Лекции.Орг


Поиск:
E. каріолєми, хромосом, ядерця, каріоплазми
 

11. На основі електронномікроскопічних досліджень була визначена здатність клітин до підтримки своєї форми. Як називають клітинні органели, що підтримують форму клітини?

 

A. Гладка ендоплазматична сітка

B. Мікротрубочки

C. Центросома

D. Гранулярна ендоплазматична сітка

E. Полісоми

 

12. При ультрамiкроскопiчному дослiдженнi в цитоплазмi клітини виявлена овальна структура, яка оточена зовнiшньою гладкою та внутрішньою складчастою (утворює кристи) мембранами. Яка фyнкцiя не характерна для цiєї структури?

 

A. пpодукування попередників стероїдних гормонів

B. депонувания iонів кальцiю

C. участi в синтезi АТФ

D. участь в обмiнi води

E. синтез олiгосахаридiв

 

13. Остеоцити підтримують баланс кальцію в організмі людини, формуючи єдину функціональну систему в кістці. Які контакти між відростками клітин забезпечують виконання їх функцій?

 

A. щільні контакти

B. синапси

C. вставні диски

D. нексуси

E. десмосоми

 

14. При хрящовому остеогенезі спочатку виникає хрящова модель трубчастої кістки. Якою хрящовою тканиною утворена ця модель?

 

A. Гіаліновою суглобовою

B. Волокнистою

C. Гіаліновою

D. Еластичною

 

15. При субмікроскопічному дослідженні епітелію між сусідніми клітинами виявлені ділянки, заповнені електронно-щільною речовиною з трансмембранними фібрилярними структурами. Кортикальний шар в зоні контакту утворює пластинки прикріплення, до яких приєднані проміжні філаменти. Який білок входить до складу пластинок прикріплення?

 

A. кадгерин

B. оклюдин

C. конектин

D. десмоглеїн

E. десмоплакін

 

16. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Де розташовані тонкі міофіламенти саркомера?

 

A. В диску І

B. В диску А і в диску І

C. В диску І і в частині диска А

D. В диску А і в частині диска І

E. В диску А

 

17. В гістологічному препараті, забарвленому гематоксиліном- еозином, виявляється неклітинна структура видовженої форми з великою кількістю овальних ядер, розташованих під плазмолемою. Цитоплазма має поперечну посмугованість. Яка це структура?

 

A. Пучок гладких міозитів

B. Мієлінове нервове волокно

C. Функціональне серцеве м’язове волокно

D. Колагенове волокно

E. Скелетне м’язове волокно

 

18. На електронній мікрофотографії виявляється клітина крові із округлим ядром, та високим ядерно-цитоплазматичним співвідношенням (індексом Гертвіга). В її цитоплазмі знаходиться невелика кількість мітохондрій та рибосом. Назвіть цю клітину.

 

A. Еозинофіл

B. Моноцит

C. Базофіл

D. Юний нейтрофіл

E. Лімфоцит

 

19. У мазку крові хворого після перенесеного грипу виявлено 10 % округлих клітин розмірами 4,5 - 7 мкм, які мають темне кругле ядро і базофільно забарвлену цитоплазму у вигляді вузької облямівки навколо ядра. На що вказують такі зміни в мазку крові?

 

A. Лейкоцитоз

B. Лімфоцитоз

C. Моноцитопенію

D. Тромбопенію

E. Лімфоцитопенію

 

20. Свого часу (у 1889 р.) Ф. Нісль виявив у нейроплазмі нейронів грудочки та зерна, які забарвлювались базофільно, і дав їм назву базофільна субстанція. Що є насправді ця структура?

 

A. Комплекс Гольджі

B. Мітохондрії

C. Мікро трубочки та мікрофіламенти

D. Агранулярна ЕПС

E. Гранулярна ЕПС
Підсумковий модуль № 1

Серія №18. Варіант №53

 


1. При гістологічному дослідженні у нижньомедіальній ділянці соміту визначається зона руйнування. До порушення розвитку яких утворень це може призвести?

 

A. скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини,

B. серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини,

C. скелетних тканин,

D. сечостатевої системи,

E. волокнистої сполучної тканини.

 

2. В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються по одинці та ізогенними групами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?

 

A. Кісткова тканина.

B. Еластична хрящова тканина.

C. Волокниста хрящова тканина

D. Ретикулярна тканина.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 594 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент может не знать в двух случаях: не знал, или забыл. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1755 - | 1359 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.