Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озрахунок рейтингових бал≥в за видами поточного (модульного) контролю
¬ид д≥€льност≥ Ѕал ∑ бал≥в
1. ¬≥дв≥дуванн€ лекц≥й   8 x 1 = 8
2. ¬≥дв≥дуванн€ сем≥нарських роб≥т   6 x 1 = 6
3. ¬иконанн€ сем≥нарських роб≥т   6 x 10 = 60
4. ≤Ќƒ«   1 x 30 = 30
5. —амост≥йна робота   8 x 5 = 40
6. ¬иконанн€ мод. контр. роботи   2 x 25 = 50
–ј«ќћ ЅјЋ≤¬    

–озрахунок коеф≥ц≥Їнту: 194: 100 = 1,94

 

ѕор€док переведенн€ рейтингових показник≥в усп≥шност≥ у Ївропейськ≥ оц≥нки ECTS

ѕ≥дсумкова к≥льк≥сть бал≥в (max Ц 100) ќц≥нка за 4-бальною шкалою ќц≥нка за шкалою ECTS
1 Ц 34     35 Ц 59 Ђнезадов≥льної (з обовТ€зковим повторним курсом) Ђнезадов≥льної (з можлив≥стю повторного складанн€) F     FX
60 Ц 74 Ђзадов≥льної ED
75 Ц 89 Ђдобреї CB
90 Ц 100 Ђв≥дм≥нної A

 

«агальн≥ критер≥њ оц≥нюванн€ усп≥шност≥ студент≥в, €к≥ отримали за 4-бальною шкалою оц≥нки Ђв≥дм≥нної, Ђдобреї, Ђзадов≥льної, Ђнезадов≥льної, подано у табл. 8.3.

 

“аблиц€ 8.3

«агальн≥ критер≥њ оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень студент≥в

ќц≥нка  ритер≥њ оц≥нюванн€
Ђв≥дм≥нної ставитьс€ за повн≥ та м≥цн≥ знанн€ матер≥алу в заданому обс€з≥, вм≥нн€ в≥льно виконувати практичн≥ завданн€, передбачен≥ навчальною програ≠мою; за знанн€ основноњ та додатковоњ л≥тератури; за ви€в креативност≥ у розум≥нн≥ ≥ творчому використанн≥ набутих знань та ум≥нь.
Ђдобреї ставитьс€ за ви€в студентом повних, систематичних знань ≥з дисципл≥ни, усп≥шне виконанн€ практичних завдань, засвоЇнн€ основноњ та додатковоњ л≥тератури, здатн≥сть до самост≥йного поповненн€ та оновленн€ знань. јле у в≥дпов≥д≥ студента на€вн≥ незначн≥ помилки.
Ђзадов≥льної ставитьс€ за ви€в знанн€ основного навчального матер≥алу в обс€з≥, достатньому дл€ подальшого навчанн€ ≥ майбутньоњ фаховоњ д≥€льност≥, поверхову об≥знан≥сть з основною ≥ додатковою л≥тературою, передбаченою навчальною програмою; можлив≥ суттЇв≥ помилки у виконанн≥ практичних завдань, але студент спроможний усунути њх ≥з допомогою викладача.
Ђнезадов≥льної виставл€Їтьс€ студентов≥, в≥дпов≥дь €кого п≥д час в≥дтворенн€ основного програмового матер≥алу поверхова, фрагментарна, що зумовлюЇтьс€ початковими у€вленн€ми про предмет вивченн€. “аким чином, оц≥нка Ђнезадов≥льної ставитьс€ студентов≥, €кий неспроможний до навчанн€ чи виконанн€ фаховоњ д≥€льност≥ п≥сл€ зак≥нченн€ ¬Ќ« без повторного навчанн€ за програмою в≥дпов≥дноњ дисципл≥ни.

 

 ожний модуль включаЇ бали за поточну роботу студента на практичних зан€тт€х, виконанн€ ≥ндив≥дуальноњ роботи, модульноњ контрольноњ роботи.

¬иконанн€ модульних контрольних роб≥т зд≥йснюЇтьс€ в режим≥ компТютерноњ д≥агностики або з використанн€м роздрукованих завдань.

–ефератн≥ досл≥дженн€, €к≥ виконуЇ студент за визначеною тематикою, обговорюютьс€ та захищаютьс€ на сем≥нарських зан€тт€х.

