Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕорушенн€ обмежень щодо використанн€ службового становища
ѕротокол є ____

 

ќдеса - 2012

¬—“”ѕ

¬ пер≥од формуванн€ правовоњ держави значну роль в≥д≥граЇ один з основних ≥нститут≥в адм≥н≥стративного права Ц ≥нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть в≥д≥граЇ важливу роль у забезпеченн≥ чест≥ ≥ г≥дност≥ громад€н, захист≥ њх прав та свобод, житт€ та здоровТ€ в≥д протиправних пос€гань.

ƒисципл≥на Ђјдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥стьї, що вивчаЇтьс€ в ќдеському державному ун≥верситет≥ внутр≥шн≥х справ, €к ≥ в ≥нших вищих навчальних закладах, передбачаЇ вивченн€ комплексу теоретичних положень адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ та практики њх застосуванн€, особливостей субТЇкт≥в адм≥н≥стративних проступк≥в та орган≥в, що застосовують адм≥н≥стративн≥ ст€гненн€, види адм≥н≥стративних ст€гнень, пор€док њх застосуванн€ та виконанн€.

÷€ дисципл≥на орган≥чно пов'€зана з адм≥н≥стративним, крим≥нальним та цив≥льним правом, з ≥ншими комплексними галуз€ми права, зокрема еколог≥чним, митним, транспортним тощо, маЇ т≥сний зв'€зок з адм≥н≥стративним, крим≥нальним, цив≥льним та дисципл≥нарним процесами.

—труктуру дисципл≥ни Ђјдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥стьї складають:

- загальна частина, в €к≥й розгл€даютьс€ пон€тт€, особливост≥ та правова база адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥, пон€тт€ адм≥н≥стративного правопорушенн€ та його ознаки, види, характеристика та строки накладанн€ адм≥н≥стративних ст€гнень;

- особлива частина, в €к≥й розгл€дають види адм≥н≥стративних проступк≥в, що пос€гають на в≥дпов≥дн≥ сусп≥льн≥ в≥дносини, що охорон€ютьс€ законодавством про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€;

- процесуальна частина, €ка висв≥тлюЇ пор€док застосуванн€ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

ƒисципл≥на Ђјдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥стьї маЇ безпосередн≥й звТ€зок з практичною д≥€льн≥стю орган≥в внутр≥шн≥х справ та спри€Ї формуванню у курсант≥в, студент≥в та слухач≥в наукового св≥тогл€ду.

 урс Ђјдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥стьї вивчаЇтьс€ курсантами прот€гом 4-го та 8-го семестр≥в, студентами прот€гом 6-го семестру, слухачами прот€гом 9-го семестру. Ќавчальним планом передбачено складанн€ зал≥ку з ц≥Їњ дисципл≥ни.

ќсновною метою вивченн€ зазначеноњ дисципл≥ни Ї формуванн€ у курсант≥в, студент≥в та слухач≥в Ц майбутн≥х фах≥вц≥в правоохоронноњ д≥€льност≥ та правознавц≥в Ц ц≥л≥сного у€вленн€ про ≥нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥; пор€док њњ застосуванн€ та органи, що њњ застосовують; прищепленн€ майбутн≥м фах≥вц€м глибоких знань д≥ючого законодавства про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€, ум≥нь та навичок правильного його застосуванн€, визначенн€ проблем, що виникають при його застосуванн≥, та шл€х≥в њх усуненн€; формуванн€ наукового св≥тогл€ду тощо. ќтже дисципл≥на Ђјдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥стьї в≥д≥граЇ значну роль у п≥дготовц≥ майбутн≥х фах≥вц≥в правоохоронноњ д≥€льност≥ та правознавц≥в.

Ќа р≥вн≥ знань курсанти, студенти, слухач≥ зобовТ€зан≥:

- знати пон€тт€, правову базу та особливост≥ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥, пор€док њњ застосуванн€, види адм≥н≥стративних ст€гнень та пор€док њх виконанн€;

- вивчити положенн€  ”пјѕ, «акон≥в ”крањни, що передбачають адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть, в≥дпов≥дн≥ розд≥ли та глави навчально-методичних пос≥бник≥в;

- готувати допов≥д≥ та реферати по окремим темам та питанн€м.

Ќа р≥вн≥ навичок курсанти, студенти, слухач≥ зобовТ€зан≥ вм≥ти:

- користуватис€  ”пјѕ;

- правильно тлумачити та використовувати в≥дпов≥дн≥ статт≥;

- вир≥шувати практичн≥ задач≥.

 


“≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ

дл€ напр€му п≥дготовки 6.030401 Ђѕравознавствої (студенти).

Ќазви зм≥стових модул≥в ≥ тем  ≥льк≥сть годин
денна форма «аочна форма
усього у тому числ≥ усього у тому числ≥
л с п ≥нд с.р. л с п ≥нд с.р.
                         
 
«м≥стовий модуль 1. «агальн≥ засади адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.
“ема 1. ѕон€тт€, ознаки, п≥дстави та правов≥ засади адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.                        
“ема 2. јдм≥н≥стративний проступок, його ознаки та склад.                        
“ема є 3 јдм≥н≥стративн≥ ст€гненн€.                        
–азом за зм≥стовим модулем 1                        
«м≥стовий модуль 2. ¬≥дпов≥дальн≥сть за окрем≥ адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€.
“ема 1. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на власн≥сть. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на громадський пор€док ≥ громадську безпеку.                        
“ема 2. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на встановлений пор€док об≥гу наркотичних засоб≥в психотропних речовин та прекурсор≥в. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ в галуз≥ охорони прац≥ та здоровТ€ населенн€.                        
“ема 3. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на встановлений пор€док управл≥нн€. јдм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ в галуз≥ торг≥вл≥, громадського харчуванн€, сфер≥ послуг, в галуз≥ ф≥нанс≥в ≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.                        
“ема 4. ¬≥дпов≥дальн≥сть за адм≥н≥стративн≥ корупц≥йн≥ правопорушенн€. ¬≥дпов≥дальн≥сть за адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ на транспорт≥.                          
–азом за зм≥стовим модулем 2                        
«м≥стовий модуль 3. ѕроцесуальн≥ засади адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.
“ема 1 ѕровадженн€ в справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€.                        
“ема 2 јдм≥н≥стративне розсл≥дуванн€. –озгл€д справ про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€.                        
“ема 3 ѕерегл€д постанов по справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. ¬иконанн€ постанов про накладенн€ адм≥н≥стративних ст€гнень.                        
–азом за зм≥стовим модулем 2                        
”сього годин                        
 
