Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤нфекц≥€. ≤мунна система орган≥зму. –еакц≥њ неспециф≥чного захисту в≥д ≥нфекц≥йних агент≥в
ЅјЌ  2013

1. Ћ≥кар-бактер≥олог вид≥лив у хвороњ дитини збудника дизентер≥њ ‘лекснера, «оне та ентеропатогенну кишкову паличку ќ55/¬5. як називаЇтьс€ такий тип ≥нфекц≥њ у даноњ дитини?

A *«м≥шана ≥нфекц≥€

B ¬торинна ≥нфекц≥€

C Ќос≥йство патогенних бактер≥й

D —упер≥нфекц≥€

E –е≥нфекц≥€

 

2. ћолодий чолов≥к, у €кого в анамнез≥ була гоноре€ ≥ в≥д €коњ в≥н повн≥стю вил≥кувавс€, знову захвор≥в на гонорею. ¬ даному випадку можно казати про

A *ре≥нфекц≥ю

B м≥кст-≥нфекц≥ю

C рецидив

D супер≥нфекц≥ю

E вторинну ≥нфекц≥ю

 

3. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ фекал≥й ж≥нки 38 рок≥в, €ка 1,5 рок≥в тому перенесла черевний тиф, було ви€влено Salmonella typhi у к≥лькост≥ 102/г. як найб≥льш точно охарактеризувати стан обстеженоњ ж≥нки?

A * Ѕактер≥онос≥йство

B ƒисбактер≥оз

C –е≥нфекц≥€

D —упер≥нфекц≥€

E –ецидив

 

4. ” дитини, що одужуЇ п≥сл€ кору, развинулас€ пневмон≥€, викликана умовно-патогенними бактер≥€ми. яка найб≥льш ймов≥рна форма ц≥Їњ ≥нфекц≥њ?

A *¬торинна ≥нфекц≥€

B –е≥нфекц≥€

C —упер≥нфекц≥€

D ѕерсистуюча ≥нфекц≥€

E √осп≥тальна ≥нфекц≥€

 

5. ѕ≥сл€ введенн€ вакцини Ѕ÷∆ немовл€там ≥мун≥тет до туберкульозу триваЇ доти, доки в орган≥зм≥ Ї жив≥ бактер≥њ вакцинного штаму. як найб≥льш правильно назвати такий вид ≥мун≥тету?

A * Ќестерильний

B √уморальний

C “ипоспециф≥чний

D ѕрироджений

E ѕерехресний

 

6. ” звС€зку з тим, що наближаЇтьс€ еп≥дем≥€ грипу, районний еп≥дем≥олог складаЇ за€вку на проф≥лактичн≥ препарати. який з них спри€тиме формуванню активного специф≥чного ≥мун≥тету та Ї найменш реактогенним?

A * —убодинична вакцина

B ∆ива вакцина

C ¬бита вакцина

D ƒонорський гама- глобул≥н

E Ћейкоцитарний ≥нтерферон

7. ” звТ€зку з випадком дифтер≥њ виникла необх≥дн≥сть провести запоб≥жн≥ щепленн€ в студентськ≥й груп≥. який препарат сл≥д використати дл€ створенн€ штучного активного ≥мун≥тету?

A *ƒифтер≥йний анатоксин

B јнтидифтер≥йну сироватку

C —пециф≥чний ≥муноглобул≥н

D ¬акцина ј ƒѕ

E ¬акцина з вбитих бактер≥й

 

8. ¬ам запропонован≥ дл€ роботи наступн≥ препарати: 1. Ѕруцельозна шк≥рна вакцина. 2. Ћептосп≥розна вакцина. 3. ¬акцина Ѕ÷∆. 4. јдсорбована коклюшно-дифтер≥йна-правцева вакцина ј ƒѕ. 5. јдсорбований правцевий анатоксин. який вид ≥мун≥тету створюють ц≥ препарати?

