які спостерігаються в обмотці статора електродвигуна.  
4. Перелічте фізичні явища, які спостерігаються в обмотці ротора електродвигуна.  
5. Перелічте фізичні явища, які спостерігаються в магнітопроводі електродвигуна.  
6. Перелічте фізичні явища, які спостерігаються в механічній системі електродвигуна.  
7. Складіть енергетичну діаграму електродвигуна.  
8. Зобразіть якісно сімейство механічних характеристик електродвигуна.  
9. Як регулюють швидкість обертання електродвигуна?  
10. Складіть принципову електричну схему керування електродвигуном.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = –5.

Таблиця 7.9а

Номер відповіді Відповіді
1.
SB1
QF
А
В
С
N
КМ
КМ
КМ
SB2
FU
М
Р

 

2. Зміною сили струму в обмотках ротора шляхом зміни опору кола ротора за допомогою реостата, включеного у це коло.
3. Електричного струму, електромагнетизму, електромагнітної індукції (самоіндукції та взаємній індукції), теплової дії струму.
4. Тертя в підшипниках, тертя ротора об повітря, тертя між щітками та контактними кільцями.
5.
DРмг
Р1
Р2
DРел.1
DРел.2
DРмх
DРд

 

 

6. Електромагнітної індукції, вихрових струмів, електромагнітної сили від дії вихрових струмів, теплової дії вихрових струмів, гістерезису, теплової дії гістерезису.
7.
Природна механічна характеристика (без реостата в колі ротора)
Штучні механічні характеристики (з реостатом в колі ротора)
w
рад/с
М
Н×м
w0
Мп1
Мп2
Мп3

 

 

Дата добавления: 2016-03-25; просмотров: 286 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. C4 Електрична лампочка розрахована на напругу 110 В споживає потужність 2,5 Вт. Який треба взяти додатковий опір, щоб її можна було вмикати в мережу з напругою 220 В?
 2. II. Технологическая схема. Привязки оборудования к проектируемому участку
 3. III. Схема анализа двучленного бессоюзного сложного предложения
 4. VII. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ
 5. А. Усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру
 6. Аксонометрическая схема внутреннего водопровода
 7. Алгоритм процесса принятия УР (блок-схема)
 8. Аналіз та вибір технологічних схем. Технологічна схема виробництва –послідовний перелік всіх операцій і процесів обробки сировини, починаючи з моменту її приймання і закінчуючи випуском готової
 9. Апаратура керування та захисту
 10. АРІНР при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов'язаних з руйнуваннями будинків і споруджень
 11. Б.10 Карта – схема проектованої мережі
 12. Базисные концепции, системы и технологии в логистике. Принципиальная схема основных логистическох концепций


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.