Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќц≥нка ф≥нансовоњ ст≥йкост≥
јбсолютн≥ показники ф≥нансовоњ ст≥йкост≥.

1. Ќа€вн≥сть власного оборотного кап≥талу (¬ќ ), €ку визнача≠ють €к р≥зницю власного кап≥талу п≥дприЇмства (¬ ) та суми необо≠ротних актив≥в (Ќј): ¬ќ  = ¬  Ц Ќј. Ќестача або зменшенн€ суми власних оборотних засоб≥в призводить до зб≥льшенн€ величини за≠лученого кап≥талу ≥ посиленн€ ф≥нансовоњ залежност≥ п≥дприЇмства.

 

¬ќ  = ¬  Ц Ќј

¬ќ 2007= 66057,75- 102715,70= -36657,95

¬ќ 2008= 101065- 102716= -1651

¬ќ 2009= 133145- 209007= -75862

÷ей показник Ї в≥дЇмним, що св≥дчить про зб≥льшенн€ величини залученного кап≥талу ≥ посиленн€ ф≥нансовоњ залежност≥ п≥дприЇмства.

2. Ќа€вн≥сть власного оборотного ≥ довгостроково залученого кап≥талу, €кий називаЇтьс€ перманентним (ѕ ) ≥ визначаЇтьс€ €к сума власного оборотного кап≥талу та довгостроково залученого кап≥талу (ƒ« ):

ѕ  = ¬ќ  + ƒ« 

ѕ 2007= -36657,95+0= -36657,95

ѕ 2008= -1651+0=-1651

ѕ 2009= -75862+0=-75862

3. «агальна величина кап≥талу дл€ формуванн€ запас≥в ≥ витрат (« зв), €ку визначають €к суму перманентного кап≥талу та короткостроково залученого кап≥талу ( « ):

« зв = ѕ  +  « 

« зв = ¬ќ  + ƒ«  +  « .

« зв2007 = -36657,95+0= -36657,95

« зв2008 = -1651+0= -1651

« зв2009 = -75862+0= -75862

¬изначаючи ф≥нансову ситуац≥ю, можна використати триком≠понентний показник:

сер. = [—1(+ ¬ќ ), S2(+ ƒ« ), S3(+  « )]

сер2007 = [—1( -36657,95 ), S2(0), S3(0)]

сер2008= [—1( -1651 ), S2(0), S3(0)]

сер2009 = [—1( -75862 ), S2(0), S3(0)]

«а цими розрахунками можна вид≥лити чотири типи ф≥нансо≠вих ситуац≥й на п≥дприЇмств≥.

сер. (х) {(1, €кщо ≥ 0) / (0, €кщо ≤ 0)}

 

јбсолютна ≥ нормальна ст≥йк≥сть ф≥нансового стану характери≠зуЇтьс€ прибутков≥стю господарюванн€ та в≥дсутн≥стю порушень ф≥нансовоњ дисципл≥ни. Ќест≥йкий ф≥нансовий стан пов'€заний з порушенн€ми плат≥жноњ дисципл≥ни та зниженн€м рентабельност≥ кап≥талу.  ризовий ф≥нансовий стан св≥дчить про потенц≥йну мож≠лив≥сть банкрутства.

 

“аблиц€. “ипи ст≥йкост≥ ф≥нансового стану п≥дприЇмства

“ипи ст≥йкост≥ ф≥нансового стану «наченн€ коеф≥ц≥Їнту
¬ќ  ƒ«   «  сер.
јбсолютна ст≥йк≥сть ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 1,1,1
Ќормальна ст≥йк≥сть < 0 ≥ 0 ≥ 0 0,1,1
Ќест≥йкий ф≥нансовий стан < 0 < 0 ≥ 0 0,0,1
 ризовий ф≥нансовий стан < 0 < 0 < 0 0,0,0

 

ћаючи розрахунки ус≥х показник≥в ¬ќ , ƒ« ,  «  —сер, можна визначити тип ф≥нансовоњ стану нашого п≥дприЇмства:

¬ќ  < 0

ƒ«  = 0
 «  = 0

—сер 0,1,1

÷е означаЇ, що п≥дприЇмство маЇ нормальну ф≥нансову ст≥йк≥сть, при цьому воно маЇ достатньо високий р≥вень платоспроможност≥ за в≥дсутност≥ коротко ≥ довгострокових кредит≥в банк≥в.