A *Ўтучний активний

B Ќестерильний (≥нфекц≥йний)

C јнтибактер≥альний

D Ўтучний пасивний

E јнтитоксичний

 

9. ѕри проведенн≥ медичного обстеженн€ учн≥в була поставлена проба ћанту. Ќа€вн≥стю €ких ≥з перел≥чених специф≥чних чинник≥в зумовлена позитивна реакц≥€?

A *“-л≥мфоцити

B ¬-л≥мфоцити

C јнтит≥ла

D ≈ритроцити

E Ћейкоцити

 

10. ѕри оформленн≥ дитини у школу дл€ вир≥шенн€ питанн€ про необх≥дн≥сть ревакцинац≥њ поставлена проба ћанту, €ка ви€вилась негативною. ѕро що св≥дчить даний негативний результат проби?

A *ѕро в≥дсутн≥сть кл≥тинного ≥мун≥тету до туберкульозу

B ѕро на€вн≥сть кл≥тинного ≥мун≥тету до туберкульозу

C ѕро в≥дсутн≥сть антит≥л до туберкульозних бактер≥й

D ѕро в≥дсутн≥сть антитоксичного ≥мун≥тету до туберкульозу

E ѕро на€вн≥сть антит≥л до туберкульозних бактер≥й

 

11. ¬ каб≥нет до л≥кар€-дерматолога звернувс€ хворий. ≤з гн≥йних вид≥лень ≥з уретри цього пац≥Їнта л≥кар виготовив мазок, пофарбував за √рамом. ѕри м≥кроскоп≥њ в препарат≥ ви€влена маса лейкоцит≥в, в цитоплазм≥ €ких знаходилась велика к≥льк≥сть грамнегативних бобовидних диплокок≥в. –езультати €кого процесу спостер≥гаютьс€ в препарат≥?

A *‘агоцитозу

B ћетаболизму

C  апсулоутворенн€

D —пороутворенн€

E ћал≥гн≥зац≥њ

12. ’лопчик 1,5 рок≥в, €кий не отримував планов≥ щепленн€, контактував з хворим на к≥р. « метою екстреноњ специф≥чноњ проф≥лактики дитин≥ було введено донорський гамаглобул≥н. який вид ≥мун≥тету було створено при цьому?

A * ѕасивний

B ѕриродний

C јнтитоксичний

D ѕоствакцинальний

E ћ≥сцевий

13. Ћ≥кар-пед≥атр, провод€чи з батьками бес≥ду про проф≥лактику кору, зауважив, що певна категор≥€ д≥тей маЇ природний пасивний ≥мун≥тет до цього захворюванн€. яких саме д≥тей мав на уваз≥ л≥кар?

A * Ќовонароджен≥

B —тарш≥ 14 рок≥в

C “≥, що перенесли к≥р на першому роц≥ житт€

D “≥, що отримали планов≥ щепленн€

E “≥, чињ батьки не хвор≥ли на к≥р

 

14. ” ≥нфекц≥йну кл≥н≥ку поступив хворий з д≥агнозом "мал€р≥€". який механ≥зм

передач≥ ≥нфекц≥њ характерний дл€ цього захворюванн€?

A *трансм≥сивний

B фекально-оральний

C пов≥тр€но-краплинний

D контактний

E контактно-побутовий

 

15. ” ≥нфекц≥йну кл≥н≥ку повторно поступив хворий з д≥агнозом "гоноре€", що нещодавно вже перен≥с цю ≥нфекц≥ю ≥ виписаний з д≥агнозом "практично здоровий".

яка форма ≥нфекц≥йного процесу спостер≥гаЇтьс€ у нього?

A *ре≥нфекц≥€

B рецидив

C супер≥нфекц≥€

D зм≥шана ≥нфекц≥€

E моно≥нфекц≥€

 

16. ’ворому, що поступив в ≥нфекц≥йну л≥карню з ознаками генерализованной

≥нфекц≥њ, поставлений д≥агноз "септикоп≥Їм≥€". ¬каж≥ть, €кому стану в≥дпов≥даЇ цей д≥агноз.

