Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”часть с≥м'њ ≥ громадськост≥ в орган≥зац≥њ дозв≥лл€ школ€р≥в
ƒозв≥лл€ школ€ра Ї часом в≥льного вибору ним зан€ть, розваг, друз≥в. ѕроведенн€ в≥льного часу ≥ ц≥нн≥сн≥ ор≥Їнтац≥њ в сфер≥ дозв≥лл€ св≥дчать про спр€мован≥сть повед≥нки людини.

ƒл€ учн≥в в≥льним Ї позаурочний час, €кий вони можуть використати дл€ поглибленн€ знань з навчальних предмет≥в, задоволенн€ ≥ розвитку ≥нтерес≥в, запит≥в ≥ нахил≥в, духовного зростанн€, вдосконаленн€ ф≥зичних €костей та в≥дпочинку. ¬икористовуЇтьс€ в≥н за власним бажанн€м учн€. √оловним при цьому Ї те, наск≥льки рац≥онально ≥ корисно в≥н витрачаЇтьс€.

–ац≥ональне використанн€ в≥льного часу охоплюЇ певну сукупн≥сть зан€ть, спр€мованих на формуванн€ сусп≥льно корисних установок, всеб≥чний розвиток особистост≥. …детьс€ про затрати часу на самоосв≥ту, сусп≥льну роботу, зан€тт€ ф≥зкультурою ≥ спортом, художньою ≥ техн≥чною творч≥стю, в≥дпочинок ≥ розваги. Ќерац≥ональними можна вважати д≥њ у в≥льний час, €к≥ призвод€ть до деградац≥њ особистост≥ або Ї порушенн€м сусп≥льних правил.

¬≥льний час школ€р≥в маЇ свою специф≥ку. ѕередус≥м на його структуру, величину та зм≥ст впливаЇ правове становище (заборона в≥дв≥дувати де€к≥ к≥ноф≥льми, продаж тютюну та алкоголю, особливе регулюванн€ перебуванн€ у громадських м≥сц€х). ¬≥н повинен бути п≥д контролем с≥м'њ, школи, спр€мовуватис€ ними.

–егулюванн€ в≥льного часу школ€р≥в не передбачаЇ жорстке його програмуванн€. ѕриваблив≥сть в≥льного часу пол€гаЇ у в≥дносн≥й свобод≥, самост≥йност≥ школ€ра у вибор≥ вар≥ант≥в повед≥нки. ќрган≥зац≥€ дозв≥лл€ передбачаЇ ≥ндив≥дуальний п≥дх≥д, попередню роботу з формуванн€ потреб, звичок, ум≥нн€ розумно проводити дозв≥лл€. ¬досконаленн€ ц≥Їњ роботи означаЇ ур≥зноман≥тненн€ самод≥€льност≥ школ€р≥в, њх зан€ть за ≥нтересами, розширенн€ форм позаурочноњ роботи, заповненн€ в≥льного часу корисною справою.

ƒл€ рац≥онального проведенн€ в≥льного часу важливо формувати у школ€ра самост≥йн≥сть. Ќе привчена до самост≥йност≥ дитина звикаЇ, що все за нењ зробл€ть ≥ повинн≥ зробити доросл≥. ¬≥дсутн≥сть самост≥йних навичок в≥дпочинку не даЇ њм змоги правильно планувати св≥й час. ѕоки дитина не стане активним учасником орган≥зац≥њ власного в≥льного часу, не вкладе в нього свою працю, фантаз≥ю, в≥в буде дл€ нењ т€гарем.

”чн≥ мають ч≥тко у€вити, що в≥дпочинок у в≥льний час не повинен бути пов'€заним ≥з пасивним станом орган≥зму. Ќим можуть бути й активна робота, руховий режим.

‘орми проведенн€ учн€ми свого дозв≥лл€ залежать в≥д об'Їктивних умов ≥ в≥д суб'Їктивних фактор≥в (р≥вн€ розвитку, потреб, ≥нтерес≥в, ц≥нн≥сних ор≥Їнтац≥й особистост≥). ќднак багато школ€р≥в витрачають в≥льний час на зан€тт€, €к≥ не потребують високого культурного р≥вн€ розвитку ≥ не спри€ють цьому.

ћ≥ж способом використанн€ в≥льного часу ≥ всеб≥чним розвитком особистост≥ людини ≥снуЇ т≥сний зв'€зок. ≤нтелектуально розвинен≥ люди використовують в≥льний час дл€ п≥двищенн€ свого р≥вн€, а низький р≥вень розвитку зумовлюЇ спрощен≥, прим≥тивн≥ потреби.

