Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤сторичн≥ форми крим≥нального процесу
ѕитанн€ 1. ѕон€тт€ та суть крим≥нального процесу

Дѕроцес " (лат. Дprocessus")- просуванн€ вперед.

ѕон€тт€ "крим≥нальний процес" вживають у дек≥лькох значенн€х.

1.  рим≥нальний процес €к специф≥чний вид д≥€льност≥-це врегульована крим≥нально-процесуальним законом д≥€льн≥сть орган≥в д≥знанн€, досудового сл≥дства, прокуратури та суду за участю ≥нших ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б, спр€мована на перев≥рку й вир≥шенн€ за€в (пов≥домлень) про злочини, розкритт€ та розсл≥дуванн€ злочин≥в, викритт€ ос≥б, €к≥ њх вчинили, зд≥йсненн€ правосудд€ в крим≥нальних справах, а також на вир≥шенн€ питань, пов'€заних ≥з виконанн€м судових р≥шень.

2.  рим≥нальний процес €к галузь права(крим≥нально-процесуальне право) - це одна з галузей права ”крањни, сукупн≥сть правових норм, €к≥ регулюють д≥€льн≥сть орган≥в д≥знанн€, досудового сл≥дства, прокуратури та суду, а також ≥нших ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б, €к≥ залучаютьс€ до сфери крим≥нального судочинства, п≥д час провадженн€ в крим≥нальних справах.

3.  рим≥нальний процес €к галузь наукиЧ це галузь правовоњ науки, предметом досл≥дженн€ €коњ Ї крим≥нально-процесуальне право, практика його застосуванн€, а метою - виробленн€ рекомендац≥й щодо вдосконаленн€ законодавства та практики д≥€льност≥ орган≥в д≥знанн€, досудового сл≥дства, прокуратури й суду.

4.  рим≥нальний процес €к навчальна дисципл≥на-це дисципл≥на, €ку вивчають у вищих навчальних закладах юридичного проф≥лю, предметом €коњ Ї крим≥нально-процесуальне законодавство, практика його застосуванн€, а також наука крим≥нального процесу.

Ќайважлив≥шими елементами, що утворюють пон€тт€ крим≥нального процесу, Ї:

A. ƒ≥€льн≥сть орган≥в д≥знанн€, досудового сл≥дства, прокуратури ≥ суду, €ка пол€гаЇ у розсл≥дуванн≥, розгл€д≥ та вир≥шенн≥ крим≥нальних справ.

Ѕ. ƒемократичн≥ принципи (засади), €к≥ повинн≥ лежати в основ≥ орган≥зац≥њ та д≥€льност≥ вказаних орган≥в.

B. «авданн€, що вир≥шуютьс€ цими органами.

√. ѕроцесуальна форма њх д≥€льност≥.

ќтже,крим≥нальний процес-це врегульована нормами крим≥нально- процесуального права д≥€льн≥сть орган≥в д≥знанн€ сл≥дчого, прокурора, судд≥ ≥ суду по розкриттю злочин≥в, викриттю й покаранню винних та недопущенню покаранн€ невинних, а також система правов≥дносин, що виникаЇ у переб≥гу ц≥Їњ д≥€льност≥, вказаних орган≥в один з одним, а також громад€нами, посадовими особами, у установами, п≥дприЇмствами, громадськими об'Їднанн€ми й трудовими колективами, €к≥ залучаютьс€ до сфери крим≥нально-процесуальноњ д≥€льност≥.

«м≥ст крим≥нально-процесуальноњ д≥€льност≥ пол€гаЇ у:

1. ѕерев≥рц≥ ≥ вир≥шенн≥ за€в ≥ пов≥домлень про злочини.

2. –озсл≥дуванн≥ крим≥нальних справ.

3. —удовому вир≥шенн≥ крим≥нальних справ.

4. ¬ир≥шенн≥ питань, пов'€заних з виконанн€м вирок≥в.

5.ѕрокурорському нагл€д≥ за виконанн€м закон≥в органами д≥знанн€ та досудового сл≥дства.

6. —удовому контрол≥ законност≥ та обірунтованост≥ процесуальних р≥шень ≥ д≥й орган≥в д≥знанн€, сл≥дчих ≥ прокурор≥в.

7. ¬иконанн≥ доручень орган≥в розсл≥дуванн€ ≥ суд≥в ≥нших держав.

8.¬ир≥шенн≥ питань, пов'€заних з реаб≥л≥тац≥Їю ≥ в≥дшкодуванн€м збитк≥в, завданих незаконними д≥€ми та р≥шенн€ми орган≥в д≥знанн€, сл≥дства, прокуратури, суду та орган≥в виконанн€ покарань.

—утькрим≥нального процесу ви€вл€Їтьс€ у його спр€мованост≥ на захист сусп≥льного ≥ державного устрою, прав та законних ≥нтерес≥в громад€н ≥ юридичних ос≥б в≥д злочинних пос€гань. ¬одночас крим≥нальний процес - це активна д≥€льн≥сть з метою попередженн€, припиненн€ та л≥кв≥дац≥њ злочин≥в, а також причин ≥ умов, що њх породжують.