A *«будники з кров≥ поступають у внутр≥шн≥ органи, де утворюютьс€ гн≥йн≥ вогнища

B «будники з первинного вогнища поступають в кров, але не розмножуютьс€ там

C «будники потрапл€ють в кров ≥ розмножуютьс€ там

D ≈кзотоксини збудник≥в потрапл€ють в кров

E ≈ндотоксини збудник≥в потрапл€ють в кров

 

17. —таф≥лококи добре ростуть на звичайних середовищах, проте при вид≥ленн≥ чистих

культур в≥д хворих пос≥в робл€ть на кров'€ний та жовтково-сольовий агар. « €кою метою використовують ц≥ середовища?

A *ƒл€ визначенн€ фактор≥в патогенност≥

B ƒл€ визначенн€ тинктор≥альних властивостей

C ƒл€ вивченн€ антигенних властивостей

D ƒл€ визначенн€ рухливост≥ бактер≥й

E ƒл€ визначенн€ чутливост≥ до антиб≥отик≥в

 

18. “ривало в грунт≥ можуть збер≥гатис€ спороутворююч≥ бактер≥њ: клострид≥њ правц€, ботул≥зму, газовоњ анаеробноњ ≥нфекц≥њ. ¬каж≥ть шл€х потрапл€нн€ вказаних м≥кроорган≥зм≥в в грунт?

A * « фекал≥€ми

B « сечею

C « водою

D « промисловими в≥дходами

E « мокротою

 

19. ѕатогенним м≥кроорган≥змам властива на€вн≥сть фермент≥в агрес≥њ, €к≥ визначають њх в≥рулентн≥сть. ¬ибер≥ть серед перерахованих ферменти агрес≥њ.

A *√≥алурон≥даза

B  арбог≥драза

C “рансфераза

D ќксидаза

E Ћ≥аза

 

20. ≤нфекц≥йн≥ захворюванн€ заразлив≥ ≥ можуть мати р≥зн≥ форми поширенн€.

як називаЇтьс€ форма, при €к≥й захворюванн€ охоплюють прот€гом короткого

часу дек≥лька крањн ≥ континент≥в?

A ѕандем≥€

B ≈п≥дем≥€

C ≈ндем≥€

D —порадична

E √осп≥тальна

 

21. ¬≥дпов≥дно до первинноњ локал≥зац≥њ збудника захворюванн€ в орган≥зм≥

розр≥зн€ють основн≥ механ≥зми передач≥ ≥нфекц≥њ: пов≥тр€но-краплинний; контактний; трансм≥сивний; фекально-оральний. ¬каж≥ть шл€хи поширенн€ м≥кроб≥в при

трансм≥сивному механ≥зм≥:

A *кровосисн≥ комахи

B крапл≥ слизу з дихальних шл€х≥в

C харчов≥ продукти

D безпосередн≥й контакт з хворим

E контактувванн€ з предметами навколишнього середовища

 

22. ƒифтер≥йн≥ палички продукують сильний екзотоксин. як≥ властивост≥ з

нищеперерахованих характерн≥ дл€ бактер≥йного екзотоксину?

A *—тимулюють утворенн€ антитоксин≥в

B ѕ≥д д≥Їю формал≥ну не знешкоджуютьс€

C ¬ид≥л€Їтьс€ з м≥кробноњ кл≥тини п≥сл€ њњ загибел≥

D ћають глюцидо-липоидно-протеиновую природу

E —тимулюють утворенн€ антибактер≥альних антит≥л

 

23. ” населеному пункт≥ зареЇстрован≥ випадки захворюванн€ на дизентер≥ю. Ќазв≥ть

можливий механ≥зм њњ передач≥ в≥д хворих до здорових.

A *‘екально-оральний

B “рансм≥сивний

C јерогенний

D ¬ертикальний

E јртифициальный

 

24. ѕатогенн≥ м≥кроби, потрапивши в орган≥зм, можуть поширюватис€ в ньому р≥зними

шл€хами. який стан називаЇтьс€ септикоп≥Їм≥Їю?