                                   

 

 

Ќј¬„јЋ№Ќј ѕ–ќ√–јћј  ”–—”

"јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть"

«м≥стовний модуль 1 «агальн≥ засади адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

 

“ема є 1 ѕон€тт€, ознаки, п≥дстави та правов≥ засади адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

 

ѕон€тт€ та ознаки адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥. ѕ≥дстави адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥. ќбставини, що зв≥льн€ють в≥д адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥. ќбставини, що виключають адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть. ќсобливост≥ нормативного врегулюванн€ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥. ѕравов≥ засади адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

 

“ема є 2 јдм≥н≥стративний проступок, його ознаки та склад.

 

ѕон€тт€ та ознаки адм≥н≥стративного проступку. ќбТЇкт та обТЇктивна сторона адм≥н≥стративного проступку. —убТЇкт та субТЇктивна сторона адм≥н≥стративного проступку. ќсобливост≥ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ спец≥альних субТЇкт≥в та юридичних ос≥б. ¬≥дм≥нн≥сть адм≥н≥стративного проступку в≥д злочину та дисципл≥нарного проступку.

 

“ема є 3 јдм≥н≥стративн≥ ст€гненн€.

 

ѕон€тт€, мета, класиф≥кац≥€ та система адм≥н≥стративних ст€гнень. ¬иди адм≥н≥стративних ст€гнень та њх характеристика. «аходи адм≥н≥стративного впливу, що застосовуютьс€ до неповнол≥тн≥х. ѕравила накладенн€ адм≥н≥стративних ст€гнень.

 

«м≥стовний модуль 2 ¬≥дпов≥дальн≥сть за окрем≥ адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€.

 

“ема є 4 ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на власн≥сть. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на громадський пор€док ≥ громадську безпеку.

ƒр≥бне викраденн€ чужого майна. ƒр≥бне хул≥ганство. ¬чиненн€ насильства в с≥мТњ, невиконанн€ захисного припису або непроходженн€ корекц≥йноњ програми. Ќевиконанн€ батьками або особами, що њх зам≥нюють, обов'€зк≥в щодо вихованн€ д≥тей. ѕорушенн€ вимог законодавчих та ≥нших нормативно-правових акт≥в щодо захисту населенн€ в≥д шк≥дливого впливу шуму чи правил додержанн€ тиш≥ в населених пунктах ≥ громадських м≥сц€х.  ур≥нн€ тютюнових вироб≥в у заборонених м≥сц€х. –озпиванн€ пива, алкогольних, слабоалкогольних напоњв у заборонених законом м≥сц€х або по€ва у громадських м≥сц€х у п'€ному вигл€д≥.

“ема є5 ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на встановлений пор€док об≥гу наркотичних засоб≥в психотропних речовин та прекурсор≥в. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ в галуз≥ охорони прац≥ та здоровТ€ населенн€.

Ќезаконн≥ виробництво, придбанн€, збер≥ганн€, перевезенн€, пересиланн€ наркотичних засоб≥в або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розм≥рах. ѕорушенн€ вимог законодавства про працю та про охорону прац≥. ”хиленн€ в≥д медичного огл€ду чи медичного обстеженн€. ѕорушенн€ встановлених законодавством вимог щодо зан€тт€ народною медициною (ц≥лительством).

 

“ема є6 ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на встановлений пор€док управл≥нн€. јдм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ в галуз≥ торг≥вл≥, громадського харчуванн€, сфер≥ послуг, в галуз≥ ф≥нанс≥в ≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.

Ќепокора законному розпор€дженню або вимоз≥ пра≠ц≥вника м≥л≥ц≥њ, члена громадського формуванн€ з охорони громадського пор€дку ≥ державного кордону, в≥йськово≠службовц€. ѕорушенн€ правил адм≥н≥стративного нагл€ду. ѕорушенн€ законодавства про державну реЇстрац≥ю нормативно-правових акт≥в. ѕорушенн€ пор€дку орган≥зац≥њ ≥ проведенн€ збор≥в, м≥тинг≥в, вуличних поход≥в ≥ демонстрац≥й.¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ правил дозв≥льноњ системи. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ правил паспортно-реЇстрац≥йноњ системи.ѕорушенн€ законодавства про захист прав споживач≥в.¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ правил торг≥вл≥.

 

“ема є7 ¬≥дпов≥дальн≥сть за адм≥н≥стративн≥ корупц≥йн≥ правопорушенн€. ¬≥дпов≥дальн≥сть за адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ на транспорт≥.

ѕорушенн€ обмежень щодо використанн€ службового становища. ѕропозиц≥€ або наданн€ неправом≥рноњ вигоди. ѕорушенн€ обмежень щодо сум≥сництва та сум≥щенн€ з ≥ншими видами д≥€льност≥. ѕорушенн€ встановлених законом обмежень щодо одержанн€ дарунка (пожертви). ѕорушенн€ вимог ф≥нансового контролю. ѕорушенн€ правил користуванн€ засобами транспорту. ѕорушенн€ вод≥Їм правил керуванн€ транспортним засобом, правил користуванн€ ремен€ми безпеки або мотошоломами. ѕорушенн€ правил перевезенн€ пасажир≥в при наданн≥ послуг з перевезенн€ пасажир≥в. ѕорушенн€ правил дорожнього руху п≥шоходами, велосипедистами та особами, €к≥ керують гужовим транспортом, ≥ погоничами тварин.

«м≥стовний модуль 3

 

“ема є 8 ѕровадженн€ в справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€.

 

ѕон€тт€, завданн€ ≥ принципи провадженн€ у справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. ƒокази у справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. ”часники провадженн€ у справ≥ про адм≥н≥стративне правопорушенн€. —тад≥њ провадженн€ у справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. ѕон€тт€ ≥ види п≥дв≥домчост≥ справ про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. —троки провадженн€ у справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. «аходи забезпеченн€ провадженн€ у справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€.