 рим≥нальний процес- один ≥з вид≥в реал≥зац≥њ державноњ влади, специф≥ка €кого обумовлена особлив≥стю завдань, що зд≥йснюютьс€ у сфер≥ боротьби з≥ злочинн≥стю. ¬≥н регулюЇтьс€ нормами крим≥нально- процесуального права, зд≥йснюЇтьс€ з моменту отриманн€ ≥нформац≥њ про злочин ≥ прот€гом у сього провадженн€ у крим≥нальн≥й справ≥. ƒ≥€льн≥сть у сфер≥ боротьб≥ з≥ злочинн≥стю. ¬≥дбуваЇтьс€ у межах крим≥нально- процесуальних в≥дносин. ѓх сукупн≥сть ≥ системаЇ сутн≥стю крим≥нального процесу.

≤сторичн≥ форми крим≥нального процесу.

≤сторична форма крим≥нального процесу-це форма орган≥зац≥њ крим≥нального судочинства, що визначаЇ пор€док провадженн€ у крим≥нальн≥й справ≥ та основи процесуального статусу його учасник≥в.

Ќа форму крим≥нального процесу впливають два чинники - державно- пол≥тичний режим ≥ р≥вень правовоњ культури сусп≥льства.

¬ид≥л€ють три ≥сторичн≥ форми крим≥нального процесу:≥нкв≥зиц≥йний (розшуковий, або сл≥дчо-розшуковий); змагальний (обвинувальний); зм≥шаний (сл≥дчо-судовий, континентальний).

≤нкв≥зиц≥йний (розшуковий, сл≥дчо-розшуковий) крим≥нальний процес маЇ так≥ основн≥ ознаки:

- застосуванн€, переважно, ≥мперативного методу правового регулюванн€ крим≥нально-процесуальних в≥дносин;

- функц≥њ обвинуваченн€, захисту та вир≥шенн€ крим≥нальноњ справи зосереджено в одному державному орган≥;

- суд маЇ право зм≥нювати обвинуваченн€ у досить значних межах;

- в≥дсутн≥сть у процес≥ самост≥йних стор≥н, а в≥дпов≥дно ≥ њх змагальност≥;

- на€вн≥сть у обвинуваченого певних прав, реал≥зац≥€ €ких ц≥лком залежить в≥д державних орган≥в, що ведуть процес;

- визнанн€ обвинуваченим своЇњ вини маЇ перевагу над ≥ншими доказами;

- таЇмн≥сть провадженн€.

«магальний (обвинувальний) крим≥нальний процес маЇ так≥ основн≥ ознаки:

- на€вн≥сть крим≥нально-правового спору;

- на€вн≥сть стор≥н з р≥зними за зм≥стом ≥нтересами;

- залежн≥сть вироку суду в≥д результату змаганн€ стор≥н;

- зм≥ст ≥ обс€г обвинуваченн€ визначаЇ обвинувач, а суд розгл€даЇ справу т≥льки у визначеному обвинувачем обс€з≥.

” жодн≥й ≥з сучасних держав крим≥нальний процес у "чист≥й" ≥сторичн≥й форм≥ (≥нкв≥зиц≥йна, змагальна) не ≥снуЇ. ≤нкв≥зиц≥йн≥ елементи "зм≥шуютьс€" з≥ змагальними, що даЇ п≥дставу вид≥л€ти крим≥нальний процес зм≥шаноњ форми.

” юридичн≥й л≥тератур≥ розр≥зн€ють два види зм≥шаного крим≥нального процесу:

1) процес, у €кому досудове розсл≥дуванн€ побудовано на суто ≥нкв≥зиц≥йних, а судов≥ стад≥њ - на змагальних засадах. ќсновн≥ його риси (ознаки):

- у досудове провадженн€ не залучаЇтьс€ захисник;

- обвинувачений та ≥нш≥ учасники мають змогу ознайомитис€ з матер≥алами крим≥нальноњ справи лише п≥сл€ завершенн€ досудового розсл≥дуванн€;

- судове оскарженн€ д≥й ≥ р≥шень орган≥в та посадових ос≥б, €к≥ ведуть крим≥нальний процес, не допускаЇтьс€;

2) процес, у €кому досудове провадженн€ м≥стить елементи змагальност≥. …ого характерн≥ риси:

- у досудовому провадженн≥ бере участь захисник;

- за≥нтересованим учасникам досудового розсл≥дуванн€ ще до зак≥нченн€ розсл≥дуванн€ може бути надано дл€ ознайомленн€ певн≥ матер≥али (наприклад, т≥, €кими обірунтовуЇтьс€ затриманн€ чи пред'€вленн€ обвинуваченн€);

- ус≥ учасники досудового розсл≥дуванн€ мають право оскаржити до суду д≥њ та р≥шенн€ орган≥в досудового розсл≥дуванн€.¬ ”крањн≥ ≥снуЇ крим≥нальний процес зм≥шаноњ форми з на€вн≥стю змагальних елемент≥в у досудовому провадженн≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 857 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1511 - | 1511 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.