Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 4. ‘≥нанси п≥дприЇмницьких структур
¬икладач ’арченко ≤.√.

 

«ј¬ƒјЌЌя ƒЋя —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» —“”ƒ≈Ќ“≤¬

—амост≥йна робота студент≥впри вивченн≥ курсу проводитьс€ в наступних формах:

ќпрацюванн€ лекц≥йного матер≥алу.

–обота з л≥тературою.

ѕ≥дготовка до сем≥нар≥в з теоретичних проблем курсу.

Ќаписанн€ ≥ захист реферат≥в.

ѕ≥дготовка до виконанн€ контрольних завдань, навчальних та контрольних тест≥в.

“≈ћ»

“ема 1. —уть ф≥нанс≥в, њх функц≥њ ≥ роль

ѕитанн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€:

1. ¬ чому пол€гаЇ обТЇктивна необх≥дн≥сть ≥снуванн€ ф≥нанс≥в €к економ≥чноњ категор≥њ?

2. „ому Уф≥нансиФ Ц категор≥€ ≥сторична?

3. ўо Ї обТЇктом вивченн€ ф≥нансовоњ науки?

4. ћакрофактори, що впливають на сп≥вв≥дношенн€ централ≥зованих та децентрал≥зованих ф≥нансових ресурс≥в.

5. ¬ чому пол€гаЇ зв'€зок ф≥нанс≥в з фондом зароб≥тноњ плати, соб≥варт≥стю, ц≥нами?

6. ќснова ф≥нансовоњ системи.

7. як зм≥нюЇтьс€ значенн€ ф≥нанс≥в з розвитком товарно-грошових в≥дносин?

8. „и вс≥ грошов≥ в≥дносини можна в≥днести до ф≥нансових?

9. як можна охарактеризувати в≥дносини, в €к≥ ¬и вступаЇте з:

Ц державою, виплачуючи прибутковий податок;

Ц комерц≥йним банком, одержуючи кредит;

Ц фондами соц≥ального страхуванн€ при сплат≥ страхових внеск≥в по обовТ€зковому страхуванню;

Ц магазином при куп≥вл≥ товар≥в;

Ц державою при куп≥вл≥ обл≥гац≥й державноњ позики;

Ц п≥дприЇмством при одержанн≥ зароб≥тноњ плати.

10. „и може бути виручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ ф≥нансовим ресурсом?

11. „и варто вид≥л€ти окремо стимулюючу функц≥ю ф≥нанс≥в. ћожливо цю роль виконуЇ розпод≥льча функц≥€? ¬≥дпов≥дь аргументуйте.

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи:

1. —класти схему розпод≥лу валового внутр≥шнього продукту. Ќа ц≥й основ≥ дати характеристику рол≥ ф≥нанс≥в у формуванн≥ њњ окремих частин.

 

“ема 2. ‘≥нансова система

ѕитанн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€:

1. ќхарактеризуйте ф≥нансову систему ”крањни.

2. як≥ сфери ≥ ланки вид≥л€ють у склад≥ ф≥нансовоњ системи?

3. « €ких ланок складаютьс€ централ≥зован≥ ф≥нанси? ƒайте њм характеристику.

4. « €ких ланок складаютьс€ децентрал≥зован≥ ф≥нанси? ƒайте њм характеристику.

5. який склад ≥ функц≥њ ф≥нансових орган≥в в ”крањн≥?

6. ќхарактеризуйте систему управл≥нн€ державними ф≥нансами в ”крањн≥?

7. як≥ функц≥њ виконуЇ ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни?

8. як≥ функц≥њ покладено на ƒержавне казначейство?

9. як≥ функц≥њ ≥ повноваженн€ маЇ ƒержавна податкова адм≥н≥страц≥€?

10. ўо таке ф≥нансовий контроль ≥ €ка його роль?

11. як≥ Ї види та методи ф≥нансового контролю?

 

“ема 3. ‘≥нансова пол≥тика ≥ ф≥нансовий механ≥зм

ѕитанн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€:

1. який звТ€зок ≥снуЇ м≥ж ф≥нансовою пол≥тикою та ф≥нансовим механ≥змом?

2. „ому вс≥ частини ф≥нансового механ≥зму повинн≥ бути т≥сно м≥ж собою повТ€зан≥?

3. як≥ макрофактори впливають на р≥вень досконалост≥ ф≥нансового механ≥зму?

4. –оль ≥ м≥сце ф≥нансовоњ пол≥тики в склад≥ загальноњ концепц≥њ розвитку економ≥ки держави в сучасних умовах.

5. ќсновн≥ напр€мки сучасноњ ф≥нансовоњ пол≥тики.

6. ƒайте характеристику д≥њ ф≥нансових важел≥в, €к≥ використовуютьс€ в практиц≥ господарюванн€.

7. як≥ органи виконують функц≥ю оперативного управл≥нн€ ф≥нансами? ѓх функц≥њ, завданн€ та структура.

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи:

1. ѕ≥дготувати виступ на тему УЌапр€ми вдосконаленн€ ф≥нансового механ≥зму в ”крањн≥Ф

 

“ема 4. ‘≥нанси п≥дприЇмницьких структур

1. ¬изначте особливост≥ ф≥нанс≥в п≥дприЇмств пор≥вн€но з державними ф≥нансами.

2. Ќавед≥ть загальн≥ та специф≥чн≥ ознаки, властив≥ ф≥нансам п≥дприЇмств.

3. ¬изначте сутн≥сть ф≥нанс≥в п≥дприЇмств.

4. ќхарактеризуйте групи ф≥нансових в≥дносин, що стосуютьс€ ф≥нанс≥в п≥дприЇмств.