ћодульний контроль знань студент≥в зд≥йснюЇтьс€ п≥сл€ завершенн€ вивченн€ навчального матер≥алу модул€.

 

’≤. ѕ»“јЌЌя ƒќ ћќƒ”Ћ№Ќќ√ќ  ќЌ“–ќЋё

ћодуль1.

1. —учасна еколог≥€ €вл€Ї собою систему взаЇмоповТ€заних галузей знань. як≥ галуз≥ знань вход€ть до ц≥Їњ системи?

2. «а €кими критер≥€ми можна оц≥нити стан природного середовища?

3. Ќа ск≥льки людей розрахована «емл€?

4. ” чому в≥дм≥нн≥сть еколог≥њ в≥д охорони природи? який зв'€зок еколог≥њ ≥ охорони природи?

5. „и ≥снуЇ м≥жвидова конкуренц≥€ м≥ж людиною та ≥ншими видами рослин й тварин. ¬≥дпов≥дь довести на прикладах.

6. як використовуютьс€ аерокосм≥чн≥ спостереженн€ в еколог≥чних досл≥дженн€х?

7. ƒобрати приклади зд≥йсненн€ мон≥торингу на територ≥њ ”крањни: оц≥нка фактичного стану та прогноз стану на майбутнЇ.

8. ѕор≥вн€йте вплив на навколишнЇ середовище насл≥дк≥в буд≥вництва на р≥чц≥ гребл≥ людиною й бобрами.

9. ўо таке толерантн≥сть? яке значенн€ вона маЇ дл€ окремих вид≥в при сучасних зм≥нах навколишнього св≥ту? Ќавед≥ть приклади.

10. ¬изначити умови, при €ких може зм≥нюватис€ еколог≥чна валентн≥сть виду (його толерантн≥сть).

11. Ћишайники завжди можна зустр≥ти в л≥с≥ на стовбурах дерев. ј в парках та скверах великих м≥ст вони практично в≥дсутн≥. „ому?

12. „ому в м≥стах р≥вень захворюваност≥ дерев вище, н≥ж в с≥льськ≥й м≥сцевост≥?

13. „ому прогресивн≥ технолог≥њ саджанн€ дерев в б≥дний грунт передбачають попереднЇ внесенн€ до нього певних вид≥в бактер≥й?

14. ¬ природ≥ сосна звичайна формуЇ л≥си на б≥дних грунтах (болот€них або п≥щаних). Ќа родючих грунтах вона добре росте т≥льки за умови догл€ду людини. ѕо€сн≥ть цей факт.

15. як≥ птахи з нашоњ м≥сцевост≥ ще сто рок≥в тому в≥дл≥тали восени у вир≥й, а зараз часто залишаютьс€ зимувати в великих м≥стах? ѕо€сн≥ть з чим це повТ€зано.

16. „ому гадюки, €к≥ зустр≥чаютьс€ за пол€рним колом переважно мелан≥сти (чорного кольору), а на п≥вдн≥ Ц мають св≥тле забарвленн€? як це €вище повТ€зано з д≥Їю еколог≥чних фактор≥в?

17. –иби, €ких виловлюють на великих глибинах, при п≥дйом≥ на палубу корабл€ буквально вибухають. ѕо€сн≥ть, чому це в≥дбуваЇтьс€.

18. Ќавесн≥ багато господар≥в п≥дпалю минулор≥чну суху траву вважаючи що нова буде рости краще. ≈кологи, навпаки, кажуть цього робити не можна. ѕо€сн≥ть чому.

19. ƒ≥€ €кого еколог≥чного закону по€снюЇ, чому вухастий њжак живе на п≥вдн≥, а звичайний Ц у п≥вн≥чних районах?

20. –озгл€нути ситуац≥њ, де людина по в≥дношенню до д≥њ певних фактор≥в людина виступаЇ €к евриб≥онт або €к стеноб≥онт.

21. ¬икористовуючи ≥нформац≥ю про р≥зноман≥тт€ тип≥в взаЇмов≥дносин м≥ж р≥зними видами орган≥зм≥в зробити анал≥з к≥лькох приклад≥в взаЇмов≥дносин людини на ≥нших вид≥в живих ≥стот.

22. ¬изначити умови, при €ких може зм≥нюватис€ еколог≥чна валентн≥сть виду (його толерантн≥сть).

23. —класти перел≥к аб≥отичних та б≥отичних фактор≥в, €к≥ мають пр€мий вплив на життЇд≥€льн≥сть людини (на приклад≥ жител€ м.  иЇва).

