Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬. ѕрепарати, що вм≥щують антит≥ла
√. јнтиб≥отики

ƒ. јнтисептики

4. як створити штучний пасивний ≥мун≥тет?

ј. Ћ≥кувати антиб≥отиками

Ѕ. ¬вести анатоксин

¬. ¬вести ≥муноглобул≥н

√. ¬вести ≥мунн≥ д≥агностичну сироватку

ƒ. ¬вести живу вакцину

5. яку серолог≥чну реакц≥ю використовують дл€ визначенн€ сили анатоксину?

ј. јглютинац≥њ

Ѕ. «вТ€зуванн€ комплементу

¬. Ќепр€моњ гемаглютинац≥њ

√. ‘локул€ц≥њ

ƒ. Ћ≥зису

6. ’то вперше отримав живу вакцину?

ј. ѕастер

Ѕ.  ох

¬. –амон

√. ƒженнер

ƒ. ћечн≥ков

7. як була отримана вакцина Ѕ÷∆?

ј. ’≥м≥чним шл€хом

Ѕ. Ќа нечутливих тваринах

¬. ƒ≥Їю на вакцинний штам п≥двищеноњ температури

√. Ќа середовищ≥ Ћевенштейна-…енсена

ƒ. Ќа картопл€но-гл≥цериновому середовищ≥ з жовчу

8. який метод контролю вакцинних препарат≥в не використовують?

ј. ¬изначенн€ антим≥кробноњ активност≥

Ѕ. Ќа онкогенн≥сть

¬. Ќа в≥дсутн≥сть шк≥дливост≥

√. «датн≥сть викликати антит≥лоутворенн€

ƒ. Ќа стерильн≥сть

9. як≥ вакцини використовуютьс€ не стерильними?

ј. √енно-≥нженерн≥

Ѕ. јнатоксини

¬. ∆ив≥

√. ≤нактивован≥

ƒ. ’≥м≥чн≥

10. « €кою метою використовують ≥мунн≥ д≥агностичн≥ сироватки?

ј. ƒл€ створенн€ штучного пасивного ≥мун≥тету

Ѕ. ƒл€ серолог≥чноњ ≥дентиф≥кац≥њ чистоњ культури бактер≥й

¬. ƒл€ л≥куванн€ хрон≥чних хворих

√. ƒл€ створенн€ штучного активного ≥мун≥тету

ƒ. ƒл€ серолог≥чноњ д≥агностики ≥нфекц≥йних захворювань


 

 

У¬акцини та ≥мунн≥ сироваткиФ

¬ар≥ант 3


1. як створити штучний активний ≥мун≥тет?

ј. ¬вести вакцинний препарат

Ѕ. ¬вести ≥муноглобул≥н ¬вести живу вакцину

¬. ¬вести ≥мунн≥ д≥агностичну сироватку

√. ѕровести в≥там≥нотерап≥ю

ƒ. Ћ≥кувати антиб≥отиками

2. ўо таке вакцини?

ј. —ульфан≥лам≥дн≥ препарати

Ѕ. ѕрепарати, що вм≥щують антит≥ла

¬. јнтиб≥отики

√. јнтигенн≥ препарати

ƒ. ≈уб≥отики

3. ’то вперше отримав живу вакцину?

ј. ƒженнер

Ѕ.  ох

¬. ѕастер

√. –амон

ƒ. ћечн≥ков

4. як була отримана вакцина Ѕ÷∆?

ј. Ќа середовищ≥ Ћевенштейна-…енсена

Ѕ. Ќа картопл€но-гл≥цериновому середовищ≥ з жовчу

¬. ’≥м≥чним шл€хом

√. ƒ≥Їю на вакцинний штам п≥двищеноњ температури

ƒ. Ќа нечутливих тваринах

5. « €кою метою використовують ≥мунн≥ д≥агностичн≥ сироватки?

ј. ƒл€ серолог≥чноњ д≥агностики ≥нфекц≥йних захворювань

Ѕ. ƒл€ створенн€ штучного пасивного ≥мун≥тету

¬. ƒл€ створенн€ штучного активного ≥мун≥тету

√. ƒл€ л≥куванн€ хрон≥чних хворих

ƒ. ƒл€ серолог≥чноњ ≥дентиф≥кац≥њ чистоњ культури бактер≥й

6. який метод контролю вакцинних препарат≥в не використовують?

ј. Ќа стерильн≥сть

Ѕ. ¬изначенн€ антим≥кробноњ активност≥

¬. «датн≥сть викликати антит≥лоутворенн€

√. Ќа онкогенн≥сть

ƒ. Ќа в≥дсутн≥сть шк≥дливост≥

7. як≥ вакцини використовуютьс€ не стерильними?