Ўкол€р≥, €к правило, в≥льний час провод€ть за м≥сцем проживанн€. ѕеребуванн€ њх у кол≥ ровесник≥в даЇ змогу в≥дчути свою належн≥сть до них, утвердити себе через под≥бн≥сть з ними.

ќрган≥зац≥€ в≥льного часу школ€ра не повинна зводитис€ до в≥дверненн€ його в≥д вулиц≥, оск≥льки вона небезпечна лише тод≥, коли њњ виховний вплив на учн€ Їдиний. Ќегативний њњ вплив може бути заблокований ц≥леспр€мованим зан€тт€м спортом, участю в робот≥ предметних гуртк≥в тощо.

¬ажливою умовою ефективного формуванн€ ум≥нн€ рац≥онально орган≥зовувати св≥й в≥льний час Ї поЇднанн€ кер≥вництва дорослих з ≥н≥ц≥ативою ≥ самост≥йн≥стю учн≥в. Ќадм≥рна оп≥ка у ц≥й справ≥ дорослих викликаЇ спротив у школ€р≥в, особливо у старшокласник≥в. √оловне, щоб дитина вчилас€ ц≥каво проводити в≥льний час наодинц≥, що спри€Ї розвитку ≥ндив≥дуальност≥.

ќстанн≥м часом ув≥йшли у вжиток р≥зноман≥тн≥ спец≥альн≥ терм≥ни ("≥ндустр≥€ дозв≥лл€", "≥нфраструктура дозв≥лл€", "культура в≥дпочинку"), €к≥ св≥дчать про неперес≥чну важлив≥сть ц≥Їњ проблематики. Ќа «аход≥ нав≥ть ≥снують р≥зноман≥тн≥ навчальн≥ програми, пос≥бники, рекомендац≥њ щодо проведенн€ в≥дпочинку, орган≥зовано п≥дготовку педагог≥в ≥ менеджер≥в дозв≥лл€.

«апитанн€. «авданн€

1. ѕроанал≥зуйте взаЇмозв'€зок м≥ж масовими, груповими та ≥ндив≥дуальними формами виховноњ роботи.

2. –озкрийте виховне значенн€ масових форм виховноњ роботи з учн€ми. «а €ких умов п≥двищуЇтьс€ њх виховна ефективн≥сть?

3. ќхарактеризуйте основн≥ принципи ефективноњ орган≥зац≥њ позакласноњ та позашк≥льноњ виховноњ роботи.

4. ќхарактеризуйте виховну д≥€льн≥сть основних позашк≥льних осв≥тньо-виховних установ. як њх д≥€льн≥сть пов'€зана з д≥€льн≥стю школи?

5. ¬≥зьм≥ть участь у п≥дготовц≥ ≥ проведенн≥ одного позакласного виховного заходу в школ≥, попередньо склавши його план. ѕроанал≥зуйте процес його п≥дготовки, проведенн€ ≥ дос€гнут≥ результати.

6. ¬≥дв≥дайте одну-дв≥ позашк≥льн≥ установи, ознайомтес€ з≥ зм≥стом та методикою њх роботи, формами взаЇмозв'€зку з≥ школами щодо питань вихованн€ учн≥в. ѕродумайте шл€хи вдосконаленн€ виховноњ роботи цих заклад≥в.

7. –озкрийте основн≥ особливост≥ та переваги групових форм виховноњ роботи в школ≥. ” чому пол€гаЇ виховне значенн€ ≥ндив≥дуальних форм виховноњ роботи в школ≥?

8. проанал≥зуйте виховне значенн€ ≥ндив≥дуальних форм виховноњ роботи.

Ћ≥тература

 обзар Ѕ. —. √ромадськ≥сть ≥ вихованн€. -  ., 1973.

 обзар Ѕ. —, ’ар≥нко Ќ. ‘. ѕроблеми вихованн€ в позашк≥льних закладах. -  .. 1969.

 онцепц≥€ позакласноњ виховноњ роботи в загальноосв≥тн≥й школ≥. -  .. 1991.

—уходольська Ћ. ¬., ‘≥цула ћ. ћ. ћетодика виховноњ роботи. - “ерноп≥ль, 1998.

ѕоложенн€ про позашк≥льний навчально-виховний заклад // «аконодавство ”крањни про середню осв≥ту: Ѕюлетень законодавства ≥ юридичноњ практики ”крањни. -1999. - є 9.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 430 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1466 - | 1375 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.