Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ насильницькоњ повед≥нки, њњ ознаки та класиф≥кац≥€
ѕрот€гом багатов≥ковоњ ≥стор≥њ у св≥т≥ панував культ сили. ¬≥н був основою розум≥нн€ велич≥ держави, оц≥нки ≥сторичноњ постат≥, незалежноњ особистост≥. Ќа цьому трималис€ ≥мпер≥њ, њх могутн≥сть. ≤стор≥€ народ≥в здеб≥льшого подавалась €к ≥стор≥€ в≥йн, а створенн€ соц≥уму Ч через силу та насильство. ѕроте проблема насильства та пошук ненасильницьких метод≥в вир≥шенн€ питань ≥сторично виникали ≥ будуть актуальними завжди.

”крањна, незалежн≥сть €коњ задекларована в  онституц≥њ, прагне стати г≥дним членом св≥товоњ сп≥льност≥. јле г≥дн≥сть держави багато в чому залежить в≥д того, €к вона охорон€Ї права та свободи своњх громад€н, п≥клуЇтьс€ про њх здоров'€. —ьогодн≥ насильство влади послабилось, але зросла "влада" насильства на вулиц€х наших м≥ст ≥ с≥л. ќтже, дл€ того, щоб завоювати повагу у св≥т≥, нам необх≥дно навчитись поважати один одного у власному дом≥.

ѕон€тт€ "насильство" та пох≥дн≥ в≥д нього широко використовуютьс€ в чинному крим≥нальному кодекс≥ ”крањни.

ѕ≥д насильством розум≥ють ф≥зичний або псих≥чний вплив особи на ≥ншу людину, €кий порушуЇ њњ право на особисту недоторканн≥сть, з метою дос€гненн€ певного особистого "задоволенн€".

«азначимо, що зг≥дно з≥ ст.. «  онституц≥њ ”крањни, людина, њњ житт€ ≥ здоров'€, честь ≥ г≥дн≥сть, недоторканн≥сть ≥ безпека визначаютьс€ в ”крањн≥ найвищою соц≥альною ц≥нн≥стю.

Ќасильства за метою под≥л€ютьс€ на три групи:

Ч некорислив≥;

Ч корислив≥;

Ч €к≥ пос€гають на основи нац≥ональноњ або громадськоњ безпеки, а також на авторитет орган≥в державноњ влади ≥ м≥сцевого самовр€дуванн€.

Ќасильницьк≥ некорислив≥ злочини (суто насильницьк≥) кульм≥нац≥Їю мають безпосередньо насильство, вчинивши €ке, злочинець вважаЇ, що дос€г своЇњ мети. ћотивами такого насильства можуть бути помста, ревнощ≥, заздр≥сть, г≥пертрофований статевий ≥нстинкт, садистськ≥ нахили тощо. јле завжди в основ≥ механ≥зму злочинноњ повед≥нки ви€вл€Їтьс€ агресивно-зневажливе, цин≥чне ставленн€ до особи, њњ житт€, ф≥зичного, псих≥чного ≥ духовного здоров'€, чест≥ ≥ г≥дност≥.

ƒо некорисливих насильств належать убивство, вс≥ види т≥лесних ушкоджень, погроза вбивством, мордуванн€, катуванн€, зівалтуванн€ та ≥нш≥ статев≥ домаганн€, хул≥ганство, наруга над могилою, нищенн€, руйнуванн€ чи псуванн€ пам'€ток ≥стор≥њ або культури, жорстоке поводженн€ з тваринами та де€к≥ ≥нш≥.  рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за скоЇн≥ насильства передбачена в≥дпов≥дними законами.

ўо ж до другоњ ≥ третьоњ групи насильств, то насильство в них Ї лише першим етапом дос€гненн€ особою ≥нших ц≥лей.

«авдають шкоди сусп≥льн≥й безпец≥ демонстрац≥€ по телебаченню ≥ розповсюдженн€ в≥деоф≥льм≥в, що пропагують насильство ≥ секс. ÷е виховуЇ у молод≥ жорсток≥сть, ненависть до людей ≥ тварин, пот€г до скоЇнн€ злочин≥в з елементами садизму, знущанн€ над жертвою.