 

“ема є 9 јдм≥н≥стративне розсл≥дуванн€. –озгл€д справ про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€.

 

ѕон€тт€, п≥дстави та пор€док порушенн€ адм≥н≥стративного розсл≥дуванн€. ѕосадов≥ особи, уповноважен≥ зд≥йснювати адм≥н≥стративне розсл≥дуванн€. «'€суванн€ фактичних обставин скоЇнн€ адм≥н≥стративного проступку. ѕор€док процесуального оформленн€ результат≥в розсл≥дуванн€ та направленн€ справи на розгл€д. ќргани, уповноважен≥ розгл€дати справи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. ѕ≥дв≥домч≥сть, м≥сце та строки розгл€ду справ про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. ѕ≥дготовка справи до розгл€ду. —луханн€ справи. ѕрийн€тт€ постанови по справ≥ та пор€док њњ оформленн€. ƒоведенн€ постанов до учасник≥в провадженн€ та за≥нтересованих ос≥б.

“ема є10 ѕерегл€д постанов по справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. ¬иконанн€ постанов про накладенн€ адм≥н≥стративних ст€гнень.

 

ѕ≥дстави дл€ перегл€ду постанов по справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. ќргани та посадов≥ особи, €к≥ уповноважен≥ перегл€дати постанови по справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. ѕор€док оскарженн€ та опротестуванн€ постанов. ѕовноваженн€ орган≥в та посадових ос≥б по розгл€ду протесту або скарги на постанову. ¬инесенн€ та реал≥зац≥€ р≥шенн€ по скарз≥. ƒоведенн€ р≥шенн€ до зац≥кавлених ос≥б. «агальна характеристика виконавчого провадженн€. «абезпеченн€ можливостей виконанн€ постанов про накладенн€ адм≥н≥стративних ст€гнень. ѕровадженн€ по виконанню постанов про накладенн€ адм≥н≥стративних ст€гнень у вигл€д≥ попередженн€, штрафу, оплатного вилученн€ або конф≥скац≥њ предмет≥в ≥ засоб≥в скоЇнн€ правопорушенн€, позбавленн€ спец≥ального права, виправних або громадських роб≥т та адм≥н≥стративного арешту. ѕ≥дстави та пор€док в≥дстрочки виконанн€ постанов. ќсобливост≥ виконанн€ постанов про застосуванн€ заход≥в адм≥н≥стративного впливу до неповнол≥тн≥х, €к≥ скоњли правопорушенн€ у в≥ц≥ в≥д 16 до 18 рок≥в.

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ, «ј¬ƒјЌЌя “ј ѕЋјЌ» —≈ћ≤Ќј–—№ »’, ѕ–ј “»„Ќ»’ «јЌя“№

 

“ема є 1 ѕон€тт€, ознаки, п≥дстави та правов≥ засади адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

—ем≥нарське зан€тт€ Ц 1 година (дл€ денноњ форми навчанн€).

—амост≥йна п≥дготовка Ц 2 години (дл€ заочноњ форми навчанн€).

“еоретичн≥ питанн€

1.ѕон€тт€ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

2.ќзнаки адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

3.ѕ≥дстави адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

4. ќбставини, що зв≥льн€ють в≥д адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

4.1. ѕередача матер≥ал≥в про адм≥н≥стративне правопорушенн€ на розгл€д громадськоњ орган≥зац≥њ або трудового колективу.

4.2. ћалозначн≥сть правопорушенн€.

5. ќбставини, що виключають адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть.

5.1.  райн€ необх≥дн≥сть.

5.2. Ќеобх≥дна оборона.

5.3. Ќеосудн≥сть.

6. ќсобливост≥ нормативного врегулюванн€ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

7. ѕравов≥ засади адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

7.1.  одекс ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€: структура та перспективи зм≥н.

7.2. ≤нш≥ нормативно-правов≥ акти, €к≥ м≥ст€ть норми, що передбачають адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть.

–еферат

1. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть в ”крањн≥.

2. «аконодавство про адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть.

3. ¬≥дм≥нн≥сть адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ в≥д ≥нших вид≥в юридичноњ в≥дпов≥дальност≥.

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

ѕ≥д час самост≥йноњ роботи навчаЇм≥ повинн≥ з'€сувати пон€тт€, особливост≥ та принципи адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ ≥ звернувши особливу увагу на конституц≥йний принцип верховенство прав людини. Ќеобх≥дно визначитись ≥з законодавчою базою адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ та впливом адм≥н≥стративно-правовоњ реформи на ≥нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.  ожний навчаЇмий повинен вм≥ти в≥др≥знити адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть в≥д ≥нших вид≥в юридичноњ в≥дпов≥дальност≥.

Ћ≥тература

1.  одекс ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

2. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть в ”крањн≥: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ј.“.  омзюка. Ц ’арк≥в: ”н-т внутр. —прав, 2000. Ц 99 с.

3. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть (загальн≥ положенн€ та правопорушенн€ у сфер≥ об≥гу наркотик≥в): Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ≤.ѕ. √олосн≥ченка. Ц  .:  ≤¬—, 2003. Ц 112с.

4.  олпаков ¬. . јдм≥н≥стративне право ”крањни: ѕ≥дручник. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 1999.

5. ЋукТ€нець ƒ.ћ. ≤нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥: проблеми розвитку: ћонограф≥€. Ц  .: ≤н-т держави ≥ права ≥м. ¬.ћ.  орецького ЌјЌ ”крањни, 2001. Ц 220 с.

6. ярмак≥ ’.ѕ. ƒо питанн€ про проект нового  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. // ¬≥сник ќ≤¬—. - 2002. - є 1.

 

“ема 2. јдм≥н≥стративний проступок, його ознаки та склад.

—ем≥нарське зан€тт€ Ц 1 година.

—амост≥йна роботи Ц 2 години (дл€ денноњ форми навчанн€), 2 години (дл€ заочноњ форми навчанн€)

“еоретичн≥ питанн€

1.ѕон€тт€ адм≥н≥стративного правопорушенн€.

2.ќзнаки адм≥н≥стративного правопорушенн€.

