Лекции.Орг  

Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...

Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

Навигация:

Главная О нас Популярное ТОП Новые страницы Случайная страница Изречения для студентов Пожаловаться на материал Обратная связь FAQ

Рекомендуем:

Почему я выбрал профессую экономиста Почему я выбрал профессую экономиста. Моя будущая профессия - экономист, я выбрал специальность, которая в государственном списке профессий названа так: «Финансы и кредит».

Почему одни успешнее, чем другие Почему? Даже при наличии хорошей мотивации возможны неудачи. Посмотрите на муху, бьющуюся об стекло в попытке вырваться на улицу.

Самостійна робота. Докази і їх характеристика – 2 годПлан:

1. Поняття і види доказів.

2. Показання свідків, потерпілого та експерта. Показання підозрюваного та обвинуваченого.

3. Показання з чужих слів як доказ в кримінальному процесі.

4. Поняття речових доказів. Вирішення питання про речові докази.

5. Висновок експерта та особливості використання його як джерела доказів.

6. Документи як джерела доказів.

 

Практичне заняття. Поняття доказів, їх характеристика та суб’єкти доказування. – 2 год.

Основні питання для обговорення:

1. Поняття доказів та їх джерел. Правові ознаки доказу.

2. Поняття доказування у кримінальному процесі. Способи збирання та перевірки доказів. Оцінка доказів.

3. Суб’єкти доказування та обов’язок доказування у кримінальній справі.

4. Предмет і межі доказування. Головний, проміжний і допоміжний факти в структурі предмету доказування.

5. Класифікація доказів та їх джерел.

6. Характеристика процесуальних джерел доказів.

 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання з теорії доказів; сформувати у слухачів чітке уявлення про сутність доказів та їх джерел; зміст та значення кримінального процесуального доказування.

Методичні рекомендації.При підготовці до занять необхідно опрацювати главу 4 КПК України, відповідні Рішення Конституційного Суду України, конспект лекції.

По першому питанню лекційного заняття з’ясувати наукові погляди щодо природи доказів в кримінальному процесі, співвідношення понять «доказ», «фактичні дані», «джерела доказів», «джерела фактичних даних», «носій доказової інформації». Знати наукові та нормативно-правові положення, що розкривають допустимість, належність, достатність і достовірність доказів.

По другому питанню - звернути увагу на гносеологічну суть кримінального процесуального доказування як різновиду людського пізнання дійсності. Виділити два аспекти доказування: 1) як практичну діяльність по збиранню, дослідженню та перевірці доказів; 2) як логіко-правове висунення певної тези та її обґрунтування.

Необхідно чітко засвоїти питання про обставини, які підлягають доказуванню в кримінальній справі. Визначити мету доказування. Дати поняття істини та об'єктивної істини, що встановлюються процесі кримінального процесуального доказування.

По третьому питанню - з’ясувати коло суб’єктів доказування та їх класифікацію. Знати на кого з суб’єктів кримінального процесу покладається обов’язок доказування.

По четвертому питанню - знати обставини, які підлягають доказуванню в кримінальній справі. Знати коло обставин, які є головним фактом по справі, що підлягає доказуванню. З’ясувати значення проміжних і допоміжних фактів.

По п’ятому питанню - засвоїти класифікацію доказів та їх джерел за механізмом їх формування; в залежності від відношення до обставин, що підлягають доказуванню; в залежності від обставин, що обтяжують чи пом’якшують відповідальність; за джерелом відомостей.

По шостому питанню - охарактеризувати процесуальні джерела доказів: показання, речові докази, документи, висновки експертів. З’ясувати особливості їх формування та оцінки.

Задачі:

1. Слідчий викликав як свідка приватного нотаріуса Шмельову і запропонував їй дати відповіді на питання про дату, час та інші обставини відвідування нотаріуса підозрюваним Головачем, а також про зміст вчинених нею нотаріальних дій. Шмельова відповідати на будь-які питання слідчого відмовилася, вказавши на неможливість розкриття професійної таємниці нотаріуса.

Чи є законною відмова нотаріуса Шмельової від давання показань? Як повинен діяти слідчий в цій ситуації?

2. У кримінальному провадженні по факту вбивства, слідчий допитав як свідків таких осіб:

а) Баранова, учня 5-го класу загальноосвітньої школи;

б) Ковальову, пенсіонерку, яка не вміє писати та читати;

в) Шмарова, працівника карного розшуку РУВС;

г) Платова, працівника дипломатичної установи в Україні.