ќзнаки пон€тт€ насильства:

Ч це активна повед≥нка Ч д≥€. «астосувати насильство шл€хом безд≥€льност≥ не можна;

Ч д≥€, спр€мована проти ≥ншоњ особи;

Ч примусовий вплив, €кий зд≥йснюЇтьс€ всупереч вол≥ потерп≥лого, з застосуванн€м проти нього сили;

Ч запод≥€нн€ шкоди життю, здоров'ю, особист≥й свобод≥ ≥ншоњ людини, запод≥€нн€ т≥лесних ушкоджень, мордуванн€, побоњ тощо;

Ч зал€куванн€, погроза потерп≥лому;

Ч застосовуЇтьс€ умисно ≥ супроводжуЇтьс€ в≥дпов≥дною мотивац≥Їю, в центр≥ €коњ Ч ≥гноруванн€ прав ≥ свобод людини.

Ќасильства за њх походженн€м умовно класиф≥куютьс€ на три групи: побутов≥, дозв≥льн≥, статев≥.

ѕобутов≥ насильства Ч це д≥€нн€ на √рунт≥ конфл≥ктних особистих або громадсько-побутових в≥дносин з потерп≥лим.

ƒозв≥льн≥ насильства Ч це д≥€нн€, €к правило, в компан≥€х, при проведенн≥ в≥льного часу, насамперед р≥зних вид≥в "гул€нн€". ≤нколи цей вид насильства маЇ суто хул≥ганську мотивац≥ю у вигл€д≥ п'€ного зухвальства, бажанн€ принизити оточуючих, демонструванн€ нехтуванн€ елементарними нормами морал≥.

ƒещо специф≥чними вигл€дають статев≥ насильства. Ќайпоширен≥ше ≥з них Ч зівалтуванн€. ƒо таких насильств належать також факти насильницького ≥нцесту Ч зівалтуванн€ батьками своњх дочок, синами Ч матер≥в тощо.

—труктура некорисливоњ насильницькоњ злочинност≥ (за даними 2000 р.) Ї такою: умисн≥ вбивства Ч 13%, т€жк≥ т≥лесн≥ ушкодженн€ Ч —ј–ut!%,зівалтуванн€ Ч 3%, випадки хул≥ганства Ч 65%.

ƒо 70% вбивств учин€ють особи, €к≥ не займалис€ сусп≥льно корисливою д≥€льн≥стю. ¬бивства з використанн€м вогнепальноњ зброњ становл€ть 5%, з використанн€м "холодноњ" зброњ ≥ п≥дручних засоб≥в Ч 40%, вбивства у стан≥ сп'€н≥нн€ Ч близько 60%. ∆≥нок серед убивць близько 13%.

ѕереважна к≥льк≥сть некорисливих насильств маЇ ситуативний характер. ћотивами побутових насильств Ї ненависть, помста, ревнощ≥, хул≥ганство тощо.

«а часом б≥льш≥сть насильств вчин€Їтьс€ у веч≥рню пору, а також у дн≥ в≥дпочинку ≥ св€т.

ќстанн≥м часом почаст≥шали випадки групового насильства, пов'€заного з актами агресивноњ повед≥нки негативно "зар€дженого" угрупованн€ людей, найчаст≥ше молод≥. “ака повед≥нка ви€вл€Їтьс€, зокрема, у руйнуванн≥ обладнанн€ в культурних ≥ спортивних установах, знущанн≥ над людьми тощо. ≤нколи ц€ форма насильницькоњ повед≥нки спираЇтьс€ на так звану "молод≥жну субкультуру", що базуЇтьс€ на сприйманн≥ "≥дол≥в" сучасноњ музики, спорту, а також на пост≥йному вживанн≥ наркотичних речовин, алкоголю.

¬елика небезпека насильницькоњ повед≥нки походить також з боку так званих тотал≥тарних сект, св≥тового центру сатан≥зму, сер≥йних убивць-ман≥€к≥в.

ќтже, насилл€ розгл€нутоњ категор≥њ Ч це некорислив≥ агресивн≥ д≥€нн€, €к≥ вчин€ютьс€ на ірунт≥ конфл≥кт≥в у сфер≥ побутових в≥дносин або п≥д час проведенн€ дозв≥льного часу ≥ мають особист≥сно-конфл≥кт-ну, хул≥ганську мотивац≥ю.

ѕереважна б≥льш≥сть ос≥б, що вчин€ють насильства, мають низький р≥вень осв≥ти, культури ≥ квал≥ф≥кац≥њ, серед них великий в≥дсоток п'€ниць, алкогол≥к≥в, наркоман≥в, токсикоман≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 328 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

1420 - | 1330 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.