Лекции.Орг
 

Категории:


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...

Українська революція 1917–1920 рр1. Лютнева революція в Росії і початок демократичних процесів в Україні.

2. Утворення Центральної Ради. I-й Універсал та автономія.

3. ІІ Універсал Центральної Ради. Проблеми взаємовідносин Центральної Ради та Тимчасового уряду.

4. ІІІ Універсал. Проголошення автономії.

5. ІV Універсал. Побудова незалежної держави.

6. Соціально-економічні реформи Центральної Ради.

7. Зовнішня політика УНР: результати й можливість альтернативного сценарію розвитку подій.

8. Брестський мирний договір та його наслідки для України.

9. Взаємовідносини УНР та німецьких й австро-угорських окупаційних властей.

10. Причини поразки Центральної Ради.

11. М. Грушевський – перший президент України.

12. Політична діяльність гетьмана П. Скоропадського.

13. Внутрішня політика Української Держави.

14. Науково-освітні реформи гетьмана П. Скоропадського.

15. Зовнішня політика Української Держави.

16. Утворення Директорії. Відродження УНР.

17. Володимир Винниченко – політик, урядовець, письменник

18. Встановлення радянської влади в Україні.

19. Білогвардійський рух в Україні.

20. ЗУНР: історія розвитку.

21. Культура України в роки революції

Джерела

Винниченко В. Відродження нації: Історія української революції. Март 1917 р. – грудень 1919 р. – Відень, 1920.

Грушевський М. На порозі нової України. – К., 1991.

Грушевський М. С. Між Москвою й Варшавою. – Б. м.; Б. в.; Б. р.

Грушевський М. С. Якої ми хочемо автономії і федерації. – К., 1917.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. В 2 ч. – Прага, 1923–1924.

Міхновський М. Самостійна Україна. – К., 2003.

Петлюра С. В. Вибрані твори та документи. – К., 1994.

Петлюра С. Статті. Листи. Документи. – К., 1999.

Скоропадський П. Спомини. – К., 1992.

 

Література

Білокінь С. І. Київська школа академіка М. С. Грушевського // УІЖ. – 1996. – № 5. – С. 106–131.

Верба І. В. Родина Грушевських в українській історичній науці 1920-х рр. // УІЖ. – 1996. – № 5. – С. 131–149.

Верстюк В. Ф. М. С. Грушевський у перший період діяльності Центральної Ради // УІЖ. – 1996. – № 5. – С. 37–50.

Верстюк В. Ф. Симон Петлюра: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження) // УІЖ. – 2004. – № 3. – С. 112–126.

Горак В. С. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропадського // УІЖ. – 2008. – № 4. – С. 110–121.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX–XX ст. – К., 1996.

Грищенко А. П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 – початок 1919 рр.). – К., 1993.

Гунчак Т. Україна: Перша половина XX ст. Нариси політичної історії України. – К., 1993.

Дорошенко Д. Нарис історії України. – Л., 1992.

Дорошенко Д. Історія України 1917–1923. – Т. 1: Доба Центральної ради. – Ужгород, 1932; Т. 2: Українська Гетьманська держава 1918 р. – Ужгород, 1932.

Капелюшний В. П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.). – К., 2003.

Копиленко О. Л., Копиленко М. Л. Держава і право України. 1917–1920 рр.: Навчальний посібник. – К., 1997.

Кульчицький С. В. Володимир Винниченко: світоглядна еволюція // УІЖ. – 2005. – № 4. – С. 47–70.

Литвин В. Україна: доба війн і революції (1914–1920). – К., 2003.

Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. – К., 1994.

Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917–1919 рр. – К., 1995.

Пиріг Р. Я. Життя Михайла Грушевського. – К., 1993.

Полонська-Василенко Н. Історія України. 1917–1923 рр. – К., 1993.

Пристайко В. І., Шаповал Ю. І. Сторінки біографії М. С. Грушевського в світлі таємних документів ДПУ-НКВС // УІЖ. – 1996. – № 5. – С. 83–89.

Притуляк П. П. Економічний договір УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р. // УІЖ. – 1997. – № 1. – С. 62–72.

Реєнт О. П. Павло Скоропадський. – К., 2003.

Реєнт О. П., Коляда І. А. Україна між світовими війнами (1914–1939). – Події. Люди. Документи: Нариси історії: Навчальний посібник. – К., 2004.

Савченко О. Симон Петлюра. – Харків, 2004.

Сергійчук В. І. Українська соборність: Відродження українства в 1917–1920 рр. – К., 1999.

Сергійчук В. Симон Петлюра. – К., 2004.

Ситник В. Державницькі концепції М. Міхновського та В. Липинського // Історичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 57–66.

Солдатенко В. Ф. Еволюція суспільно-політичних поглядів В. К. Винниченка в добу української революції // УІЖ. – 1994. – № 6. – С. 12–25; 1995. – № 1. – С. 13–22.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918–1920 рр.). – К., 1999.

Солдатенко В. Ф. Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних прагнень. – К., 2005.

Терещенко Ю. І. Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції // УІЖ. – 2008. – № 4. – С. 19–37.

Турченко Ф. “Харківський проект” Миколи Міхновського // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя, 2003. – Вип. XV. – С. 7–34.

Феденко П. Влада Павла Скоропадського. – К., 1995.

Шаповал Ю. І., Верба І. В. Михайло Грушевський. – К., 2005.

 

ТЕМА 4

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 282 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.