Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«вТ€зок еколог≥чного менеджменту з≥ стандартизац≥Їю
 

’ронолог≥€ розвитку пон€тт€ еколог≥чний менеджмент маЇ ч≥ткий звТ€зок з розробленн€м стандарт≥в ≥ м≥жнародних рекомендац≥й.

≤де€ розробленн€ стандарт≥в на системи менеджменту п≥дприЇмств вперше виникла у 70-х роках минулого стол≥тт€. ћетою було визначенн€ найважлив≥ших ц≥лей, процес≥в, вид≥в д≥€льност≥ та внутр≥шн≥х ≥ зовн≥шн≥х взаЇмозвТ€зк≥в, необх≥дних дл€ усп≥шного функц≥онуванн€ компан≥й.

ѕершим нац≥ональним стандартом на системи виробничого менеджменту став Ѕританський стандарт BS 5750 на системи менеджменту €кост≥, опубл≥кований ≥ введений в д≥ю у 1979 р. ÷ей документ регулював в≥дносини, повТ€зан≥ з централ≥зовано введеною британським ур€дом пол≥тикою забезпеченн€ €кост≥ дл€ вс≥Їњ економ≥ки. —тандарт не лише першим отримав м≥жнародне визнанн€, в≥н визначив найважлив≥ш≥ риси систем виробничого менеджменту, €к≥ дос≥ застосовують в ≥нших модел€х (наприклад ISO 9001), а також використовують у сучасних стандартах систем виробничого еколог≥чного менеджменту (наприклад ISO 14001).

ѕершим нац≥ональним стандартом у галуз≥ систем еколог≥чного менеджменту став британський стандарт BS 7750 (Specification for Environmental Management Systems), розроблений Ѕританським ≥нститутом стандартизац≥њ на запит Ѕританськоњ конфедерац≥њ промисловост≥ ≥ введений в д≥ю в 1992 р. —тандарт повн≥стю узгоджуЇтьс€ з вимогами стандарт≥в €кост≥ BS 5750 ≥ ISO 9001: в≥н не передбачаЇ ≥ не визначаЇ вимог до природоохоронноњ д≥€льност≥, однак м≥стить рекомендац≥њ, корисн≥ дл€ створенн€ ефективноњ системи еколог≥чного менеджменту, розвитку ≥н≥ц≥ативного еколог≥чного ауд≥юванн€, що маЇ позитивно впливати на покращенн€ еколог≥чних характеристик д≥€льност≥ орган≥зац≥њ загалом.

—истема еколог≥чного менеджменту, побудована в≥дпов≥дно до вимог стандарту BS 7750, повинна:

І супроводжуватис€ еколог≥чною пол≥тикою, узгодженою з комерц≥йними ц≥л€ми п≥дприЇмства;

І ч≥тко регламентувати розпод≥л обовТ€зк≥в м≥ж персоналом ≥ встановлювати персональну в≥дпов≥дальн≥сть за њх виконанн€;

І бути в≥дкритою та гнучкою дл€ контролю з боку громадськост≥;

І швидко реагувати на в≥дхиленн€ в≥д пол≥тики пост≥йного покращанн€;

І розгл€дати законодавч≥ вимоги €к м≥н≥мальн≥;

І бути задокументованою.

 

ќдн≥Їю з основних вимог стандарту Ї необх≥дн≥сть проведенн€ ≥нвентаризац≥њ структури ресурсного споживанн€ п≥дприЇмства, вс≥х виробничих викид≥в, скид≥в ≥ в≥дход≥в (з оц≥нюванн€м њх впливу на довк≥лл€) та вс≥Їњ продукц≥њ п≥дприЇмства (з урахуванн€м концепц≥њ життЇвого циклу продукц≥њ).

—першу пропонувалось, щоби т≥льки британськ≥ п≥дприЇмства приводили характеристики своЇњ д≥€льност≥ у в≥дпов≥дн≥сть до принцип≥в стандарту. ѕ≥зн≥ше до ¬еликобритан≥њ приЇдналис€ й ≥нш≥ крањни «ах≥дноњ ™вропи Ц ‘≥нл€нд≥€, Ќ≥дерланди ≥ Ўвец≥€, а сам стандарт, детально розроблений ≥ супроводжений навчальними пос≥бниками, послугував основою дл€ п≥дготуванн€ низки м≥жнародних документ≥в.

” березн≥ 1992 р. ™вропейське —п≥втовариство розробило Ђ¬имоги до екоауд≥юванн€ї. ÷ей документ був п≥дготований в≥дпов≥дно до пТ€тоњ програми природоохоронних заход≥в ™—, заснованоњ на висновках ≥ рекомендац≥€х допов≥д≥ √ру ’арлем Ѕрундтланд ЂЌаше сп≥льне майбутнЇї та ’арт≥њ ћ≥жнародноњ “орговоњ ѕалати про п≥дприЇмницьк≥ принципи сталого розвитку з метою створенн€ стимул≥в до використанн€ прийом≥в еколог≥чного ауд≥юванн€ дл€ оц≥нюванн€ д≥€льност≥ п≥дприЇмств.

29 червн€ 1993 р. –адою ™вропейськоњ —п≥льноти були остаточно погоджен≥ й опубл≥кован≥ вимоги до створенн€ системи еколог≥чного менеджменту ≥ аудиту (у вигл€д≥ ѕостанови –ади ™— є 1836/93 про добров≥льну участь промислових п≥дприЇмств у систем≥ еколог≥чного менеджменту ≥ аудиту в≥д 29 червн€ 1993 р., скорочено Ц EMAS [2]). ћетою ѕостанови стали оц≥нка ≥ покращенн€ еколог≥чних характеристик д≥€льност≥ промислових п≥дприЇмств, спри€нн€ пост≥йному вдосконаленню охорони довк≥лл€ з боку п≥дприЇмств та створенн€ умов дл€ доступу громадськост≥ до еколог≥чноњ ≥нформац≥њ.

ќф≥ц≥йний дозв≥л на приЇднанн€ до ц≥Їњ схеми компан≥€м крањн ™—, ≤сланд≥њ та Ќорвег≥њ було надано з кв≥тн€ 1995 р. ўо стосуЇтьс€ галузевого охопленн€, то спершу д≥€ ѕостанови поширювалас€ лише на промислов≥ п≥дприЇмства. ќднак невдовз≥ у крањнах ™вросоюзу њњ почали застосовувати в комунальному сектор≥, а також л≥совому та с≥льському господарствах.