ќц≥нка рентабельност≥

1) ‘≥нансовий результат в≥д звичайноњ д≥€льност≥ до оподаткуванн€:

‘зв2007=0

‘зв2008=0

‘зв2009=1611,5

2) –ентабельн≥сть продукц≥њ: –€д100(105) / р€д 035 («в≥т про ф≥нансов≥ результати)

2007: 7080,9/61186,8=0,12

2008: -12669,5/944,5= -13,4

2009: 2676/89975,5=0,03

3) –ентабельн≥сть основноњ д≥€льност≥: р€д100(105) / р€д040 («в≥т про ф≥нансов≥ результати)

2007: 7080,9/59860,8=0,12

2008: -12669,5/-123393= -0,1

2009: 2676/-89694= -0,03

4) –ентабельн≥сть основного кап≥талу: –€д170(зв≥ту) / р€д280(балансу)

2007: 0

2008: 0

2009: 1611,5/232555=0,01

5) –ентабельн≥сть власного кап≥талу: –€д170(зв≥ту) / р€д380 (балансу)

2007: 0

2008: 0

2009: 1611,5/133145=0,01

6) ѕер≥од окупност≥ власного кап≥талу: р€д380 (балансу) / р€д170 (зв≥ту)

2007: 0

2008: 0

2009: 133145/1611,5=82,6

ќтже, €к ми бачимо з оц≥нки рентабельн≥ст≥ п≥дприЇмство маЇ де€к≥ недол≥ки, €к≥ необх≥дно в подальшому виправити ф≥нансовим менеджерам, що призведе до покращенн€ ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ п≥дприЇмства ≥ його розвитку.

¬ертикальний баланс п≥дприЇмства
 
јктив –оки ¬≥дхиленн€ (+-) 2009 до 2007
 од р€дка      
  тис.грн питома вага,% тис.грн питома вага,% тис.грн питома вага,%
≤. Ќеоборотн≥ активи, всього   101741,95 120,73 102050,90 81,42 49044,58 21,09  
залишкова варт≥сть   973,75 1,16 1755,50 1,40 1413,00 0,61 -0,55
незавершене буд≥вництво   22687,60 26,92 22687,60 18,10 8770,50 3,77 -23,15
залишкова варт≥сть основних засоб≥в   77529,30 92,00 77529,30 61,85   16,68 -75,32
ƒовгостроков≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ:                
≥нш≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ   23,20 0,03 9,00 0,01 9,00 0,00 -0,02
ƒовгострокова деб≥торська заборгован≥сть   83,40 0,10 69,50 0,06 56,50 0,02 -0,07
¬≥дстрочен≥ податков≥ активи   1418,45 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,68
II. ќборотн≥ активи, всього   20378,90 24,18 19902,65 15,88 23513,50 10,11  
в тому числ≥:                
¬иробнич≥ запаси   11294,35 13,40 10743,50 8,57 7363,50 3,17 -10,24
Ќезавершене виробництво   0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
√отова продукц≥€   106,15 0,13 205,50 0,16 109,00 0,05 -0,08
“овари   514,50 0,61 624,00 0,50 139,00 0,06 -0,55
¬ексел≥ одержан≥   420,10 0,50 420,00 0,34 420,00 0,18 -0,32
ƒеб≥торська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги:                
чиста реал≥зац≥йна варт≥сть   5458,65 6,48 2335,00 1,86 7250,00 3,12 -3,36
ƒеб≥торська заборгован≥сть за розрахунками:                
з бюджетом   112,35 0,13 992,50 0,79 1009,50 0,43 0,30
за виданими авансами   726,15 0,86 2172,00 1,73 2949,50 1,27 0,41
≤нша поточна деб≥торська заборгован≥сть   93,20 0,11 112,00 0,09 163,00 0,07 -0,04
√рошов≥ кошти та њх екв≥валенти:               0,00
в нац≥ональн≥й валют≥   20,7 16,1 18,4 0,01 33,5 0,01 -16,09
в ≥ноземн≥й валют≥   0,3 14,5 7,4 0,01 4,0 0,00 -14,50
≤нш≥ оборотн≥ активи   1632,4 2912,3 2272,4 1,81 4072,5 1,75 -2910,55
III. ¬итрати майбутн≥х пер≥од≥в   1601,25 1,90 17,50 0,01 34,5 0,01 -1,89
Ѕаланс   84273,0 100,00 125340,60 100,00 232554,5 100,00 *
                 
ѕасив                
—татутний кап≥тал   48097,5 57,07 63098,50 50,34 78099,0 33,58 -23,49
≤нший додатковий кап≥тал   38931,0 46,20 71503,50 57,05 94271,5 40,54 -5,66
Ќерозпод≥лений прибуток (непокритий збиток)   -20970,8 -24,88 -33537,00 -26,76 -39225,5 -16,87 8,02
II. «абезпеченн€ таких витрат ≥ платеж≥в                
«абезпеченн€ виплат персоналу   494,1 0,59 702,50 0,56 983,0 0,42 -0,16
III. ƒовгостроков≥ зобов'€занн€         0,00   0,00 0,00
¬≥дстрочен≥ податков≥ зобов'€занн€   8429,9 10,00 14317,50 11,42 21519,5 9,25 -0,75
IV. ѕоточн≥ зобов'€занн€         0,00   0,00 0,00
¬ексел≥ видан≥   20388,8 24,19 8867,00 7,07 6664,5 2,87 -21,33
 редиторська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги   15525,9 18,42 18614,50 14,85 20647,0 8,88 -9,54
з одержаних аванс≥в   13054,6 15,49 24924,50 19,89   10,31 -5,18
з бюджетом   210,5 0,25 235,00 0,19   0,11 -0,14
з≥ страхуванн€   297,8 0,35 318,00 0,25   0,15 -0,20
з оплати прац≥   697,2 0,83 692,50 0,55   0,31 -0,52
з учасниками   19,7 0,02 20,00 0,02   0,00 -0,02
≤нш≥ поточн≥ зобов'€занн€   152,6 0,18 13667,50 10,90 24265,5 10,43 10,25
V. ƒоходи майбутн≥х пер≥од≥в   11,9 0,01 6,00 0,00   0,00 -0,01
Ѕаланс   84273,0 100,00 125340,60 100,00 232554,5 100,00 *

