Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈кзаменац≥йний б≥лет є___. 1. ”кладанн€ фахових документ≥в
1. ”кладанн€ фахових документ≥в.

2. ”твор≥ть ≥ запиш≥ть прикметники в≥д поданих ≥менник≥в:

Ћагода,  авказ,  арабах, ѕрилуки, «апор≥жж€, —в≥т€зь, ÷юр≥х, ѕариж, ќвруч.

3. Ќаписати допов≥дну записку на ≥м'€ кер≥вника установи про порушенн€ трудовоњ дисципл≥ни.

 

«атверджено на зас≥данн≥

цикловоњ ком≥с≥њ______ гуман≥тарних дисципл≥н _________________

ѕротокол є ___в≥д___ ____________________20____року

√олова цикловоњ ком≥с≥њ _____________ ___ √.√. “имоф≥Їнко ___

(п≥дпис)

≈кзаменатор _______________ ______ я.ј.  л≥кушина _____

(п≥дпис)

 

 омунальний заклад

ЂЅериславський медичний коледжї

’ерсонськоњ обласноњ ради

 

ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень__ 3228фармацевт _______

Ќапр€м п≥дготовки____ 6.120201 ‘армац≥€ ______________________

—пец≥альн≥сть_ 5.12020101‘армац≥€ ___—еместр____ V _____

 

Ќавчальна дисципл≥на ___ Ђ”крањнська моваї (за профес≥йним спр€муванн€м) ___

 

≈ «јћ≈Ќј÷≤…Ќ»… Ѕ≤Ћ≈“ є_______

1. ¬≥зитна картка, њњ використанн€.

2. ƒайте усну в≥дпов≥дь на запитанн€ Ђќ котр≥й годин≥?ї, €кщо годинник показуЇ: 7.30, 9.15, 12.45, 15.10, 17.55, 22.20.

3. Ќаписати за€ву на курси п≥дготовки спец≥ал≥зац≥њ ЂЋ≥кувальний масажї.

 

«атверджено на зас≥данн≥

цикловоњ ком≥с≥њ______ гуман≥тарних дисципл≥н _________________

ѕротокол є ___в≥д___ ____________________20____року

√олова цикловоњ ком≥с≥њ _____________ ___ √.√. “имоф≥Їнко ___

(п≥дпис)

≈кзаменатор _______________ ______ я.ј.  л≥кушина _____

(п≥дпис)

 

 

 омунальний заклад

ЂЅериславський медичний коледжї

’ерсонськоњ обласноњ ради

 

ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень__ 3228фармацевт _______

Ќапр€м п≥дготовки____ 6.120201 ‘армац≥€ ______________________

—пец≥альн≥сть_ 5.12020101‘армац≥€ ___—еместр____ V _____

 

Ќавчальна дисципл≥на ___ Ђ”крањнська моваї (за профес≥йним спр€муванн€м) ___

 

≈ «јћ≈Ќј÷≤…Ќ»… Ѕ≤Ћ≈“ є_______

1. ќсобливост≥ використанн€ ≥менник≥в у профес≥йному сп≥лкуванн≥. ¬≥дм≥нюванн€ пр≥звищ, ≥мен, по батьков≥.

2. «аписати терм≥ни ≥ншомовного походженн€ ≥ п≥д≥брати украњнськ≥ в≥дпов≥дники.

3. Ќаписати дов≥дку про м≥сце проживанн€.

 

«атверджено на зас≥данн≥

цикловоњ ком≥с≥њ______ гуман≥тарних дисципл≥н _________________

ѕротокол є ___в≥д___ ____________________20____року

√олова цикловоњ ком≥с≥њ _____________ ___ √.√. “имоф≥Їнко ___

(п≥дпис)

≈кзаменатор _______________ ______ я.ј.  л≥кушина _____

(п≥дпис)

 

 

 омунальний заклад

ЂЅериславський медичний коледжї

’ерсонськоњ обласноњ ради

 

ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень__ 3228фармацевт _______

Ќапр€м п≥дготовки____ 6.120201 ‘армац≥€ ______________________

—пец≥альн≥сть_ 5.12020101‘армац≥€ ___—еместр____ V _____

 

Ќавчальна дисципл≥на ___ Ђ”крањнська моваї (за профес≥йним спр€муванн€м) ___

 

≈ «јћ≈Ќј÷≤…Ќ»… Ѕ≤Ћ≈“ є_______

1. ƒжерела виникненн€ украњнськоњ медичноњ терм≥нолог≥њ. √рупи сучасноњ украњнськоњ медичноњ терм≥нолог≥њ.

2. ѕо€снити розд≥лов≥ знаки:

”м≥й ц≥нувати дар юност≥, р≥дк≥сний, скороминущий. Ќема без корен€ рослини, а нас, людей, без батьк≥вщини.  ого ховають тут кургани, низьк≥ нахмуривши лоби? я отутечки, в центр≥ ™вропи, на земл≥ своњй знов помолюсь. ”се на цьому св≥т≥ випадкове, окр≥м земл≥.

3. Ќаписати оголошенн€ про проведенн€ вакцинац≥њ в≥д грипу.

«атверджено на зас≥данн≥

цикловоњ ком≥с≥њ______ гуман≥тарних дисципл≥н _________________

ѕротокол є ___в≥д___ ____________________20____року

√олова цикловоњ ком≥с≥њ _____________ ___ √.√. “имоф≥Їнко ___

(п≥дпис)

≈кзаменатор _______________ ______ я.ј.  л≥кушина _____

(п≥дпис)

 омунальний заклад

ЂЅериславський медичний коледжї

’ерсонськоњ обласноњ ради

 

ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень__ 3228фармацевт _______

Ќапр€м п≥дготовки____ 6.120201 ‘армац≥€ ______________________

—пец≥альн≥сть_ 5.12020101‘армац≥€ ___—еместр____ V _____

 

Ќавчальна дисципл≥на ___ Ђ”крањнська моваї (за профес≥йним спр€муванн€м) ___

 

≈ «јћ≈Ќј÷≤…Ќ»… Ѕ≤Ћ≈“ є_______

1. ќсобливост≥ використанн€ займенник≥в у д≥ловому мовленн≥.

2. ¬≥дредагувати текст:

д€кую ¬ас Ц ск≥льки годин Ц

пробачте мене Ц кепкувати над ним Ц

телефонувати до нього Ц

3. Ќаписати вмотивовану за€ву на ≥м'€ куратора з проханн€м в≥дпустити з зан€ть.

 

«атверджено на зас≥данн≥

цикловоњ ком≥с≥њ______ гуман≥тарних дисципл≥н _________________

ѕротокол є ___в≥д___ ____________________20____року

√олова цикловоњ ком≥с≥њ _____________ ___ √.√. “имоф≥Їнко ___

(п≥дпис)

≈кзаменатор _______________ ______ я.ј.  л≥кушина _____

(п≥дпис)

 омунальний заклад

ЂЅериславський медичний коледжї

’ерсонськоњ обласноњ ради

 

ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень__ 3228фармацевт _______

Ќапр€м п≥дготовки____ 6.120201 ‘армац≥€ ______________________

—пец≥альн≥сть_ 5.12020101‘армац≥€ ___—еместр____ V _____

 

Ќавчальна дисципл≥на ___ Ђ”крањнська моваї (за профес≥йним спр€муванн€м) ___

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 502 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

2288 - | 2098 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.