ќсоблив≥стю ѕостанови EMAS було те, що вир≥шальна роль у н≥й в≥дводили не правовим ≥ регулютивним ≥нструментам (закони, п≥дзаконн≥ акти, нормативне забезпеченн€ Ц стандарти, норми, правила), а п≥дтриманню ≥ розвитку ≥н≥ц≥ативи з боку п≥дприЇмств щодо самост≥йноњ побудови ≥ впровадженн€ виробничих схем еколог≥чного менеджменту, проведенн€ внутр≥шнього еколог≥чного аудиту ≥ складанн€ за його результатами еколог≥чноњ декларац≥њ з метою оприлюдненн€ њњ перед громадськ≥стю. јкредитован≥ еко-експерти й орган≥зац≥њ еко-експерт≥в визнають еколог≥чн≥ декларац≥њ чинними. ¬изнана чинною еколог≥чна декларац≥€ Ї п≥дставою дл€ внесенн€ перев≥реного м≥сц€ розташуванн€ п≥дприЇмства до спец≥ального –еЇстру, €кий веде ™вропейська  ом≥с≥€, ≥ котрий пер≥одично публ≥куЇтьс€ у в≥снику ™— [додаток].

” 1992 р. на ”ругвайському раунд≥ переговор≥в у рамках √енерального узгодженн€ з тариф≥в ≥ торг≥вл≥ (√ј““) та  онференц≥њ ќќЌ з довк≥лл€ ≥ розвитку в –≥о-де-∆анейро ухвалено р≥шенн€ про розробленн€ м≥жнародних стандарт≥в з еколог≥чно ор≥Їнтованого управл≥нн€. Ќа п≥дстав≥ цього р≥шенн€ у 1993 р. ћ≥жнародна орган≥зац≥€ з≥ стандартизац≥њ створила “ехн≥чний  ом≥тет "≈колог≥чний менеджмент" (ISO/TC 207), €кий приступив до розробленн€ м≥жнародних стандарт≥в з еколог≥чного менеджменту сер≥њ ISO 14000. Ќа основ≥ британського стандарту еколог≥чного менеджменту ≥ з урахуванн€м м≥жнародних стандарт≥в систем менеджменту €кост≥ ISO 9001. —илами цього ком≥тету були розроблен≥ стандарти сер≥њ ISO 14000 Ц системи еколог≥чного менеджменту й аудиту (три стандарти ц≥Їњ сер≥њ - ISO 14010, ISO 14011 та ISO 14012 стосувалис€ еколог≥чного аудиту), €к≥ мали забезпечувати зменшенн€ неспри€тливого впливу на довк≥лл€ на трьох р≥вн€х:

І локальному Ч через покращенн€ еколог≥чноњ повед≥нки п≥дприЇмств;

І нац≥ональному Ч через ≥стотне доповненн€ нац≥ональноњ нормативноњ бази ≥ формуванн€ компоненти державноњ еколог≥чноњ пол≥тики;

І м≥жнародному Ч шл€хом покращенн€ умов м≥жнародноњ торг≥вл≥ та сп≥впрац≥ в галуз≥ охорони довк≥лл€.

ѕо€ва стандарт≥в сер≥њ ISO 14000, за оц≥нками вчених, стала найб≥льш значною м≥жнародною ≥н≥ц≥ативою.

ќск≥льки система еколог≥чного менеджменту Ї ключовим предметом стандарт≥в ISO сер≥њ 14000, центральним документом став стандарт-специф≥кац≥€ ISO 14001 Ђ—пециф≥кац≥њ та кер≥вництво з використанн€ систем еколог≥чного менеджментуї Ц стандарт системи еколог≥чного менеджменту, типов≥ вимоги €кого спр€мован≥ на ≥дентиф≥кац≥ю еколог≥чних аспект≥в ≥ вплив≥в п≥дприЇмства на довк≥лл€, введенн€ ≥ дотриманн€ певних процедур, п≥дготуванн€ в≥дпов≥дних документ≥в, призначенн€ в≥дпов≥дальних за окрем≥ сфери еколог≥чно значущоњ д≥€льност≥ тощо. Ќа в≥дм≥ну в≥д ≥нших документ≥в вс≥ його вимоги Ї Ђауд≥йованимиї: передбачаЇтьс€, що в≥дпов≥дн≥сть чи нев≥дпов≥дн≥сть њм конкретноњ орган≥зац≥њ може бути встановлено з високим ступенем визначеност≥. ¬≥дпов≥дн≥сть стандарту ISO 14001 ≥ Ї предметом формальноњ сертиф≥кац≥њ, €кою займаютьс€ приватн≥ ф≥рми. ¬с≥ ≥нш≥ документи ISO 14000 розгл€дають €к допом≥жн≥ (табл. 5). Ќаприклад, сер≥€ ISO 14040 визначаЇ методолог≥ю оц≥нки життЇвого циклу, €ку можна використовувати дл€ оц≥нюванн€ еколог≥чних вплив≥в, повТ€заних з продукц≥Їю орган≥зац≥њ.

Ќайнов≥ш≥ стандарти сер≥њ 14000 м≥ст€ть вимоги до орган≥зац≥й чи ос≥б щодо визначенн€ к≥лькост≥ викид≥в парникових газ≥в (ISO 14064) ≥ до акредитац≥њ орган≥зац≥й, €к≥ п≥дтверджують результативн≥сть зусиль щодо зменшенн€ цих викид≥в (ISO 14065). —тандарти передбачають зменшенн€ викид≥в парникових газ≥в, однак можуть бути використан≥ ≥ дл€ розвитку схем торг≥вл≥ квотами на њх викиди. Ќов≥ стандарти узгоджен≥ ≥ з≥ставн≥ з ѕротоколом стосовно парникових газ≥в, опубл≥кованим ¬сесв≥тн≥м ≥нститутом ресурс≥в (WRI [3] ) ≥ ¬сесв≥тньою –адою б≥знесу з≥ сталого розвитку (WBCSD [4]). ISO, WRI та WBCSDп≥дписали меморандум про взаЇморозум≥нн€ з метою просуванн€ њх сп≥льних стандарт≥в з обл≥ку та зв≥тност≥ щодо парникових газ≥в. —ьогодн≥ ISO/TC 207 поширюЇ свою правочинн≥сть ≥ на ≥нш≥ сфери, повТ€зан≥ з≥ зм≥ною кл≥мату, так≥ €к десертиф≥кац≥€ та вим≥рюванн€ еко-ефективност≥. –озгл€дають також питанн€ розробленн€ стандарт≥в щодо к≥льк≥сного визначенн€ вуглецевого сл≥ду (carbon footprint) продукц≥њ та послуг.