Чи можуть показання цих осіб бути джерелом доказів у кримінальному провадженні?

3. Дубов підозрювався у вчиненні грабежу Голубової. Дубов винним себе не визнав і повідомив, що на момент вчинення правопорушення він був у кіно зі своєю знайомою Шаповаловою. Шаповалова на допиті цей факт підтвердила. Потерпіла Голубова при проведенні пред’явлення для впізнання вказала на Дубова як на того, хто вчинив відносно неї грабіж. Свідок Щукін на допиті повідомив, що Шаповалова розповідала йому про пограбування Голубової й про те, що вона дала слідчому неправдиві показання.

Перерахуйте наведені тут докази та їх процесуальні джерела, здійсніть їх класифікацію.

4. Бизов підозрювався у вчиненні умисного вбивства. На допиті він заявив, що злочин вчинити не міг, тому що в цей день знаходився у відрядженні в іншому місті. На підтвердження цього факту він пред’явив залізничні квитки в обидва напрями.

Визначити джерела доказів і самі докази в цій ситуації. Класифікувати їх.

5. Під час кримінального провадження слідчий зібрав 5 обвинувальних непрямих доказів вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину. Проте сам підозрюваний свою вину заперечував. Слідчий закінчив провадження досудового слідства, склав обвинувальний акт і направив матеріали кримінального провадження прокуророві.

Оцінити рішення слідчого. Чи правильно визначив слідчий межі доказування в цьому провадженні?

6. Сомов був затриманий за вчинення хуліганських дій в автобусі, в якому знаходилися 22 пасажири.

Чи слід допитувати усіх пасажирів автобусу як свідків? Що представляють собою межі доказування та як вони співвідносяться з предметом доказування?

7. Під час допиту як свідка у кримінальному провадженні про хуліганство Сєрова повідомила, що безпосередньо вона хуліганських дій не бачила, проте чула в дворі розмови про обставини цього злочину.

Чи має доказове значення інформація, повідомлена Сєровою?

8. Обвинувачений в ухиленні від сплати податків Фесенко та його захисник адвокат Березов їхали вдвох в автомобілі під керуванням Фесенка. Під час цієї поїздки Фесенко не впорався з керуванням і здійснив наїзд на пішохода, завдавши йому тяжкі тілесні ушкодження. За фактом дорожньо-транспортної пригоди було розпочато досудове розслідування, в якій адвокат Березов був викликаний для допиту як свідок, проте останній давати показання відмовився, мотивуючи це тим, що він не може надавати інформацію про свого підзахисного.

Чи є законною відмова адвоката Березова від давання показань?

9. Як свідок у кримінальному провадженні про злісне хуліганство був допитаний Барчук. Він підтвердив факт вчинення Власенком правопорушення з використанням холодної зброї (ножа). Захисник обвинуваченого заявив клопотання про визнання показань свідка Барчука недостовірними, оскільки в нього поганий зір, він носить окуляри й тому не міг правильно сприйняти обставини події та дати адекватні показання про них.

Яке рішення повинен прийняти суддя, враховуючи наведені обставини?

Тест:

Студенту пропонується в наведеній нижче позицій вибрати правильний варіант відповіді (з 3-х можливих).

 

Предмет доказування у кримінальній справі – це:

а) речі і предмети;

б) докази, за допомогою яких встановлюються обставини, що мають значення;

в) обставини, які підлягають з’ясуванню у кримінальному провадженні.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття та елементи кримінально-процесуального доказування?

2. Які норми складають доказове право?

3. Яким чином збираються докази та їх джерела?

4. За якими правилами перевіряються докази та їх джерела?

5. Які існують процесуальні правила оцінки доказів та їх процесуальних джерел?

б. Що означає належність і допустимість доказів та їх джерел?

7. У чому полягає зміст предмету кримінально-процесуального доказування?

8. Що треба розуміти під межами і обсягом доказування у кримінальному процесі?

9. Хто відноситься до суб`єктів кримінально-процесуального доказування і на кого покладений обов`язок доказування у кримінальному провадженні?

10. Що треба розуміти під доказами та їх процесуальними джерелами в кримінальному процесі?

11. Яка існує класифікація доказів та їх джерел у кримінальному процесі?

12. Хто вважається свідком у кримінальному процесі? Які свідок має права, обов`язки і за що несе відповідальність?