24. якщо кожен вид живих орган≥зм≥в здатен до необмеженого зростанн€ чисельност≥, то чому де€к≥ види малочисельн≥ або знаход€тьс€ п≥д загрозою зникненн€?

25. якщо чисельн≥сть попул€ц≥й може регулюватис€ зб≥льшен≥м або зменшенн€м народжуваност≥, то чому чисельн≥сть шк≥дник≥в с≥льського господарства часто надм≥рно зростаЇ?

26. Ќав≥що саджають л≥сосмуги та €ке њх значенн€ дл€ функц≥онуванн€ агроекосистем.

27. ” чому пол€гаЇ планетарна роль зелених рослин.

28. „и ≥снують еколог≥чн≥ н≥ш≥ рослин та тварин в: а) агроекосистемах; б) в м≥стах. ѕо€сн≥ть свою в≥дпов≥дь на прикладах.

29. ўо таке ≥Їрарх≥€ екосистем? Ќавед≥ть приклади.

30. ѕо€сн≥ть, чому чуж≥ види рослин зростають, €к правило, в наступних м≥стах: на узб≥чч≥ дор≥г, в≥двалах грунту, м≥сц€х кинутого буд≥вництва, с≥нок≥сних луках й агроценозах тощо.

31. Ќа великих глибинах мор≥в ≥ океан≥в ≥снують екосистеми, в €ких в≥дсутн≥ продуценти. як цим екосистемам вдаЇтьс€ нормально функц≥онувати?

32. ћ≥ський хлопчик, прињхавши в гост≥ в село до бабус≥, розорив гн≥здо сови. „ерез р≥в корова його бабус≥ стала давати менше молока. „ому?

33. якщо зм≥шати воду, п≥сок, неорган≥чн≥ речовини ≥ орган≥чн≥ добрива, то можна вважати цю сум≥ш грунтом? ѕо€сн≥ть свою в≥дпов≥дь.

34. ўо в≥др≥зн€Ї агроекосистеми в≥д природних екосистем?

35. „ому в агроценозах б≥дна видова р≥зноман≥тн≥сть тварин?

36. „ому в троп≥чних л≥сах багатш≥ флора ≥ фауна?

37. √ектар л≥су вид≥л€Ї кисню в чотири рази б≥льше, н≥ж така сама площа л≥сопарку. ѕо€сн≥ть причину цього €вища.

 

ћодуль 2

 

1. „им б≥осфера в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д ≥нших екосистем?

2. ўо таке гомеостаз б≥осфери ≥ в чому пол€гаЇ його суть?

3. „ому в основ≥ функц≥онуванн€ б≥осфери лежить б≥ор≥зноман≥тт€ живих орган≥зм≥в? „ому в ход≥ еволюц≥њ не утворивс€ один €кий-небудь ун≥версальний вид живих ≥стот?

4. 29% поверхн≥ «емл≥ займаЇ суша, а 71% - океан. јле 99% живоњ речовини зосереджено на суш≥, ≥ т≥льки 1% - в океан≥. ѕо€сн≥ть причину цього €вища.

5. 98% живоњ речовини на «емл≥ складають рослини, а тварини Ц лише 2%. ѕо€сн≥ть причину цього €вища.

6. „ому утворенн€ озонових д≥рок ми вважаЇмо одн≥Їю з найважлив≥ших еколог≥чних проблем сучасност≥?

7. „ому розвиток парникового ефекту ми вважаЇмо одн≥Їю з найважлив≥ших еколог≥чних проблем сучасност≥?

8. –озрахунки, проведен≥ вченими, св≥дчать, що в найближч≥ 150-180 рок≥в к≥льк≥сть кисню в атмосфер≥ знизитьс€ на третину. як≥ види людськоњ д≥€льност≥ спри€ють скороченню дол≥ кисню в атмосфер≥?

9. як можна зменшити забрудненн€ атмосфери?

10. ” чому пол€гаЇ проблема чистоњ питноњ води ≥ чому ми вважаЇмо њњ одн≥Їю з найважлив≥ших еколог≥чних проблем сучасност≥?

11. „ому забрудненн€ —в≥тового океану ми вважаЇмо одн≥Їю з найважлив≥ших еколог≥чних проблем сучасност≥?

12. ” чому пол€гаЇ проблема пр≥сних водойм ≥ чому ми вважаЇмо њњ одн≥Їю з найважлив≥ших еколог≥чних проблем сучасност≥?

