Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


що забезпечують л≥тературну осв≥ту
 онцепц≥€ л≥тературноњ осв≥ти в 11-р≥чн≥й загальноосв≥тн≥й школ≥ повинна знайти вт≥ленн€ в нових стандартах, програмах, п≥дручниках, пос≥бниках, хрестомат≥€х.

ƒл€ наповненн€ л≥тературних курс≥в зм≥стом сл≥д визначити крањни, знаков≥ л≥тературн≥ постат≥ та њх твори. ƒл€ кожного класу визначаЇтьс€ л≥тературний канон: 80 % твор≥в дл€ обовТ€зкового вивченн€ в школах ус≥х тип≥в ≥ 20 % твор≥в таких, з €ких учитель маЇ змогу самост≥йно обирати художн≥ твори дл€ вивченн€ з урахуванн€м типу школи, ≥ндив≥дуальних особливостей учн≥в та рег≥он≥в, де вони мешкають.

Ќавчальн≥ програми дл€ дисципл≥н, що забезпечують л≥тературну осв≥ту, мають бути зор≥Їнтован≥ на результат навчальноњ д≥€льност≥ учн≥в. ” по€снювальн≥й записц≥ в≥дображаютьс€ актуальн≥сть ≥ мета навчального предмета, характеристика структури програми, особливост≥ орган≥зац≥њ навчально-виховного процесу, критер≥њ оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень, рекомендац≥њ щодо роботи з програмою. —труктура навчальноњ програми маЇ так≥ складов≥: клас (загальна к≥льк≥сть годин, к≥льк≥сть годин на тиждень, резервний час); виучувана тема та анотац≥€ до нењ, к≥льк≥сть годин дл€ вивченн€; програма кожного класу побудована за тематичними блоками з в≥дпов≥дними рубриками (теор≥€ л≥тератури; м≥жл≥тературн≥ звТ€зки; м≥жпредметн≥ звТ€зки; наочн≥сть та ≤ “; дл€ вивченн€ напамТ€ть); перел≥к художн≥х твор≥в з €кого вчитель самост≥йно обираЇ дл€ вивченн€ у клас≥, а також рекомендуЇ до самост≥йного читанн€. ” додатках до програми м≥ст€тьс€: перел≥к навчальноњ та навчально-методичноњ л≥тератури; критер≥њ оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень учн≥в дл€ кожного класу; права та обовТ€зки вчител€.

ѕ≥дручники створюютьс€ в≥дпов≥дно до вимог програми. ƒл€ 5 Ц 7 клас≥в Ц це п≥дручник-хрестомат≥€, дл€ 8 Ц 11 клас≥в Ц п≥дручники, до €ких створюютьс€ окрем≥ хрестомат≥њ. ” п≥дручнику-хрестомат≥њ та п≥дручниках розгл€даютьс€ твори, €к≥ визначен≥ в л≥тературному канон≥ дл€ обовТ€зкового вивченн€ в загальноосв≥тн≥х закладах ус≥х тип≥в.

” структур≥ п≥дручника мають бути так≥ складов≥: вступ; повторенн€ вивченого у попередньому клас≥; статт≥ про письменник≥в (вони повинн≥ бути невеликого обс€гу ≥ спри€ти зац≥кавленню учн≥в особист≥стю й творч≥стю автора, п≥дготувати њх до сприйн€тт€ запропонованого твору); теоретичн≥ пон€тт€ (в≥домост≥ з теор≥њ л≥тератури подаютьс€ дв≥ч≥: окремою рубрикою ≥ в —ловничку л≥тературознавчих терм≥н≥в). ћетодичний матер≥ал п≥дручника повинен бути структурований р≥зноман≥тними рубриками, наприклад: Ђѕрагнемо бути творчими читачамиї, Ђѕ≥дсумовуЇмо вивченеї, Ђ÷≥каво знатиї, ЂЋ≥тературн≥ куточки св≥туї тощо (назви рубрик та њх к≥льк≥сть запропонован≥ умовно ≥ можуть зм≥нюватис€). «авершують п≥дручник так≥ рубрики €к: Ђ орисн≥ поради творчому читачев≥ї, Ђ—ловничок л≥тературознавчих терм≥н≥вї, ЂЋ≥тература дл€ читанн€ вл≥ткуї, Ђ«м≥стї та ≥н.

навчальних пос≥бниках подаЇтьс€ додаткова ≥нформац≥€ про письменник≥в, жанри й роди л≥тератури, розвиток л≥тературного процесу в ц≥лому. ”т≥м, у пос≥бниках, €к ≥ в п≥дручниках, ц≥лком необх≥дним Ї методичний апарат, €кий дозволить учн€м самост≥йно опрацювати теми, здобути певн≥ вм≥нн€ й навички, розширити кругогл€д.

’рестомат≥њ мають м≥стити ц≥л≥сн≥ л≥тературн≥ твори, а також систему запитань ≥ завдань до художн≥х текст≥в (або фрагмент≥в). ƒл€ 8 Ц 11 клас≥в можна створити окрем≥ хрестомат≥њ (по жанрово-родовому принципу, хронолог≥чному принципу тощо: наприклад, хрестомат≥њ поетичних твор≥в, драматичних твор≥в, хрестомат≥њ твор≥в романтизму, реал≥зму, модерн≥зму, постмодерн≥зму тощо). ¬елик≥ прозов≥ твори, €к≥ не вм≥щуютьс€ в меж≥ хрестомат≥њ, можна видавати окремою сер≥Їю ЂЎк≥льна б≥бл≥отекаї.

«м≥стове наповненн€ л≥тературних дисципл≥н реал≥зуЇтьс€ в подальш≥й розробц≥ тип≥в урок≥в, сучасних метод≥в ≥ методик навчанн€, розвиткутехнолог≥њ оц≥нюванн€ знань.

Ќова  онцепц≥€ л≥тературноњ осв≥ти в 11-р≥чн≥й школ≥ покликана забезпечити п≥днесенн€ впливу л≥тератури в процес≥ становленн€ особистост≥ школ€р≥в, формуванн€ њх загальноњ культури, нац≥ональноњ св≥домост≥ й громад€нськоњ позиц≥њ.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 410 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1591 - | 1449 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.