Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ компТютерноњ презентац≥њ. ¬иди презентац≥й. ¬имоги до розробки презентац≥њ
 омпТютерн≥ презентац≥њ Ц це електронн≥ документи, €к≥ в≥др≥зн€ютьс€ комплексним мультимед≥йним вм≥стом ≥ особливими можливост€ми керуванн€ в≥дтворенн€м.

 ласиф≥кац≥€ презентац≥й

 омп'ютерн≥ презентац≥њ:

Ј слайдов≥

Ј потоков≥

—лайдова презентац≥€ €вл€Ї собою посл≥довн≥сть слайд≥в, тобто зображень, що по черз≥ в≥дтворюютьс€ за вказ≥вкою користувача. ƒо цього виду систем опрацюванн€ презентац≥й в≥днос€тьс€ Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress, Quick Slide Show, MySlideShow.

ѕотокова презентац≥€ Ч це наб≥р кадр≥в, €к≥ в≥дтворюютьс€ автоматично, зм≥нюючи один одного через ч≥тко визначен≥ пром≥жки часу (€к правило, менше секунди). ‘актично це в≥деоф≥льм, наприклад, рекламного або навчального призначенн€. ѕрограмами дл€ опрацюванн€ цього виду презентац≥й Ї Adobe Flash, Microsoft Movie Maker, AnFX Visual Design, Virtual Tour Builder.

—еред компТютерних презентац≥й розр≥зн€ють слайдов≥ та потоков≥ презентац≥њ. ¬≥дпов≥д-

но й системи дл€ опрацюванн€ компТю терних презентац≥й под≥л€ють на системи опрацюванн€ слайдових презентац≥й ≥ системи опрацюванн€ потокових презентац≥й.

—лайдова презентац≥€ розробл€Їтьс€ ≥ демонструЇтьс€ €к посл≥довн≥сть слайд≥в.

ƒопов≥дач, €к правило, керуЇ зм≥ною слайд≥в на екран≥, посл≥довн≥стю по€ви на них певних обТЇкт≥в. ¬≥н може попередньо налаштувати автоматичний показ обТЇкт≥в через певн≥ ≥нтервали часу.

ƒо цього виду систем опрацюванн€ презентац≥й в≥днос€тьс€ Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress, Powerbullet Presenter, ProShow Producer, PPT CREATE, Quick Slide Show, MySlideShow тощо.

≤ншим видом презентац≥й Ї потоков≥ презентац≥њ. ¬они призначен≥ дл€ неперервного в≥дтворенн€ посл≥довност≥ (потоку) обТЇкт≥в ≥з заздалег≥дь визначеним часом показу кожного з них. ‘актично це в≥деоф≥льм, наприклад рекламного або навчального призначенн€. ѕрограмами дл€ опрацюванн€ цього виду презентац≥й Ї Adobe Flash, Microsoft Movie Maker, AnFX Visual Design,Virtual Tour Builder тощо.

—л≥д зазначити, що под≥бна класиф≥кац≥€ презентац≥й ≥ систем дл€ њхнього опрацюванн€ Ї дещо умовною. ÷е повТ€зано з тим, що розширенн€ можливостей сучасних програм дл€ опрацюванн€ слайдових презентац≥й надаЇ користувачу можлив≥сть створювати презентац≥ю, €ка за своњми властивост€ми фактично не в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д потоковоњ презентац≥њ. “ака сама ситуац≥€ ≥ з програмами дл€ опрацюванн€ потокових презентац≥й. ѓхн≥ засоби надають можлив≥сть користувачу включити в потокову презентац≥ю фрагменти тексту, таблиц≥, схеми та елементи керуванн€

обТЇктами п≥д час демонстрац≥њ презентац≥њ.

¬имоги до оформленн€ презентац≥њ

¬ оформлен≥ презентац≥њ сл≥д вид≥лити два блоки: оформленн€ слайд≥в ≥ представленн€ ≥нформац≥њ. ƒл€ створенн€ €к≥сноњ презентац≥њ необх≥дно притримуватис€ р€ду вимог щодо оформленн€ даних блок≥в.