A *ћ≥кроби з кров≥ поступають у внутр≥шн≥ органи, де утворюютьс€ гн≥йн≥ вогнища

B ћ≥кроб з м≥сц€ проникненн€ поступаЇ в кров, але не розмножуЇтьс€ там

C «будник з кров≥ поступаЇ у внутр≥шн≥ органи;

D ¬ кров потрапл€ють м≥кробн≥ токсини.

E ћ≥кроби знаход€тьс€ в л≥мфовузлах

 

25. ” прац≥вника ферми по вирощуванню овець ≥ к≥з д≥агностовано бруцельоз. як називають ≥нфекц≥њ, при €ких джерелом збудника Ї хвор≥ тварини?

A * «оонозн≥.

B —апронозн≥.

C јнтропонозн≥.

D ¬торинн≥

E «м≥шан≥

 

26. ƒо груп профес≥йного ризику зараженн€ ¬≤Ћ-≥нфекц≥Їю в≥днос€тьс€ люди

р≥зних спец≥альностей, у тому числ≥ медичн≥ прац≥вники. ¬каж≥ть найб≥льш

в≥рог≥дний механ≥зм њх зараженн€.

A *ѕарентеральний

B ‘екально-оральний

C ѕов≥тр€но-краплинний

D ѕов≥тр€но-пиловий

E “рансм≥сивний

 

27. ” школ≥ селища м≥ського типу зареЇстрований спалах бактер≥альноњ дизентер≥њ

серед д≥тей, що пооб≥дали в њдальн≥. ¬каж≥ть найб≥льш в≥рог≥дний механ≥зм зараженн€.

A *‘екально-оральний

B “рансм≥сивний

C јерогенний

D ¬ертикальний

E јртиф≥ц≥альный

 

28. «ахист м≥кроб≥в в≥д фагоцитозу ≥ антит≥л забеспечуЇ певний структурний компонент

кл≥тини. який саме?

A * апсула

B —пора

C ¬≥йки

D ƒжгутики

E ¬ключенн€

 

29. ¬ лаборатор≥њ вивчали в≥рулентн≥сть збуднику дифтер≥њ. ѕри цьому проводили

внутр≥шньоочеревенне зараженн€ лабораторних тварин. ¬ ход≥ експерименту

встановлена доза бактер≥й, €ка викликаЇ загибель 95 % тварин. яку одиницю

вим≥рюванн€ в≥рулентност≥ визначали в лаборатор≥њ?

A *DLM.

B DCL.

C LD50.

D ≤ƒ.

E LD 5.

 

30. ѕоворотний тиф, викликаний B.caucasica зустр≥чаЇтьс€ лише на конкретн≥й територ≥њ, де Ї перенощик кл≥щ роду Alectorobius. як можна назвати таку ≥нфекц≥ю?

A *≈ндемичною

B ≈кзотичною

C —порадичною

D ѕандем≥чною

E ≈п≥дем≥чною

 

31. Ќа 5-й день п≥сл€ екстракц≥њ зуба хворий був доставлений в кл≥н≥ку х≥рург≥чноњ стоматолог≥њ де йому був вскритий гн≥йний абсцес. ќднак на 5-й день у нього з´€вилас€ висока температура, а при пос≥в≥ кров≥ вид≥лений патогенний стаф≥локок. як називаЇтьс€ така форма розповсюдженн€ м≥кроб≥в в орган≥зм≥?

A *—ептицем≥€

B ѕаразитем≥€

C “оксинем≥€

D ¬≥русем≥€

E јнтигенем≥€

 

32. ’ворий сиф≥л≥сом пройшов курс антиб≥отикотерап≥њ ≥ повн≥стю вил≥кувавс€. јле через певний час знову ≥нф≥кувавс€ Treponema pаllidum. ÷ю форму ≥нфекц≥њ можна в≥днести доЕ

A *–е≥нфекц≥≥

B –ецидиву

C ¬торинна инфекц≥€

D —упер≥нфекц≥€

E ”складненн€

 

33. ѕатогенн≥ бактер≥њ волод≥ють здатн≥стю активно проникати у внутр≥шнЇ середовище

орган≥зму та ≥нтенсивно поширюватис€ у тканинах. який з перел≥чних фермент≥в

забезпечуЇ ≥нвазивн≥ властивост≥ бактер≥й?

