Лекции.Орг
 

Категории:


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...

Предмет курсу. Вивчення топографії та геодезії. Їх зв’язок з іншими наукамиЗагрузка...

Сесія ВЕСНА 2014.

Топографія з основами геодезії, 1курс.

Предмет курсу. Вивчення топографії та геодезії. Їх зв’язок з іншими науками.

Топографія – наука, що вивчає земну поверхню (тобто елементи її фізичної поверхні і розташовані на ній об’єкти діяльності людини) у геометричному відношенні. Метою цього вивчення є створення топографічних карт.

До числа основних наукових і практичних задач, які розв’язуються топографією, варто віднести розробку й удосконалювання методів створення топографічних карт, способів зображення на них земної поверхні, способів і правил використання карт у рішенні наукових і практичних задач.

Топографія тісно пов’язана з картографією і геодезією.

Геодезією називається наука, що вивчає форму (фігуру) і розміри Землі, розробляє методи створення координатних систем для детального вивчення земної поверхні та проведення на ній різних вимірів (лінійних, кутових та ін.).

Топографія і картографія має широке застосування у всіх галузях господарства.

При дослідженні місцевості та проектуванні залізничних і шосейних доріг, каналів, тунелів, трубопроводів необхідно проводити зйомку ділянок місцевості, по якій вони будуть прокладатися.

При будівництві і реконструкції населених пунктів, шахт, заводів і фабрик попередньо складають плани, на які наносять проектовані споруди, і тільки після цього приступають до здійснення проекту.

Гірська справа вимагає наявності точних топографічних планів поверхні Землі, тому що тільки за їх допомогою можна правильно вести підземні роботи, будувати наземні споруди та враховувати взаємовплив підземних робіт у сусідніх шахтах.

Відповідні топографічні відомості на сьогодні потрібні і фахівцям-екологам при вирішенні задач щодо визначення і позначення на місцевості санітарно-захисних зон (СЗЗ), врахування та прогнозування наслідків техногенних аварій і катастроф, розміщення об’єктів ландшафтно-паркового мистецтва та проведення інших природоохоронних заходів.

Тісні зв’язки топографії, картографії і геодезії з географією, геологією, ґрунтознавством і іншими галузями науки, сприяють більш глибокому розумінню властивостей фізичної поверхні Землі, правильному зображенню їх на картах і планах.

Широке використання фотознімків визначило зв’язок топографії з фотограмметрією, що вирішує задачі виміру об'єктів земної поверхні і визначення їхніх координат по фотозображеннях.

З розробкою методів одержання інформації про земну поверхню за допомогою дистанційних засобів зондування (ДЗЗ) штучних супутників Землі, стала розвиватися космічна топографія і геодезія.

Методи рішення наукових і практичних задач геодезії і топографії ґрунтуються на законах математики і фізики.

Досягнення кібернетики і сучасної обчислювальної техніки є базою для автоматизації робіт зі створення топографічних карт.

Значення топографії і картографії для науки в цілому є дуже важливе.

Топографічні карти дозволяють вивчати поверхню Землі з погляду умов для життєдіяльності людини, ступеня освоєння окремих територій і можливостей подальшого розвитку цього процесу.

Топографічні карти є основою для відображення результатів наукових досліджень і практичної діяльності в географії, геології, екології й інших науках про Землю. Вони потрібні при розвідці й експлуатації природних багатств, плануванні і розміщенні продуктивних сил країни, проектуванні інженерних споруд, при розробці і здійсненні економічних, екологічних, політичних та багатьох інших задач.

 

2. Визначення топографічної карти. Топографічний план. Відмінність топографічних кар від топографічних планів.

Карти топографічні — докладні, єдині за змістом, оформленням і математичною основою географічні карти, на яких зображені природні і соціально-економічні об'єкти місцевості з властивими їм якісними і кількісними характеристиками і особливостями розміщення.

 

План топографі́чний — зображення на площині проекції звичайно у великому масштабі обмеженої ділянки місцевості, без врахування кривизни земної поверхні. Топографічні плани створюються в масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 і 1 : 500. Призначаються вони для розробки проектів, робочих креслень і креслень по забезпеченню будівництва різних інженерних споруджень, а також геологорозвідувальних робіт і будівництва й експлуатації гірничодобувних підприємств. Геодезичною основою топографічних планів служать пункти державної геодезичної мережі.

Відмінність полягає в тому, что карта- це зменшене узагальнене зображення на площині поверхні Землі чи її значних територій з урахуванням кривизни Землі, а план- це зменшене подібне зображення невеликих ділянок поверхні Землі без урахування кривизни Землі.

 

Дата добавления: 2015-11-23; просмотров: 620 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. II. Общая характеристика предмета
 2. Quot;Основы экологии и экономика природопользования" как межотраслевая учебная дисциплина. Предмет и методология курса
 3. А. Сміт про предмет і завдання політичної економії
 4. Анализ требования к созданию предметно-развивающей среды
 5. Анализ учебников по предмету «Человек и мир»
 6. Аналіз предмету злочину у посяганнях, пов'язаних із наркотизмом
 7. Билет 13 Экологическая дифференциация человечества. Адаптивные типы людей.2. Предмет и задачи медицинской гельминтологии. Понятие о гео- и биогельминтах, антропонозах и зоонозах
 8. В русском языке есть большая группа глаголов, которые обозначаютдействие, происходящее само по себе, без действующего лица (или предмета)
 9. Ведение Предмет и задачи спецкурса
 10. Взаємозв'язок соціології з іншими науками
 11. Взаємозв’язок доходів споживання і заощадження
 12. Взаємозв’язок меркантилізму. фізіократії та індустріального суспільства


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.