 

“аблиц€ 5. —тандарти у сфер≥ еколог≥чного менеджменту

 

є з/п Ќомер стандарту Ќазва Ќац≥ональний аналог
Ѕлок 1: Environmental management system Ц —истема еколог≥чного менеджменту
  ISO 14001:2004 Environmental management systems Ц Requirements with guidance for use ƒ—“” ISO 14001:2006 —истеми еколог≥чного управл≥нн€. ¬имоги та настанови щодо застосуванн€.
  ISO 14004:2004 Environmental management systems Ц General guidelines on principles, systems supporting techniques ƒ—“” ISO 14004:2006 —истеми еколог≥чного управл≥нн€. «агальн≥ настанови щодо принцип≥в, систем та засоб≥в забезпеченн€.
Ѕлок 2: Environmental auditing and related environmental investigations Ц ≈колог≥чний аудит ≥ ≥ повТ€зан≥ з ним еколог≥чн≥ досл≥дженн€
  ISO 19011:2002[5] Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing ƒ—“” ISO 19011:2003 Ќастанови щодо зд≥йсненн€ аудит≥в систем управл≥нн€ €к≥стю та (або) навколишн≥м середовищем[6]
  ISO 14015:2001 Environmental management Ц Environmental assessment of sites and organizations (EASO) ƒ—“” ISO 14015:2005 ≈колог≥чне керуванн€. ≈колог≥чне оц≥нюванн€ виробничих об'Їкт≥в та орган≥зац≥й
Ѕлок 3: Environmental labeling Ц ≈колог≥чне маркуванн€
  ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations Ц General principles ƒ—“” ISO 14020:2003 ≈колог≥чне маркуванн€ та декларац≥њ. «агальн≥ принципи.
  ISO 14021:1999 Environmental labels and declarations Ц Selfdeclared environmental claims (Type II environmental labeling) ƒ—“” ISO 14021-2002 ≈колог≥чне маркуванн€ та декларац≥њ. ≈колог≥чн≥ самодекларац≥њ (еколог≥чне маркуванн€ типу ≤≤)
  ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations Ц Type I environmental labeling Ц Principles and procedures ƒ—“” ISO 14024:2002 ≈колог≥чне маркуванн€ та декларац≥њ. ≈колог≥чне маркуванн€ типу I.. ѕринципи та методи.
  ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations - Principles and procedures ƒ—“” ≤SO 14025:2008 ≈колог≥чн≥ маркуванн€ та декларац≥њ. ≈колог≥чн≥ декларац≥њ типу ≤≤≤. ѕринципи та процедури[7]
Ѕлок 4: Environmental performance evaluation Ц ≈колог≥чна результативн≥сть
  ISO 14031:1999 Environmental management ЦEnvironmental performance evaluation - Guidelines ƒ—“” ISO 14031:2004 ≈колог≥чне керуванн€. Ќастанови щодо оц≥нюванн€ еколог≥чноњ характеристики.
  ISO/TR[8] 14032:1999 Environmental management Ц Examples of environmental performance evaluation (EPE) ƒ—“” ISO/TR 14032:2004 ≈колог≥чне керуванн€. ѕриклади оц≥нюванн€ еколог≥чноњ характеристики.
Ѕлок 5: Life cycle assessment Ц јнал≥з життЇвого циклу
  ISO 14040:1997[9] Environmental management - Life cycle assessment -Principles and framework ƒ—“” ISO 14040:2004 ≈колог≥чне керуванн€. ќц≥нюванн€ життЇвого циклу. ѕринципи та структура.
ISO 14040:2006[10] -
  ISO 14041:199822 Environmental management Ц Life cycle assessment Ц Goal and scope definition and inventory analysis ƒ—“” ISO 14041-2004 ≈колог≥чне керуванн€. ќц≥нюванн€ життЇвого циклу. ¬изначенн€ ц≥л≥ ≥ сфери застосуванн€ ≥нвентаризац≥њ.
  ISO 14044:200623 Environmental management Ц Life cycle assessment Ц Requirements and guidelines -
  ISO/TR 14047:2003 Environmental management Ц Life cycle impact assessment Ц Examples of application of ISO 14042 -
  ISO/TS[11] 14048:2002 Environmental management Ц Life cycle assessment Ц Data documentation format -
  ISO/TR 14049:2000 Environmental management Ц Life cycle assessment Ц Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis ƒ—“” ISO/TR14049:2004 ≈колог≥чне керуванн€. ќц≥нюванн€ життЇвого циклу. ѕриклади використанн€ ISO 14041 дл€ визначенн€ ц≥л≥ ≥ сфери застосуванн€ та анал≥зуванн€ ≥нвентаризац≥њ.
Ѕлок 6: General guidelines Ц «агальн≥ настанови
  ISO 14050:1998[12] Environmental management Ц Vocabulary ƒ—“” ISO 14050:2004 ≈колог≥чне керуванн€. —ловник терм≥н≥в.
ISO 14050:2009 -
  ISO/TR 14061:1998 Information to assist forestry organization in the use of Environmental Management Standards ISO 14001 and ISO 14004 -
  ISO/TR 14062:2002 Environmental management Ц Integrating environmental aspects into product design and development -
  ISO 14063:2006 Environmental management Ц Environmental communication Ц Guidelines and examples ƒ—“” ≤SO 14063:2008[13] ≈колог≥чне управл≥нн€. ќбм≥нюванн€ еколог≥чною ≥нформац≥Їю. Ќастанови та приклади.
Ѕлок 7: Greenhouse gases Ц ѕарников≥ гази
  ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases Part 1: Ц Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals -
  ISO 14064-2:2006 Greenhouse gases Part 2: Ц Specification with guidance at the project level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions or removals enhancements -
  ISO 14064-3:2006 Greenhouse gases Part 3: Ц Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas. -
  ISO 14065:2007 Greenhouse gases Ц Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition. -

 

ћ≥жнародна орган≥зац≥€ стандартизац≥њ веде пост≥йну роботу щодо оновленн€ вже затверджених та розробленн€ нових стандарт≥в у сфер≥ еколог≥чного менеджменту. ” њњ планах ввести нов≥ стандарти у сфер≥ еко-проектуванн€, к≥льк≥сноњ еколог≥чноњ ≥нформац≥њ, оц≥нки еко-ефективност≥ продукц≥њ, зв≥тност≥ щодо ем≥с≥й парникових газ≥в тощо (табл.6).