ќформленн€ слайд≥в

—тиль Ј ”с≥ слайди презентац≥њ мають бути витриман≥ в одному стил≥. Ј ”никати стил≥в, €к≥ можуть в≥двол≥кати увагу в≥д самоњ презентац≥њ. Ј ƒопом≥жна ≥нформац≥€ (кнопки керуванн€) не повинн≥ переважати над основною ≥нформац≥Їю (текстом, ≥люстрац≥€ми).
‘он Ј —тимулююч≥ (тепл≥) кольори Ц збуджують ≥ д≥ють €к подразники (за спаданн€м ≥нтенсивност≥ впливу: червоний, жовтогар€чий, жовтий). Ј ƒез≥нтигруюч≥ (холодн≥) Ц заспокоюють, викликають сонливий стан (у тому самому пор€дку: ф≥олетовий, син≥й, блакитний, синьо-зелений, зелений). Ј Ќейтральн≥ кольори: св≥тло-рожевий, жовто-зелений, коричневий. Ј ƒл€ фону рекомендують використовувати б≥льш холодн≥ тони (син≥й або зелений). Ј Ѕудь-€кий малюнок фону п≥двищуЇ стомлюван≥сть очей ≥ знижуЇ ефективн≥сть сприйн€тт€ ≥нформац≥њ.
¬икористанн€ кольор≥в Ј Ќа одному слайд≥ рекомендуЇтьс€ використовувати не б≥льше трьох кольор≥в: один дл€ фону, один дл€ заголовку, один дл€ тексту. Ј ƒл€ фону та тексту сл≥д використовувати контрастн≥ кольори. ќптимальне поЇднанн€ кольор≥в шрифт≥в ≥ фону: б≥лий на темно-синьому, чорний на б≥лому, жовтий на синьому. Ј  ольорова схема повинна бути однаковою дл€ вс≥х слайд≥в. Ј «верн≥ть особливу увагу на кол≥р г≥перпосилань (до ≥ п≥сл€ використанн€).
јн≥мац≥йн≥ ефекти ƒоц≥льно використати можливост≥ компТютерноњ ан≥мац≥њ дл€ представленн€ ≥нформац≥њ на слайд≥. Ќе варто зловживати р≥зноман≥тними ан≥мац≥йними ефектами, вони не повинн≥ в≥двол≥кати увагу в≥д зм≥сту ≥нформац≥њ на слайд≥. јн≥мац≥€ повинна бути не навТ€зливою, а стриманою ≥ допустимою: - дл€ демонстрац≥њ динам≥чних процес≥в; - дл€ створенн€ певного настрою або атмосфери п≥д час презентац≥њ. јн≥мац≥€ тексту маЇ бути зручною дл€ сприйн€тт€. Ќе рекомендуЇтьс€ обирати ефекти ан≥мац≥њ до заголовк≥в, особливо так≥, €к "ќбертанн€", "—п≥раль" тощо. Ќе варто використовувати музичний або звуковий супров≥д, €кщо в≥н не несе н≥€кого навчального навантаженн€.

 

