Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћ – є 2 до модул≥в: ƒидактика. “еор≥€ вихованн€
ћ – є 1 до модул≥в: «агальн≥ основи педагог≥ки. ƒидактика

—тудента(тки)______________________________________________, групи_____________

—ѕ≈÷≤јЋ№Ќќ—“≤ ____________________________________________________________

 

I р≥вень (ознайомчо-ор≥Їнтовний)

1. ўо визначило виникненн€ педагог≥ки €к науки?

а) б≥олог≥чний закон про збереженн€ роду;

б) п≥клуванн€ батьк≥в про щаст€ своњх д≥тей;

в) обТЇктивна потреба в п≥дготовц≥ людини до житт€ ≥ прац≥;

г) прогрес науки ≥ техн≥ки

2. —тад≥њ розвитку педагог≥ки:

а) народна педагог≥ка Ц наукова педагог≥ка;

б) духовна педагог≥ка Ц наукова педагог≥ка.

в) народна педагог≥ка Ц духовна педагог≥ка Ц наукова педагог≥ка;

3. –озвиток Ц це:

а) накопиченн€ к≥льк≥сних зм≥н в орган≥зм≥ людин≥;

б) ц≥леспр€мований процес формуванн€ у людини певних €костей;

в) к≥льк≥сн≥ та €к≥сн≥ зм≥ни в орган≥зм≥, €к≥ в≥дбуваютьс€ п≥д впливом р≥зних фактор≥в;

4. ¬ основ≥ словесних, наочних та практичних метод≥в навчанн€ Ї:

а) структура д≥€льност≥;

б) характер п≥знавальноњ д≥€льност≥;

в)джерела отриманн€ знань.

5. ¬≥д чого залежить визначенн€ глобальноњ мети вихованн€:

а) в≥д компетентност≥ педагог≥в.

б) в≥д влади держави;

в) в≥д р≥вн€ розвитку сусп≥льства ≥ його потреб;

6. Ќазв≥ть основний державний документ, в €кому визначено зм≥ст осв≥ти?

а) п≥дручник;

б) методичний пос≥бник,

в) навчальний план;

7. ƒидактика Ц це:

а) теор≥€ вихованн€;

б) теор≥€ розвитку ≥ формуванн€ особистост≥;

в) теор≥€ осв≥ти ≥ навчанн€.

8. ’то ≥з в≥тчизн€них педагог≥в запровадив терм≥н Ђнародна педагог≥каї?

а) √.—.—коворода;

б)  .ƒ.”шинський;

в) ќ.¬.ƒухнович;

г) ¬.ќ.—ухомлинський.

9. Ќазв≥ть джерела педагог≥ки

10. ўо Ї методолог≥чною основою процесу навчанн€?

а) система сусп≥льних наук;

б) директивн≥ документи

в) теор≥€ п≥знанн€;

 

II р≥вень (пон€т≥йно-анал≥тичний)

1. ƒайте визначенн€ пон€ттю Дпедагог≥каФ ≥ обірунтуйте його.

______________________________________________________________________________

2. ƒайте визначенн€ пон€ттю Дметод навчанн€Ф. ” €кому сп≥вв≥дношенн≥ знаход€тьс€ дидактичн≥ методи, прийоми ≥ засоби навчанн€?

_____________________________________________

______________________________________________________________________________

3. —утн≥сть контролю навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥ учн≥в. ‘ункц≥њ, види й методи контролю, њх характеристика.

______________________________________________________________________________

III р≥вень (продуктивно-синтетичний)

1. ƒовед≥ть, що людина Ц б≥олог≥чна ≥стота.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________

2. ƒовед≥ть необх≥дн≥сть вихованн€ всеб≥чно та гармон≥йно розвиненоњ особистост≥ на сучасному етап≥ розвитку сусп≥льства.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________

ћ – є 2 до модул≥в: ƒидактика. “еор≥€ вихованн€.

I вар≥ант

I р≥вень (ознайомчо-ор≥Їнтовний)

1. ”ч≥нн€ в ц≥л≥сному педагог≥чному процес≥ Ц це:

а) д≥€льн≥сть учн≥в;

б) д≥€льн≥сть педагог≥в;

в) д≥€льн≥сть батьк≥в.

