Лекции.Орг
 

Категории:


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

Find Ukrainian equivalents for the followingЗагрузка...

 

a/ including cost of materials

b/ as well as any other expenses which may arise

c/ specified in Appendix

d/ the equipment is to conform to the Technical Conditions

e/ The Sellers are to bear all the expenses connected with

f/ the total value of the contract amounts to...

g/ connected with the execution of the present contact

h/ the prices per item are specified in Appendix N...

i/ hereinafter referred to as...

j/ the Buyers have bought, (purchased) on conditions

k/ on the one/other part

l/ the prices are firm and are not subject to any alterations

m/ have concluded the present agreement for the following

n/ in full conformity with the technical characteristics

 

 

1. Іменована надалі

2. З однієї сторони/з іншої сторони

3. Уклали даний контракт про нижченаведене

4. Покупець купив на умовах

5. У повній відповідності з технічною характеристикою

6. Устаткування повинне відповідати технічним умовам

7. Відповідно до додатка

8. Продавець має всі витрати з ...

9. Включаючи вартість матеріалу

10. Також усі інші видатки, які можуть виникнути

11. У зв'язку з виконанням дійсного контракту

12. Загальна сума контракту становить

13. Ціни по позиціях зазначені в додатку N

14. Ціни тверді і не підлягають зміні

 

3. Translate Ukrainian expressions in brackets into English.

1.Neither Party shall ( має право вимагати компенсації) for eventual losses from the other Party. 2. The Sellers guarantee (відшкодувати усі витрати) suffered by the Buyers. 3. The Sellers ( повинен відшкодувати )the Buyers in that event for all expenses and damages which may be incurred by the Buyers (внаслідок порушения цих прав). 4. Neither Party shall been entitled to indemnification (за витрати, які вона може понести).5.If the Sellers (затримують виконання) of an insignificant part of the Contract, the rest of the Contract having been fulfilled, the Buyers ( мають право анулювати невиконану частину контракту). 6. The tests of the equipment (проводяться) according to the programme (погодженої із сторонами). 7. (Гарантійний період буде продовжений) if putting into operation has been delayed, (не з вини Покупця). 8. The Buyers (мают право усунути дефекти самі) but for the Sellers' account (без збитку їхніх прав) under the guarantee. 9. Neither party shall be liable for (порушення умов даної угоди) occasioned by Force-Majeure. 10. The Parties are released from (відповідальності за невиконання своїх обов'язків) under the present contract if' this non-fulfillment was caused by the circumstances of Force-Majeure.

Match the phrases in part A with their equivalents in part B.

Part A

 

1. In order for a contract to be binding, the parties to it must be competent to make it. A person cannot make a promise he cannot fulfill because of some legal or other disability. An insane person is unable to make a binding agreement. A minor under age 18 does not have full power to contract. Such persons are incompetent to enter into a binding contract.

2. Consideration can be money, property, rights, services, or the promise to do (or not to do) certain things. The promises the parties make to one another may be sufficiently binding that the promises themselves constitute adequate consideration. In such a case, the promises are said to have mutuality of obligation.

3. There are two ways of classifying consideration. Either the person making the promise (the promisor) gains some right or benefit in return for her promise, or else the person to whom the promise is made (the promisee) gives up some right or benefit in return for the promise.

4. Disability (incompetence) cannot be used to gain an unfair advantage. If a person under disability fulfills her part of a supposed contract, the other party cannot repudiate the agreement. Similarly, a minor may not be able to repudiate a contract where there would be unfair loss to the other party.

5. Quite often, a sale is not closed immediately, but the property is held by a deposit. In this case, in return for the buyer's promise to forfeit the deposit if he does not complete the sale, the seller gives up the right to sell the property to someone else in the interim.

Part B

 

А. Компенсація може бути у грошовій формі, у формі майна, права, послуги або зобов'язання здійснити певні дії (чи утриматися від них). Зобов'язання, які сторони дають одна одній, можуть бути достатньо обов'язковими для виконання, якщо такі зобов'язання самі по собі є серйозною компенсацією. У таких випадках кажуть, що вони характеризуються "взаємністю зобов'язань".

В. Недієздатність (обмежену дієздатність) не можна використовувати для отримання несправедливої вигоди. Якщо недієздатна особа виконує свої зобов'язання щодо угоди, яку вона вважає чинною, інша сторона не має права її скасувати. Подібним же чином, неповнолітня особа може не мати права скасувати угоду, якщо це спричинить несправедливі збитки іншій стороні.

С. Досить часто трапляється так, що операція купівлі-продажу не завершується одразу ж, і майно утримується на депозиті. У таких випадках в обмін на згоду покупця відмовитися від своїх прав на депозит, за умови нездатності завершити комерційну угоду, продавець тимчасово передає право продажу майна третій особі.

D. Існують два види компенсацій. Або боржник (особа, яка дає зобов'язання) одержує будь-яке право або вигоду від виконання такого зобов'язання, або кредитор (особа, яка отримує вигоду від наданого їй зобов'язання) позбавляє себе будь-якого права або вигоди в обмін на виконання певного зобов'язання.

Е. Аби договір був обов'язковим для виконання, сторони мають бути правомочними укладати його. Особа не може брати на себе зобов'язання, які вона не може виконати з причини юридичної або будь-якої іншої недієздатності. Психічно хвора особа не може укладати обов'язкову для виконання угоду.

 

 

Translate into Ukrainian.

 

1/ binding contract; 2/ competent parties; 3/ legal disability; 4/ insane person; 5/ full power to contract; 6/ constitute adequate consideration; 7/ mutuality of obligation; 8/ sufficiently binding; 9/ promisor; 10/ promisee; 11/ gain some right or benefit; 12/ in return for her promise; 13/ disability; 14/ unfair advantage; 15/ repudiate the agreement; 16/ supposed contract; 17/ sale is not closed immediately; 18/ property is held by a deposit; 19/ forfeit the deposit; 20/ in the interim.

Translate into English.

1/ кредитор (особа, яка отримує вигоду від наданого їй зобов'язання); 2/ недієздатність; 3/ боржник(особа яка дає зобов'язання); 4/ майно утримується на депозиті; 5/ достатньо обов'язкові для виконання; 6/ відмовитися від прав на депозит; 7/ взаємність зобов'язань; 8/ операція купівлі-продажу не завершується одразу ж; 9/ є серйозною компенсацією; 10/ тимчасово; 11/ повна правомочність укладати договір; 12/ угода, яку особа вважає чинною; 13/ психічно хвора особа; 14/ скасовувати угоду; 15/ юридична недієздатність; 16/ несправедлива вигода; 17/ правомочні сторони; 18/ в обмін на певне зобов'язання; 19/ обов'язкова для виконання угода; 20/ одержувати будь-яке право або вигоду.

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 256 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.