 

“аблиц€ 6. ћ≥жнародн≥ стандарти у сфер≥ еколог≥чного менеджменту, €к≥ перебувають на стад≥њ проектуванн€

є з/п Ќомер стандарту ќриг≥нальна назва ќр≥Їнтовний терм≥н впровадженн€, р≥к
  ISO/DIS 14005.2 Environmental management systems - Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation  
  ISO/CD 14006 Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign  
  ISO/AWI TS 14033 Environmental management - Quantitative environmental information Ц Guidelines and examples  
  ISO/—D 14045 Environmental management - Eco-efficiency assessment Ц Principles and requirements  
  ISO/CD 14051 Environmental management - Material flow cost accounting Ц General principles and framework  
  ISO/DIS 14066 Greenhouse gases Ц Competence requirements for greenhouse gases validation teams and verification teams  
  ISO 14067-1 Carbon footprint of products - Part 1: Quantification  
  ISO 14067-2 Carbon footprint of products - Part 2: Communication  
  ISO/WD 14069 Greenhouse gases Ц Quantification and reporting of greenhouse gases emission for organizations (Carbon footprint of organization) Ц Guidance for the application of ISO 14064-1  

 

ќф≥ц≥йно стандарти ISO сер≥њ 14000 мають статус добров≥льних. ¬они не зам≥нюють законодавчих вимог, а лише задають ор≥Їнтири.  омпан≥€ може використовувати ц≥ стандарти дл€ внутр≥шн≥х потреб, наприклад €к модель дл€ своЇњ системи еколог≥чного менеджменту або формат њњ внутр≥шнього аудиту. ќднак б≥льш важливим Ї використанн€ цих стандарт≥в дл€ зовн≥шн≥х потреб. « њх допомогою п≥дприЇмства демонструють кредиторам, постачальникам, покупц€м ≥ громадськост≥ в≥дпов≥дн≥сть системи еколог≥чного менеджменту сучасним вимогам ≥ тому намагаютьс€ пройти незалежну сертиф≥кац≥ю.

ѕрактичне використанн€ стандарт≥в ISO сер≥њ 14000 переводить ф≥лософ≥ю виробництва на €к≥сно новий Ц еколог≥чний Ц р≥вень. “ак само €к впровадженн€ стандарт≥в менеджменту €кост≥ стало обовТ€зковою умовою ефективноњ д≥€льност≥ дл€ багатьох промислових п≥дприЇмств, так ≥ впровадженн€ стандарт≥в еколог≥чного менеджменту стаЇ запорукою усп≥ху дл€ багатьох п≥дприЇмств, що прагнуть експортувати свою продукц≥ю чи налагоджувати т≥сн≥ м≥жнародн≥ контакти. ѕров≥дна роль у процес≥ створенн€ ≥нфраструктури еколог≥чноњ сертиф≥кац≥њ належить нац≥ональним агентствам з≥ стандартизац≥њ, а також торгово-промислов≥й палат≥, сп≥лц≥ п≥дприЇмц≥в та ≥н. “ому в кожн≥й крањн≥ ≥снуЇ нац≥ональний акредитац≥йний орган, €кий працюЇ за правилами ћ≥жнародноњ орган≥зац≥њ стандартизац≥њ. —аме в≥н акредитуЇ ф≥рми, €к≥ виконують сертиф≥кац≥ю кл≥Їнт≥в за ISO 14001. «а кордоном д≥ють €к приватн≥ акредитац≥йн≥ органи ISO 14001 (наприклад, у —Ўј), так ≥ Ђг≥бридн≥ї, тобто партнерства в≥дпов≥дних в≥домств ≥ приватних п≥дприЇмц≥в (наприклад, у Ќ≥меччин≥).

”крањна також приЇдналас€ до м≥жнародного сп≥втовариства у галуз≥ впровадженн€ та розвитку €к еколог≥чного менеджменту, так ≥ менеджменту €кост≥: у 1996 р. вперше запроваджено стандарти системи менеджменту €кост≥ (ƒ—“” ISO сер≥њ 9000), а у 1997 р. Ц стандарти системи еколог≥чного менеджменту ≥ аудиту (ƒ—“” ISO сер≥њ 14000). «гадан≥ стандарти прийн€т≥ в ”крањн≥ €к нац≥ональн≥ без внесенн€ €кихось суттЇвих зм≥н, тому вимоги до систем менеджменту, викладен≥ у м≥жнародних ≥ аналог≥чних њм нац≥ональних стандартах, Ї ≥дентичними €к у нац≥ональн≥й систем≥ сертиф≥кац≥њ ”кр—≈ѕ–ќ, так ≥ в закордонних системах, наприклад TUеV-CERT, BUREAU VERITAS, SGS та ≥н.

—тандарти ISO сер≥њ 14000 разом ≥з ѕостановою EMAS становл€ть нормативну та методичну базу дл€ розвитку еколог≥чного менеджменту та в≥дпов≥дних ринкових ≥нструмент≥в ≥ метод≥в охорони довк≥лл€ (еколог≥чного обл≥ку, еколог≥чного аудиту, еко-контрол≥нгу, комун≥кац≥й, еколог≥чного маркуванн€, оц≥нюванн€ життЇвого циклу тощо). ISO 14001 ≥ EMAS - два найб≥льш попул€рн≥ стандарти дл€ побудови ≥ розвитку систем еколог≥чного менеджменту ≥, най≥мо≥рн≥ше, й надал≥ дом≥нуватимуть у ц≥й сфер≥.

