Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћодуль 1. —истематика, морфолог≥€, будова м≥кроорган≥зм≥в
”ƒ  579. 64

ЅЅ  28. 4

 

 

”кладач: “. √. —амойленко, ќ. ‘. –ожок

 

 

¬≥дпов≥дальний за випуск: ќ. ј.  оваленко, к. с.-г. н., зав. каф. рослинництва

 

 

–ецензенти:

—. ѕ.  от Ц к. б. н., доцент ћиколањвського державного аграрного ун≥верситету;

Ћ. ќ.  лименко Ц к. пед. н., доцент ћиколањвського обласного ≥нституту п≥сл€-дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти.

 

–обочий зошит розгл€нуто ≥ затверджено на зас≥данн≥ кафедри рослинництва.

ѕротокол є 7 в≥д 18.01 2011 року.

 

ƒрукуЇтьс€ за р≥шенн€м методичноњ ком≥с≥њ агроном≥чного факультету ћиколањвського державного аграрного ун≥верситету.

ѕротокол є 8 в≥д 27.04. 2011 р.

 

© ћиколањвський державний аграний ун≥верситет, 2011


«м≥ст

¬ступ..............................................................................................................................4

1.  онтрольн≥ питанн€ до модул€ ≤Ђ—истематика, морфолог≥€, будова м≥кроорган≥зм≥вї................................................................................................................5

2. Ћабораторна робота є 1 Ђ“ехн≥ка мiкроскопiюванн€.  ультивуванн€ i приготуванн€ препарат≥в м≥кроорганiзмiвї................................................................12

3. Ћабораторна робота є2 Ђћетоди приготуванн€ препаратiв

мiкроорганiзмiвї.............................................................................................................14

4. Ћабораторна робота є 3 ЂЅудова м≥кроб≥в. –ух м≥кроорган≥зм≥вї.......................16

5. Ћабораторна робота є 4 Ђќбмiн речовин у мiкроорганiзмiвї...............................19

6. Ћабораторна робота є 5 Ђѕриготуванн€ поживних середовищ.

ћетоди стерилiзацiњ.ѕосiв мiкроорганiзмiв дл€ облiку чисельностi

бактерiй у повiтрiї...........................................................................................................19

7. Ћабораторна робота є 6 Ђќблiк чисельностi мiкроорганiзмiв

повiтр€. Iдентифiкацi€ мiкроорганiзмiвї......................................................................20

8. ѕриклади тестових питань до модул€ Ђ—истематика ≥

морфолог≥€ м≥кроорган≥зм≥вї.........................................................................................21

9.  онтрольн≥ питанн€ до модул€ ≤≤ Ђ–оль м≥кроорган≥зм≥в у

кругооб≥гу найважлив≥ших б≥оелемент≥вї...................................................................23

10.Ћабораторна робота є 7 Ђ—пиртове бродiнн€. ћолочнокисле бродiнн€ї..........31

11. Ћабораторна робота є 8 Ђћiкробiологiчний аналiз силосуї..............................32

12. Ћабораторна робота є 9 Ђћасл€нокисле бродiнн€.

Ѕродiнн€ пектинових речовинї......................................................................................34

13. Ћабораторна робота є 10 Ђѕроцеси бродiнн€ i окисленн€ целюлозиї..............35

14. Ћабораторна робота є 11 Ђјмонiфiкацi€ бiлкiв. јмонiфiкацi€ сечовиниї.......36

15. Ћабораторна робота є 12 ЂЌiтрифiкацi€. ƒенiтрифiкацi€ї.................................37

16. Ћабораторна робота є 13 Ђѕроцес азотфiксацiњ мiкроорганiзмамиї.................38

17. Ћабораторна робота є 14 Ђѕроцес перетворенн€ сполук фосфоруї................40

18. Ћабораторна робота є 15 Ђѕроцеси перетворенн€ сполук

сульфуру i залiзаї............................................................................................................41

19. ѕриклади тестових питань до модул€ ≤≤.................................................................43

20.  онтрольн≥ питанн€ до модул€ ≤≤≤ Ђќснови грунтовоњ м≥кроб≥олог≥њї...............45

21. Ћабораторна робота є 16 Ђ¬изначенн€ кiлькост≥ м≥кроорган≥зм≥в

i активностi мiкробного ценозу грунтуї.......................................................................50

22. Ћабораторна робота є 17 Ђ¬плив факторiв середовища

на розвиток мiкробного ценозу грунтуї........................................................................51

23. ѕриклади тестових питань до модул€ ≤≤≤................................................................52

Ћ≥тература...................................................................................................................54

 

 


¬ступ

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ призначен≥ дл€ вивченн€ курсу Ђћ≥кроб≥олог≥€ з основами в≥русолог≥њї. ћатер≥ал даного курсу, передбачений типовою програмою з м≥кроб≥олог≥њ дл€ студент≥в агроном≥чного факультету напр€му п≥дготовки 6.090101 Ц Ђјгроном≥€ї, разд≥лений на 3 модул≥.  ожен модуль €вл€Ї собою лог≥чно завершений розд≥л, що включаЇ т≥сно повТ€зан≥ ≥ залежн≥ один в≥д одного питанн€ даноњ дисципл≥ни. ќднак, сл≥д памТ€тати, що усп≥шне засвоЇнн€ матер≥алу кожного наступного модул€ можливе лише за умови ч≥ткого пон€тт€ ≥ засвоЇнн€ попереднього.

 р≥м того, м≥кроб≥олог≥€ Ц це наука, що базуЇтьс€ на теоретичних знанн€х таких дисципл≥н €к ботан≥ка, х≥м≥€, грунтознавство, ф≥з≥олог≥€ рослин та ≥н. ” звТ€зку з цим, у структурн≥й схем≥ кожного з трьох модул≥в Ї назван≥ нами модул≥ першого пор€дку, шо включають матер≥ал, вивченн€ €кого передбачено програмою першого курсу ¬Ќ« або шк≥льною програмою. ѕитанн€ цих модул≥в необх≥дно обовТ€зково повторити, це спри€тиме б≥льш швидкому ≥ глибокому освоЇнню дисципл≥ни Ђћ≥кроб≥олог≥€ з основами в≥русолог≥њї.

ѕри вивченн≥ кожного розд≥лу курсу студенту пропонують заповнити дек≥лька таблиць, прокоментувати р€д схем, виконати лабораторн≥ роботи, здати колокв≥ум, в≥дпов≥сти на тестов≥ запитанн€. ¬с≥ завданн€ включено в схеми модул≥в ≥ посл≥довно викладено в методичних рекомендац≥€х.

ћатер≥али вс≥х схем ≥ таблиць розгл€даютьс€ на лекц≥€х, лабораторних зан€тт€х, консультац≥€х. ” звТ€зку з цим даний робочий зошит рекомендуЇмо мати при соб≥ €к на лабораторно-практичних зан€тт€х, так ≥ на лекц≥€х.

 

 

 

ћодуль 1. —истематика, морфолог≥€, будова м≥кроорган≥зм≥в.

 

ѕитанн€ до модул€ У —истематика, морфолог≥€, будова м≥кроорган≥зм≥вФ

1. ѕредмет ≥ задач≥ м≥кроб≥олог≥њ на сучасному етап≥ розвитку сусп≥льства.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 554 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1469 - | 1309 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.