13. Які відомості складають предмет показань свідка і потерпілого?

14. У чому полягають правила оцінки показань свідка і потерпілого?

15. Які відомості складають предмет показань підозрюваного і обвинуваченого, в чому полягають їх різновидності і правила оцінки?

16. В яких випадках призначення експертизи в кримінальному провадженні є обов`язковим?

17. Що таке висновок експерта, його доказове значення у кримінальному процесі?

18. Що являють собою речові докази і в чому полягає порядок їх зберігання. Як вирішується питання про долю речових доказів?

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи :

1. Охарактеризувати юридичні ознаки доказів у кримінальному процесі за такою схемою:

 

ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ДОКАЗІВ

 

Належність доказу —  

 

Достовірність доказу —

 

Допустимість доказу —

 

Достатність доказів —

 

2. Надати характеристику сутності та змісту кримінально-процесуального доказування, заповнивши таку таблицю:

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ
Поняття Мета Елементи Значення
       

3. Написати реферат, доповідь на тему:

1. Проблемні питання поняття та видів доказів та їх джерел.

2. Належність та допустимість при визнанні відомостей доказами – складнощі правової оцінки.

3. Проблемні питання доказування в кримінальному процесі України.

4. Проблеми застосування показань окремих учасників процесу у кримінальному провадженні.

5. Речові докази і документи.

6. Проблемні питання застосування висновок експерта як джерела доказів в кримінальному процесі.

7. Проблеми співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі.

8. Правові гарантії у кримінально-процесуальному доказуванні.

9. Непрямі докази в кримінальному процесі.

10. Встановлення об’єктивної істини як мета кримінально-процесуального доказування.

11. Використання результатів оперативно-розшукових заходів під час кримінально-процесуального доказування.

12. Презумпції в кримінально-процесуальному доказуванні.

13. Висновок експерта як джерело доказів.

14. Речові докази у кримінальному процесі

Рекомендовані нормативні акти і література:

 

1.Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3.Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4.Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5.Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6.Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7.Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстініан, 2012. - 1124 с.

8.Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9.Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В. Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О. В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.

17. Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 18 лют. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22. — Ст. 303. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/ed20010118

18. Про прокуратуру [Електронний ресурс] : Закон України від 5 лист. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 793. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12 207

19. Про судову експертизу [Електронний ресурс]: Закон України від 25.02.1994 р. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4038-12_

20. Про порядок відшкодування збитків, завданих громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду : - Закон України від 1.12.1994 р. // Голос України.-1995.- 7 січня.

21. Про виконання судами України законодавства і постанов Пленумів Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку : постан. Пленуму Верховного Суду № 5 від 29 черв. 1990 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду в кримінальних справах / за заг. ред. В. Т. Маляренка. — К., 2005. — С. 40—45.

22. Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку : постан. Пленуму Верхов. Суду України від 29.06.1990 р. № 5 (зі змінами, внес. постановами від 04.06.1993 р. № 3 та від 03.12.1997 р. № 12) // Постанови Пленуму Верховного Суду України. 19722002. / за заг. ред. В. Т. Маляренка. —Офіц. вид — К., 2003. — С. 497—506.

23. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції) : наказ від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10

24. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затверд. постановою Кабінету Міністрів Україниа від 19 листопада 2012 р. № 1104. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF

25. Александров А. С. Новая теория доказательств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htt: // iuaj. net/node/406.

26. Андрушко П. Щодо поняття допустимість доказів у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2011. – №7 – 61 - 80.

27. Анненков С.И. Проблеми использования материалов технической записи в уголовно-процессуальном доказывании / С. И. Аненков, Н. А. Громов // Следователь. – 2001. – № 4. – С. 21–22.

28. Астапенко О. Допустимість доказів при їх оцінці у ході кримінально-процесуального доказування / О. Астапенко // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 10. — С. 144—146.

29. Бабіков О. Належність, допустимість та використання у кримінальному провадженні як доказів матеріалів, отриманих оперативними підрозділами при здійсненні ОРД / О. Бабіков, В. Соколкін // Вісник прокуратури України. – 2014. - № 11. – С. 68 – 79.

30. Берназ В. Доказування обставин вчинення кримінального правопорушення за чинним КПК України / В. Берназ // Право України. – 2013. - № 11. – С.173 – 179.