3.ќбТЇкт адм≥н≥стративного правопорушенн€: пон€тт€ та види.

4. ќбТЇктивна сторона адм≥н≥стративного правопорушенн€: пон€тт€, обовТ€зков≥ та факультативн≥ (необовТ€зков≥) елементи.

5. —убТЇкт адм≥н≥стративного правопорушенн€: пон€тт€ та види.

6. ќсобливост≥ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ спец≥альних субТЇкт≥в.

7. ќсобливост≥ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ юридичних ос≥б.

8. —убТЇктивна сторона адм≥н≥стративного правопорушенн€: пон€тт€ та елементи.

9. ¬≥дм≥нн≥сть адм≥н≥стративного проступку в≥д злочину.

10. ¬≥дм≥нн≥сть адм≥н≥стративного проступку в≥д дисципл≥нарного проступку.

 

–еферат

1. —клад, ознаки та в≥дм≥нн≥сть адм≥н≥стративного проступку в≥д ≥нших вид≥в правопорушень.

2. ’арактеристика обТЇкта адм≥н≥стративного проступку.

3. ’арактеристика обТЇктивноњ сторони адм≥н≥стративного проступку.

4. ¬иди субТЇкт≥в адм≥н≥стративного проступку та њх характеристика.

5. ќсобливост≥ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ спец≥альних суб'Їкт≥в.

6. ѕроблеми адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ юридичних ос≥б.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

√отуючись до сем≥нарського зан€тт€ необх≥дно з'€сувати пон€тт€, ознаки та склад адм≥н≥стративного проступку, його в≥дм≥нн≥сть в≥д злочину та дисципл≥нарного проступку, п≥дходи науковц≥в до визначенн€ пон€тт€ адм≥н≥стративного правопорушенн€. ќсобливу увагу треба звернути суб'Їктам адм≥н≥стративного проступку ≥ перш за все юридичним особам, вивчити характерн≥ особливост≥ окремих вид≥в суб'Їкт≥в.

¬ивчаючи тему треба з'€сувати пон€тт€, класиф≥кац≥ю та характеристику суб'Їкт≥в адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥, звернути особливу увагу на в≥дпов≥дальн≥сть неповнол≥тн≥х та особливих суб'Їкт≥в. ќсобливоњ уваги потребують юридичн≥ особи, так €к до сьогодн≥ серед науковц≥в ≥снують р≥зн≥ п≥дходи щодо в≥дпов≥дальност≥ цих суб'Їкт≥в.

¬ажливе значенн€ дл€ додержанн€ принципу законност≥ та об'Їктивност≥ мають знанн€ обставин, що виключають, пом'€кшують або обт€жують адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть, тому кожний повинен знати ц≥ обставини та пор€док њх застосуванн€.

 

Ћ≥тература

1.  одекс ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

2. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть в ”крањн≥: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ј.“.  омзюка. Ц ’арк≥в: ”н-т внутр. —прав, 2000. Ц 99 с.

3. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть (загальн≥ положенн€ та правопорушенн€ у сфер≥ об≥гу наркотик≥в): Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ≤.ѕ. √олосн≥ченка. Ц  .:  ≤¬—, 2003. Ц 112с.

4. Ѕахрах ƒ.Ќ. —остав административного проступку. Ц —вердловск, 1987.

5. √ерасименко ™. —убТЇкт адм≥н≥стративного проступку // ѕраво ”крањни ѕраво ”крањни. Ц 1999. -.є 9.

6.  олпаков ¬. . јдм≥н≥стративне право ”крањни: ѕ≥дручник. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 1999.

7. ЋукТ€нець ƒ.ћ. ≤нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥: проблеми розвитку: ћонограф≥€. Ц  .: ≤н-т держави ≥ права ≥м. ¬.ћ.  орецького ЌјЌ ”крањни, 2001. Ц 220 с.

8. ќленченко “.Ћ. ¬≥дпов≥дальн≥сть посадових ос≥б системи ћ¬— ”крањни: адм≥н≥стративно-правов≥ аспекти // Ќауковий в≥сник Ќац≥ональноњ академ≥њ внутр≥шн≥х справ ”крањни. Ц 2004. - є2.

9. —тефанюк ¬., √олосн≥ченко ≤., ћ≥хеенко ћ. ≤нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ юридичних ос≥б. // ѕраво ”крањни. Ц 1999. -.є 9.

10. „ернецький ќ.Ћ. ѕон€тт€ та особливост≥ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ неповнол≥тн≥х: теоретико-правов≥ питанн€ // ‘орум права. Ц 2008. - є1. Ц —.439 Ц 444.

11. ярмак≥ ’.ѕ. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть юридичних ос≥б. ”крањнське адм≥н≥стративне право: актуальн≥ проблеми реформуванн€. // «б≥рник наукових праць. - —уми, 2000.

12. ярмак≥ ’.ѕ. ѕроблеми юридичноњ в≥дпов≥дальност≥ юридичних ос≥б, €к суб'Їкт≥в адм≥н≥стративного права. // ¬≥сник ќ≤¬—. - 2000. - є 3.

 

“ема 3. јдм≥н≥стративн≥ ст€гненн€.

—ем≥нарське зан€тт€ Ц 2 години (дл€ денноњ форми навчанн€), 1 година (дл€ заочноњ форми навчанн€).

—амост≥йна роботи Ц 2 години (дл€ денноњ форми навчанн€), 2 години (дл€ заочноњ форми навчанн€).

“еоретичн≥ питанн€

1.ѕон€тт€ та мета адм≥н≥стративних ст€гнень.

2. ласиф≥кац≥€ та система адм≥н≥стративних ст€гнень.

3. ¬иди адм≥н≥стративних ст€гнень та њх характеристика.

4. «аходи адм≥н≥стративного впливу, що застосовуютьс€ до неповнол≥тн≥х.

5. ѕравила накладенн€ адм≥н≥стративних ст€гнень.

 

 

–еферат

1. јдм≥н≥стративн≥ ст€гненн€ та њх характеристика.

2. «аходи впливу що застосовуютьс€ до неповнол≥тн≥х, њх види, характеристика.

