Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќпис установки та методики вим≥рюванн€
¬изначенн€ терм≥чного коеф≥ц≥Їнта тиску пов≥тр€ за допомогою газового термометра

 

ћетодичн≥ вказ≥вки

 

ѕеред виконанн€м роботи необх≥дно засвоњти так≥ положенн€.

≤деальний газ Ц це модель газу, молекули €кого Ц матер≥альн≥ точки, сила взаЇмод≥њ м≥ж €кими на в≥дстан≥ дор≥внюе нулю, а стикаютьс€ вони €к абсолютно пружн≥ шари.

—тан ≥деального газу дов≥льноњ маси описуЇтьс€ р≥вн€нн€м ћенделЇЇва Ц  лапейрона

 

у €кому: ћ Ц мол€рна маса газу; R Ц ун≥версальна газова стала;

P, V, T Ц в≥дпов≥дно, тиск, обТЇм та температура газу.

–≥вн€нн€ стану ≥деального газу дл€ 1 мол€ записуЇтьс€ так:

 

PVo = RT, (16.1)

 

де Vo Ц обТем 1 мол€ газу.

ѕерша пох≥дна в≥д р≥вн€нн€ (16.1), €кщо вважати P = const; даЇ р≥вн€нн€:

 

PdVo = RdT,

 

у €кому PdVo = dA Ц Ї робота газу при зб≥льшенн≥ обТЇму на dVo.

якщо прийн€ти DT = 1 K, то при P = const, то

 

P DVo = R DT = DA = R

”н≥версальна газова стала R чисельно дор≥внюЇ робот≥ при ≥зобаричному розширенн≥ 1 мол€ газу внасл≥док його нагр≥ванн€ на 1  .

¬ одиниц€х —≤ R = 8,31 ƒж/моль. .

ƒл€ ≥деальних газ≥в д≥ють так≥ закони.

 

1. «акон Ѕойл€-ћар≥отта Ц при T = const та m = const добуток численних значень тиску та обТЇму газу Ї сталою величиною:

 

PV = const.

2. «акон √ей-Ћюсака Ц при P = const обТЇм даноњ маси газу пр€мо пропорц≥йний його абсолютн≥й температур≥:

 

V = Vo(1 + av t), або V = VoT/To,

де Vo Ц обТЇм газу при температур≥ To = 273,15  ; a = av = 1/273,15 K-1 Ц терм≥чний коеф≥ц≥Їнт обТЇмного розширенн€, €кий вважаЇтьс€ однаковим дл€ вс≥х ≥деальних газ≥в.

 

3. «акон Ўарл€ Ц при V = const тиск даноњ маси газу пр€мо пропорц≥йний абсолютн≥й температур≥:

P = Po(1 + ap t), або P = PoT/To,

де Po Ц обТЇм газу при температур≥ To = 273,15  ; a = ap = 1/273,15 K-1 Ц терм≥чний коеф≥ц≥Їнт тиску.

 

4. «акон јвогадро Ц при однакових тисках та температурах в р≥вних обТЇмах дов≥льного газу м≥ститьс€ однакова к≥льк≥сть молекул.

якщо газ при V= const нагр≥ваЇтьс€ в≥д температури t1 до температури t2, то його тиск зб≥льшуЇтьс€ в≥д P1 до P2. «алежн≥сть м≥ж тиском та температурою дл€ ≥деального газу встановлюЇтьс€ р≥вн€нн€м:

(16.2)

 

 

де a Ц терм≥чний коеф≥ц≥Їнт тиску газу; t Ц температура за шкалою ÷ельс≥€.

–озвТ€зуючи р≥вн€нн€ (16.2) в≥дносно a, одержимо

(16.3)

 

 

” формул≥ (16.3) не враховано розширенн€ ст≥нок балона при нагр≥ванн≥, отже, ≥ зб≥льшенн€ емност≥ балона, в €кому м≥ститьс€ досл≥джуваний газ. ”рахуванн€ зм≥ни обТЇму балона при нагр≥ванн≥ даЇ б≥льш точну формулу:

 

(16.4)

 

 

де 3x Ц коеф≥ц≥Їнт обТЇмного розширенн€ скла, €кий дор≥внюЇ 2,5*10-5  -1.

ќпис установки та методики вим≥рюванн€

 

√азовий термометр (рис. 16.1) м≥стить скл€ний балон 1, наповнений сухим газом (пов≥тр€м, азотом, воднем ≥ т.п.), зТЇднаний з одним кол≥ном ртутного манометра. ѕраве кол≥но 2 манометра здатне пересуватись за допомогою повзунка вздовж дзеркальноњ шкали. Ћ≥ве кол≥но манометра, €ке зТЇднане з балоном 1, маЇ у своњй верхн≥й частин≥ позначку 3, до €коњ необх≥дно п≥дводити ртуть у кол≥н≥, щоб обТЇм газу при вим≥рюванн≥ залишавс€ незм≥нним.

“иск газу в балон≥:

 

P = P атм + hdg, (16.5)

 

де P атм Ц атмосферний тиск; h Ц р≥зниц€ р≥вн≥в ртут≥; d Ц густина ртут≥; g Ц прискоренн€ сили т€ж≥нн€.

 

ѕов≥тр€ в балон≥ нагр≥вають вод€ною парою. ¬оду, налиту в посудину, довод€ть до кип≥нн€, а пара, п≥дн≥маючись, омиваЇ балон 1 з пов≥тр€м. “аким чином газ у балон≥ 1 через 10Ц15 хвилин приймаЇ температуру пари кипл€чоњ води у посудин≥ нагр≥вача.

 

ќбладнанн€: газовий термометр, нагр≥вач, термометр к≥мнатний, барометр.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 508 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1434 - | 1448 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.