13. ѕо€сн≥ть, чому на р≥чках, де на берегах вирубано л≥с, р≥вень води не пост≥йний: €кщо випадаЇ мало опад≥в Ц р≥вень води значно знижуЇтьс€, €кщо пройшов дощ Ц можлив≥ повен≥, затопленн€ м≥сцевост≥. „ому на л≥сових р≥чках повен≥ бувають р≥дко?

14. як в≥дбуваЇтьс€ процес самоочищенн€ водойм?

15. ѕричини та насл≥дки порушенн€ режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг р≥чок.

16. „ому утворенн€ пустель ми вважаЇмо одн≥Їю з найважлив≥ших еколог≥чних проблем сучасност≥?

17. „ому добуванн€ корисних копалин ми вважаЇмо одн≥Їю з найважлив≥ших еколог≥чних проблем сучасност≥?

18. ƒобуванн€ корисних копалин призводить до утворенн€ великих пустот у верхн≥х шарах земноњ кори. як можна використати ц≥ пустоти?

19. ўо таке природн≥ ландшафти? « €кою метою сл≥д обер≥гати природн≥ ландшафти в≥д антропогенного тиску?

20. „ому зникненн€ л≥с≥в ми вважаЇмо одн≥Їю з найважлив≥ших еколог≥чних проблем сучасност≥?

21. „ому зменшенн€ б≥ор≥зноман≥тт€ ми вважаЇмо одн≥Їю з найважлив≥ших еколог≥чних проблем сучасност≥?

22. ¬ чому пол€гаЇ еколог≥чна небезпека широкомасштабноњ вирубки троп≥чних л≥с≥в?

23. «астосуванн€ б≥отехнолог≥й в природоохоронн≥й д≥€льност≥..

24. «агрози рослинному та тваринному св≥ту в насл≥док розвитку генноњ ≥нженер≥њ.

25. ÷в≥т≥нн€Ф води. „инники цього €вища та еколог≥чн≥ насл≥дки.

26. ” чому суть еколог≥чних проблем розвитку процесу урбан≥зац≥њ?

27. ” чому суть еколог≥чних проблем в≥йськовоњ д≥€льност≥?

28. „и ≥снують на «емл≥ види природних ресурс≥в, €к≥ людина ще не використовуЇ, але у майбутньому це може стати можливим? ¬≥дпов≥дь обірунтуйте.

29. Ќа чому ірунтуЇтьс€ усп≥х реал≥зац≥њ природоохоронних програм економ≥чно розвинутих крањн?

30. як процес урбан≥зац≥њ впливаЇ на природне середовище?

31. ўо ми розум≥Їмо п≥д терм≥ном Ђеколог≥чний ризикї?

32. яка подальша дол€ х≥м≥чних речовин, що застосовуютьс€ в рослинництв≥?

33. Ќавед≥ть приклади акл≥матизац≥њ тварин або рослин, насл≥дки €коњ були негативн≥.

34. як≥ види тварин або рослин зникли з територ≥њ ”крањни з вини людини?

38. Ќа де€ких островах та в де€ких крањнах заборонено ввезенн€ живих к≥з. —воЇ р≥шенн€ власт≥ мотивують тим, що кози можуть нашкодити природ≥ та кл≥мату крањни. ѕо€сн≥ть, €к це може бути.

39. ¬ чому пол€гаЇ еколог≥чна небезпека використанн€ великих автотрас?

40. ¬  итањ в середин≥ XX ст. була проведена широкомасштабна компан≥€ по знищенню горобц≥в. ¬важалос€, що зерноњдн≥ горобц≥ знищують значну частину врожаю. јле насл≥дки компан≥њ були протилежн≥ Ц врожайн≥сть р≥зко впала. ѕо€сн≥ть цей факт.

41. ѕричини та насл≥дки порушенн€ режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг р≥чок.

42. як≥ можлив≥ еколог≥чн≥ насл≥дки термо€дерноњ в≥йни?

43. ≈колог≥чн≥ насл≥дки використанн€ пестицид≥в.

44. ўо таке б≥олог≥чн≥ методи боротьби з шк≥дниками?

45. як≥ проблеми виникають в практиц≥ використанн€ Ђ„ервоних книгї.

46. ўо таке еколог≥чн≥ злочини ≥ €к вони караютьс€?