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

¬ажливе складове м≥сце ≥нституту адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ займають адм≥н≥стративн≥ ст€гненн€, тому вивчаючи матер≥али самост≥йно треба з'€сувати пон€тт€, мету та систему адм≥н≥стративних ст€гнень, визначити њх особливост≥ та в≥дм≥нн≥сть в≥д крим≥нальних покарань ≥ дисципл≥нарних ст€гнень. ¬ивчити види та особливост≥ адм≥н≥стративного впливу, що застосовуЇтьс€ до неповнол≥тн≥х.

 

Ћ≥тература

1.  одекс ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

2. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть в ”крањн≥: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ј.“.  омзюка. Ц ’арк≥в: ”н-т внутр. —прав, 2000. Ц 99 с.

3. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть (загальн≥ положенн€ та правопорушенн€ у сфер≥ об≥гу наркотик≥в): Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ≤.ѕ. √олосн≥ченка. Ц  .:  ≤¬—, 2003. Ц 112с.

4. ¬еремеенко ».». јдминистративно-правовые санкции. Ц ћ., 1975.

5.  олом≥Їць “. јдм≥н≥стративний штраф: матер≥альн≥ ≥ процесуально-правов≥ характеристики. // ѕраво ”крањни. Ц 1999. - є 8.

6.  олпаков ¬. . јдм≥н≥стративне право ”крањни: ѕ≥дручник. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 1999.

7. ЋукТ€нець ƒ.ћ. ≤нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥: проблеми розвитку: ћонограф≥€. Ц  .: ≤н-т держави ≥ права ≥м. ¬.ћ.  орецького ЌјЌ ”крањни, 2001. Ц 220 с.

8. ќленченко “.Ћ. ¬≥дпов≥дальн≥сть посадових ос≥б системи ћ¬— ”крањни: адм≥н≥стративно-правов≥ аспекти // Ќауковий в≥сник Ќац≥ональноњ академ≥њ внутр≥шн≥х справ ”крањни. Ц 2004. - є2.

9. —аввин ћ.я. јдминистративный штраф. Ц ћ., 1984.

10. —тефанюк ¬., √олосн≥ченко ≤., ћ≥хеенко ћ. ≤нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ юридичних ос≥б // ѕраво ”крањни. Ц 1999. -.є 9.

11. „ернецький ќ.Ћ. ѕон€тт€ та особливост≥ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ неповнол≥тн≥х: теоретико-правов≥ питанн€ // ‘орум права. Ц 2008. - є1. Ц —.439 Ц 444.

12. ярмак≥ ’.ѕ. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть юридичних ос≥б. ”крањнське адм≥н≥стративне право: актуальн≥ проблеми реформуванн€. // «б≥рник наукових праць. - —уми, 2000.

 

 

“ема 4. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на власн≥сть. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на громадський пор€док ≥ громадську безпеку.

ѕрактичне зан€тт€ Ц 2 години (дл€ денноњ форми навчанн€).

—амост≥йна робота Ц 2 години (дл€ денноњ форми навчанн€), 8 годин (дл€ заочноњ форми навчанн€).

“еоретичн≥ питанн€

  1. ƒр≥бне викраденн€ чужого майна.

1.1. ќбТЇктивна складова.

1.2. —убТЇктивна складова.

1.3. –озмежуванн€ з крад≥жкою €к крим≥нально караним правопорушенн€м.

  1. ƒр≥бне хул≥ганство.

2.1. ќбТЇктивна складова.

2.2. —убТЇктивна сладова.

2.3. –озмежуванн€ з хул≥ганством €к крим≥нально караним правопорушенн€м.

  1. ¬чиненн€ насильства в с≥мТњ, невиконанн€ захисного припису або непроходженн€ корекц≥йноњ програми.

3.1. ќбТЇктивна складова.

3.2. —убТЇктивна складова.

3.3. —пец≥альн≥ заходи попередженн€ насильства в с≥мТњ.

  1. Ќевиконанн€ батьками або особами, що њх зам≥нюють, обов'€зк≥в щодо вихованн€ д≥тей.

4.1. ќбТЇктивна складова.

4.2. —убТЇктивна складова.

  1. ѕорушенн€ вимог законодавчих та ≥нших нормативно-правових акт≥в щодо захисту населенн€ в≥д шк≥дливого впливу шуму чи правил додержанн€ тиш≥ в населених пунктах ≥ громадських м≥сц€х.

5.1. ќбТЇктивна складова.

5.2. —убТЇктивна складова.

  1.  ур≥нн€ тютюнових вироб≥в у заборонених м≥сц€х.

6.1. ќбТЇктивна складова.

6.2. —убТЇктивна складова.

  1. –озпиванн€ пива, алкогольних, слабоалкогольних напоњв у заборонених законом м≥сц€х або по€ва у громадських м≥сц€х у п'€ному вигл€д≥.

7.1. ќбТЇктивна складова.

7.2. —убТЇктивна складова.

–еферат

1. «агальна характеристика адм≥н≥стративних правопорушень, що пос€гають на громадський пор€док.

2. «агальна характеристика адм≥н≥стративних правопорушень, що пос€гають на власн≥сть.

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

 

—л≥д знати, що квал≥ф≥кац≥€ адм≥н≥стративних правопорушень - це встановленн€ в≥дпов≥дност≥ ознак скоЇного д≥€нн€ ознакам конкретного складу адм≥н≥стративного проступку, передбаченим адм≥н≥стративно-правовою нормою.

як нев≥д'Їмна складова частина д≥€льност≥ компетентних орган≥в (посадових ос≥б) по застосуванню законодавства про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€, квал≥ф≥кац≥€ €вл€Ї собою розумовий процес т≥Їњ або ≥ншоњ особи, що пол€гаЇ в пор≥вн€нн≥ ознак д≥€нн€ з ознаками, включеними законодавцем у конструкц≥ю визначеного складу. Ќеобх≥дно навчитись визначати елементи складу кожного правопорушенн€, що допоможе зд≥йснити њх правильну квал≥ф≥кац≥ю. —л≥д памТ€тати, що квал≥ф≥кац≥€ Ї найважлив≥шою стад≥Їю (етапом) правозастосуванн€ (д≥€льност≥ по застосуванню норм законодавства про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€). ѕравильна квал≥ф≥кац≥€ - необх≥дна умова законност≥ вс≥Їњ правозастосовчоњ д≥€льност≥.