 

“аблиц€ 7. ѕор≥вн€нн€ основних стандартних систем еколог≥чного менеджменту

јспект пор≥вн€нн€ —тандарт ISO 14001:2004 ѕостанова EMAS:2008
–≥к введенн€ в д≥ю   ¬перше прийн€то у червн≥ 1993 р. ¬ступила в д≥ю у кв≥тн≥ 1995 р.
–≥к перегл€ду й оновленн€   2001, 2009
ћасштаб д≥њ  рањни всього св≥ту  рањни-члени ™—, а з 2011 Ц крањни в межах ≥ поза межами ™—
√алузь застосуванн€ ¬с≥ галуз≥ ѕромислов≥сть (до кв≥тн€ 2001р.) ¬с≥ галуз≥ (з кв≥тн€ 2001р.)
ѕримусов≥сть використанн€ ƒобров≥льний ƒобров≥льна
ѕервинна еколог≥чна перев≥рка Ќе обовТ€зкова ќбовТ€зкова
ѕредмет досл≥дженн€ ѕ≥дприЇмство, його орган≥зац≥€ та виробничий процес ћ≥сце розташуванн€ п≥дприЇмства
ќбовТ€зков≥сть оприлюдненн€ ≈колог≥чна пол≥тика ≈колог≥чна декларац≥€
¬≥дпов≥дн≥сть еколог≥чному законодавству ѕол≥тика повинна м≥стити зобовТ€занн€ в≥дпов≥дност≥ еколог≥чному законодавству ѕотребуЇ в≥дпов≥дност≥ законам ≥ нормам

 

« табл. 7 видно, що ISO 14001 Ц це м≥жнародний стандарт, тод≥ €к ѕостанова EMAS спершу була розроблена головним чином дл€ крањн ™вропейського —оюзу. ¬продовж дек≥лькох рок≥в м≥ж цими двома документами ≥снували суттЇв≥ в≥дм≥нност≥, що вносило плутанину у процес побудови систем еколог≥чного менеджменту. ƒл€ усуненн€ цих в≥дм≥нностей початкову верс≥ю EMAS у 2001 р. було вперше перегл€нуто й оновлено. ¬≥дтод≥ визначальними у систем≥ еколог≥чного менеджменту в EMAS стали вимоги стандарту ISO 14001, а додатков≥ вимоги ѕостанови EMAS повн≥стю п≥дпор€дкован≥ окремим статт€м ISO 14001. ƒл€ того, аби п≥дприЇмство, сертиф≥коване в≥дпов≥дно до вимог ISO 14001, мало змогу зареЇструватис€ в EMAS (пройти процедуру вериф≥кац≥њ), воно маЇ задовольнити низку додаткових вимог, а оск≥льки ISO 14001 визнаЇ EMAS, то системи еколог≥чного менеджменту п≥дприЇмств, €к≥ розм≥щен≥ €к на територ≥њ ™—, а найближчим часом ≥ п≥дприЇмств з-поза його меж (в≥дпов≥дно до другого перегл€ду EMAS), можуть мати €к сертиф≥кат ISO 14001, так ≥ реЇстрац≥ю EMAS.

’оча д≥€ EMAS сьогодн≥ формально поширюЇтьс€ т≥льки на т≥ орган≥зац≥њ, €к≥ знаход€тьс€ на територ≥њ ™—, а на ≥нш≥ крањни поширитьс€ лише з 2011 р., немаЇ жодних обмежень щодо застосуванн€ ц≥Їњ схеми п≥дприЇмствами, €к≥ розташован≥ поза його межами. Ќайчаст≥ше участь в EMAS ≥н≥ц≥юють жител≥ крањн-член≥в ™—, €к≥ Ї власниками п≥дприЇмств, розташованих на територ≥њ ≥нших крањн. ƒл€ прикладу, в ”крањн≥ першим п≥дприЇмством л≥сового сектору економ≥ки, €ке у 2007 р. отримало сертиф≥кат в≥дпов≥дност≥ системи еколог≥чного менеджменту вимогам ISO 14001:2004 ≥ вериф≥кац≥ю еколог≥чноњ декларац≥њ зг≥дно з вимогами EMAS, стало приватне деревообробне п≥дприЇмство з ≥ноземними ≥нвестиц≥€ми ѕ≤≤ “зќ¬ Ђ”кршпонї ( ињв).

 

≈колог≥чна сертиф≥кац≥€

 


≈колог≥чна сертиф≥кац≥€, €к ≥ еколог≥чний менеджмент, Ї досить новим дл€ ”крањни видом д≥€льност≥. ƒо по€ви стандарт≥в систем еколог≥чного менеджменту Їдиною можлив≥стю засв≥дчити еколог≥чну в≥дпов≥дальн≥сть ≥ над≥йн≥сть дл€ п≥дприЇмства було демонструванн€ багатор≥чноњ ефективноњ д≥€льност≥.

« 90-х рок≥в ’’ ст. п≥дприЇмства отримали можлив≥сть демонструвати ≥ п≥дтверджувати свою еколог≥чну в≥дпов≥дальн≥сть через розробленн€, впровадженн€ ≥ сертиф≥кац≥ю систем еколог≥чного менеджменту за в≥дпов≥дними стандартами. Ќа€вн≥сть сертиф≥катустаЇ дедал≥ важлив≥шою, а ≥нод≥ вир≥шальною умовою налагодженн€ м≥жнародних звТ€зк≥в, оск≥льки на товарних ринках розвинених крањн перед п≥дприЇмством неодм≥нно постане

 
 

необх≥дн≥сть предТ€вленн€ сертиф≥кату на систему еколог≥чного менеджменту.

Ќин≥ недостатньо декларувати "€к≥сть" ≥ "безпеку": потр≥бно мати њх обТЇктивн≥ докази. ќтриманн€ таких доказ≥в зд≥йснюЇтьс€ через сертиф≥кац≥ю Ц процедуру письмового засв≥дченн€ незалежною третьою стороною в≥дпов≥дност≥ продукц≥њ, процесу чи послуги встановленим вимогам.

«авданн€ми еколог≥чноњ сертиф≥кац≥њ Ї:

І контроль безпеки процес≥в виробництва ≥ продукц≥њ дл€ довк≥лл€, житт€, здоровТ€ ≥ майна;

І створенн€ еколог≥чно справедливого ринку товар≥в ≥ послуг.