 

√оризонтальний баланс п≥дприЇмства  
               
јктив –оки  
 од р€дка        
  тис.грн % тис.грн % тис.грн %  
≤. Ќеоборотн≥ активи, всього                
залишкова варт≥сть   973,75 100,00 1755,50 180,28 1413,00 80,49  
незавершене буд≥вництво   22687,60 100,00 22687,60 100,00 8770,50 38,66  
залишкова варт≥сть основних засоб≥в   77529,30 100,00 77529,30 100,00   50,06  
ƒовгостроков≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ:     100,00          
≥нш≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ   23,20 100,00 9,00 38,79 9,00 100,00  
ƒовгострокова деб≥торська заборгован≥сть   83,40 100,00 69,50 83,33 56,50 81,29  
¬≥дстрочен≥ податков≥ активи   1418,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
II. ќборотн≥ активи, всього                
в тому числ≥:                
¬иробнич≥ запаси   11294,35 100,00 10743,50 95,12 7363,50 68,54  
Ќезавершене виробництво   0,05 100,00 0,00 0,00 0,00    
√отова продукц≥€   106,15 100,00 205,50 193,59 109,00 53,04  
“овари   514,50 100,00 624,00 121,28 139,00 22,28  
¬ексел≥ одержан≥   420,10 100,00 420,00 99,98 420,00 100,00  
ƒеб≥торська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги:                
чиста реал≥зац≥йна варт≥сть   5458,65 100,00 2335,00 42,78 7250,00 310,49  
ƒеб≥торська заборгован≥сть за розрахунками:                
з бюджетом   112,35 100,00 992,50 883,40 1009,50 101,71  
за виданими авансами   726,15 100,00 2172,00 299,11 2949,50 135,80  
≤нша поточна деб≥торська заборгован≥сть   93,20 100,00 112,00 120,17 163,00 145,54  
√рошов≥ кошти та њх екв≥валенти:     100,00          
в нац≥ональн≥й валют≥   20,7 100,00 60,4 291,55 33,5 55,51  
в ≥ноземн≥й валют≥   0,3 100,00 50,2 16716,67 4,0 7,98  
≤нш≥ оборотн≥ активи   1632,4 100,00 866,2 53,06 4072,5 470,16  
III. ¬итрати майбутн≥х пер≥од≥в   1601,25 100,00 17,50 1,09 34,5 197,14  
Ѕаланс   84273,0 100,00 125340,60 148,73 232554,5 185,54  
                 
ѕасив                
—татутний кап≥тал   48097,5 100,00 63098,50 131,19 78099,0 123,77  
≤нший додатковий кап≥тал   38931,0 100,00 71503,50 183,67 94271,5 131,84  
Ќерозпод≥лений прибуток (непокритий збиток)   -20970,8 100,00 -33537,00 159,92 -39225,5 116,96  
II. «абезпеченн€ таких витрат ≥ платеж≥в                
«абезпеченн€ виплат персоналу   494,1 100,00 702,50 142,19 983,0 139,93  
III. ƒовгостроков≥ зобов'€занн€     100,00          
¬≥дстрочен≥ податков≥ зобов'€занн€   8429,9 100,00 14317,50 169,84 21519,5 150,30  
IV. ѕоточн≥ зобов'€занн€     100,00          
¬ексел≥ видан≥   20388,8 100,00 8867,00 43,49 6664,5 75,16  
 редиторська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги   15525,9 100,00 18614,50 119,89 20647,0 110,92  
з одержаних аванс≥в   13054,6 100,00 24924,50 190,93   96,23  
з бюджетом   210,5 100,00 235,00 111,67   110,64  
з≥ страхуванн€   297,8 100,00 318,00 106,80   109,43  
з оплати прац≥   697,2 100,00 692,50 99,33   104,84  
з учасниками   19,7 100,00 20,00 101,52   50,00  
≤нш≥ поточн≥ зобов'€занн€   152,6 100,00 13667,50 8956,42 24265,5 177,54  
V. ƒоходи майбутн≥х пер≥од≥в   11,9 100,00 6,00 50,42   16,67  
Ѕаланс   84273,0 100,00 125340,60 148,73 232554,5 185,54  
                             

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 262 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

1636 - | 1396 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.