ƒл€ в≥рноњ квал≥ф≥кац≥њ правопорушень необх≥дно визначитис€ ≥з њх складом.

 

«адач≥ дл€ розвТ€занн€

«адача 1

 

√р-ка  узнЇцова 31.05.2010 року, близько 13:00 години, в м. Ѕ≥л€њвка викрала одну курку, варт≥стю 48 грн. ≥з домоволод≥нн€ гр.-на —ергЇЇва, за що була прит€гнена до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ 10.06.2010 року. 03.06.2011 р. гр-ка  узнЇцова близько 22:00 години, в м. Ѕ≥л€њвка викрала одну курку, варт≥стю 58 грн. ≥з домоволод≥нн€ гр-на Ќ≥к≥тенко.  вал≥ф≥куйте д≥њ гр-ки  узнЇцовоњ.

«адача 2

 

√р-н ѕетренко причинив т≥лесн≥ ушкодженн€ своњй матер≥, а також вигнав њњ з дому.  вал≥ф≥куйте д≥њ гр-на ѕетренко та надайте алгоритм д≥й прац≥вника м≥л≥ц≥њ в даному випадку.

«адача 3

 

20.01.2012 року о 18-00 годин≥ гр-н  остюченко б≥л€ будинку є14 по улиц≥ √оворова будучи в стан≥ алкогольного спТ€н≥нн€ висловлювавс€ нецензурною лайкою на адресу гр-ки  остюченко та гр-на «авального та штовхав њх, на зауваженн€ не реагував.  вал≥ф≥куйте д≥њ гр-на  остюченко.

 

Ћ≥тература

1.  одекс ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

2. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть в ”крањн≥: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ј.“.  омзюка. Ц ’арк≥в: ”н-т внутр. —прав, 2000. Ц 99 с.

3. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть (загальн≥ положенн€ та правопорушенн€ у сфер≥ об≥гу наркотик≥в): Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ≤.ѕ. √олосн≥ченка. Ц  .:  ≤¬—, 2003. Ц 112с.

4. Ѕахрах ƒ.Ќ. —остав административного проступку. Ц —вердловск, 1987.

5. √ерасименко ™. —убТЇкт адм≥н≥стративного проступку // ѕраво ”крањни ѕраво ”крањни. Ц 1999. -.є 9.

6.  олпаков ¬. . јдм≥н≥стративне право ”крањни: ѕ≥дручник. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 1999.

7. ЋукТ€нець ƒ.ћ. ≤нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥: проблеми розвитку: ћонограф≥€. Ц  .: ≤н-т держави ≥ права ≥м. ¬.ћ.  орецького ЌјЌ ”крањни, 2001. Ц 220 с.

8. ќленченко “.Ћ. ¬≥дпов≥дальн≥сть посадових ос≥б системи ћ¬— ”крањни: адм≥н≥стративно-правов≥ аспекти // Ќауковий в≥сник Ќац≥ональноњ академ≥њ внутр≥шн≥х справ ”крањни. Ц 2004. - є2.

9. —тефанюк ¬., √олосн≥ченко ≤., ћ≥хеенко ћ. ≤нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ юридичних ос≥б. // ѕраво ”крањни. Ц 1999. -.є 9.

10. „ернецький ќ.Ћ. ѕон€тт€ та особливост≥ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ неповнол≥тн≥х: теоретико-правов≥ питанн€ // ‘орум права. Ц 2008. - є1. Ц —.439 Ц 444.

11. ярмак≥ ’.ѕ. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть юридичних ос≥б. ”крањнське адм≥н≥стративне право: актуальн≥ проблеми реформуванн€. // «б≥рник наукових праць. - —уми, 2000.

12. ярмак≥ ’.ѕ. ѕроблеми юридичноњ в≥дпов≥дальност≥ юридичних ос≥б, €к суб'Їкт≥в адм≥н≥стративного права. // ¬≥сник ќ≤¬—. - 2000. - є 3.

 

“ема 5. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на встановлений пор€док об≥гу наркотичних засоб≥в психотропних речовин та прекурсор≥в. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€ в галуз≥ охорони прац≥ та здоровТ€ населенн€.

 

ѕрактичне зан€тт€ Ц 2 години (дл€ денноњ форми навчанн€).

—амост≥йна робота Ц 2 години (дл€ денноњ форми навчанн€), 8 годин (дл€ заочноњ форми навчанн€).

“еоретичн≥ питанн€

1.Ќезаконн≥ виробництво, придбанн€, збер≥ганн€, перевезенн€, пересиланн€ наркотичних засоб≥в або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розм≥рах.

2. ѕорушенн€ вимог законодавства про працю та про охорону прац≥.

3. ”хиленн€ в≥д медичного огл€ду чи медичного обстеженн€.

4. ѕорушенн€ встановлених законодавством вимог щодо зан€тт€ народною медициною (ц≥лительством).

–еферат

1. «агальна характеристика адм≥н≥стративних правопорушень, що пос€гають на встановлений пор€док об≥гу наркотичних засоб≥в психотропних речовин та прекурсор≥в.

2. «агальна характеристика адм≥н≥стративних правопорушень, що пос€гають на охорону прац≥ та здоровТ€ населенн€.

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

 

—л≥д знати, що квал≥ф≥кац≥€ адм≥н≥стративних правопорушень - це встановленн€ в≥дпов≥дност≥ ознак скоЇного д≥€нн€ ознакам конкретного складу адм≥н≥стративного проступку, передбаченим адм≥н≥стративно-правовою нормою.

як нев≥д'Їмна складова частина д≥€льност≥ компетентних орган≥в (посадових ос≥б) по застосуванню законодавства про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€, квал≥ф≥кац≥€ €вл€Ї собою розумовий процес т≥Їњ або ≥ншоњ особи, що пол€гаЇ в пор≥вн€нн≥ ознак д≥€нн€ з ознаками, включеними законодавцем у конструкц≥ю визначеного складу. Ќеобх≥дно навчитись визначати елементи складу кожного правопорушенн€, що допоможе зд≥йснити њх правильну квал≥ф≥кац≥ю. —л≥д памТ€тати, що квал≥ф≥кац≥€ Ї найважлив≥шою стад≥Їю (етапом) правозастосуванн€ (д≥€льност≥ по застосуванню норм законодавства про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€). ѕравильна квал≥ф≥кац≥€ - необх≥дна умова законност≥ вс≥Їњ правозастосовчоњ д≥€льност≥.

