Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


A. ѕерерозпод≥л лейкоцит≥в в орган≥зм≥
B. ”пов≥льненн€ м≥грац≥њ лейкоцит≥в у тканини

C. ѕосиленн€ лейкопоезу

D. ѕосиленн€ лейкопоезу та зменшенн€ руйнуванн€ лейкоцит≥в

E. ”пов≥льненн€ руйнуванн€ лейкоцит≥в

126. ѕац≥Їнт страждаЇ на гемораг≥чний синдром, що про€вл€Їтьс€ частими носовими кровотечами, посттравматичними та спонтанними внутр≥шньошк≥рними та внутр≥шньосуглобовими крововиливами. ѕ≥сл€ лабораторного обстеженн€ було д≥агностовано гемоф≥л≥ю ¬. ƒеф≥цит €кого фактора згортанн€ кров≥ обумовлюЇ дане захворюванн€?

A. VIII

B. VII

C. XI

D. IX

E. V

128. ” ж≥нки з III (¬), Rh-групою кров≥ народилась дитина з ≤≤ (ј)групою кров≥. ” дитини д≥агностовано гемол≥тичну хворобу новонародженого внасл≥док резус-конфл≥кту. яка група кров≥ за системою AB0та резус-належн≥сть можлив≥ у батька?

A. II (A), Rh+

B. I (0), Rh+

C. III (B), Rh+

D. I (0), Rh-

E. II (A), Rh-

127. ” юнака 16-ти рок≥в п≥сл€ перенесеного захворюванн€ знижена функц≥€ синтезу б≥лк≥в у печ≥нц≥ внасл≥док нестач≥ в≥там≥ну  . ÷е може призвести до порушенн€:

A.«с≥данн€ кров≥

B. ”творенн€ антикоагул€нт≥в

C. ”творенн€ еритропоетин≥в

D. ќсмотичного тиску кров≥

E. Ўвидкост≥ зс≥данн€ еритроцит≥в

 

128. ѕ≥д час емоц≥йного збудженн€ частота серцевих скорочень („——) у людини 30 рок≥в дос€гла 112 на хвилину. «м≥на стану €коњ структури пров≥дноњ системи серц€ Ї причиною зб≥льшенн€

A. ¬олокна ѕурк≥нТЇ

B. Ќ≥жки пучка √≥са

C. јтр≥овентрикул€рний вузол

D. —иноатр≥альний вузол

E. ѕучок √≥са

129. ” дорослоњ людини тривал≥сть ≥нтервалу –Q складаЇ 0.25 с. ÷е св≥дчить про спов≥льненн€ проведенн€ збудженн€

ј. ¬≥д передсердь до шлуночк≥в.

¬. ѕо л≥в≥й н≥жц≥ пучка √≥са.

—. ѕо прав≥й н≥жц≥ пучка √≥са.

D. ѕо волокнах ѕурк≥нТЇ.

≈. ѕо м≥окарду шлуночк≥в.

130. ” студента 18 рок≥в п≥д час ф≥зичного навантаженн€ реограф≥чно зареЇстровано перерозпод≥л кровотоку орган≥в. ” €ких судинах кровот≥к п≥двищивс€ найб≥льшою м≥рою?

A. ѕеч≥нки

B. √оловного мозку

C. —келетних мТ€з≥в

D. Ќирки

E. Ўлунково-кишкового тракту

131. ” тварини через 2 години п≥сл€ експериментального звуженн€ нирковоњ артер≥њ п≥двищивс€ артер≥альний тиск. « д≥Їю на судини €кого фактору гуморальноњ регул€ц≥њ це повС€зано?

ј. јнг≥отензину ≤≤.

¬.  ортизолу.

—. јльдостерону.

D. ¬азопресину.

≈. ƒофам≥ну.

132. Ќа ≥зольованому серц≥ ввчалась швидк≥сть проведенн€ збудженн€ в р≥зних його д≥л€нках. ƒе була ви€влена найменша швидк≥сть?

A. ¬ пучку √≥са.

B. ¬ волокнах ѕурк≥нТЇ.

C. ¬ атр≥овентрикул€рному вузл≥.

D. ¬ м≥окард≥ передсердь.

≈. ¬ м≥окард≥ шлуночк≥в.

133.Ќа ≥зольованому серц≥ ввчалась швидк≥сть проведенн€ збудженн€ в р≥зних його д≥л€нках. ƒе була ви€влена найменша швидк≥сть?

A. ¬ пучку √≥са.

B. ¬ волокнах ѕурк≥нТЇ.

C. ¬ атр≥овентрикул€рному вузл≥.

D. ¬ м≥окард≥ передсердь.

≈. ¬ м≥окард≥ шлуночк≥в.

134. ѕри анал≥з≥ ≈ √ необх≥дно визначити, що Ї вод≥Їм ритму серц€. «робити це можна на п≥дстав≥ вим≥рюванн€:

A. “ривалост≥ ≥нтервалу R-R

B. јмпл≥туди зубц≥в

C. Ќапр€мку зубц≥в

D. “ривалост≥ зубц≥в

E. “ривалост≥ комплексу QRST

7. ¬ експеримент≥ на ≥зольованому серц≥ зареЇстровано зб≥льшенн€ частоти та сили скорочень серц€ п≥сл€ додаванн€ до перфузату певноњ сол≥. яку с≥ль додали?

A. ’лорид кал≥ю

B. ’лорид кальц≥ю

C. ’лорид натр≥ю

D. Ѕ≥карбонат натр≥ю

E. —ульфат магн≥ю

135. ѕодразненн€ правого блукаючого нерва спричинило р≥зке спов≥льненн€ атр≥овентрикул€рного проведенн€. Ќа ≈ √ про це буде св≥дчити подовженн€:

A. ≥нтервалу –Q.

B. комплексу QRST.

C. зубц€ “.

D. зубц€ –.

E. 2нтервалу RR.

136. ¬ експеримент≥ встановлено, що при подразненн≥ посилюючого нерва ѕавлова можна пом≥тити зб≥льшенн€ сили серцевих скорочень. « д≥Їю €кого мед≥атора повС€заний цей результат?

A. јцетилхол≥ну.

B. Ќормадренал≥ну.

—. —еротон≥ну.

D. ƒофам≥ну.

≈. √јћ .

137. ¬ умовах експерименту у тварини вим≥рювали залежн≥сть артер≥ального тиску в≥д величини судинного опору. ¬каж≥ть судини, в €ких в≥н найб≥льший?

A. јртер≥оли

B. јртер≥њ

C. јорта

D. ¬ени

E.  ап≥л€ри

138. ” людини, 40 рок≥в, п≥сл€ емоц≥йного збудженн€ ви€вили п≥двищенн€ артер≥ального тиску. ¬каж≥ть можливу причину цього ефекту?

A. –озширенн€ артер≥ол

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 694 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1264 - | 1246 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.