31. Бибило В. Н. Участие адвоката в уголовно-процессуальном доказывании при защите прав подозреваемого и обвиняемого / В. Н. Бибило // Актуальные проблемы правового государства и экономическое развитие Беларуси: Научно-практическая конференция. Минск, 17 мая 2003 г. / Белорусский государственный экономический университет. – Мн.: ПТЧУП «Молодежное», 2003. – С. 19–21.

32. Бибило В. Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу // Веснiк Бел. дзярж. ун-та. – Сер. 3. – 2003. – № 3. – С. 87–92.

33. Бибило В. Н. Особенности процессуального права о доказательствах в Статуте Великого княжества Литовского 1588 года / В. Н. Бибило // Белорусская государственность и развитие национальной правовой системы: от Статута 1588 года до Конституции: материалы респ. науч.-практ. конф. (Минск, 11–12 марта 2008 г.) / редкол.: Г. А. Василевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Веды, 2008. – С. 179–180.

34. Быховский И. Е. Совершенствование процесса доказывания на предварительном следствии / Быховский // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе” . – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 41–43.

35. Богдан О. Ю. Критерії оцінювання висновку експерта у кримінальному процесі / Богдан О. Ю. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – №.2. – С.247.

36. Бочаров Д. Легальне визначення доказу – дефніція чи конструкція? / Д. Бочаров // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 3. – С. 77 -79.

37. Бочаров Д. О. Доказування у правозастосовчій діяльності: загальнотеоретичні питання : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави ; історія політичних і правових учень» / Д. О. Бочаров ; НЮА. – Харків, 2007. – 20 с.

38. Бочаров Д. Юридичний доказ як динамічна знакова конструкція / Д. Бочаров // Право України. – 2011. - № 2. – С. 186 – 192.

39. Бочаров Д. У пошуках химери або дещо про «об’єктивні властивості» доказів / Д. Бочаров // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 5. – С. 159 – 163.

40. Бочаров Д. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних даних – до фактів / Д. Бочаров // Право України. – 2012. - № 7. – С. 127 – 132.

41. Будников В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве / В. Будников // Рос. юстиция. – 2003. – № 10. – С. 45–46.

42. Булгаков О. Співвідношення оперативно-розшукових матеріалів і доказів у кримінальному процесі / О. Булгаков // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — №7. — С. 120—124.

43. Варфоломеева Т. В. Производные вещественные доказательства / Т. В. Варфоломеева.— М. : Юрид. лит., 1980. — 48 с.

44. Волкотруб С. Г. Імунітет у кримінальному процесі України / С. Г. Волкотруб— Х. : Консум, 2005. — 144 с.

45. Гевко В. В. Використання не процесуальної інформації під час доказування у стадії попереднього слідства : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юридич. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / В. В. Гевко ; Українська академія внутрішніх справ. – К., 1996. – 21 с.

46. Гмирко В. П. Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура, характеристика, класифікація : [конспект проблемної лекції] / В. П. Гмирко. – Дніпропетровськ, 2002. – 63 с.

47. Гмирко В. Легальне визначення “загального” поняття доказів: чи зберігати у новому КПК / В. Гмирко // Право України. – 2003. – № 11. – С. 7–11.

48. Гончаренко В. Г. Предмет доказування в кримінальному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – №1(20). – С.120 - 122.

49. Горский Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Єлькинд П. С. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1978. – 304 с.

50. Григорьев В. Н.. О методологии совершенствования доказательственного права / В. Н. Григрьев, В. В. Победкин // Государство и право. – 2003. – № 10. – С. 55–62.

51. Громов Н. Заключение эксперта как источник доказательств / Н. Громов / Законность. – 1997. – № 9. – С. 42–45.

52. Громов Н. Показания эксперта как источник доказательств / Н. Громов, Е. Попова // Уголовное право. – 2003. – № 3. – С. 81–82.

53. Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі : [наук.-практ. посіб.] / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. — К. : КНТ, 2006. — 272 с.

54. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність : [навч. посіб.] / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. — Х. : Право, 2010. — 112 с. 209

55. Деєєв М. В. Достатність доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття науков. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09.»Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / М. В. Деєєв ; Київ. націон. ун-т. – К., 2008. – 16 с.

56. Деєєв М. В. До питання про межі доказування в кримінальному процесі М. В. Деєєв // Матеріали науково-практичної конференції “Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи”, 19–19 квітня 2002 р. - Київ–Харків : Юринком Інтер, 2002. – С. 260–253–264. – № 1. – С. 74–78.