ѕредставленн€ ≥нформац≥њ

«м≥ст ≥нформац≥њ Ј  ожен слайд маЇ в≥дображати одну думку. Ј “екст маЇ складатис€ з коротких сл≥в та простих речень. Ј «вед≥ть до м≥н≥муму к≥льк≥сть прийменник≥в, прикметник≥в, присл≥вник≥в. ƒ≥Їслова мають бути в одн≥й часов≥й форм≥. Ј «аголовки повинн≥ привертати увагу аудитор≥њ та узагальнювати основн≥ положенн€ слайду. Ј ѕри п≥дготовц≥ слайд≥в в обовТ€зковому пор€дку необх≥дно дотримуватис€ прийн€тих правил орфограф≥њ, пунктуац≥њ, скорочень ≥ правил оформленн€ тексту (в≥дсутн≥сть крапки в заголовках тощо). ” презентац≥€х дл€ д≥тей дошк≥льного в≥ку ≥ початковоњ школи крапка в заголовках ставитьс€. Ј ‘орма представленн€ ≥нформац≥њ повинна в≥дпов≥дати р≥вню знань слухач≥в. Ј Ќе пиш≥ть на останньому слайд≥ Ђ—пасиб≥ за увагуї, Ђƒ€куюї, Ђ«апитанн€?ї тощо. «агальнов≥домо, що найкраще запамТ€товуЇтьс€ те, що було сказано останн≥м. ѕо останньому слайду Ђ—пасиб≥ за увагуї вас запамТ€тають €к вв≥чливу людину, але не ваш виступ.
–озм≥щенн€ ≥нформац≥њ на слайд≥ Ј  раще обирати горизонтальне розм≥щенн€ ≥нформац≥њ. Ј Ќайб≥льш важлива ≥нформац≥€ розм≥щуЇтьс€ в центр≥ слайда. Ј ћатер≥али розташовуютьс€ на слайдах так, щоб зл≥ва, праворуч, зверху, знизу в≥д краю слайда залишалис€ в≥льн≥ пол€. Ј ѕотр≥бно вир≥вн€ти текст, буквиц≥, маркери списк≥в. Ј ‘орматувати текст необх≥дно за шириною. Ќе допускати "рваних" крањв тексту. Ј ¬ презентац≥њ сл≥д використовувати малюнки належноњ €кост≥. Ј якщо на слайд≥ розм≥щено зображенн€, то надпис розм≥щуЇтьс€ п≥д ним, а не над ними. ¬икористовуйте правило Ђ—хема, малюнок, граф≥к, таблиц€, текстї. —аме в так≥й посл≥довност≥. “екст використовуйте в тому випадку, €кщо жоден ≥з попередн≥х вар≥ант≥в не п≥дходить.
Ўрифти ¬ибираючи шрифти дл€ презентац≥њ, сл≥д керуватис€ такими в≥домост€ми:
  • ¬ибраний шрифт визначаЇ вплив пов≥домленн€ на слухач≥в. ƒл€ серйозноњ аудитор≥њ та пов≥домлень обирайте класичний шрифт (наприклад Times New Roman); дл€ рад≥сних пов≥домлень Ц Ђвеселийї шрифт (наприклад Comic Sans MS).
  • Ўрифти з зарубками (Times New Roman ≥ Bookman) легко читаютьс€, тому њх використовують дл€ друку великих обс€г≥в тексту. Ўрифти без зарубок (Arial ≥ Verdana) прост≥ш≥, тому вони краще вигл€дають у заголовках та колонтитулах.
  • —творюючи презентац≥њ дл€ перегл€ду в електронному вигл€д≥ або показу слайд≥в, використовуйте шрифти, €к≥ гарно вигл€дають на екран≥. Ўрифти Verdana, Tahoma, Bookman, Arial розроблен≥ спец≥ально дл€ використанн€ на веб-стор≥нках.
Ј ўоб забезпечити легк≥сть читанн€, кол≥р тексту потр≥бно зробити контрастним в≥дносно кольору фону. Ќап≥вжирний шрифт ≥ курсив використовуютьс€ лише дл€ вид≥ленн€ Ц часте використанн€ послаблюЇ њх ефективн≥сть. Ј  ожний шрифт несе в соб≥ певну ≥ндив≥дуальн≥сть, тому дуже важливо дотримуватис€ узгодженост≥. якщо часто зм≥нювати шрифт, пов≥домленн€ може ви€витис€ неузгодженим. ” презентац≥њ рекомендуЇтьс€ використовувати не б≥льше 1-2 шрифт≥в. Ј “екст повинен бути добре видним. –озм≥р шрифту не повинен бути др≥бним. ƒл€ заголовк≥в Ц не менше 24. ƒл€ ≥нформац≥њ - не менше 18. Ј Ѕ≥льше "пов≥тр€" м≥ж р€дк≥в - м≥жр€дковий ≥нтервал полуторний.
—пособи вид≥ленн€ ≥нформац≥њ —л≥д використовувати: рамки, границ≥, заливку, штриховку, стр≥лки, малюнки, д≥аграми, схеми дл€ ≥люструванн€ найб≥льш важливих факт≥в. ѕ≥дкресленн€ не використовуЇтьс€, тому що воно в документ≥ вказуЇ на г≥перпосиланн€.
