Лекции.Орг


Поиск:
Інфекція та інфекційний процес. Фактори,які обумовлюють виникнення інфекційної хвороби. Поняття патогенезу інфекційної хвороби
Інфекція (від лат.зараження)-активне проникнення патогенного мікроорганізму в макроорганізм,наслідком чого є розвиток інфекційного процесу.Умови виникнення 1.Наявність чутливого макроорганізму(на поверхні клітин є специфічні рецептори здатні до взаємодії з молекулою мікроорганізму) 2.Наявність вхідних воріт(первинне місце локалізації збудника після проникнення) 3. Наявність потенційно патогенного мікроорганізму.

Інфекційний процес –сукупність фізіологічних,адаптаційно-пристосувальних і потологічних процесів які виникають і розвиваються в організмі при потраплянні в нього патогенних мікробів, які викликають порушення постійності його внутрішнього середовища і фізіологічних функцій. Виникнення,перебіг та кінець і.п. визначають 3 фактори

• Кількість та властивість мікроорганізму

• Ступінь сприйнятливості мікроорганізму

• Фактори зовнішнього середовища.

І.П. може завершитись 1.нейтралізацією збудника в організмі 2.носійством у вхідних воротах 3.інфекційним захворюванням.

Інфекційна хвороба-крайній ступінь прояву і.п.,коли внаслідок переважання патологічних реакцій над компенсаторними,виникає порушення гомеостазу організму людини,що проявляється характерними клінічними ознаками,біохімічними,гістологічними та імунологічними змінами.

Для них характерні:

• Специфічність- кожна І.Х. викликається специфічним збудником.

• Контагіозність-здатне передаватися від хворої особи або носія до чутливого організму

• Періодичність та циклічність

Періоди Інфекційної Хвороби

1.Інкубаційний-від моменту зараження до появи перших клінічних ознак.

2.Продромальний-харакеризується появою симптомів загального типу, які не носять специфічного характеру.

3.Розпалу-характеризується появою специфічних ознак.

4.Розрішення

• Одужання-літичне(повільне),критичне(швидке)

• Носійство –гостре(до 3 міс.),хронічне(до 6 міс.)

• Персистенція(латентна,хронічна,повільна)

• Смерть-виникає внаслідок проникнення високо вірулентних збудників,недостатнього імунітету,інших соматичних захворювань,соціальних факторів

Умови виникнення І.Х.:сприйнятливість макроорганізму,інфекційна доза патогенна,соціальні умови та фактори зов.середовища.

Інфекційна доза- найменша кількість патогенну або його екзотоксину які викликають І.Х.

Патогенез інфекційної хвороби-це комплекс взаємопов’язаних стадійних пошкоджуючих реакцій з боку патогенна,та захисно-пристосувальних з боку макроорганізму,які проявляються ураженням і відновленням функцій органів чи систем, а також в зміні поведінки організму в цілому.

 

3. Імуноглобуліни, фіз.-хім.властивості. Класи імуноглобулінів, їх захисні функції. Повні та неповні антитіла, аутоантитіла.

Антитіла – це глікопротеїдна фракція гамма-білків сироватки крові, наділена специфічною здатністю взаємодіяти з антигенними речовинами, що індукують їх синтез.

З точки зору інфекційної імунології – це захисні специфічні білки, продукти гуморальної імунної відповіді

Продуцентами антитіл є плазматичні клітини, що утворюються внаслідок гуморальної імунної відповіді на антиген

Функції антитіл:

• блокують розвиток патологічного процесу

• активують всі системи специфічного захисту і елімінують збудника.

Валентність – кількість паратопів антитіл, що взаємодіють з епітопом антигену

Ig з 2 і більше валентностями називають повними

Ig з 1 валентністю називають неповними (блокуючими)

Класи імуноглобулінів:

• Ig розрізняються за:1)молекулярною масою2) кількістю мономерів3) валентністю 4) функціями5) кількісним вмістом в сироватці крові6) періодом напіврозпаду.

Виділяють 5 класів Ig:

• Ig G(проходять через плаценту,містяться в грудному молоці,приймають участь в реакціях лізису, нейтралізації, опсонізації, аглютинації, преципітації антигену).

• Ig M (не проходять через плаценту,містяться в грудному молоці,

приймають участь в реакціях лізису, нейтралізації, опсонізації, преципітації, аглютинації антигену)

• Ig A(містяться в грудному молоці, слині, сльозах, секреті слизових оболонок,не проходять через плацентарний бар’єр,приймають участь в реакції нейтралізації токсину)

• Ig E(зв’язуються Fc-фрагментом з рецепторами тучних клітин, еозинофілів та клітин шкіри,викликають викид БАР типу гістаміну,запускають реакції гіперчутливості,синтезуються при глистних інвазіях)

• Ig D(не проходять через плацентарний бар’єр,синтезуються при аутоімунних процесах, імунодефіцитах, під час вагітності,регулюють функцію В-лімфоцитів

Аутоантитіла — антитіла, здатні взаємодіяти аутоантигенами, тобто з антигенами власного організму. Можуть утворюватися спонтанно або унаслідок перенесених інфекцій.

 

 

Варіант 10

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1543 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

1352 - | 1190 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.