57. Домбровский Р. Г. Познание и доказывание в расследовании преступлений. автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09. «Уголовный процес ; крыминалистика» / Р. Г. Домбровский ; Киевский гос. ун-т. - К., 1990. – 43 с.

58. Дорохов В.Я. Понятие доказательств в советском уголовном процессе / В. Я. Дорохов // Сов. гос. и право. – 1964. № 9. – С. 108-117.

59. Дорохов В. Я. Понятие источника доказательств / В. Я. Дорохов // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе” . – М. : ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 7–12.

60. Дубинский А. Я. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу / А. Я. Дубинський // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе” . – М. : ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 41–43.

61. Егоров К. Оценка доказательств как завершающий этап доказывания / К. Егорова // Рос. юстиция. _ 2003. – № 12. – С. 32.

62. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : [монографія] / А. П. Запотоцький, Д. О. Савицький. — К. : Бізнес Медіа Консалтінг, 2011. — 220 с.

63. Зеленецкий, В. С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе : [монография] / В. С. Зеленецкий— Х. : Вост.-регион. Центр гуманитар.-образоват. инициатив, 2004. — 108 с.

64. Зинченко И. А. Использование в уголовно-процессуальном доказывании фотоснимков, кинолент, видеограмм : [учеб. пособ.] / И. А. Зинченко. – Ташкент : ТВШ МВД СССР, 1988.

65. Жупіна О. Обставини, які підлягають доказуванню під час розслідування насильницьких кримінальних правопорушень, вчинених працівниками органів внутрішніх справ у сфері службової діяльності / О Жупіна // Вісник прокуратури. - 2013. - № 8 (146). – С. 143 – 151.

66. Іщенко В. Поняття документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві / В. Іщенко // Право України. – 1997. – № 2. – С. 42–44.

67. Ищенко В. Н. Спорные вопросы понятия судебных доказательств / В. Н. Ищенко // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Тематич. збірник наукових праць. – Харків: Національна юридична академія, 1997. – С. 141–148.

68. Іщенко В. Поняття протоколів слідчих і судових дій як самостійного виду доказів у кримінальному судочинстві / В. Іщенко // Право України. — 1998. — № 5. — С. 78—81.

69. Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України : [підруч.] / Є. Г. Коваленко— К. : Юрінком Інтер, 2006. — 632 с.

70. Колоколов Н. А. Установление материальной истины – основная цель доказывания в уголовном процессе / Н. А. Колоколов // Рос. следователь. – 2000. – № 11. – С. 11–12.

71. Копьев Л.Я. Документы как доказательства в советском уголовном процессе : [учеб. пособ.] / Л. Я. Копьев. - Иркутск : Изд-во Ирктск-го ун-та, 1973. – 43 с.

72. Коробко Ю. Організаційно-правовий механізм доказування в досудовому провадженні по кримінальних справах / Ю. Коробко // Вісник Нац. Академії прокуратури України. – 2011. - № 4. – С. 74 – 78.

73. Костін М. І. Доказування і сучасна модель кримінального судочинства / М. І. Костін // Економіка, фінанси, право. — 2003. — № 4. — С. 36—39.

74. Костін М. Поняття “доказування” у кримінальному процесі України / М. Костин // Право України. – 2004. – № 1. – С. 143–147.

75. Куценко О. Правила перевірки допустимості доказів у кримінальному судочинстві / О. Куценко // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 5. — С. 81—84.

76. Лук’янчиков Б. Є., Лук’янчиков Є.Д. Докази і доказова інформація: характер, співвідношення / Б. Є. Лук’янчиков, Є.Д. Лук’янчиков // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. –1999. – №3. – С. 47 - 48.

77. Лукянчиков Є. Д Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів : монографія / Є. Д. Лукянчиков. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 360 с.

78. Макбрайд Джермі. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Джермі Макбрайд. – К. : «К. І.С.», 2010. – 576 с.

79. Мезенцева І. Заподіяна шкода як елемент доказування в кримінальному процесі / І. Мезенцева // Вісник Нац. академії прокуратури Українию – 2011. - № 4. – С. 68 – 73.

80. Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве / М. М. Михеенко.— К. : Вища шк., 1984. — 134 с.

81. Нор В. Т. Проблеми теорії і практики судових доказів / Нор В. Т. — Львів : Вища шк., 1978. — 111 с.

82. Нор В. Т. Свідок у кримінальному процесі України : коло осіб, предмет показань та свідоцький імунітет / В. Т. Нор // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2002. – Вип.37. – С.491 – 498.