 

–озр≥зн€ють два види сертиф≥кац≥њ - обовТ€зкову ≥ добров≥льну[14]:

1. ќбовТ€зкова сертиф≥кац≥€:

І поширюЇтьс€ на продукц≥ю та послуги, повТ€зан≥ з гарантуванн€м безпеки довк≥лл€, житт€, здоровТ€ ≥ майна;

І проводитьс€ на в≥дпов≥дн≥сть обТЇкта сертиф≥кац≥њ обовТ€зковим вимогам чинного законодавства ”крањни та чинних на њњ територ≥њ м≥жнародних ≥ м≥ждержавних стандарт≥в (зазначен≥ вимоги повинн≥ виконувати ус≥ виробники внутр≥шнього ринку ”крањни та ≥мпортери);

І Ї формою державного контролю за безпекою товар≥в ≥ послуг.

2. ƒобров≥льна (необовТ€зкова) сертиф≥кац≥€:

І проводитьс€, коли суворе дотриманн€ вимог ≥снуючих стандарт≥в або ≥ншоњ нормативноњ документац≥њ на продукц≥ю, послуги чи процеси не передбачаЇтьс€ державою Ц коли стандарти або норми не стосуютьс€ вимог безпеки ≥ мають добров≥льний характер дл€ виробника;

І проводитьс€ на догов≥рних засадах м≥ж виробником (за€вником) та сертиф≥кац≥йним органом (виконавцем);

 

—тандарти еколог≥чного менеджменту ISO 14001, €к ≥ ≥нших вид≥в менеджменту (€кост≥, охорони прац≥) Ї добров≥льними, тобто необовТ€зковими дл€ виконанн€, оск≥льки вони не стосуютьс€ вимог еколог≥чноњ безпеки (хоча й спонукають п≥дприЇмства до њњ забезпеченн€). “ому сертиф≥кац≥€ на в≥дпов≥дн≥сть њхн≥м вимогам також Ї добров≥льною. ѕ≥дприЇмства в≥дчувають потребу в њњ проведенн≥ зазвичай тод≥, коли нев≥дпов≥дн≥сть вимогам певного добров≥льного стандарту зач≥паЇ њхн≥ економ≥чн≥ ≥нтереси.

¬ ”крањн≥ досить поширеною Ї добров≥льна сертиф≥кац≥€ п≥дприЇмств в≥дпов≥дно до вимог стандарту ISO 9001 (системи менеджменту €кост≥). ѕочинаючи з 1995 р., њх к≥льк≥сть зростаЇ в п≥втора-два рази щороку.

Ќижче наведено дан≥ про темпи сертиф≥кац≥њ на в≥дпов≥дн≥сть ISO 9001 у св≥т≥, на приклад≥ 10 топ-держав, –ос≥њ та ”крањни (табл.8).

 

“аблиц€ 8.  рањни-л≥дери в галуз≥ сертиф≥кац≥њ
на в≥дпов≥дн≥сть стандарту ISO 9001 станом на к≥нець 2007 р.
(дан≥ по ”крањн≥ та –ос≥њ у сп≥вв≥дношенн≥)٭

є  рањна  ≥льк≥сть сертиф≥кат≥в на к≥нець року
         
   итай 96 715 132 926 143 823 162 259 210 773
  ≤тал≥€ 64 120 84 485 98 028 105 799 115 359
  япон≥€ 38 751 48 989 53 771 80 518 73 176
  ≤спан≥€ 31 836 40 972 47 445 57 552 65 112
  ≤нд≥€ 8 367 12 538 24 660 40 967 46 091
  Ќ≥меччина 23 598 26 654 39 816 46 458 45 195
  —Ўј 30 294 37 287 44 270 44 883 36 192
  ¬еликобритан≥€ 45 465 50 884 45 612 40 909 35 517
  ‘ранц≥€ 15 073 21 769 21 700 21 349 22 981
  Ќ≥дерланди 9 917 6 402 9 160 18 922 18 922
  –ос≥€   3 816 4 883 6 398 11 527
  ”крањна     1 375 1 808 2 150
  ¬сього у св≥т≥ 497 919 660 132 773 867 896 929 951 486

 

٭ ƒжерело: The ISO Survey of ISO 9001:2000 and ISO 14001 Certificates 2005/International Standardization Organization. Geneva, 2007. http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/certification/isosurvey.html

 

ѕоширенн€ ж сертиф≥кац≥њ систем еколог≥чного менеджменту Ї досить обмеженим. ¬≥тчизн€н≥ п≥дприЇмства ще не в≥дчувають нагальноњ потреби у запровадженн≥ систем еколог≥чного менеджменту ≥ отриманн≥ в≥дпов≥дного сертиф≥кату. “ак, перше украњнське п≥дприЇмство було сертиф≥коване за стандартом ISO 14001 лише у 2001 р.

Ќижче наведено дан≥ про темпи сертиф≥кац≥њ на в≥дпов≥дн≥сть ISO 14001 у св≥т≥, у розр≥з≥ 10 топ-держав, –ос≥њ та ”крањни (табл.9).

 

“аблиц€ 9.  рањни-л≥дери в галуз≥ сертиф≥кац≥њ
на в≥дпов≥дн≥сть стандарту ISO 14001 станом на к≥нець 2007 р.
(дан≥ по ”крањн≥ та –ос≥њ у сп≥вв≥дношенн≥)٭

є  рањна  ≥льк≥сть сертиф≥кат≥в на к≥нець року
             
   итай         12 683 18 842 30 489
  япон≥€ 8 123 10 620 13 416 19 584 23 466 22 593 27 955
  ≤спан≥€ 2 064 3 228 4 860 6 473 8 620 11 125 13 852
  ≤тал≥€ 1 295 2 153 3 066 4 785 7 080 9 825 12 057
  ¬еликобритан≥€ 2 722 2 917 5 460 6 253 6 055 6 070 7 323
   оре€ - - - - 4 955 5 893 6 392
  —Ўј 1 645 2 620 3 553 4 759 5 061 5 585 5 462
  Ќ≥меччина 3 380 3 700 4 144 4 320 4 440 5 415 4 877
  Ўвец≥€ 2 070 2 730 2 330 3 478 3 682 3 759 3 800
  ‘ранц≥€ 1 092 1 467 2 344 2 506 3 289 3 047 3 476
  –ос≥€              
  ”крањна              
  ¬сього у св≥т≥, у т.ч. ISO 14001:2004 36 464 49 440 64 996 89 937 111 162 56 593 128 211 15 572

 

٭ƒжерело: The ISO Survey of ISO 9001:2000 and ISO 14001 Certificates 2005/International Standardization Organization. Geneva, 2007. http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/certification/isosurvey.html

 

«агалом 80 % орган≥зац≥й, €к≥ знаход€тьс€ на територ≥њ ™—, за€вл€ють, що —≈ћ допомогла дос€гти економ≥чного ефекту за рахунок економ≥њ електроенерг≥њ в середньому на 10 %, води - на 6 %, палива Ц на 5 %, зменшенн€ к≥лькост≥ в≥дход≥в Ц на 16 %. ” ¬еликобритан≥њ 500 орган≥зац≥й за середнього щор≥чного об≥гу 25 млн.£ отримують щор≥чну економ≥ю в≥д запровадженн€ —≈ћ у сум≥ 250.000 £.