ƒл€ в≥рноњ квал≥ф≥кац≥њ правопорушень необх≥дно визначитис€ ≥з њх складом.

 

«адач≥ дл€ розвТ€занн€

 

«адача 1

ƒ≥льничний ≥нспектор м≥л≥ц≥њ отримав на виконанн€ листа в≥д медичноњ установи про те, що хворий на наркоман≥ю ѕетренко —.¬. ухил€Їтьс€ в≥д €вки у медичну установу дл€ проходженн€ медичного обстеженн€. јдм≥н≥страц≥€ звернулас€ з проханн€м в м≥л≥ц≥ю забезпечити €вку ѕетренко —.¬. в установу. ¬икликаний до службового каб≥нету д≥льничного ≥нспектора ѕетренко —.¬. за€вив, що в≥н не п≥де у л≥кувальний заклад дл€ обстеженн€.

1. „и Ї в д≥€х ѕетренка —.¬. склад адм≥н≥стративного правопорушенн€.

2. якщо Ї склад адм≥н≥стративного правопорушенн€, склад≥ть в≥дпов≥дн≥ документи.

 

«адача 2

 

ƒо черговоњ частини 20.10.11 о 15.00 райв≥дд≥лу внутр≥шн≥х справ був доставлений за брутальну лайку б≥л€ дит€чого садку, розташованого по вул.”спенська, 15, громад€н ≤ваненко ≤.—., у задн≥й кишен≥ штан≥в €кого знайшли речовину, схожу на перемолотий мак, €ка знаходилась у целофановому пакет≥.

1. «роб≥ть юридичний анал≥з наведеноњ ситуац≥њ.

2. як повинн≥ д≥€ти службов≥ особи черговоњ частини.

 

Ћ≥тература

1.  одекс ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

2. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть в ”крањн≥: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ј.“.  омзюка. Ц ’арк≥в: ”н-т внутр. —прав, 2000. Ц 99 с.

3. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть (загальн≥ положенн€ та правопорушенн€ у сфер≥ об≥гу наркотик≥в): Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ≤.ѕ. √олосн≥ченка. Ц  .:  ≤¬—, 2003. Ц 112с.

4. Ѕахрах ƒ.Ќ. —остав административного проступку. Ц —вердловск, 1987.

5. √ерасименко ™. —убТЇкт адм≥н≥стративного проступку // ѕраво ”крањни ѕраво ”крањни. Ц 1999. -.є 9.

6.  олпаков ¬. . јдм≥н≥стративне право ”крањни: ѕ≥дручник. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 1999.

7. ЋукТ€нець ƒ.ћ. ≤нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥: проблеми розвитку: ћонограф≥€. Ц  .: ≤н-т держави ≥ права ≥м. ¬.ћ.  орецького ЌјЌ ”крањни, 2001. Ц 220 с.

8. ќленченко “.Ћ. ¬≥дпов≥дальн≥сть посадових ос≥б системи ћ¬— ”крањни: адм≥н≥стративно-правов≥ аспекти // Ќауковий в≥сник Ќац≥ональноњ академ≥њ внутр≥шн≥х справ ”крањни. Ц 2004. - є2.

9. —тефанюк ¬., √олосн≥ченко ≤., ћ≥хеенко ћ. ≤нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ юридичних ос≥б. // ѕраво ”крањни. Ц 1999. -.є 9.

10. „ернецький ќ.Ћ. ѕон€тт€ та особливост≥ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ неповнол≥тн≥х: теоретико-правов≥ питанн€ // ‘орум права. Ц 2008. - є1. Ц —.439 Ц 444.

11. ярмак≥ ’.ѕ. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть юридичних ос≥б. ”крањнське адм≥н≥стративне право: актуальн≥ проблеми реформуванн€. // «б≥рник наукових праць. - —уми, 2000.

12. ярмак≥ ’.ѕ. ѕроблеми юридичноњ в≥дпов≥дальност≥ юридичних ос≥б, €к суб'Їкт≥в адм≥н≥стративного права. // ¬≥сник ќ≤¬—. - 2000. - є 3.

“ема 6. ¬≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн€, €к≥ пос€гають на встановлений пор€док управл≥нн€. јдм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ в галуз≥ торг≥вл≥, громадського харчуванн€, сфер≥ послуг, в галуз≥ ф≥нанс≥в ≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.

 

ѕрактичне зан€тт€ Ц 2 години (дл€ денноњ форми навчанн€).

—амост≥йна робота Ц 2 години (дл€ денноњ форми навчанн€), 8 годин (дл€ заочноњ форми навчанн€).

“еоретичн≥ питанн€

1.Ќепокора законному розпор€дженню або вимоз≥ пра≠ц≥вника м≥л≥ц≥њ, члена громадського формуванн€ з охорони громадського пор€дку ≥ державного кордону, в≥йськово≠службовц€.

2. ѕорушенн€ правил адм≥н≥стративного нагл€ду.

3. ѕорушенн€ законодавства про державну реЇстрац≥ю нормативно-правових акт≥в.

4. ѕорушенн€ пор€дку орган≥зац≥њ ≥ проведенн€ збор≥в, м≥тинг≥в, вуличних поход≥в ≥ демонстрац≥й.

5.¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ правил дозв≥льноњ системи.

6. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ правил паспортно-реЇстрац≥йноњ системи.

7.ѕорушенн€ законодавства про захист прав споживач≥в.

8.¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ правил торг≥вл≥.

–еферат

1. «агальна характеристика адм≥н≥стративних правопорушень, що пос€гають на встановлений пор€док управл≥нн€.

2. «агальна характеристика адм≥н≥стративних правопорушень в галуз≥ торг≥вл≥, громадського харчуванн€, сфер≥ послуг, в галуз≥ ф≥нанс≥в ≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

 

—л≥д знати, що квал≥ф≥кац≥€ адм≥н≥стративних правопорушень - це встановленн€ в≥дпов≥дност≥ ознак скоЇного д≥€нн€ ознакам конкретного складу адм≥н≥стративного проступку, передбаченим адм≥н≥стративно-правовою нормою.