A * √≥алурон≥даза

B Ћактаза

C  аталаза

D ќксидоредуктаза

E ѕлазмокоагулаза

 

34. ¬ матер≥ал≥, вз€тому в≥д хвороњ людини, знайдено дек≥лька вид≥в м≥кроорган≥зм≥в

(стаф≥лококи та стрептококи р≥зних вид≥в), €к≥ стали причиною захворюванн€. як

називаЇтьс€ такий вид ≥нфекц≥њ?

A *«м≥шана ≥нфекц≥€.

B —упер≥нфекц≥€.

C –е≥нфекц≥€.

D ¬торинна ≥нфекц≥€.

E  о≥нфекц≥€.

 

35. ƒвор≥чний хлопчик, €кий не був ≥мун≥зований проти кору, мав контакт з хворою на к≥р

людиною. Ћ≥кар призначив дитин≥ ≥муноглобул≥н. який вид ≥мун≥тету формуЇтьс€ п≥сл€

введенн€ ≥муноглобул≥н≥в?

A *Ўтучний пасивний

B Ўтучний активний

C ѕриродний пасивний

D ѕриродний активний

 

36. ƒвохм≥с€чна дитина контактувала з хворим на к≥р старшим братом. ƒ≥льничий пед≥атр ствержуЇ, що непотр≥бно робити в такому в≥ц≥ щепленн€ проти кору, нав≥ть п≥сл€ контакту з хворим. « чим це пов'€зано?

A *Ќа€вн≥сть материнського ≥мун≥тету

B ¬исока реактогенн≥сть вакцини

C Ќизька ефективн≥сть вакцини

D ƒуже малий в≥к дитини

E -

 

37. ” м≥ст≥ еп≥дем≥€ грипу. який препарат можна порекомендувати люд€м дл€ неспециф≥чноњ проф≥лактики захворюванн€?

A * Ћейкоцитарний ≥нтерферон.

B ѕротигрипозну вакцину.

C ѕен≥цил≥н.

D ѕротигрипозний бактер≥офаг.

E ѕротигрипозну сироватку.

 

38. ” дитини 1,5 року д≥агностовано ≥мунодеф≥цит, при €кому к≥льк≥сть ¬-л≥мфоцит≥в в норм≥, але вони функц≥онально не активн≥. який фактор захисту порожнини ротовоњ порожнини буде в≥дсутн≥й у ц≥Їњ дитини?

A *—екреторний ≥муноглобул≥н ј

B Ћ≥зоцим

C ≤терферон

D Ћактозо-пероксидазна система

E ‘≥бронектин

 

39. ƒосить часто причиною набутих ≥мунодеф≥цит≥в Ї ≥нфекц≥йне ураженн€ орган≥зму, при €кому збудники безпосередньо розмножуютьс€ в кл≥тинах ≥мунноњ системи ≥ руйнують њх. ¬ибер≥ть серед перерахованих т≥ захворюванн€, при €ких маЇ м≥сце вищезгадане.

A * ≤нфекц≥йний мононуклеоз, —Ќ≤ƒ.

B “уберкульоз, м≥кобактер≥оз.

C ѕол≥ом≥ел≥т, гепатит ј.

D ƒизентер≥€, холера.

E  у-гар€чка, висипний тиф.

 

40. ’ворому з великими оп≥ками зробили пересадку донорськоњ шк≥ри. јле на 8-му добу

трансплантат набр€к, зм≥нивс€ його кол≥р ≥ на 11 добу почав в≥дторгатис€. як≥ кл≥тини

приймають у цьому участь?

A *“-л≥мфоцити

B ≈р≥троцити

C Ѕазоф≥ли

D ™оз≥ноф≥ли

E ¬-л≥мфоцити

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 554 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

1523 - | 1300 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.045 с.