2. –уш≥йними силами процесу навчанн€ Ї:

а) суперечност≥ або протир≥чч€;

б) активн≥сть учн≥в;

в) педагог≥чна майстерн≥сть вчител€.

3. ќсновними функц≥€ми процесу навчанн€ Ї:

а) дидактична, розвиваюча, виховна;

б) орган≥зац≥йна, мотивац≥йна, управл≥нська;

в) корекц≥йна, стимулююча, навчальна

4. ”сн≥ екзамени, зал≥ки, в≥дпов≥д≥ Ц до €коњ групи метод≥в навчанн€ вони в≥днос€тьс€?

а) до метод≥в контролю ≥ самоконтролю.

б) до метод≥в стимулюванн€ ≥ заохоченн€;

в) до метод≥в орган≥зац≥њ ≥ зд≥йсненн€ д≥€льност≥;

5. ‘орми навчанн€ зм≥нювались ≥ зм≥нюютьс€ в залежност≥ в≥д:

а) р≥вн€ розвитку сусп≥льства ≥ його потреб;

б) профес≥йноњ майстерност≥ вчител€;

в) вимог батьк≥в ≥ громадськост≥.

6. ¬ основ≥ ≥ндуктивних ≥ дедуктивних метод≥в навчанн€ Ї:

а) лог≥ка передач≥ ≥ сприйманн€ матер≥алу.

б) характер п≥знавальноњ д≥€льност≥;

в) структура д≥€льност≥;

7. “ематичний контроль знань Ц це:

а) оц≥нка усп≥шност≥ учн≥в п≥сл€ вивченн€ теми;

б) оц≥нка знань за семестр;

в) оц≥нка знань у к≥нц≥ навчального року.

8. «м≥ст осв≥ти Ц це:

а) система знань, ум≥нь ≥ навичок;

б) сукупн≥сть метод≥в ≥ прийом≥в;

в) сукупн≥сть форм навчанн€.

9. ≤гри, дискус≥њ Ц до €коњ групи метод≥в вони в≥днос€тьс€?

а) до метод≥в стимулюванн€ й мотивац≥њ д≥€льност≥;

б) до метод≥в орган≥зац≥њ ≥ зд≥йсненн€ д≥€льност≥;

в) до метод≥в контролю ≥ самоконтролю.

10. ќсновн≥ категор≥њ дидактики:

а) осв≥та, навчанн€;

б) осв≥та, навчанн€, вихованн€;

в) розвиток, формуванн€, навчанн€.

11. –уш≥йними силами процесу вихованн€ Ї:

а) обТЇктивн≥ та субТЇктивн≥ чинники;

б) внутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥ протир≥чч€;

в) прогрес науки ≥ техн≥ки

12. ƒо метод≥в формуванн€ св≥домост≥ особистост≥ належать:

а) педагог≥чна вимога, громадська думка, вправи;

б) приклад, бес≥да, лекц≥€, диспут;

в) заохоченн€, покаранн€;

 

II р≥вень (пон€т≥йно-анал≥тичний)

  1. ƒайте визначенн€ пон€ттю Дформи навчанн€Ф. ¬≥д чого залежить по€ва нових форм навчанн€?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

 

  1. —утн≥сть пон€ть: навчальний план, навчальна програма, п≥дручник. ƒидактичн≥ вимоги до них.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

  1. ќхарактеризуйте стад≥њ розвитку колективу за теор≥Їю колективу ј.—. ћакаренка?

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

III р≥вень (продуктивно-синтетичний)

  1. ƒовед≥ть, чим зумовлено р≥зн≥ п≥дходи до класиф≥кац≥њ метод≥в навчанн€.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

  1. ”рок в сучасн≥й школ≥, типи, структура. ¬имоги до сучасного уроку. ѕ≥дготовка вчител€ до уроку.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

  1. ќхарактеризуйте основн≥ функц≥њ класного кер≥вника. –озкрийте форми взаЇмод≥њ з батьками школ€р≥в.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 521 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1644 - | 1506 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.