83. Нор В. Т. В. Використання непрямих доказів у кримінальному судочинстві України : монографія / Нор В. Т., Багрій М. В. – Тернопіль : Пол-Інвест, 2011. – 206 с.

84. Острійчук О. Використання показань у процесі доказування в кримінальному провадженні: окремі проблемні аспекти / Вісник прокуратури. – 2013. - № 11. – С. 98 – 106.

85. Павлишин А. Вплив кримінально-процесуальної форми на визначення системи джерел доказів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С.404-406.

86. Пакула О. Свідок як учасник кримінального провадження / О. Пакула // Вісник прокуратури. – 2013. - № 11. – С. 112 – 116.

87. Пампуха Г. Судовий експерт як помічник адвоката / Г. Пампуха //Юридична газета. – 2012. - № 26 (316). – С. 9– 10. - 26 червня.

88. Погорецький М. А. Докази у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Вісник прокуратури. — 2003. — № 2. — С. 59—65.

89. Попелюшко В. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: процесуальний статус та процесуальні функції / В. Попелюшко // Право України. – 2013. - № 11. – С. 145 – 152.

90. Прокофьев Ю. Н. Понятие и сущность документов как доказательств в советском уголовном процес се / Ю. Н. Прокофьев. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1978. – 78 с.

91. Рыжаков А. П. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие и средства / А. П. Рыжаков. — М. : Инф.-издат. дом «Филинъ», 1997. —416с.

92. Ревака Віктор. Використання спеціальних знань у діяльності органів слідства та дізнання // Вісник прокуратури. – 2010. – №3. – С.34.

93. Ревака Віктор. Правова експертиза в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2008. – №10. – С.88.

94. Резник Г. М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств / Г. М. Резник. – М. : Юрид. лит., 1977. – 120 с.

95. Рыжаков А. П. Уголовно-процессуальное доказывание и основные следственные действия / А. П. Рыжаков. — М. : Дело и Сервис, 2012. —544с.

96. Рожнова В. Про забезпечення права учасників кримнального процесу на подання доказів у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства України / В. Рожнова // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 4. – С. 139 – 142.

97. Романюк Б. Призначення судової експертизи на досудовому слідстві: деякі проблемні питання / Б. Романюк // Право України. – 2003. - № 3. – С. 86 - 91.

98. Романюк Б. Окремі питання вибору спеціаліста для проведення експертизи на досудовому слідстві / Б. Романюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 1. – С. 161-167.

99. Романюк Б. “Правова” експертиза у кримінальному процесі /Б. Романюк // Вісник прокуратури. – 2003. – № 10(29). – С. 102–104.

100. Романюк Б. Участь спеціалістів у розслідуванні злочинів, які вчиняються з використанням комп’ютерних технологій (процесуальний аспект) / Б. Романюк // Правова інформатика. – 2003. – № 1. – С. 50–56.

101. Савонюк Р. Ю. Доказування в досудовому слідстві : [навч. посіб.] / Савонюк Р. Ю. ; за ред. доктора юрид. наук, академіка АПрН України О. М. Бандурки. — Сімферополь : ДОЛЯ, 2004. — 184 с.

102. Салтевський М. В. Про поняття доказів у новому кримінально-процесуальному законодавстві / М. В. Салтевський // Право України. – 1996. – № 1. – С. 52–54.

103. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. Криминалистическое и уголовно-процессуальное исследование / Н. А. Селиванов. – М. : Юрид. лит., 1971. – 200 с.

104. Сергєєва Д. Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України / Д. Сергєєва // Право України. – 2013. - № 11. – С. 180 - 187.

105. Сергєєва Д. Б. Належність доказів за новим КПК України / Сергеева Д. Б. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. - № 3(31). – С.234 – 239.

106. Сибилева Н. В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе : [учеб. пособ.] / Н. В. Сибилева. – К. : УМК ВО, 1990. – 68 с.

107. Сиза Н. Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні / Н. Сиза // Право України. – 2013. - № 11. – С. 189 – 197.

108. Сівочек С. Аналіз поняття доказу в кримінальному процесі України / С. Сівочек // Право України. — 2001. — № 9. — С. 77—79.

109. Стахівський, С. М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі : [навч. посіб.] / Стахівський С. М. — К. : Олан, 2001. — 95 с.