47. ¬ чому пол€гаЇ еколог≥чна небезпека широкомасштабноњ вирубки карпатських л≥с≥в?

48. Ќазв≥ть основн≥ фактори, що призвод€ть до пог≥ршенн€ еколог≥чного стану „орного й јзовського мор≥в.

49. яку небезпеку дл€ довк≥лл€ ”крањни створюють тваринницьк≥ суперкомплекси?

50. якоњ шкоди природ≥ ”крањни завдала в≥йськова д≥€льн≥сть на њњ територ≥њ (за останн≥ п≥встол≥тт€)?

51. яке еколог≥чне значенн€ мають л≥си  арпат?

52. яке еколог≥чне значенн€ мають пол≥ськ≥ болота?

53. як≥ зм≥ни рослинного й тваринного св≥ту ”крањни мали м≥сце прот€гом останн≥х 100 рок≥в?

54. яке еколог≥чне значенн€ маЇ природно-запов≥дний фонд ”крањни?

 

 


’≤≤≤. –≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

ќсновна:

1. јкадеменко ќ.ћ.,  осенко я.¬. та ≥н. ќснови еколог≥њ. Ц  ., ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2005. Ц 320 с.

2. Ѕ≥л€вський √.ќ. та ≥н. ќснови еколог≥чних знань (п≥дручник). -  ., Ћиб≥дь, 2000. Ц 336 стор.

3. Ѕ≥л€вський √.ќ., Ѕутченко Ћ.≤. ќснови еколог≥њ: теор≥€ та практикум. Ќавч. пос≥бник Ц  ., Ћ≥бра, 2004. Ц 368с.

4. Ѕогобо€щий ¬.¬. ѕринципи моделюванн€ та прогнозуванн€ в еколог≥њ. Ц ѕ≥дручник, 2004, - 216 стор.

5. Ѕойчук ё.ƒ., —олошенко ≈.ћ., Ѕугай ќ.¬. ≈колог≥€ ≥ охорона навколишнього середовища: Ќавч. пос≥бник. Ц —уми: ”н≥верситетська книга, 2002. Ц 284 с.

6. Ѕровд≥й ¬.ћ., √аца ќ.ќ. ≈колог≥чн≥ проблеми ”крањни (проблеми нооген≥ки). Ц  .:Ќѕ”, 2000. Ц 110 с.

7. Ѕровд≥й ¬.ћ. ќхорона природи (пос≥бник), √енеза, √енеза, 2003

8. √ардашук “. ≈колог≥чна пол≥тика та еколог≥чний рух: сучасний контекст.  .:2000.

9. √апонова —.¬. ≈колог≥€. Ц  .: Ћенв≥т, 2000. Ц 64 с.

10. √рищенко ё.ћ. ќснови запов≥дноњ справи: Ќавч. пос≥б. Ц –≥вне: –ƒ“”, 2000. Ц 239с.

11. √родзинський ћ.ƒ. ќснови ландшафтноњ еколог≥њ: ѕ≥дручник. -  .: Ћиб≥дь,1993.-224 с.

12. ƒ≥дух я.ѕ. ѕопул€ц≥йна еколог≥€. Ц  .: ‘≥тосоц≥оцентр, 1998. Ц 192 с.

13. ƒжигирей ¬.—. ≈колог≥€ та охорона навколишнього середовища. Ќавчальний пос≥бник. Ц  ., Д«нанн€Ф,  ќќ, 2000. Ц 309 с.? (2000. Ц 203 с.+)

14. ƒжигирей ¬.—. ќснови еколог≥њ та охорони навколишнього середовища. Ц Дјф≥шаФ, 2001, - 272 с.

15. ƒжигерей ¬.—. ≈колог≥€ та охорона навколишнього природного середовища: Ќавч. пос≥бн. Ц  .: Д«нанн€Ф,  ќќ, 2002. Ц 203 с.?

16. ƒобровольский ¬.¬. ≈колог≥чн≥ знанн€. Ц Ќавчальний пос≥бник, 2005

17. ƒорогунцов —.≤.,  оценко  .‘., Ѕалова ќ. . та ≥н ≈колог≥€: навчально-методичний пос≥бник. Ц .:  Ќ≈”, 1999. Ц 152 с.

18. «аверуха Ќ.ћ., —еребр€ков ј.¬., —киба ё.ј. ќснови еколог≥њ:Ќавч. пос≥бник Ц  .:  аравела, 2006. Ц 368 с.

