Лекции.Орг


Поиск:
В у вигляді спіралі в 2-3 оберти
Г у вигляді коми

Д у вигляді спіралі з більш ніж 3 оберти

169. Бактерії у вигляді спіралі в 2-3 оберти називаються:

А спірилами

Б коками

В бацилами

Г спірохетами

Д вібріонами

170. Дроб’янки є:

А прокаріотами

Б еукаріотами

В вірусами

Г рослинами

Д тваринами

171. В якій структурі клітини відбувається контроль за всіма процесами життєдіяльності:

А ядро

Б вакуоль

В хромосома

Г цитоплазма

Д хлоропласти

172. Порожнина рослинної клітини, яка заповнена клітинним соком:

А вакуоль

Б ядро

В хлоропласт

Г цитоплазма

Д лейкопласт

173. Які структури клітини стають помітними під час поділу клітини:

А хромосоми

Б вакуолі

В ядро

Г хлоропласти

Д оболонка

174. Зовнішня міцна мертва частина рослинної клітини, що утворюється живим вмістом:

А клітинна оболонка

Б капсула

В пора

Г пробка

Д плазматична мембрана

175. Яка органела регулює всі процеси життєдіяльності, що відбувається в клітині:

А ядро

Б цитоплазма

В мітохондрія

Г рибосома

Д хромосома

176. Безбарвні пластиди клітини:

А лейкопласти

Б хромопласти

В хроматофори

Г зерна крохмалю

Д хлоропласти

177. Які пластиди зумовлюють колір стиглих плодів:

А хромопласти.

Б лейкопласти.

В хлоропласти.

Г хроматофори.

Д каротини.

178. Явище фотосинтезу в рослинах забезпечують:

А. Лейкопласти.

Б. Ядро.

В. Ендоплазматична сітка.

Г. Мітохондрії.

Д. Хлоропласти.

 

Якого кольору найпоширеніші ферменти рослин хлорофіли?

А. Безбарвні.

Б. Жовтого.

В. Зеленого.

Г. Бурого.

Д. Червоного.

 

Як називається збільшувальний прилад, що являє собою збільшуване скло вставлене в оправу з ручкою?

А. Лупа.

Б. Штативна лупа.

В. Мікроскоп.

Г. Світловий мікроскоп.

Д. Електронний мікроскоп.

 

Як називається пристрій у світловому мікроскопі, що дозволяє регулювати ступінь освітлення?

А. Конденсор.

Б. Діафрагма.

В. Дзеркальце.

Г. Макрогвинт.

Д. Мікрогвинт.

 

Як називається збільшувальний прилад, головний принцип роботи якого полягає в проходженні променів світла через прозорий чи напівпрозорий предмет на предметному столику?

А. Лупа.

Б. Штативна лупа.

В. Електронний мікроскоп.

Г. Світловий мікроскоп.

183. Структури ядра, які несуть спадкову інформацію:

А хромосоми

Б каріоплазма

В ядерна оболонка

Г рибосоми

Д білки

184. Яка структура відмежовує внутрішній вміст рослинної клітини від навколишнього середовища:

А клітинна стінка

Б клітинна оболонка

В плазматична мембрана

Г цитоплазма

Д пора

 

185. Яка органела у хламідомонади має чашоподібну форму:

А хлоропласт

Б світлочутливе вічко

В цитоплазма

Г мітохондрія

Д ядро

186. Органели руху хламідомонади:

А два джгутики

Б війки

В один джгутик

Г псевдоніжки

Д не існують взагалі

187. Яка органела розташована на поверхні хлоропласта у хламідомонади:

А піреноїд

Б ядро

В скоротливі вакуолі

Г світлочутливе вічко

Д цитоплазма

188. Органела, за допомогою якої хламідомонада орієнтується в напрямку до світла:

А світлочутливе вічко

Б джгутики

В війки

Г псевдоніжки

Д ядро

189. В якій органелі клітини утворюються органічні сполуки з води та вуглекислого газу на світлі:

А хлоропласт

Б цитоплазма

В лейкопласт

Г ядро

Д хлорофіл

190. Що захищає внутрішній вміст одноклітинної водорості від негативного впливу навколишнього середовища:

А циста

Б клітинна оболонка

В цитоплазма

Г джгутики

Д ядро

191. Назвіть зелену водорість, яка живе колонією:

А вольвокс

Б улотрикс

В хлорела

Г спірогіра

Д ульва

192. У якої водорості ядро розташовується у центрі клітини на цитоплазматичних тяжах:

А спірогіра

Б ульва

В хлорела

Г хламідомонада

Д вольвокс

193. Назвіть водорість, яка живе в морській воді і має пластинчастий талом:

А ульва

Б хлорела

В хламідомонада

Г вольвокс

Д спірогіра

194. Яка з перелічених водоростей одноклітинна:

А хлорела

Б ульва

В улотрикс

Г вольвокс

Д спірогіра

195. Мохоподібні вивчає:

A бріологія

Б цитологія

В альгологія

Г ботаніка

Д мікологія

196. Як у мохоподібних називається спорофіт:

А спорогон

Б спорангій

В гаусторія

Г коробочка

Д мікроспорангій

197. Як називається жіночий статевий орган вищих рослин:

А архегоній

Б гаметангій

В спорангій

Г антеридій

Д заросток

198. Статевий орган вищих рослин, в якому утворюються сперматозоїди називається:

А антеридій

Б гаметангій

В спорангій

Г архегоній

Д заросток

199. Який представник мохоподібних в сухому стані має білуватий колір:

А сфагнум

Б політрих звичайний

В маршанція

Г зозулин льон

Д фонтіналіс

200. Який орган, в порівнянні з мохоподібними, з’являється у хвощеподібних та плавуноподібних:

А кореневище

Б різоїди

В стебло

Г лист

Д спорофіт

201. Яка частина пагона хвоща польового здійснює фотосинтез:

А стебло

Б листок

В корінь

Г спорангій

Д стробіл

202. Яка рослина має два типи пагонів – спороносний і вегетативний:

А хвощ польовий

Б плаун булавовидний

В політрих звичайний

Г сфагнум

Д маршанція

203. Орган, в якому утворюються спори:

А спорангій

Б спорофіт

В стробіл

Г листок

Д спорофіли

204. Як називаються сукупність спорофілів у хвощеподібних та плаунів:

А стробіл

Б спорофіт

В спорангій

Г листок

Д стебло

205. Що у папоротеподібних у молодому віці равликоподібно закручене і росте верхівкою:

A вайя

Б спорофіт

В гаметофіт

Г сорус

Д лист

206. Як називаються структури, розташовані з нижнього боку звичайних листків або у деяких папоротей на особливих спороносних вайях:

А сорус

Б спорофіл

В стробіл

Г архегонії

Д антеридії

207. Чоловічий статевий орган папоротеподібних:

А антеридій

Б архегоній

В спорангій

Г зооспорангій

Д гаметофіт

208. Жіночий статевий орган папоротеподібних:

А архегоній

Б антеридій

В спорангій

Г зооспорангій

Д гаметофіт

209. До вищих спорових рослин не належить відділ:

А зелені водорості

Б плавуноподібні

В папоротеподібні

Г псилофіти

Д мохоподібні

210. Більшість вищих спорових рослин пристосована до життя:

А на суходолі

Б у воді

В в організмі людини

Г в організмі тварин

Д на суходолі та у воді

 

211. Пристосування до життя на суходолі у вищих спорових є:

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 993 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1605 - | 1272 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.