” 1999-2001 рр. фах≥вц≥ Ўвец≥њ, ƒан≥њ, ¬еликобритан≥њ, ‘ранц≥њ разом ≥з колегами з крањн —х≥дноњ ™вропи, –ос≥њ, ”крањни та Ѕ≥лорус≥ виконали проект "EMAS Eastwards" (системи еколог≥чного менеджменту ≥ аудиту в крањнах —х≥дноњ ™вропи та —Ќƒ). ќсновна мета проекту пол€гала в анал≥з≥ набутого досв≥ду в галуз≥ еколог≥чного менеджменту ≥ створенн€ умов дл€ розвитку сп≥вроб≥тництва представник≥в р≥зних крањн, €к≥ працюють у цьому напр€мку. ¬ процес≥ роботи над проектом було виконано анал≥тичний огл€д ≥нформа≠ц≥йних матер≥ал≥в, л≥тературних джерел ≥ зв≥т≥в, присв€чених умовам ≥ проблемам запровадженн€ еколог≥чного менеджменту, особливост€м систем, €к≥ було розроблено на основ≥ м≥жнародних стандарт≥в ISO 14001 та EMAS.

” межах двор≥чного м≥жнародного Ївропейського проекту програми ™— Tasis "—тандарти еколог≥чного менеджменту дл€ п≥дприЇмств в ”крањн≥", €кий стартував у серпн≥ 2002 р. з бюджетом 1,5 млн Ївро ≥ метою €кого було спри€нн€ ”крањн≥ в пол≥пшенн≥ стану довк≥лл€ на п≥дприЇмствах шл€хом просуванн€ ≥ запровадженн€ EMAS та ISO 14001, запроваджено систему еколог≥чного менеджменту ≥ проведений еколог≥чний аудит на украњнських п≥дприЇмствах «ј“ "Ћј ћј" (м.  ињв) та "ћашинобуд≥вний «авод ‘≈ƒ" (м. ’арк≥в).

ѕозитивний досв≥д налагодженн€ системи еколог≥чного менеджменту ≥ аудиту продемонструвала м≥ська рада м. ћиколањв, запровадивши њњ на р≥вн≥ м≥ста.

—ьогодн≥ активно обговорюють потребу створенн€ в ”кра≠њн≥ системи еколог≥чноњ сертиф≥кац≥њ продукц≥њ, процес≥в, послуг, обТЇкт≥в €к системи незалежного п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ обТЇкта встановленим у законодавств≥ та в нормативно-правових документах еколог≥чним вимогам. ƒержспоживстандарт ”крањни п≥дтримуЇ запровадженн€ системи еколог≥чноњ сертиф≥кац≥њ, вважаючи, що в≥д цього виграють ус≥ Ц прац≥вники п≥дприЇмств отримають кращ≥ й безпечн≥ш≥ умови прац≥; населенн€ Ц кращий стан довк≥лл€, зменшитьс€ к≥льк≥сть захворювань ≥ негативних зм≥н генофонду; споживач отримаЇ б≥льш безпечну ≥ €к≥сну продукц≥ю.

¬≥д запровадженн€ системи еколог≥чноњ сертиф≥кац≥њ див≥денди отримають ≥ власники п≥дприЇмств. «авд€ки еколог≥чн≥й сертиф≥кац≥њ вони забезпечать стаб≥льний випуск продукц≥њ високого р≥вн€ €кост≥; п≥двищать р≥вень дов≥ри споживач≥в до €кост≥ продукц≥њ п≥дприЇмства, а в≥дтак отримають доступ до нових ринк≥в збуту. ≈колог≥чна сертиф≥кац≥€ полегшуЇ укладанн€ договор≥в (контракт≥в) на поставку продукц≥њ; спри€Ї налагодженню б≥льш т≥сноњ сп≥впрац≥ ≥з замовниками, громадськ≥стю, м≥сцевою владою, п≥двищуЇ ≥м≥дж п≥дприЇмства. ” сертиф≥кованого п≥дприЇмства зТ€вл€ютьс€ додатков≥ можливост≥ дл€ ≥нвестуванн€; зменшуютьс€ ризики в≥дпов≥дальност≥ за забрудненн€ довк≥лл€, знижуютьс€ матер≥альн≥ й енергетичн≥ витрати; розширюють можливост≥ подоланн€ нетарифних бар'Їр≥в дл€ просуванн€ продукц≥њ п≥дприЇмства на св≥товий та Ївропейський ринки.

—ертиф≥кац≥йною д≥€льн≥стю займаютьс€ спец≥ально уповноважен≥ й акредитован≥ органи з сертиф≥кац≥њ, €к≥ за типом д≥€льност≥ под≥л€ють на:

І органи з сертиф≥кац≥њ послуг ≥ систем менеджменту, €к≥ на п≥дстав≥ експертного висновку власних чи запрошених експерт≥в (фах≥вц≥в-аудитор≥в) приймають р≥шенн€ щодо видач≥ сертиф≥кату в≥дпов≥дност≥;

І органи з сертиф≥кац≥њ продукц≥њ, €к≥ на п≥дстав≥ протоколу випробувань, проведених у спец≥ал≥зованих досл≥дницьких лаборатор≥€х, видають сертиф≥кат в≥дпов≥дност≥ продукц≥њ вимогам законодавства, певного стандарту чи ≥ншого нормативному документу, причому сертиф≥кац≥йний орган п≥д власну в≥дпов≥дальн≥сть ≥нтерпретуЇ представлен≥ протоколи досл≥джень ≥ видаЇ в≥дпов≥дний висновок;

І органи з атестац≥њ персоналу, €к≥ на п≥дстав≥ результат≥в тестуванн€, проведеного у власному екзаменац≥йному центр≥, видають св≥доцтво про в≥дпов≥дн≥сть квал≥ф≥кац≥њ персоналу м≥н≥мальним нормативно визначеним вимогам.