ј. ∆ив≥

Ѕ. ’≥м≥чн≥

¬. √енно-≥нженерн≥

√. ≤нактивован≥

ƒ. јнатоксини

8. ’то вперше отримав анатоксин?

ј.  ох

Ѕ. „умаков

¬. –амон

√. ѕастер

ƒ.  альметт

9. як створити штучний пасивний ≥мун≥тет?

ј. ¬вести ≥мунну д≥агностичну сироватку

Ѕ. ¬вести живу вакцину

¬. ¬вести анатоксин

√. ¬вести ≥муноглобул≥н

ƒ. Ћ≥кувати еуб≥отиками

10. яку серолог≥чну реакц≥ю використовують дл€ визначенн€ сили анатоксину?

ј. јглютинац≥њ

Ѕ. Ќепр€моњ гемаглютинац≥њ

¬. «вТ€зуванн€ комплементу

√. Ћ≥зису

ƒ. ‘локул€ц≥њ


 

¬≤–Ќ≤ ¬≤ƒѕќ¬≤ƒ≤

≤ вар≥ант ≤≤ вар≥ант ≤≤≤ вар≥ант
1-Ѕ 2-¬ 3-Ѕ 4-ƒ 5-ј 6-Ѕ 7-Ѕ 8-√ 9-ј 10-¬ 1-√ 2-ƒ 3-Ѕ 4-¬ 5-√ 6-ј 7-ƒ 8-ј 9-¬ 10-Ѕ 1-ј 2-√ 3-¬ 4-Ѕ 5-ƒ 6-Ѕ 7-ј 8-¬ 9-√ 10-ƒ

 

ƒодаток 2. “естов≥ завданн€ до зан€тт€ по тем≥:

Ућетоди м≥кроб≥олог≥чноњ д≥агностики ≥нфекц≥йних захворюваньФ

¬ар≥ант

1. ƒл€ лабораторноњ д≥агностики €кого захворюванн€ може використовуватись алерг≥чна проба ћанту?

ј. “уберкульозу ¬. Ѕруцельозу
Ѕ. —иф≥л≥су √. √онорењ
ƒ. —казу

2. який з метод≥в фарбуванн€ найчаст≥ше використовують при вид≥ленн≥ чистоњ культури бактер≥й?

ј. –омановського-√≥мзе ¬. √рама
Ѕ. Ќейсера √. ÷≥л€-Ќ≥льсена
ƒ. Ѕур≥

3. ƒл€ ви€вленн€ в препарат≥ збудника ≥нфекц≥йного захворюванн€ л≥карю необх≥дно зд≥йснити реакц≥ю ≥мунофлюоресценц≥њ. як≥ дл€ цього потр≥бно використати антит≥ла?

ј. Ћ≥зини ¬. ѕрецип≥тини
Ѕ. ћ≥чен≥ люм≥нофорами √. јглютин≥ни
ƒ.  омплементзвТ€зуюч≥ антит≥ла

4. « метою серолог≥чноњ д≥агностики ≥нфекц≥йного захворюванн€ л≥карю необх≥дно зд≥йснити реакц≥ю аглютинац≥њ. ўо потр≥бно використати дл€ постановки ц≥Їњ реакц≥њ кр≥м сироватки хворого?

ј. ƒ≥агностичну сироватку ¬. √емол≥тичну систему
Ѕ. јнатоксин √.  омплемент
ƒ. ƒ≥агностикум

5. ≤стотним недол≥ком м≥кроскоп≥чного методу д≥агностики ≥нфекц≥й Ї його недостатн€ ≥нформативн≥сть у звТ€зку з морфолог≥чною под≥бн≥стю багатьох вид≥в м≥кроорган≥зм≥в. яка ≥мунолог≥чна реакц≥€ дозвол€Ї значно п≥двищити ≥нформативн≥сть цього методу

ј. ≤муноферментний анал≥з ¬. –еакц≥€ ≥мунофлюоресценц≥њ
Ѕ. –еакц≥€ л≥зису √. –ад≥о≥мунний анал≥з.
ƒ. –еакц≥€ опсон≥зац≥њ.

6. ѕол≥меразна ланцюгова реакц≥€ базуЇтьс€ на ви€вленн≥ в матер≥ал≥ в≥д хворого або у вид≥лен≥й культур≥:

ј. —пециф≥чноњ д≥л€нки нуклењновоњ кислоти ¬. ≈кзотоксину
Ѕ. —пециф≥чних антит≥л √. ≈ндотоксину
ƒ. ‘ермент≥в патогенност≥
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 433 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

1594 - | 1469 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.