Лекции.Орг
 

Категории:


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...

Амыр араластырғыштардың конструкцияларыЗагрузка...

Лекция

Амыр дайындау және шикі макарон өнімдерін пішіндеу жабдықтары. Қамыр араластырғыштар. Макарон пресстері. Макарон бұйымдарын кесу жабдықтары.

Макарон нан қамырына қарағанда қаттырақ иленеді және негізінен ұн мен судан тұрады.жұмсартқыштар болмайды илей бастағанда кішкентай түйіршіктерден түратын масса түрінде болады. содан соң өңдеу процесі кезінде шесім қамырдан шнекті камас арқылы матрицаның қатысы мен тесік жеріне қарай қозғала отырып тығыз байланысқан массасына астынасады. «Иллеу» термині қамыры үшін шартты түрде пайдаланады,себебі қамыр араластырғышта дайын қамыр алынбайды.мүлде тек алдын ала ингидриеиттері араластырады,ал нағыз қамыр қасыптаныш машинаның шнекті қамалында аспайды.

Қамыр илеудің мынадай түрлері бар: қатты, орташа және жұмсақ;

Ең кең қолданылатыны орташа илеу болып табылады. Орташа илеуде қамыр ұсақ бір текті болады және тығыздайтын шнектің кеңістігін жақсы толтырады. Тығыздалған соң мұндай қамырдан жасалған өнімдерді реттеп немесе бірнеше қабатқа үйіп кептірген кезде пішінін жақсы сақтайды майыспайды, жабыспайды.

Жұмсақ илеу кезінде қамыр иілгіш, жақсы қалыптасады, өнімнің бәрі жылтыр тегіс болады бірақ ірі түйіршікті болып тығыздағыш шнекті нашар толтырады,бояу кебеді бүл қамырдан жасаған өімдер шикі күйінде оңай майысады жабысады,созылады,мұндай қамыр өте иілгіш массасының қалыптары (орама ,балпен қара түрінде )қажет ететін бұйымдар дайындауда қолданады қатты илеу арқылы алынған қамыр ұнтақ тәрізді байланыспаған болып келеді қысым өзгермейді бұл илеу сирек қолданады . негізінен күрделі формалы бүйымдар қалыптау үшін.

Техникалық құрал жабдықтардың жұмыс процесстері.

Макарон қамырын дайындау екі сатыда іске асырылады:

Біріншісі –компоненттердің үздіксіз түиіршік массасына дейін араластырылуы жүретін қалыптастырыу арқылы жүреді .

Екінші сатыда түйіршікті шама тығыздағыштың шекті шкаласында қысым астыда біртіндеп тығыздалып пластессориказияның қалыптау үшін қажетті құрылым мен қасиеттерге ие болады.

Құрылымы бір текті иілгіш макарон қамырын алу үшін илеу ұзақтығы 20 минуттан аз болмау керек.

Макарон қамырын илеудің ерекшеліктерінің бірі – қалыптастырғышта ауа қоспаларын жою үшін механикалық өңдеу (Вакумдеу)

Бұл макарон қамырының тығыз құрлысының және беріктілігі жоғары кептірілген өнімдер алуға мүмкіндік береді. Одан басқа бұл өнімге жағымды жағымды сарғыш түс беретін каротинды топтың пигіменті заттарының өтімен топтың реакциясының тоқтатыудың әдістерінің бірі. Қамырды вакумдау қалыптастыруда қамырды иллеу кезінде иллеу мен тығыздау арасында шекті пайда жүргізеді.

Н.И.Назаров пен Л.Ф.Глущенконың зерттеулері шекті қалуда вакуумдалғыш өнімдердегі ауа қалдықтарының құрамы вакумде өңдеуден өткен өнімдерге қарағанда 2есе көп екенін көрсеттеді . бұл шекті қамыр өте тығыз сүиық түсіріммен және оның ауданын бөлуді қалыптастырумен түсіндіріледі. Қамырды иллеу саттыда вакумды өңдеумен сипатталады ұзақтығы қамыр илегіштегі қалдық қысымы 40кпа болғанда 5-7минут шамасында болады. бұл шарттар Б6-ЛПШ қамыр араласырғышын жасау кезінде негізгі болып табылады.

Принципиалды схемалар қазіргі қамыр араластырғыштар ұн,сумен түрлі бояғыш қоспаларды үздіксіз өсіруде бір текті түйіршікті қамыр массасына дейін араластыруға арналған компанентерді араластыру ұзақтығына қамырды вакумдеу жеріне байланысты қарастырылуларда бір немесе бірнеше комералар болуы мүмкін . қамыр массасын араластыру оларда орналасқан қысқа шамалары бар үздіксіз айналып тұратын вакумның көмегімен іске асырады.бір қамыр аластырғышта компонентер бір жататын берімді,ол түиршікті масса қарама қарсы жатқан тесік арқылы шынылады

Көпкамералы қамырсалғыштарда илленген қамыр бір сатылы тізбектей бір камерадан келесінне беріледі немесе екі қарама –қарсы жатқан тесіп отіу арқылы шынылады.