110. Стахівський С. Оцінка доказів та їх процесуальних джерел у кримінальному процесі / С. Стахівський // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 6. — С. 135—138.

111. Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування / С. М. Стахівський— К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2006. — 272 с.

112. Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів : [навч.-практ. посіб.] / Стахівський С. М. — К. : Атіка, 2009. — 64 с.

113. Стахівський С. М. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства : Вибрані твори (Світлій пам'яті С. М. Стахівського присвячується) / Стахівський С. М. — К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2010. — 276 с.

114. Степанов О. Належність як один із критеріїв оцінки доказів / О. Степанов // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 5. — С. 110—112.

115. Степанов О. С. Належність та допустимість доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / Степанов Олег Станіславович ; КНУВС. – Київ, 2007. – 16 с.

116. Стоянов М. М. Властивості доказів у кримінальному процесі України [Електронний ресурс] : дис. на здобуття науков. ступен. канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процесс та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / Стоянов М. М. – Одесса, 2010. – 20 с. – Режим доступу : http://mydisser.com/en/catalog/view/6889.html

117. Тертышник В. М. Доказательства и доказывание в советском уголовном процессе / В. М. Тертышник. – Харьков, 1992. – 80 с. 340 с.

118. Тертышник В. М. Теория доказательств : [учеб. издание] / В. М. Тертышник, С. В. Слинько. — Х. : Арсис, 1998. — 256 с.

119. Тютюнник В. Окремі питання визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні / В. Тютюнник // Вісник прокцуратури. – 2013. - №11. – С. 117 – 125.

120. Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України – новий етап у розвитку теории та практики здійснення кримінального провадження / Л. Удалова, В. Рожнова // Право України. – 2013. - № 11. – С. 80 – 87.

121. Ульянова Л. Т. Проверка доказательств в системе процессуального доказывания / Л. Т. Ульянова // Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе : тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 34–38.

122. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 – х т. / И. Я. Фойницкий. - Санкт-Петербург : Издательство «АЛЬФА», 1996. – Т.2. – С. 162 - 312.

123. Чорноус Ю. Місце та значення слідчих дій у процесі доказування по кримінальній справі / Ю. Чорноус // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 4. — С. 117—121.

124. Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам : проблемы теории и правового регулирования / Шейфер С. А. — М. : Норма, 2010. — 240 с.

125. Шило О. Речові докази як процесуальне джерело доказів / О. Шило // Вісник прокуратури. – 2013. - № 6 (144). – С. 76 – 83.

126. Шумило М. Докази досудового і судового провадження в КПК України: співвідношення та їх функціональне призначення / М. Шумило // Право України. – 2013. - № 11. – С. 206 – 214.

127. Юрга А. К. К определению понятия вещественного доказательства / А. К. Юрга // Вопросы криминалистики. – 1961. – № 1–2. – С. 97–97.

128. Якубович Н.А. Понятие доказывания в советском уголовном процессе / Н. А. Якубович // Сов. гос. и право. – 1965.–№ 7. – С. 113–120.

129.Яцюк О. В. Деякі аспекти визначення предмета й сутності процесу доказування у кримінальному судочинстві / О. В. Яцюк // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2002. – № 3. – С. 234–240.

 

Тема 6. Форми і порядок фіксування кримінального провадження, процесуальних рішень та повідомлень у кримінальному процесі.

Основні терміни та поняття:кримінальне провадження; фіксування кримінального провадження; процесуальні рішення; слідчі дії; повідомлення у кримінальному процесі.

Дата добавления: 2016-03-26; просмотров: 430 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Cудебник 1497 г. Общая характеристика
 2. I. Краткая характеристика группы занимающихся
 3. I. Общая характеристика толпы. Психологический закон ее духовного единства
 4. I. Типологія девіантів та девіантної поведінки. Оглядова характеристика різних форм девіацій дітей та молоді
 5. I. Характеристика проблемы
 6. II раздел: Организационно-экономическая характеристика ОАО Семьянское» Воротынского района Нижегородской области
 7. II. Агроэкспуатационная характеристика культивационных сооружений
 8. II. Анализ положения дел в отрасли. Краткая характеристика развивающего центра
 9. II. Коротка характеристика розвитку
 10. III.3.2. Классификация и краткая характеристика основных АХОВ
 11. IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
 12. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА. Мета ІНДЗ: вироблення у студентів навичок самостійної роботи з історичними джерелами та історіографічною літературою для удосконалення знань


Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.029 с.