 

—истеми еколог≥чного менеджменту сертиф≥кують органи сертиф≥кац≥њ (ISO 14001) ≥/або вериф≥кац≥њ (EMAS) Ц трет≥ незалежн≥ сторони, €к≥ зд≥йснюють систематизований ≥ детальний аудит системи еколог≥чного менеджменту п≥дприЇмства з метою визначенн€ в≥дпов≥дност≥ ц≥Їњ системи критер≥€м, встановленим самим п≥дприЇмством щодо охорони довк≥лл€, а також вимогам ISO або EMAS.

–езультати сертиф≥кац≥йного аудиту повинн≥ обовТ€зково оформл€тис€ у вигл€д≥ оф≥ц≥йного зв≥ту. якщо система еколог≥чного менеджменту в≥дпов≥даЇ встановленим вимогам, то п≥дприЇмство може бути сертиф≥коване в≥дпов≥дно до ISO 14001 ≥/або зареЇстровано в EMAS. ƒл€ продовженн€ терм≥ну д≥њ сертиф≥кату або реЇстрац≥њ система еколог≥чного менеджменту повинна й надал≥ в≥дпов≥дати цим вимогам п≥д час проведенн€ пром≥жних перев≥ркових аудит≥в.

ќск≥льки отриманн€ еколог≥чного сертиф≥кату дл€ п≥дприЇмств Ї стратег≥чним р≥шенн€м, спр€мованим на задоволенн€ ц≥лей розвитку не лише на украњнському, але й заруб≥жному ринках, важливим моментом Ї достов≥рн≥сть отриманого документу та його над≥йн≥сть. “акими вважають сертиф≥кати, видан≥ сертиф≥кац≥йними органами, акредитованими в≥дпов≥дно до ISO/IEC[15] Guide 66:1999[16] "«агальн≥ вимоги до орган≥в, €к≥ зд≥йснюють оц≥нку ≥ сертиф≥кац≥ю систем еколог≥чного менеджменту", п≥дготовленого  ом≥тетом з оц≥нки в≥дпов≥дност≥ (CASCO) ћ≥жнародноњ орган≥зац≥њ серти≠ф≥кац≥њ. Ќеобх≥дними умовами дл€ акредитац≥њ сертиф≥кац≥йних орган≥в Ї:

І безпристрасн≥сть;

І в≥дпов≥дальн≥сть за прийн€т≥ р≥шенн€;

І на€вн≥сть вс≥Їњ необх≥дноњ юридичноњ документац≥њ;

І прийн€тт€ прав ≥ обовТ€зк≥в, що в≥дпов≥дають сертиф≥кац≥йн≥й д≥€льност≥;

І ф≥нансова стаб≥льн≥сть ≥ на€вн≥сть необх≥дних дл€ д≥€льност≥ ресурс≥в;

І достатн≥й штат сп≥вроб≥тник≥в з в≥дпов≥дною осв≥тою, профес≥йною п≥дготовкою, техн≥чними знанн€ми ≥ досв≥дом дл€ виконанн€ функц≥й сертиф≥кац≥њ;

І на€вн≥сть задокументованих ≥нструкц≥й, методик ≥ процедур д≥€льност≥ органу;

І свобода в≥д будь-€кого (комерц≥йного, ф≥нансового чи ≥ншого) зовн≥шнього тиску тощо.

 

”сп≥шне завершенн€ процедури акредитац≥њ сертиф≥кац≥йного органу п≥дтверджуЇ документ, в €кому обовТ€зково визначаЇтьс€ компетенц≥€ органу ≥ його повноваженн€, чим встановлюЇтьс€ сфера його д≥€льност≥. ўодо розширенн€ компетенц≥њ органу, то це можливо лише п≥сл€ проведенн€ додатковоњ акредитац≥њ у в≥дпов≥дному напр€мку.

 

 

 онтрольн≥ питанн€:

1. ќпиш≥ть д≥€льн≥сть ћ≥жнародноњ орган≥зац≥њ з≥ стандартизац≥њ ISO та њњ “ехн≥чного ком≥тету ISO 207 "≈колог≥чний менеджмент".

2. ќхарактеризуйте д≥€льн≥сть ƒержспоживстандарту ”крањни та його “ехн≥чного ком≥тету “  93.

3. ќхарактеризуйте основн≥ функц≥њ, завданн€ ≥ принципи
стандарт≥в з еколог≥чного менеджменту.

4. ѕерел≥ч≥ть основн≥ стандарти еколог≥чного менеджменту та еколог≥чного аудиту.

5. ўо сп≥льного ≥ €к≥ в≥дм≥нност≥ ≥снують м≥ж стандартом ISO14001:2004 та EMAS:2001?

6. ќбірунтуйте доц≥льн≥сть еколог≥чноњ сертиф≥кац≥њ та вериф≥кац≥њ.

 

 


[1]скор. - ISO

[2] в≥д англ. - Environmental Management and Audit Scheme (EMAS)

[3] англ. - World Resources Institute

[4] англ. - World Business Council for Sustainable Development

[5] зам≥нив ISO 14010:1996, ISO 14011:1996, ISO 14012:1996

[6] зам≥нив ƒ—“” ISO 14010:1997, ƒ—“” ISO 14011:1997, ƒ—“” ISO 14012:1997

[7] набуваЇ чинност≥ з 1.01 2010 р.

[8] TR Ц Technical report

[9] зам≥нений на ISO 14040:2006 ≥ ISO 14044:2006

[10] зам≥нив ISO 14040:1997, ISO 14041:1998, ISO 14042:2000, ISO 14043:2000

[11] TS Ц Technical specification

[12] зам≥нено на ISO 14050:1998

[13] набуваЇ чинност≥ з 1 с≥чн€ 2010 р.

[14] ƒ—“” 3410-96 "—истема сертиф≥кац≥њ ”кр—≈ѕ–ќ"

[15] укр. "ћ≈ " - ћ≥жнародна електротехн≥чна ком≥с≥€

[16] англ. "General requirements for bodies operating assessment and certification of environmental management systems"

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1106 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1399 - | 1213 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.099 с.