як нев≥д'Їмна складова частина д≥€льност≥ компетентних орган≥в (посадових ос≥б) по застосуванню законодавства про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€, квал≥ф≥кац≥€ €вл€Ї собою розумовий процес т≥Їњ або ≥ншоњ особи, що пол€гаЇ в пор≥вн€нн≥ ознак д≥€нн€ з ознаками, включеними законодавцем у конструкц≥ю визначеного складу. Ќеобх≥дно навчитись визначати елементи складу кожного правопорушенн€, що допоможе зд≥йснити њх правильну квал≥ф≥кац≥ю. —л≥д памТ€тати, що квал≥ф≥кац≥€ Ї найважлив≥шою стад≥Їю (етапом) правозастосуванн€ (д≥€льност≥ по застосуванню норм законодавства про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€). ѕравильна квал≥ф≥кац≥€ - необх≥дна умова законност≥ вс≥Їњ правозастосовчоњ д≥€льност≥.

ƒл€ в≥рноњ квал≥ф≥кац≥њ правопорушень необх≥дно визначитис€ ≥з њх складом.

 

«адач≥ дл€ розвТ€занн€

 

«адача 1

ƒ≥льничний ≥нспектор м≥л≥ц≥њ отримав на виконанн€ листа в≥д медичноњ установи про те, що хворий на наркоман≥ю ѕетренко —.¬. ухил€Їтьс€ в≥д €вки у медичну установу дл€ проходженн€ медичного обстеженн€. јдм≥н≥страц≥€ звернулас€ з проханн€м в м≥л≥ц≥ю забезпечити €вку ѕетренко —.¬. в установу. ¬икликаний до службового каб≥нету д≥льничного ≥нспектора ѕетренко —.¬. за€вив, що в≥н не п≥де у л≥кувальний заклад дл€ обстеженн€.

3. „и Ї в д≥€х ѕетренка —.¬. склад адм≥н≥стративного правопорушенн€.

4. якщо Ї склад адм≥н≥стративного правопорушенн€, склад≥ть в≥дпов≥дн≥ документи.

 

«адача 2

 

ƒо черговоњ частини 20.10.11 о 15.00 райв≥дд≥лу внутр≥шн≥х справ був доставлений за брутальну лайку б≥л€ дит€чого садку, розташованого по вул.”спенська, 15, громад€н ≤ваненко ≤.—., у задн≥й кишен≥ штан≥в €кого знайшли речовину, схожу на перемолотий мак, €ка знаходилась у целофановому пакет≥.

3. «роб≥ть юридичний анал≥з наведеноњ ситуац≥њ.

4. як повинн≥ д≥€ти службов≥ особи черговоњ частини.

 

Ћ≥тература

1.  одекс ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

2. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть в ”крањн≥: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ј.“.  омзюка. Ц ’арк≥в: ”н-т внутр. —прав, 2000. Ц 99 с.

3. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть (загальн≥ положенн€ та правопорушенн€ у сфер≥ об≥гу наркотик≥в): Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ≤.ѕ. √олосн≥ченка. Ц  .:  ≤¬—, 2003. Ц 112с.

4. Ѕахрах ƒ.Ќ. —остав административного проступку. Ц —вердловск, 1987.

5. √ерасименко ™. —убТЇкт адм≥н≥стративного проступку // ѕраво ”крањни ѕраво ”крањни. Ц 1999. -.є 9.

6.  олпаков ¬. . јдм≥н≥стративне право ”крањни: ѕ≥дручник. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 1999.

7. ЋукТ€нець ƒ.ћ. ≤нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥: проблеми розвитку: ћонограф≥€. Ц  .: ≤н-т держави ≥ права ≥м. ¬.ћ.  орецького ЌјЌ ”крањни, 2001. Ц 220 с.

8. ќленченко “.Ћ. ¬≥дпов≥дальн≥сть посадових ос≥б системи ћ¬— ”крањни: адм≥н≥стративно-правов≥ аспекти // Ќауковий в≥сник Ќац≥ональноњ академ≥њ внутр≥шн≥х справ ”крањни. Ц 2004. - є2.

9. —тефанюк ¬., √олосн≥ченко ≤., ћ≥хеенко ћ. ≤нститут адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ юридичних ос≥б. // ѕраво ”крањни. Ц 1999. -.є 9.

10. „ернецький ќ.Ћ. ѕон€тт€ та особливост≥ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ неповнол≥тн≥х: теоретико-правов≥ питанн€ // ‘орум права. Ц 2008. - є1. Ц —.439 Ц 444.

11. ярмак≥ ’.ѕ. јдм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть юридичних ос≥б. ”крањнське адм≥н≥стративне право: актуальн≥ проблеми реформуванн€. // «б≥рник наукових праць. - —уми, 2000.

12. ярмак≥ ’.ѕ. ѕроблеми юридичноњ в≥дпов≥дальност≥ юридичних ос≥б, €к суб'Їкт≥в адм≥н≥стративного права. // ¬≥сник ќ≤¬—. - 2000. - є 3.

 

“ема 7. ¬≥дпов≥дальн≥сть за адм≥н≥стративн≥ корупц≥йн≥ правопорушенн€. ¬≥дпов≥дальн≥сть за адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ на транспорт≥.

ѕрактичне зан€тт€ Ц 2 години (дл€ денноњ форми навчанн€).

—амост≥йна робота Ц 2 години (дл€ денноњ форми навчанн€), 8 годин (дл€ заочноњ форми навчанн€).

“еоретичн≥ питанн€

ѕорушенн€ обмежень щодо використанн€ службового становища.

2. ѕропозиц≥€ або наданн€ неправом≥рноњ вигоди.

3. ѕорушенн€ обмежень щодо сум≥сництва та сум≥щенн€ з ≥ншими видами д≥€льност≥.

4. ѕорушенн€ встановлених законом обмежень щодо одержанн€ дарунка (пожертви). ѕорушенн€ вимог ф≥нансового контролю.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 406 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1363 - | 1302 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.194 с.