19. «апов≥дна справа в ”крањн≥: Ќавчальний пос≥бник. / «а загальною редакц≥Їю ћ.ƒ. √родзинського, ћ.ѕ. —теценка. Ц  .: √еограф≥ка, 2003. - 306 с.

20. «апольський ј. ., —алюк ј.≤. ќснови еколог≥њ. Ц  .: ¬ища школа, 2004. Ц 382с.

21. «лоб≥н ё.ј. ќснови еколог≥њ. Ц  .: Ћ≥бра, 1998. Ц 248 с.

22. «лоб≥н ё.ј.,  очубей Ќ.¬. «агальна еколог≥€. Ц —уми: ”н≥верситетська книга, 2003.

23. ≤льЇнко –.ё. ≈колог≥€ дл€ вс≥х. Ц —ловник-дов≥дник, 2005, -156 стор.

24.  орсак  .¬., ѕлахотн≥к ќ.¬ ќснови сучасноњ еколог≥њ: Ќавч. пос≥б.,  .: ћј”ѕ, 2004. Ц 340 стор.

25.  рисаченко ¬., ’илько ћ. ≈колог≥€.  ультура. ѕол≥тика. Ц  .: «нанн€ ”крањни, 2001.

26.  учер€вий ¬.ѕ ≈колог≥€ Ц Ћьв≥в: —в≥т, 2000 Ц 500 стор.

27. ЋаптЇв ќ.ќ. ≈колог≥€ з основами б≥огеоценолог≥њ. Ц  .: ‘≥тосоц≥о-центр, 2001. Ц 144 с.

28. ЋукТ€нова Ћ.Ѕ. ќснови еколог≥њ. Ц  .: ¬ища школа, 2000 р.

29. ћасл€к Ћ.ќ. —тепаненко ј.¬. ќл≥йник я.Ѕ. —ловник-дов≥дник з економ≥чноњ ≥ соц≥альноњ географ≥њ ”крањни, - Ћ≥бра, 1996. Ц 405 с.

30. ћус≥Їнко ћ.ћ., —еребр€ков ¬.¬., Ѕрайон ќ.¬. ≈колог≥€. ќхорона природи: —ловник Ц дов≥дник Ц  ., “-во Д«нанн€Ф,  ќќ, 2000 Ц 550 стор.

31. Ќазарук ћ. ќснови еколог≥њ та соц≥оеколог≥њ. Ц Дјф≥шаФ, 2000. Ц 256 с.

32. ѕопул€рный экологический словарь. / ѕод ред. ј.ћ.√ил€рова. »зд. 2-е, перераб. и доп. Ц ћ., 2002

33. ѕот≥ш ј.‘., ћедв≥дь ¬.√., √воздецький ќ.√.  озак «.я. ≈колог≥€: теоретичн≥ основи ≥ практикум, -Ћьв≥в: Ќовий св≥т-2000, 2006. Ц 328 с.

34. ѕромислова еколог≥€: Ќавчальний пос≥бник / —.ќ.јпостолюк та ≥н. Ц  .: «нанн€, 2005. Ц 474 с.

35. ѕруцакова ќ.Ћ., ѕустов≥т Ќ.ј.,  олонкова ќ.ќ. ≈колог≥€ дл€ д≥тей. Ц  .: √Ќќ«≤—, 2007.- 68 с.

36. –адьо “. ƒинам≥ка «емл≥ та глобальн≥ еколог≥чн≥ проблеми. Ц ДќсноваФ, 2003. Ц 256 с.

37. –оманенко ¬.ƒ. ќснови г≥дро еколог≥њ. ѕ≥дручник. Ц  .: ќбереги, 2001. Ц 728 с.

38. —алтовський ќ.≤. ќснови соц≥альноњ еколог≥њ, - Ќавчальний пос≥бник, 2004, - 352 стор.

39. —афранов “.ј. ≈колог≥чн≥ основи природокористуванн€: Ќавчальний пос≥бник. Ц Ћьв≥в: Ќовий —в≥т, 2000. Ц 248 с.

40. —идоернко Ћ.≤. —учасна еколог≥€. Ќауков≥, етичн≥ та ф≥лософськ≥ ракурси. Ќ≥ч. пос≥бник. Ц  .: ѕј–јѕјЌ, 2002. Ц 152 с.