5. ƒайте характеристику функц≥й ф≥нанс≥в п≥дприЇмств.

6. ƒайте характеристику формуванн€ ≥ використанн€ ф≥нансових ресурс≥в п≥дприЇмства.

7. ¬изначте, €к орган≥зац≥йно-правова форма господарюванн€ впливаЇ на орган≥зац≥ю ф≥нанс≥в п≥дприЇмств.

8. ¬изначте, €к галузева специф≥ка впливаЇ на орган≥зац≥ю ф≥нанс≥в п≥дприЇмств.

9. –озкрийте економ≥чну сутн≥сть прибутку п≥дприЇмства.

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи:

«адача 1. ѕрибуток в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ за зв≥тний пер≥од склав 600 тис. грн., доходи в≥д оренди майна - 10 тис. грн., див≥денди по акц≥€х п≥дприЇмства - 5 тис. грн. Ўтрафи сплачен≥ - 4 тис. грн., одержан≥ - 5 тис. грн. який балансовий прибуток?

«адача 2. ѕ≥дприЇмство реал≥зувало 20000 одиниць продукц≥њ. ÷≥на реал≥зац≥њ 42,5 грн. за одиницю. ¬итрати на реал≥зац≥ю склали 140 тис. грн. ¬итрати на виробництво - 500 тис грн. ¬изначити рентабельн≥сть продукц≥њ п≥дприЇмства.

 

“ема 5. ƒержавн≥ ф≥нанси

1. ƒайте визначенн€ державних ф≥нанс≥в. ќхарактеризуйте њх склад ≥ структуру.

2. –озкрийте роль державних ф≥нанс≥в в економ≥чному та соц≥альному розвитку крањни.

3. як орган≥зована ф≥нансова д≥€льн≥сть держави в ”крањн≥?

4. ўо таке державне споживанн€ та державне ф≥нансуванн€?

5. ўо таке кошторис та кошторисне ф≥нансуванн€?

6. ќхарактеризуйте форми бюджетного ф≥нансуванн€.

7. як≥ органи управл≥нн€ державними ф≥нансами?

 

“ема 6. Ѕюджет ≥ бюджетна система

ѕитанн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€:

1. ¬ чому пол€гаЇ економ≥чна суть державного бюджету?

2. «б≥льшилась чи зменшилась роль державного бюджету в перерозпод≥л≥ ¬¬ѕ за останн≥ роки?

3. Ќапр€мки перебудови бюджетноњ пол≥тики на сучасному етап≥.

4.  оли саме маЇ м≥сце комерц≥йний характер перерозпод≥лу ф≥нансових ресурс≥в, €кщо цей процес зд≥йснюЇтьс€ через ринок ц≥нних папер≥в чи через бюджетну систему? ¬≥дпов≥дь аргументуйте, в≥дзначте переваги ¬ашоњ точки зору.

5. ѕризначенн€ державного бюджету.

6. як≥ причини викликали бюджетний деф≥цит останн≥х рок≥в?

7. „и завжди треба остер≥гатис€ бюджетного деф≥циту?

8. ћаЇ м≥сце деф≥цит державного бюджету, насуваЇтьс€ безроб≥тт€, зростаЇ ≥нфл€ц≥€. яку форму бюджетного деф≥циту треба використати, щоб пол≥пшити економ≥чне та соц≥альне становище в крањн≥?

9. ўо означаЇ перех≥д м≥сцевих орган≥в влади на принципи територ≥ального самоуправл≥нн€ та самоф≥нансуванн€?

10. ¬изначте основн≥ напр€мки скороченн€ бюджетного деф≥циту.

11. —клад≥ть схему бюджетноњ системи ”крањни, бюджету област≥.

12. як ви розум≥Їте систематичний п≥дх≥д при плануванн≥ державного бюджету.

13. „ому державний бюджет Ї головною ланкою ф≥нансовоњ системи?

14. ўо таке Убюджетне регулюванн€Ф? як≥ тенденц≥њ останн≥х рок≥в?

15. ¬становити, до €кого бюджету сл≥д в≥днести так≥ доходи:

- податок на додану варт≥сть  ињвського торговельно-економ≥чного ≥нституту;

- податок з власник≥в транспортних засоб≥в;

- земельний податок;

- кошти в≥д реал≥зац≥њ обл≥гац≥й ƒержавноњ внутр≥шньоњ позики;

- податок на прибуток заводу республ≥канського п≥дпор€дкуванн€;

- податок на прибуток /дох≥д/ малого п≥дприЇмства.

16. ¬становити, за рахунок €кого бюджету ф≥нансуютьс€:

- загальноосв≥тн€ школа обласного, районного центру;

- зароб≥тна плата роб≥тник≥в та службовц≥в ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни;

- районного ф≥нансового в≥дд≥лу;

- оборона держави;

- буд≥вництво та ремонт автомоб≥льних дор≥г республ≥канського та м≥сцевого значенн€;

- витрати на проведенн€ сес≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни;

- обласна л≥карн€;

- районна б≥бл≥отека;

- јкадем≥€ наук ”крањни;

- стипенд≥њ студентам.

17. ѕо€сн≥ть звТ€зок бюджетного деф≥циту з конвертован≥стю нац≥ональноњ валюти.

18. „и можуть висок≥ податки зб≥льшити деф≥цит державного бюджету?

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи:

1. ¬изначте за даними зв≥тност≥ ƒержкомстату структуру зведеного бюджету ”крањни за 2004-2008 рр. ќдержан≥ результати прокоментуйте.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 373 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

2106 - | 1838 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.