ќбс€г ≥нформац≥њ Ќе варто перевантажувати слайд ≥нформац≥Їю (одночасно запамТ€товуЇтьс€ не б≥льше 3-х факт≥в, висновк≥в, визначень). Ќайб≥льша ефективн≥сть дос€гаЇтьс€ тод≥, коли ключов≥ пункти в≥дтворюютьс€ по одному на кожному окремому слайд≥.
¬иди слайд≥в ўоб ур≥зноман≥тнити способи подач≥ ≥нформац≥њ, необх≥дно використовувати р≥зн≥ види слайд≥в: з текстом, з таблиц€ми, з д≥аграмами.
¬ставка музики, в≥део ¬ставка музики ‘ормати музики, €к≥ використовуютьс€ програмою PowerPoint - wav, mp3, wma. ¬ставка музики зд≥йснюЇтьс€ двома способами. ѕерший спос≥б: вставка - звук з файлу (формат wav, mp3) автоматично або по клацанню. Ќа слайд≥ з'€вл€Їтьс€ знак гучномовц€, €кий служить г≥перпосиланн€м на вказаний файл, тому його необх≥дно прикладати до папки з презентац≥Їю.  омфортн≥сть: дозвол€Ї в≥дтворювати музику за бажанн€м допов≥дача, музика не прописуЇтьс€ в саму презентац≥ю, а, значить, не обт€жуЇ њњ. ƒругий спос≥б: закладка ан≥мац≥€ - настройка ан≥мац≥њ - в≥дкриваЇтьс€ р€док ЂЌемаЇ звукуї, в €к≥й Ї можлив≥сть вибрати Ђ≤нший звукї - музичний файл з вашого комп'ютера, диска, але т≥льки у формат≥ wav, вказати початок музики по клацанню або по часовим параметрам. ÷ей вар≥ант маЇ своњ переваги: ​​не треба прикладати музичн≥ файли, вони прописуютьс€ в презентац≥њ, б≥льше вар≥ативност≥ використанн€ (припинити з певного слайда, в≥дтворювати безперервно). ™диний недол≥к - великий обс€г wav формату, що обт€жуЇ презентац≥ю. ћузику доц≥льно накладати, €кщо презентац≥€ йде без словесного супроводу. “ак €к музика у формат≥ wav маЇ значний обс€г, рекомендую нар≥зати музичн≥ фрагменти. ћузика так само, €к ≥ фон, п≥дбираЇтьс€ в≥дпов≥дно до теми презентац≥њ, доповнюючи њњ, створюючи певний емоц≥йний настр≥й. ¬ставка в≥део ¬ставка в≥део п≥дпор€дковуЇтьс€ тим же правилам, що ≥ музика. ‘ормати, в≥део, що використовуютьс€ програмою PowerPoint Ц wmv, avi, mpg, mpeg. ѕерший спос≥б: ¬ставка - ‘≥льм ≥з файлу, вказати по клацанню або автоматично. ƒругий спос≥б: з об'Їкта на слайд≥ (малюнок, слово, стр≥лка, кружечок) зробити г≥перпосиланн€ на в≥деофайл. ¬≥деофайл обов'€зково прикласти до презентац≥њ в папку. ÷ей спос≥б зручний, €кщо формат файлу не п≥дтримуЇтьс€ PowerPoint, наприклад, flv. “акий п≥дх≥д дозвол€Ї, не закриваючи презентац≥ю п≥д час показу, демонструвати в≥деофайл. –екомендац≥њ: завантажити в≥део та музичний конвертор, €кий дозволить перевести ауд≥о чи в≥деофайл в потр≥бний дл€ вставки формат.
ѕоважайте автор≥в ƒо презентац≥њ, €к ≥ до реферату, проекту, роботи на науково-практичну конференц≥ю, складаЇтьс€ список ресурс≥в, що включаЇ в себе б≥бл≥ограф≥чн≥ описи книг, диск≥в, статей з пер≥одики, посилань на сайти ≤нтернету. як правило, пор€док списку алфав≥тний.
”паковка (експорт) презентац≥й якщо ви хочете п≥дготувати до перегл€ду на ≥ншому компТютер≥ чи дл€ розповсюдженн€ (≥, наприклад, записати на компакт-диск) повноц≥нний Ђдистрибутивї вашоњ презентац≥њ, то необх≥дно не просто зберегти презентац≥ю у файл за допомогою команди меню Ђ‘айл, «берегти €кї, а виконати особливу операц≥ю - упаковку, або експорт.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1689 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

1503 - | 1304 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.