Бір камералы қамыр араластырғыштар (1а)салада кең тараған нан пісіретін ұннан макарон қамырын алу үшін қолданады. Машинаның жұмыс орны үстінде виннті сызық бойымен бекітілген қалақшалары, саусақтары және итергіші бар көлденең болып табылады .

Екі камералы қамыр салғыштар.(1б сурет)макарон ұнынан алынған илеу ұзақтығын ұлғайтыу шін қолданады.жеке шешім валдары бар паралель орнатылған екі каера түрінде болмайды.қамыр бірінші камерадан екіншісіне төртбұрыш арқылы жібереді .ол қақпақпен жабылады камерадағы қамыр мөлшерін реттеп отыру үшін керек. Екінші камераның соңында оның түбінде қамырды шнекті камераға жіберетін төртбұрышты жетіп болады.камерадағы илегіш валдардың айналыу жиілігі 90айн\мин, иллеу ұзақтығы 14мин аспайды мүндай қамыр араластырғыш ЛМБ процессқұрлымдық

Үш камералы қалыптастырғыштар (1 в, г сурет ) бұл машиналар макорон қамырын илеу технологиясын жаңа бағытты алынбайды. Иллеу үзақтығының 20мин дейін артыру мен оны екі сатылы бөліуге байлансты жоғары эффктивтілігімен ерекшеленеді.

Б 6 – ЛПШ 1000 тығыздағышының қамыр араластырғышында (1 сурет)

екінші камерада екі илегіш вал орнатылады, одан қамыр роторлы қоректендіргіштің көмегімен вакуум астында өңдеу үшін үшінші камераға бағытталады және бірінші екі камера параллель ораласса, үшінші оларға перпендикуляр орналасады. Соңғы камераның осылай орналасу және валдағы илегіш қалақтарды сәйкес бұрыштары қамырды екі қарама қарсы бағытталған ағымда (центрден шетке қарай) екі тығыздағыш қолдануға беру үшін біркелкі таратуға мүмкіндік беребі.

Компоненттерді белсенді араластыратын қамыр араластырғыштар (1д,е, сурет). Араластыру арнайы цилиндр формасы ыдыстарда айналу жиілігі ұлкен қалақшалаы илегіш вал туғызатын центрден тепкіш күштер өрісінде жүргізіледі. Мысалы, «кобра 800» тығыздағышының қамыр араластырғышында (1д сурет) илегіш валдың айналу жиілігі 560айн/мин, ал араластыру ұзақтығы 5 сек дейін. Бұл қамыр араластырғыштың тағы бір ерекшелігі илегіш валдардың күрделі қозғалысы, олар жиілігі 60 айн/мин болатын осьтің айналу мен қатар амплитудасы 60 мм және жүріс жиілігі минутына 12 рет қайтымды алға басқыш қозғалысты жүзеге асырады. Мұнымен қамырдың жақсы өңделуі мен қалақтардың камера бетін жабысқақ қамырдан үздіксіз тазалап отыруы қамтамасыз етіледі. Қамырды вакуумды өңдеу соңғы камерада жүргізіледі.

ВВК 140/4 тығыздағышының қамыр араластырғышы (1 д сурет). Сыйымдылығы 0,025м3 центрден тепкіш ұнды ылғалдандырғышы бар. Жиілігі 340 айн мин валдың айналуы қуаты 7,3Квт. Электр қозғалтықыш көмегімен іске асады. Компоненттерді интенсивті араластырғаннан кейін қамыр сйымдылығы 1,05 м3 және валдың айналу жиілігі 50айн мин болатын аралық камераға бағытталды, одан тік бұрышты терезе арқылы көлемі 0,7м3, төменгі жағында қамырды тығыздығыш қонгдырғыға жіберетін 4 тесігі бар, соңғы илегіш камераға бағытталады. Берілген қамыр араластырғышта қамырды вакуумдау компоненттерді интенсивті араластыру кезінен басталады.

амыр араластырғыштардың конструкциялары.

ЛПШ 2 м тығыздағыштың қамыр араластырғышы (1.2 а сурет) таттанбайтын болаттан жасалған бір камерасы 1 бар, оның ішінде ұзын бойынан илегіш вал 2 орнатылған. Онда камера қабырғасын жабысқақ қамырдан тазалау үшін пышақ 3, қажеті өңдеуді және қамырдың қоректендіргіш тесікке 6 жылжуын қамтамасыз ету үшін он бір саусақ 4 пен бес қалақша 5, тығыздағыш шнекке 8 қалып беркелкі берілу үшін итергіш 7 бекітілген. Қамыр араластырғыштың қосу валы редукторының валымен блокировкасы бар жұдырықшасы муфтасымен 9 қосылады. Бұл қондырғының құрамына жартылай муфта, жанамасы бар рычаг 10 және фиксатор 12 кіреді. Муфта мен жартылай муфтаның жұлдызшалары адымы 19,05 млн, екі қатарлы шынжырмен қосылған. Мұндай конструкция айналудың қосу редукторы валынан қамыр араластырғаштың валына берілуін және оны қолмен қосу, өшіру мүмкіндегін қамтамасыз етеді.

Дата добавления: 2016-03-26; просмотров: 772 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.