41. —ухарев —.ћ. „удак —.ё., —ухарева ќ.ё. ќснови еколог≥њ та охорони довк≥лл€: Ќавчальний пос≥бник. Ц  .: ÷ентр навч. л≥тератури, 2006. Ц 394 с.

42. ‘едоренко ќ.≤., Ѕондарчук ќ.≤. ќснови еколог≥њ. Ц  ., 2006.

43. яцик ј.¬. ≈колог≥чна ситуац≥€ в ”крањн≥ ≥ шл€хи њњ подоланн€.Ц  .:ќр≥€ни, 2003.Ц93с.

ƒодаткова:

1. ¬ернадский ¬.». Ѕиосфера. Ц ћ.: ћысль, 1967. Ц 326с.

2. ¬ернадский ¬.».‘илософские мысли натуралиста. ћ.:1988.

3. ¬ернадский ¬.». Ќаучна€ мысль как планетарное €вление. Ц ћ.: Ќаука, 1991. Ц 271 с.

4. ¬ернадский ¬.». ∆ивое вещество и биосфера. Ц ћ.: Ќаука, 1994. Ц 672 с.

5. √умилев Ћ. Ќ.Ётногенез и биосфера «емли.- ћ., 1997. - 638 с.

6.  омонер Ѕ.«амыкающийс€ круг,- Ћ.: √идрометеоиздат, 1974.

7. ћоисеев Ќ.Ќ. јлгоритмы развити€. Ц ћ.: Ќаука, 1987. Ц 303 с.

8. ћоисеев Ќ. Ќ.—овременный антропогенез и цивилизационные разломы (Ёколого-политологический анализ).- ћ.: »зд-во ћЌЁѕ”, 1994.- 47 с.

9. ћоисеев Ќ. Ќ.—удьба цивилизации. ѕуть разума.- ћ.: »зд-во ћЌЁѕ”, 1998.

10. ќдум ё. Ёкологи€. “ 1, 2. Ц ћ.: ћир, 1986.

11. –еймерс ћ. ‘. Ёкологи€. “еори€, законы, правила, принципы и гипотезы. Ц ћ.: –озсип молода€, 1994. Ц 366 с.

12. —ытник  .ћ., Ѕрайон ј.¬. и др. —ловарь-справочник по экологии. Ц  .: Ќаукова думка, 1994. Ц 667 с.

13. “ей€р де Ўарден ѕ. ‘еномен человека. - ћ., 1987. - 240 с.

—пец≥альна:

1. јпостолюк —.ќ. «ахист атмосфери в≥д шк≥дливих промислових викид≥в. Ц ДќсноваФ, 2005. Ц 272 с.;

2. Ѕаландин –. . ¬ернадский: жизнь, мысль, бессмертие. Ц ћ., Д«наниеФ, 1979. Ц 175с.

3. Ѕ≥лорус ќ. √лобал≥зац≥€ ≥ нац≥ональна стратег≥€ ”крањни. Ц  .: ДЅатьк≥вщинаФ, 2001. Ц 300с.

4. ¬еличко ќ.ћ., √ало ћ., ƒудич ≤.≤., Ўпеник ё.ќ. ќснови еколог≥њ та мон≥торинг довк≥лл€. Ќавчальний пос≥бник. Ц”жгород, 2001, - 285 с.

5. ¬еличко ќ.ћ., «еркалов ƒ.¬. ≈колог≥чний мон≥торинг.  .: Ќауковий св≥т, 2001.-205с.

6. ¬еличко ќ., «еркалов ƒ.  онтроль забрудненн€ довк≥лл€. Ц ДќсноваФ, 2002. Ц 256с.

7. √олубець ћ.ј. ≈косистемолог≥€. Ц Ћьв≥в: ѕолл≥, 2000. Ц 315 с.

8. ≈колог≥чний словник: Ќавч. пос≥бник/ ¬.¬.ѕрежко та ≥н. Ц’арк≥в, ’ƒјћ√, 1999. Ц 416 с.

9.  лименко ћ.ќ., ѕрищепе ј.ћ., ¬ознюк Ќ.ћ. ћон≥торинг довк≥лл€. ѕ≥дручник Ц  .: ¬идавничий центр Дјкадем≥€Ф, 2006. Ц 360с.

10. –удько √., јдаменко ќ. ≈колог≥чний мон≥торинг геолог≥чного середовища, - Ћьв≥в, ЋЌ” ≥м. ≤.‘ранка, 2001. Ц 260с.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 317 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1332 - | 1289 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.083 с.